Powitanie

.

100 masonów

oswieconyuczen
Witamy na stronach polskich wolnomularzy!
Masoneria, inaczej wolnomularstwo lub sztuka królewska, to ponadnarodowy ruch etyczno-solidarystyczny mający na celu humanistyczne doskonalenie jednostki i społeczeństw, zorganizowany w strukturach lożowych, który swe pryncypia i idee wyraża odwołując się do alegorii, językiem rozbudowanej symboliki obudowanej rytami.

Wolnomularstwo głosi, że praca jest podstawową powinnością człowieka. Świątynie wolnomularskie to szkoły, w których ludzie nawzajem się uczą i wychowują. Kształtując swoich adeptów, Wolnomularstwo stara się uwolnić ich od wszelkich przesądów, zaszczepić im miłość do Prawdy, Piękna i Dobra, nauczyć ich myśleć, oceniać i decydować. Poleca inicjowanym to, co może ich zbliżyć, odradza to, co może ich podzielić. Stara się rozwijać uczucia przyjaźni i braterskiego oddania.

Zbieramy się w lożach celem nałożenia zbawczych hamulców na nasze namiętności, na nasz popęd chciwości: zbieramy się po to, ażeby wznieść się ponad nasze przyziemne zainteresowania. Pracujemy bez wytchnienia nad naszym udoskonaleniem. Nasze loże to zrzeszenia praktycznych idealistów. Jesteśmy idealistami, bo wierzymy w braterstwo ludzi i narodów bez względu na dzielące ich różnice; uważamy, że nasze życie nie kończy się na troskach dnia codziennego zakreślonych przez sprawy osobiste, lecz potrzeba nadać mu szerszej perspektywy i większej głębi; wierzymy w Człowieka. Jesteśmy natomiast praktyczni, gdyż staramy się idee te realizować w swoim życiu, zaczynając od społeczności wolnych mularzy. Jesteśmy praktykami Braterstwa, Samodoskonalenia oraz Moralności.

Moralność jest wiedzą spoczywającą na zasadach rozumu ludzkiego. Jest to prawo naturalne i uniwersalne, które rządzi wszystkimi istotami myślącymi i wolnymi. Odpowiada ona najczystszym uczuciom serca zapewniając zwycięstwo Rozumowi i Cnocie. Cnota według jej sensu istotnego oznacza energię moralną i Siłę, Siłę czynienia dobra. Jest to spełnianie swoich obowiązków. Jest ona cnotą publiczną, o ile poświęca się dla społeczeństwa i ludzkości, cnotą zaś prywatną, o ile istnieje bez rozgłosu przy równoczesnej bezinteresowności na korzyść jednostek. W końcu jest ona cnotą domową w zakresie obowiązków spełnionych wobec rodziny.

Bez Wolnomularstwa nie da się właściwie zrozumieć Europy – jej nowożytnej postaci, wartości europejskich, kryzysów i perspektyw, wreszcie mentalności Europejczyków. Wiedza o wolnomularstwie w Polsce jest tragicznie niska, na ogół kształtowana przez fantastyczno-spiskowe teorie środowisk konserwatywnych. Celem naszego serwisu jest wypełnić tę lukę.

wolnomularstwo.pl jest uniwersalnym serwisem masońskim, tworzonym przez miłośników i mistrzów sztuki królewskiej, dla wolnomularzy i laików.
Nasz serwis powstał pod tym adresem już w 2005 roku jako Wirtualny Wschód Wolnomularski, wówczas pod auspicjami Warsztatu “Wolność Przywrócona” na Wschodzie Warszawy – Loży-Matki wolnomularstwa liberalnego w Polsce, a zarazem najstarszej polskiej loży wolnomularskiej, zainstalowanej w III RP.
Obecnie nasz serwis jest jeszcze bardziej niezależny od jakiejkolwiek “opcji”, jednocześnie sympatyzując ze wszystkimi polskimi obediencjami.
Aby poprawić PR masonerii w Polsce, do współpracy zapraszamy każdego interesującego się myślą wolnomularską, w szczególności członków lóż wszystkich obediencji. Jesteśmy gotowi również nasze łamy udostępnić zrównoważonym krytykom masonerii. wolnomularstwo.pl ma stanowić bramę (portal) do masońskiego świata, w szczególności do poszczególnych organizacji i treści masońskich. Oferujemy również wolnomularskie konta internetowe i serwery wirtualne.