La Fayette

La Fayette mason

wolnomularstwo.pl

.

Marie Joseph Motier, markiz de LA FAYETTE (1757-1834) :

Zagorzały zwolennik i obrońca amerykańskiej wolności.

Inicjowany w 1775 r. w loży “La Candeur”, na Wschodzie Paryża. Nastęnie w loży wojskowej “Union Américaine”, potem w “Saint Jean d’Écosse du Contrat Social”. W 1806 został Czcigodnym Mistrzem loży “Les Amis de la Vérité”, na Wschodzie Rosay en Brie.

.