Internetowe Archiwum prof. Andrzeja Nowickiego

Internetowe Archiwum prof. Andrzeja Nowickiego

Na tej stronie rozpoczynamy publikację archiwum wybitnego filozofa i wolnomularza – profesora Andrzeja Rusława Fryderyka Nowickiego. Z biegiem czasu zamierzamy wypełnić treścią strukturę wszystkich poniższych działów, naszkicowaną przez samego Profesora przed jego odejściem na Wieczny Wschód 1 grudnia 2011 roku.

I – Arch. ERGANTROPIJNE 

      1. OPERA OMNIA (prace drukowane) – w tym całe książki online   

      2. BIBLIOGRAFIA (kompletna ) PRAC DRUKOWANYCH – w tym całe książki online

      3. Scalony skorowidz osób

      4. Scalony skorowidz rzeczowy

      5. Scalony skorowidz ilustracji  zamieszczonych w pracach drukowanych

         6. Skorowidze prac  drukowanych w innych językach        

2 – INEDITA

      Bibliografia

3 – WYKŁADY I ODCZYTY

4 – KORESPONDENCJA (w porządku alfabetycznym nazwisk adresatów)

5 – ARCHIWUM DŻWIĘKOWE  (Iwony Agnieszki Siedlaczek)

6 – DZIENNIKI LEKTURY i KSIĘGOZBIÓR (m.in. rejestr dedykacji). Rejestr posiadanych dzieł malarzy (oryginałów) 

7 –  ARCHIWUM  FOTOGRAFICZNE

8 –  ARCHIWUM GENEALOGICZNE

      1. ANTENACI

      2. POTOMSTWO

9 –  KRONIKA ŻYCIA  (od 27 maja 1919  do śmierci) 

10 – KRONIKA GEOGRAFICZNA –wykaz miejscowości, w których przebywał (w porządku alfabetycznym nazw)

11 – ARCHIWUM INKONTROLOGICZNE – pełny rejestr spotkanych osób (z krótkimi biogramami i zdjęciami)

12 – BIBLIOGRAFIA PRAC I WZMIANEK  o Andrzeju Nowickim

13 – DOKUMENTY  (metryka, legitymacje, świadectwa, dyplomy, nagrody 

14 –  ARCHIWUM  POŚMIERTNE  (od dnia śmierci) m.in. nekrologi, wspomnienia, rejestr potomków)

15- SPOTKANIA Z ANDRZEJEM NOWICKIM W JEGO DZIEŁACH (inspiracje)

Dodaj komentarz