Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

GLCS, Wielka Loża Kultur i Duchowości
Wielka Loża Kultur i Duchowości

„Tradycja i Braterstwo”

Nasza Obediencja – po francusku: Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité (G∴L∴C∴S∴) – została utworzona w 2003 roku w ramach głównego nurtu Współczesnego Wolnomularstwa (R∴S∴D∴U∴). Wielkim Mistrzem Założycielem jest W∴Cz∴B∴ Marcel Laurent.

Zasady

Wierzymy, że u podstaw Wolnomularstwa (tak, jak praktykujemy je w G∴L∴C∴S∴) znajduje się wiara w Siłę Najwyższą, którą symbolicznie nazywamy Wielkim Architektem Wszechświata.
Uważamy, że Mężczyźni i Kobiety uzupełniają się nawzajem we wspólnej pracy nad moralnym i duchowym samodoskonaleniem, pamiętając przy tym, że zasada Świeckości (fr. Laïcité) gwarantuje wolność praktykowania lub niepraktykowania dowolnej religii w poszanowaniu praw demokratycznych państw.
Działamy bez ustanku na rzecz odnowy Powszechnego Wolnomularstwa. Odnowę tę uznajemy za konieczną.

Dlatego nazywamy się tradycyjną i adogmatyczną Obediencją Teistyczną, Świecką i Mieszaną.

Teistyczna – ponieważ uważamy, że wiara w Siłę Najwyższą pozwala służyć Prawdzie i inspiruje do działania. Siła ta, to zarazem „Inny w Sobie” (franc. Autre-en-soi), jak i ujęty symbolicznie Wielki Architekt Wszechświata. Uznajemy wszystkie religie, które przyjmują działanie Siły Najwyższej we wszechświecie (nazywanej przez niektórych Bogiem).

Świecka – ponieważ uznajemy, że „państwo wyznaniowe” jest zaprzeczeniem wolności, toteż opowiadamy się za rozdziałem państwa od kościołów lub innych związków wyznaniowych. Inicjacja wolnomularska ma charakter świecki, niedogmatyczny, nie narusza przekonań filozoficznych jednostki i szanuje różnorodność istot ludzkich.

Mieszana – gdyż zarówno materia, która nas kształtuje, jak i ogół ludzkości składają się z elementów różnorodnych. Dlatego w G∴L∴C∴S∴ zarówno mężczyźni jak kobiety pracują na równych prawach i odnoszą się z szacunkiem do swoich odmienności.

„Wolnomularstwo jest nauką kochania samego siebie tak, aby lepiej kochać innych ludzi. To nauka doskonalenia samego siebie zanim podejmie się próbę doskonalenia świata.”

W swojej wolnomularskiej pracy kierujemy się Dwunastoma Podstawowymi Zasadami Wolnomularstwa oraz Regułą w 12 Punktach. Z treścią obu dokumentów można zapoznać się na witrynie internetowej Polskiej Prowincji Zakonu.


Kontakty międzynarodowe

Utrzymujemy relacje opierające się na wzajemnym szacunku z wieloma Obediencjami we Francji i innych krajach Europy, w tym – na podstawie odpowiednich dokumentów – z następującymi Obediencjami:
– Wielka Loża Francji;
– Francuska Federacja Międzynarodowego Zakonu Mieszanego „Le Droit Humain”;
– Wielka Loża Żeńska Francji;
– Wielka Tradycyjna i Symboliczna Loża „Opéra”;
– Wielka Mieszana Loża Francji;
– Inicjacyjny i Tradycyjny Zakon Sztuki Królewskiej;
– Wielka Francuska Loża Narodowa;
– Wielka Mieszana Loża Memphis-Misraim;
Ponadto należymy do Clipsas i Europejskiego Aliansu Wolnomularskiego.


Polskie Loże

W Polsce pod auspicjami G∴L∴C∴S∴ pracują obecnie trzy Loże:
– Sz∴L∴ „Ul” na Wsch∴ Torunia,
– Sz∴L∴ „Erazmus Roterodamus” na Wsch∴ Ustronia,
– Sz∴L∴ „Jan Henryk Dąbrowski” na Wsch∴ Warszawy,

Prowincjałem – Radcą Zakonu na Polskę jest W∴Cz∴B∴ Henryk Wierniewski.

Oficjalna witryna internetowa Polskiej Prowincji G∴L∴C∴S∴

Więcej informacji o nas znajduje się na www.glcs.pl.
Znajdź nas na Facebooku
[https://www.facebook.com/glcspolska]!
Inny serwis internetowy związany z Polską Prowincją to wolnomularski blog „Zaginione Słowo”
[www.zaginioneslowo.glcs.pl].

GLCS – BIEŻĄCE WIADOMOŚCI NA NASZEJ STRONIE