Bibliografia prac drukowanych Andrzeja Nowickiego

BoSK: RSDiU a polityka

wolnomularstwo.pl

Poniżej będziemy zamieszczać – poza klasyczną bibliografią – odnośniki do sukcesywnie publikowanych na naszej stronie kolejnych książek i artykułów prof. Andrzeja Nowickiego. Pierwsze z nich publikujemy poniżej:

Książki:

 1. Mózglęta w mózgiganty, Radom 1945, s. 3–16 (tomik poezji).
 2. Szlakiem człowieka dobrego. Opowieść o Robercie Owenie. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948, s.88
 3. Włochy 1943-1948. Wiedza. Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1948, s.127
 4. Papieże przeciw Polsce. Doświadczenia dziesięciu stuleci naszych dziejów. Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 79.
 5. Tysiąc  lat zatargów z papieżami. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1950, s.239 
 6. Kłopoty rodzinne papieży, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 77.
 7. Papież Pius XII w świetle własnych przemówień i listów z lat 1945-1951. Książka i Wiedza, Warszawa 1952, s.92
 8. Watykański bank Pacellich i jego udział w imperialistycznej ekspansji Włoch. Książka i Wiedza, Warszawa 1952, s. 111.
 9. Kopernik – człowiek Odrodzenia. Wiedza Powszechna, Warszawa 1953, s.176
 10. Podróż w świat średniowiecznych cudów. wyd. 2 i 3, Wiedza Powszechna, Warszawa 1956, s.212
 11. Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej Odrodzenia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, s. 132.
 12. Grzegorz z Sanoka, 1406 – 1477. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, s.256
 13. O świętej inkwizycji. ZG SAiW, Białystok 1959, s.55
 14. Starożytni o religii Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Kraków-Warszawa 1959, s.75
 15. Ateizm w Polsce i jego aktualne problemy. „Biuletyn Informacyjny Zarządu Propagandy i Agitacji GZP WP”, Warszawa, nr 16 (129) z kwietnia 1959, s. 1–32.
 16. Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna (praca habilitacyjna). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962, s.257
 17. Wykłady o krytyce religii. Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 173
 18. Ateizm. Iskry, Warszawa 1964, s. 143 
 19. Wykłady o krytyce religii w Polsce. Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 162
 20. Centralne kategorie filozofii Vaniniego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, s. 300.
 21. Człowiek w świecie dzieł, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 377.
 22. Ostatnia noc Vaniniego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1976, s. 284, OCR
 23. Współczesna filozofia włoska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 580, OCR
 24. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978, s. 417
 25. Lampa trzydziestu spotkań, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1980, s. 608, OCR
 26. Nauczyciele, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, s. 334.
 27. Witwicki, „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1982, s. 308, OCR
 28. Uczeń Twardowskiego, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1983, s. 368, OCR
 29. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność, Ksiązka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 367.
 30. Czas i człowiek, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983, s. 185, OCR
 31. Kazimierz Łyszczyński, Wydawnictwo Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej. Łódź 1989, s. 84, OCR
 32. Spotkania w rzeczach, PWN, Warszawa 1991, s. 440,
 33. Filozofia masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia, Oficyna Wydawnicza „Gdynika”, wydanie pierwsze, Gdynia 5997, s. 374 (na naszej stronie w odcinkach!)

__________

Artykuły i opracowania:

Myśli wielkich ludzi epoki Odrodzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957, s. 126.

Filozofowie o religii. Przekłady (De tribus impostoribus – Campanella –Aniczkow – Kozielski – Kant – Fichte – Schleiermacher – Hegel – Schelling – Pearson – Guyau), Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa–Kraków 1960, s. 324.

Filozofowie o religii, tom 2 (Sekstus Empiryk – Giordano Bruno – Giulio Cesare Vanini – Tommaso Campanella – Sylvain Meréchal – Jan Wincenty Smoniewski – Hans Vaihinger), Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 258.

Giordano Bruno, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s. 1–307 (Wstęp, s. 3–141; przekłady, s. 145–302).

Związek socjalizmu z demokracją jako tradycja Polskiej Partii Socjalistycznej. Polska droga do socjalizmu w świetle doświadczeń stu lat polskiego ruchu robotniczego. Wydawnictwo Klubu Myśli Politycznej KU PZPR UMCS, Lublin, 22 maja 1981, s. 1–17.

Człowiek wobec czasu, s. 9–17, w: Czas w kulturze, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1983, s. 1–113.

Inkontrologia a policentryczna struktura osobowości, s. 7–14, w: Studia z inkontrologii, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1984, s. 1–107.

Trzy odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły w tekście Vaniniego słowa polskie, s. 45–49, w: 400-lecie urodzin Vaniniego, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1985, s. 1–94.

Przestrzeń spotkań. Prolegomena do inkontrologicznej filozofii przestrzeni, s. 7–27, w: Filozofia przestrzeni, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1985 (faktycznie 1986), s. 1–158.

Vanini, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 1–256. Wstęp, s. 5–114, wybór tekstów, s. 115–256.

Formy ergantropii w portretach fotograficznych, w: Struktura podmiotu, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, Lublin 1988, s. 55–70.

Co to jest filozofia kultury? „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, vol. X, Lublin (1985) 1990, s. 1-11.

Filozofia warsztatu. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Nowickiego, wyd.UMCS, Lublin 1990, s. 1-215.

Filozofia portretu, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Nowickiego. Wyd. UMCS, Lublin 1992, s. 1-199.

Dodaj komentarz