“Filozofia Masonerii” Andrzeja Nowickiego

Internetowe Archiwum prof. Andrzeja Nowickiego

.

Książka “Filozofia masonerii” prof. dr hab. Andrzeja Nowickiego – pierwszego Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski – po całkowitym wyczerpaniu pierwszego nakładu jest znów dostępna:

“W lożach masońskich mieszka duch Starożytnej Hellady” – pisał polski filozof Bronisław Trentowski (1808-1869)

Ukazująca się na rysunku bogini grecka Atena jest dla masonów:

  • personifikacją Wolnej Rozumnej Myśli,
  • personifikacją pracy naukowo-badawczej i twórczości artystycznej,
  • personifikacją racjonalizmu i humanizmu,
  • personifikacją Kultury rozumianej jako świat twórców realnie obecnych w świecie cudownych dzieł ludzkich mózgów i ludzkich rąk
  • personifikacją tej Zjednoczonej Europy, którą chcemy zbudować na fundamencie najcenniejszych wartości cywilizacji europejskiej; tych wartości, które pojawiły się u wielkich myślicieli starożytnej Hellady.

A.N. 24.12.5996

Filozofia Masonerii”

Spis treści:


PRZEDMOWY

Przedmowa Suwerennego Wielkiego Komandora do wydania 2022

Przedmowa Autora

WPROWADZENIE

1 Spór o korzenie masonerii
2 O inicjacji
3 O przysiędze masońskiej i obowiązku zachowania tajemnic masońskich
4 Idea świata niedokończonego” w masonerii francuskiej
5 Czy wiara w Wielkiego Architekta Wrzechświata i przysięga na Pismo święte są bezwzględnie obowiązujące?
6 Zadania tej książki

MYŚLICIELE:

LOCKE, ur. 5632
VOLTAIRE, ur. 5694
HELVETIUS, ur. 5715
MOSZYŃSKI, ur. 5731
BECCARIA, ur. 5738
CONDORCET, ur. 5743
GOETHE, ur. 5749
ZIEGENHAGEN, ur. 5753
FESSLER, ur. 5756
WEDEKIND, ur. 5761
FICHTE, ur. 5762
GADICKE, ur. 5763
ZSCHOKKE, ur. 5771
DRASEKE, ur. 5774
HELDMANN, ur. 5776
KRAUSE, ur. 5781
LELEWEL, ur. 5788
BUCHEZ, ur. 5796
SCHOELCHER ur. 5804
LEGOUVE ur. 5807
TRENTOWSKI ur. 5808
BLUNTSCHLI, ur. 5808
BLANC, ur. 5811
SIMON, ur. 5814
NULLO, ur. 5826
FINDEL, ur. 5828
SEYDEL, ur. 5835
BOVIO, ur. 5837
KELLER, ur. 5849
BOURGEOIS, ur. 5851
WAITE, ur. 5857
MC LOUGHLIN, ur. 5906
RADZIWILŁOWICZ, ur. 5860
NIEMOJEWSKI, ur. 5864
JANOWSKI, ur. 5866
ABRAMOWSKI, ur. 5868
STEMPOWSKI, ur. 5870
HEMPEL, ur. 5877
ROOSEVELT, ur. 5882
KIPA, ur. 5886
DRZEWIESKI, ur. 5888
HERTZ, ur. 5895
LIPSKI, ur. 5926

ZAKOŃCZENIE

Wspomnienie z zebrania loży masońskiej imienia Vaniniego (19 grudnia 1996 roku)
Masoneria włoska
Czy istnieje filozofia masonerii?
Dzieła masońskie w kulturze polskiej

Dodaj komentarz