Camille Huysmans – wolnomularz

Camille Huysmans - wolnomularz

fragmenty oraz wygenerowany przy pomocy AI portret pochodzą z książki “100 masonów, którzy zmienili świat

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Wychowanie młodzieży musi być bardzo surowe w wolnym kraju, ponieważ potrzeba musztry, aby rozumnie praktykować wolność.

Camille Huysmans

Camille Huysmans (1871-1968) był belgijskim politykiem i filologiem. Pełnił urząd premiera Belgii od 1946 do 1947 roku. Był też sekretarzem Drugiej Międzynarodówki Socjalistycznej. Był też liderem ruchu dążącego do większej autonomii dla Flandrii w ramach Belgii. Jako premier musiał zmierzyć się z kryzysem królewskim, spowodowanym kontrowersyjną postawą króla Leopolda III podczas II wojny światowej. Camille Huysmans był socjalistą i reformistą społecznym. Wspierał poprawę warunków życia i pracy robotników, rozwój systemu edukacji i kultury oraz równouprawnienie kobiet. Był też przyjacielem ludu żydowskiego i ruchu syjonistycznego. Wykazywał przyjazną postawę wobec żydowskich imigrantów w Antwerpii w latach 1920-1940 i popierał utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. W Izraelu istnieją ulice nazwane jego imieniem w miastach Netanja i Hajfa.

Camille Huysmans był członkiem zaangażowanej społecznie i politycznie loży ‘Les Amis Philanthropes (nº 1)’ w Brukseli (Wielki Wschód Belgii).