Prince Hall

Prince Hall - wolnomularz

redakcja wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Prince Hall (1748-1807) był wpływowym abolicjonistą i pionierem w kwestiach równości i praw obywatelskich Afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych. Wspierał m.in. walkę o zniesienie niewolnictwa i uzyskanie równych praw wyborczych, lobbował na rzecz praw edukacyjnych dla afroamerykańskich dzieci. Był również aktywny w ruchu Back-to-Africa. Hall próbował zdobyć miejsce dla nowojorskich zniewolonych i wolnych czarnych w masonerii, edukacji i wojsku, które były jednymi z najbardziej kluczowych sfer społeczeństwa w jego czasach. Jego wkład w historię Stanów Zjednoczonych i ruchu na rzecz praw i równości dla Afroamerykanów jest nieoceniony.

Hall jest uważany za założyciela “czarnej masonerii” w Stanach Zjednoczonych, znanej dziś jako masoneria Prince Hall. Utworzył Afrykańską Wielką Lożę Ameryki Północnej i został jednogłośnie wybrany jej Wielkim Mistrzem i służył aż do swojej śmierci w 1807 roku. Dzięki jego wysiłkom i działaniom, afroamerykańscy masoni byli w stanie uzyskać uznanie i równouprawnienie z na równi z białymi masonami. Można go uznać za jednego z najbardziej wpływowych przywódców afroamerykańskich w historii USA.

Prince Hall (c. 1735/8—1807). Ilustracja z książki “100 masonów”