Joseph-Marie de Maistre – wolnomularz

Joseph-Marie de Maistre - mason

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Joseph-Marie de MAISTRE (1753-1821) :

Filozof, pisarz, ambasador Sardynii w Sankt Petersburgu.

Inicjowany w 1774 r. w loży “St Jean des trois mortiers”, na Wschodzie Chambéry, przeniósł się w 1778, do loży “La Parfaite Sincérité”. Miał swój udział w ukonstytuowaniu się Rytu Ścisłej Obserwy pod kierunkiem Willermoza.


Patronite wolnomularstwo