Prometea – pierwsza polska loża kobieca

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

comp1
W dniu 4 listopada 2000 r. odbyło się zapalenie świateł pierwszej loży kobiecej w Polsce. Loża przyjęła nazwę PROMETEA na Wschodzie Warszawy i pracuje w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym. Jest 349 lożą Wielkiej Żeńskiej Loży Francuskiej, największej tego typu obediencji na świecie, liczącej ponad 10.000 sióstr.

Sz. Loża PROMETEA otrzymała patent z rąk Wielkiej Szanownej Czcigodnej Mistrzyni WZLF (GKFF) Marie France Picart, której asystowały: Siostra Wielka Mówczyni, Siostra Wielka Sekretarz oraz Siostra Wielki Ekspert.

Na uroczystość przybyło ponad pięćdziesiąt sióstr i braci z Francji. Licznie stawiły się siostry z loży La Rosę de Vents, skupiające siostry ze wszystkich kontynentów, w której były inicjowane siostry z Polski. Przybyły także przedstawicielki niemieckiej żeńskiej loży MEHR LICHT! (Więcej Światła!) Na Wsch. Freiburga, siostry z węgierskiej loży NAFRAPORGO (Słonecznik) na Wsch. Budapesztu oraz siostry z Trójkąta na Wschodzie Pragi. Polską masonerię reprezentowali dostojnicy Wielkiego Wschodu Polski oraz Federacji Droit Humain. Po uroczystości zapalenia świateł odbyła się tradycyjna agapa, w której uczestniczył także Wielki Mistrz Wielkiej Loży Narodowej Polski.
Przypomnijmy, że polska masoneria kobieca ma w naszym kraju długą tradycję, sięgającą 1769 r. kiedy to warszawska loża męska Cnotliwy Sarmata wzięła pod swoją opiekę placówkę żeńską o nazwę Wielka Loża Adopcyjna pod Klimatem Warszawy. Loże adopcyjne zakończyły swoje istnienie za czasów Królestwa Polskiego.

Odrodzenie już samodzielnej masonerii kobiecej nastąpiło po z górą 170 latach. Pierwsze dwie masonki z Warszawy zostały inicjowane 6 września 1993 r. w loży la Rosę de Vents (Róża Wiatrów) Na Wschodzie Paryża należącej do Wielkiej Żeńskiej Loży Francuskiej. Pięć lat później, 12 grudnia 1998 r. powstał Trójkąt na Wschodzie Warszawy skupiający 12 sióstr. W chwili zapalania świateł Loża PROMETEA liczyła 27 członkiń, w rym 14 sióstr – mistrzyń założycielek.

14.06.2005.