Wolnomularstwo kobiece

BoSK: RSDiU a polityka

Izis Iusta

Ojczyzną wolnomularstwa kobiecego jest Francja. To tam, 65 lat temu, powstała pierwsza niezależna obediencja kobieca – Wielka Żeńska Loża Francji, która aktualnie liczy około 420 lóż i 12 500 tysięcy aktywnych członkiń. Inicjuje kobiety z całego świata, działając na rzecz powszechnego wolnomularstwa. Dzięki niej powstały, między innymi, Wielka Żeńska Loża Belgii, Wielka Żeńska Loża Szwajcarii, Wielka Żeńska Loża Portugalii i inne.

Dewizą Wielkiej Żeńskiej Loży Francji jest znane hasło: „Wolność, Równość, Braterstwo”. Wolnomularki dążą do poszukiwania prawdy i sprawiedliwości w celu poprawy świata. Masoneria kobieca to jednocześnie szkoła nauczająca tolerancji, poszanowania innych, jak i siebie. W sferze duchowej odrzucają wszelkie dogmaty, ale w zupełności szanują wiarę nie narzucając, ani faworyzując jakiejkolwiek. To sztuka pracowania nad sobą w celu doskonalenia i siebie, i społeczeństwa. Szczególną uwagę poświęca się dziedzictwu i tradycji – zarówno dziedzictwu wolnomularzy operatywnych, jak i spuściźnie humanistycznych tradycji wolności sumienia, wzajemnej tolerancji, braterstwa, pojednania, miłości i potrzeby harmonii. Każda Masonka jest istotą wolną i zależną tylko od sądu własnego sumienia. Uznaje pracę, jako kategoryczne prawo ludzkości.

Wolnomularstwo kobiece w Polsce ma znacznie krótszą historię. W listopadzie 2000 roku powstała w Warszawie pod auspicjami Wielkiej Żeńskiej Loży Francji, po raz pierwszy w historii Polski, kobieca loża „Prometea”. Przez te dziesięć lat regularnej pracy inicjowano wiele sióstr, przestrzegając zasady staranności w przyjmowaniu osób wolnych i dobrych obyczajów.

W listopadzie 2010 roku, powstała w Warszawie nowa loża Gaja Aeterna. Loża ta jest nastawiona przede wszystkim na przyjmowanie nowych sióstr z innych miast Polski, chociaż inicjuje także kandydatki z Warszawy. Zależy nam na tym, aby trzecia loża powstała poza Warszawą.

Co wyróżnia wolnomularstwo kobiece?

Wyznajemy te same zasady co nasi bracia i siostry z innych liberalnych obediencji wolnomularskich. Pracujemy w gronie kobiet, ponieważ ułatwia nam to szczere rozmowy na tematy nas interesujące. Przywiązujemy dużą wagę do rytuału i respektowania przyjętych na siebie obowiązków. Nie poruszamy tematów związanych z polityką i religią, uznając, że należą do osobistej sfery każdego człowieka. W kręgu naszych najgłębszych zainteresowań są problemy filozoficzno-etyczne i społeczne. Pracujemy w gronie kobiet, ale nie w izolacji. Odwiedzamy się wzajemnie z innymi grupami, wymieniając się poglądami i efektami naszej pracy. Łączy nas z innymi wolnomularzami obu płci przyjaźń i braterstwo.

Jakie są nasze zasady przyjmowania?

Kandydatka do loży kobiecej powinna przede wszystkim spełniać wysokie standardy moralno-etyczne.

Nie może być osobą karaną.

Nie może należeć, ani obecnie ani w przeszłości, do skrajnych ugrupowań politycznych np. o charakterze nacjonalistycznym itp. Niedopuszczalne są nietolerancja, rasizm, ksenofobia.

Musi akceptować zasady powszechnego wolnomularstwa.

Różnice w pochodzeniu społecznym, rasa, zawód, wyznanie – nie mają znaczenia, ponieważ wszystkie wolnomularki są równe. Ważne jest natomiast, aby były wolne i dobrych obyczajów.

Warunki przyjęcia

Aby się z nami skontaktować należy wysłać email na adres: gaja@wolnomularstwo.pl
Pierwszym krokiem jest wysłanie listu motywacyjnego z uzasadnieniem wyboru wolnomularstwa kobiecego.

Jeśli motywacja nas zainteresuje, skontaktujemy się z kandydatką i będzie ona poddana ogólnie przyjętej we wszystkich obediencjach procedurze przyjęcia.

Co warto wiedzieć?

Gaja Aeterna nastawiona jest na przyjmowanie kobiet spoza Warszawy i stara się stworzyć im dogodne warunki uczestnictwa.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Warszawie, w sobotę, w porze o której można dojechać i ewentualnie wrócić z powrotem do miejsca zamieszkania.

Staramy się kontaktować członkinie Gai Aeterny z wolnomularzami z innych obediencji, w pobliżu ich miejsca zamieszkania, aby umożliwić im poznanie się i wymianę doświadczeń.

Co trzeba wiedzieć?

Każda kandydatka przyjęta do Wolnomularstwa zobowiązuje się płacić roczne składki pod karą wykluczenia.

Kandydatka zobowiązuje się również uczestniczyć pilnie w zebraniach i pracach swej Loży. W przypadku nieobecności należy koniecznie usprawiedliwić się listownie lub emailowo.

Kandydatka zapewnia sobie strój rytualny, w którym pracują wolnomularki w loży żeńskiej /prostą, czarną suknię, którą szyje według otrzymanego wzoru/

Autorka: Izis
22.01.2011.