FAQ: Jaki jest stosunek masonów do homoseksualistów?

BoSK: RSDiU a polityka

.

Czy taka osoba ma możliwość wstąpienia do bractwa?

Generalnie można powiedzieć, że wolnomularstwo jako takie nie ma stosunku ani do homoseksualistów ani do heteroseksualistów, a to dlatego, że kwestia orientacji seksualnej jest obojętna wolnomularsko. Z pewnością można jednak powiedzieć, że wolnomularstwo w żadnej kwestii nie dyskryminuje homoseksualistów. Aby być dobrym wolnomularzem nie jest wymagane nic, co jest specyficznie heteroseksualne.

Autor: Administrator
10.02.2007.

zobacz więcej:
WOLNOMULARSTWO A SPOŁECZNE WYZWANIA XXI WIEKU