Filozofia masonerii: zadania tej książki

Filozofia masonerii: zadania tej książki

Poniżej zamieszczamy siódmą część wstępu do książki Filozofia Masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia prof. Andrzeja Nowickiego.

100 masonów

Książka ta jest pierwszą w literaturze światowej próbą całościowego spojrzenia na wartości wniesione przez masonów do skarbca myśli filozoficznej i społecznej.

Jest to „spojrzenie z lotu ptaka”, wskazanie na interesujące – a przeważnie mało znane – publikacje, na najcenniejsze myśli; sporządzenie szkicu mapy problemów do samodzielnego przemyślenia; przypomnienie kilkudziesięciu postaci, które pracowały dla dobra ludzkości i zasłużyły sobie na to, żeby o nich pamiętać i rozwiązywać postawione przez nich problemy.

Zebrane materiały zostały uporządkowane w sposób chronologiczny, a za podstawę została przyjęta data urodzin omawianej postaci. Można było przyjąć inną zasadę, na przykład datę pierwszego wydania omawianej książki, ale wtedy – w przypadku myślicieli, którzy długo żyli i zostawili po sobie wiele książek – trzeba by było podzielić materiały związane z daną osobą na kilka części i omawiać je w różnych miejscach. Należy przy tym uwzględnić fakt, że niektóre książki ukazały się po śmierci autora.

Dla dziejów myśli, od daty ukazania się książki ważniejsza jest data pojawienia się określonej myśli, ale tę datę znamy bardzo rzadko, nawet autor nie zawsze ją pamięta.

Można było przyjąć – zamiast układu osobowego – układ problemowy, ale to oznaczałoby wyrywanie poszczególnych myśli z tego kontekstu, jakim są kompetencje, wiedza, całość życiowych doświadczeń, fazy rozwoju i udział danego autora w życiu społecznym. Dla tych osób, które chciałyby wiedzieć, co różni masoni mieli do powiedzenia na jakiś wybrany temat, sporządzony został skorowidz rzeczowy, który dokładnie informuje o          poruszanych w tej książce problemach i odsyła do stron, na których są one obecne. Jest także skorowidz wszystkich wymienionych w niej osób.

Czytaj dalej:

Dodaj komentarz