Filozofia masonerii: Roosevelt

Filozofia masonerii: Roosevelt

Poniżej zamieszczamy trzydziesty dziewiąty rozdział książki Filozofia Masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia prof. Andrzeja Nowickiego

Franklin Delano Roosevelt, ur. 20.01.1882 w Nowym Jorku, zm. 12.04.1945 w Warm Springs.

W latach 1933-1945 był prezydentem Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Demokratycznej: jedynym prezydentem wybieranym czterokrotnie na kolejne kadencje. Był twórcą programu reform politycznych i ekonomicznych (tzw. New Deal). Po ataku japońskim na amerykańską bazę wojskową w Pearl Harbour (7.12.1941), następnego dnia, 8.12.1941 spowodował przystąpienie Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, wypowiadając wojnę Japonii, a 11.12.1941 także Niemcom hitlerowskim i faszystowskim Włochom. Był zwolennikiem ścisłej współpracy aliantów, uczestnikiem konferencji między narodowej w Teheranie (od 28.11 do 1.12.1943) i w Jałcie na Krymie (od 4 do 11.02.1945), a przede wszystkim współtwórcą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Był masonem; stopień mistrza uzyskał 28.11.1911 r. w Holland Lodge nr 8 (Nowy Jork).

Spośród trzech haseł, które łączą masonerię z Wielką Rewolucją Francuską (Wolność, Równość, Braterstwo) na pierwszym miejscu znajduje się W o 1 n o ś ć , słowo wyjątkowo wieloznaczne. Warto więc w wypowie­dziach wybitnych masonów zwracać szczególną uwagę na próby wyjaś­nienia, co konkretnie mają na myśli, kiedy mówią o wolności i na to, w jaki sposób przekładają abstrakcyjne hasło na konkretny program działalności politycznej. Zwłaszcza wówczas, gdy dana osoba łączy
przynależność do masonerii z wysokim stanowiskiem państwowym, które daje możliwość wykorzystania władzy, wpływów i środków finansowych do prób realizacji głoszonego programu.

Do osób takich należał Franklin Delano Roosevelt, przyjęty do masonerii w wieku 29 lat, prezydent Stanów Zjednoczonych od 51 roku życia. Kiedy ogłaszał swój program budowy powojennego świata „na fundamencie czterech podstawowych wolności” (founded upon four essential freedoms) – 6 stycznia 194lr.- miał 59 lat życia i 30 lat masońskiego stażu.

“Freedom from want” – obraz olejny Normana Rockwella

Te cztery podstawowe wolności to:

 • po pierwsze, wolność słowa i druku (freedom of speech and expression) „wszędzie na świecie”,
 • po drugie, wolność sumienia; wszędzie na świecie każdemu powinno być wolno czcić Boga „na swój własny sposób” (in his own way)
 • po trzecie, wolność od niedostatku (freedom from want)
 • po czwarte, wolność od strachu (freedom from fear).

Kiedy Roosevelt ogłaszał ten program nie tylko Polska, ale także Francja, Belgia, Holandia, Dania, Norwegia, Czechosłowacja znajdowały się pod okupacją hitlerowską. Potem, 7.12.1941 r. był atak bombowców japońskich na Pearl Harbour i wojna z Japonią. Potem Teheran (1943) i Jałta (luty 1945) i – po śmierci Roosevelta – zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę (6.08.1945).

Minęło 50 lat od śmierci Roosevelta – 50 lat strachu przed wojną atomową; na świecie wciąż toczą się wojny; ogromna większość ludzi żyje w niedostatku a nawet w nędzy; w olbrzymiej większości państw świata, bo aż w 151 łamane są prawa człowieka.

To, że program Roosevelta nie został zrealizowany, nie przekreśla jego wartości intelektualnej. „Cztery podstawowe wolności” weszły na stałe do programu działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych, a Roosevelta można uważać za współtwórcę tej organizacji. Krytykując działania ONZ nie powinniśmy nigdy zapominać, że nie ma innej drogi do rozwiązywania problemów świata niż parlament państw.

Interesującym rozwinięciem Deklaracji Praw Człowieka jest opublikowany ostatnio (w trzecim kwartale 1996 roku) tekst uchwały Najwyższej Rady 33 i ostatniego stopnia Masonerii Hiszpańskiej, z którego warto przytoczyć końcowy fragment:

„Filozofia Rytu Szkockiego nie jest teoretyczną abstrakcją, ale zadaniem etycznym do realizowania w życiu codziennym.

Nie powinniśmy zapominać, że zasady Rytu Szkockiego są ujęte w serię praw obejmujących następujące prawa:

“Freedom of speech” – obraz olejny Normana Rockwella
 • prawo do życia i do tego, żeby życiu nic nie zagrażało,
 • prawo do wolności sumienia i wyznania,
 • prawo do swobodnego wyrażania i propagowania własnych myśli,
 • prawo do pracy i życia w przyzwoitych warunkach,
 • prawo do nienaruszalności prywatnego domu i korespondencji,
 • prawo do pluralistycznego wychowania i nauczania,
 • rozdział i niezależność Kościoła od Państwa,
 • wolność zebrań, tworzenia stowarzyszeń i organizowania pokojowych strajków,
 • niezawisłość sądów i korzystanie z ławy przysięgłych,
 • decentralizacja administracji państwowej,
 • wychowanie pacyfistyczne i stworzenie ochotniczej, wyłącznie obronnej służby wojskowej,
 • humanitaryzacja systemu więziennictwa i zniesienie kary śmierci,
 • świeckie małżeństwa i równość wszystkich dzieci wobec prawa,
 • władza państwowa jako wyraz suwerenności ludu konstytuowana przez powszechne wybory.

Te prawa, których domagała się XIX-wieczna masoneria, tworzą obecnie istotę państw praworządnych. („L’incontro delle Genti”, r. 1996, nr 3, s. 12-13).

Kolejny rozdział:

Dodaj komentarz