Andrzej Rusław Fryderyk Nowicki

wolnomularstwo.pl

Andrzej Rusław Nowicki
Ur. 27.5.1919, zm. 1.12.2011. Filozof kultury, historyk filozofii i ateizmu, italianista, religioznawca, twórca ergantropijno-inkontrologicznego systemu “filozofii spotkań w rzeczach”. Profesor emerytowany, związany dawniej z Uniwersytetem Warszawskim (1952-1963), Uniwersytetem Wrocławskim (1963-1973), Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1973-1991). Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Założyciel i redaktor naczelny pisma “Euhemer”.

Następnie związany z wolnomularstwem. Przez cztery kadencje był Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, później otrzymał tytuł Honorowego Wielkiego Mistrza.

Jego prace obejmują ponad 1200 pozycji, w tym w języku polskim przeszło 1000, włoskim 142, reszta w 10 innych językach. Napisał ok. 50 książek.

Specjalizacje: filozofia Bruna, Vaniniego i Trentowskiego; Witwicki oraz Łyszczyński.

Zainteresowania: sny, Chiny, muzyka, portrety.

:.

INTERNETOWE ARCHIWUM PROF. ANDRZEJA NOWICKIEGO (projekt w trakcie budowy)

WIĘCEJ O PROF. ANDRZEJU NOWICKIM (treści, które nie trafiły jeszcze do działu wymienionego powyżej)

*

ARTYKUŁY PROF. ANDRZEJA NOWICKIEGO NA NASZEJ STRONIE:

Jestem wolnomularzem od XVIII wieku – z Andrzejem Nowickim rozmawia Wojciech Giełżyński

Dantejskie lata profesora Andrzeja Nowickiego – Iwona Agnieszka Siedlaczek

Walka o “kulturę świecką” w pracach pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli – Norbert Wójtowicz

*

Czy istnieje filozofia masonerii? – Andrzej Nowicki

Czy istnieje filozofia masońska? – z Andrzejem Nowickim rozmawia Norbert Wójtowicz

Masoni czyli Więcej Światła. O książce Andrzeja Nowickiego ‘Filozofia Masonerii u progu siódmego tysiąclecia’ – Ignacy Jóźwiak

O braterskim łańcuchu i przekazywaniu ognia – Andrzej Nowicki

Szczęście – Miłość – Śmierć – Nieśmiertelność Andrzej Nowicki

Jakie treści powinny być wpisane w hasła Wolności, Równości i Sprawiedliwości Społecznej? – Andrzej Nowicki

Die Freimaurerei. O książce Br. Trentowskiego – Andrzej Nowicki

Trentowski jako reformator masonerii – Andrzej Nowicki

Zróżnicowanie masonerii w świetle Nowej Encyklopedii Wolnomularstwa – Andrzej Nowicki