Grande Loge Feminine de France

glf

Grande Loge Feminine de France

(Wielka Żeńska Loża Francji)

prometeagaiaW Polsce tradycje lóż kobiecych sięgają czasów Oświecenia.

.

Loża Prometea

Pierwsza loża kobieca – Prometea – podlega organizacyjnie obediencji francuskiej, Wielkiej Żeńskiej Loży Francuskiej (Grande Loge Feminine de France), od której otrzymała patent, co miało miejsce w dniu 4.11.2000 r.

Polskie masonki, które utworzyły Prometeę, swe wolnomularskie początki mają w roku 1993 i wywodzą się z paryskiej loży “Róża Wiatrów” GLFF. W 1998 r. utworzyły one tzw. Trójkąt na Wschodzie Warszawy skupiający 12 sióstr, a dwa lata później powstała loża. Loża ta liczy obecnie ok. 30 kobiet.

JAK DOŁĄCZYĆ

.

Loża Gaia Aeterna

Gaja Aeterna na Wsch:. Warszawy jest drugą lożą kobiecą, która zapaliła światła w Polsce. Powstała 10 lat po utworzeniu pierwszej w historii Polski loży kobiecej Prometei. Założycielkami było 15 Mistrzyń z loży. Prometea.

Organizacyjnie należy do Wielkiej Żeńskiej Loży Francji (Grande Loge Feminine de France). W dniu 20 listopada 2010 roku, otrzymała patent z rąk zastępczyni Wielkiej Mistrzyni Wielkiej Żeńskiej Loży Francji – Reginy Toutin. Szanowna Loża Gaja Aeterna na Wschodzie Warszawy, utworzona pod nr 437, pracuje w Rycie Szkockim Dawnym i Uznanym.

Gaja Aeterna stawia sobie za cel przede wszystkim przeniesienie światła do innych miast Polski. Będzie w większej mierze inicjować kandydatki spoza Warszawy. Gaja Aeterna będzie pomostem dla powstania trzeciej loży kobiecej i utworzenia niezależnej obediencji Wielkiej Żeńskiej Loży Polski.

JAK DOŁĄCZYĆ

PROCEDURA

Artykuły dotyczące lóż Wielkiej Loży Żeńskiej Francji w Polsce:

Z zasad powszechnego wolnomularstwa (Statuty GLFF)

Wolnomularstwo kobiece – Izis

Dlaczego Prometea? – Administrator

Prometea – pierwsza polska loża kobieca – Prometea

Róża Wiatrów – loża inna od wszystkich – Prometea

20 lat loży Róża Wiatrów na Wschodzie Paryża – Prometea

Dlaczego Gaja Aeterna? – Izis

Suknia i fartuszek – z dziejów masonerii kobiecej

Gaja w ponowoczesności czyli miejsce wolnomularstwa w czasach współczesnych – Małgorzata Misiuna

Aktualności dotyczące lóż Wielkiej Loży Żeńskiej Francji w Polsce:

BIEŻĄCE WIADOMOŚCI O WŻLF NA NASZEJ STRONIE