U progu Siódmego Tysiąclecia

BoSK: RSDiU a polityka

.

Poniżej zamieszczamy pierwszą część wstępu do książki Filozofia Masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia prof. Andrzeja Nowickiego.

Według kalendarza masońskiego mamy obecnie rok 5997 (książka została opublikowana w roku 1997 tzw. naszej ery – przypis redakcji) czyli zbliżamy się do końca Szóstego Tysiąclecia. Zaletą tego kalendarza jest to, że najważniejsze dzieła i najwięksi twórcy znajdują się w obrębie jednej ery, bez nonsensownego przesuwania starożytnej kultury greckiej w czasy „przed naszą erą” i liczenia lat w odwrotną stronę.

Początkiem Ery Masońskiej nie jest data „stworzenia świata”, lecz „pojawienia się prawdziwego światła”. Tym „światłem”, które rozjaśnia zamieszkały przez ludzi świat są cudowne dzieła ludzkiego Rozumu i Pracy Twórczej, dzieła uczonych i artystów. Zwróćmy uwagę na to, że najważniejszymi symbolami masońskimi są narzędzia pracy.

Zbliżanie się do nowego tysiąclecia skłania do podejmowania prób podsumowania dziejów ludzkości i do stawiania pytań: z jakim systemem wartości i z jakimi tradycjami wejdziemy w Siódme Tysiąclecie? Jakie wartości intelektualne wniosła do kultury światowej masoneria? Czy będzie dla niej miejsce w Siódmym Tysiącleciu?

Literatura na temat masonerii jest ogromna, lecz w tym ogromie rozmaitych publikacji nie ma dotąd ani jednej pozycji przedstawiającej w sposób całościowy „filozofię masonerii”.

czytaj dalej:

Dodaj komentarz