Bibliografia Andrzeja Nowickiego

Bibliografia Andrzeja Nowickiego

wolnomularstwo.pl

100 masonów

NAJWAŻNIEJSZE PRACE DRUKOWANE W JĘZYKACH OBCYCH

Pełna bibliografia pracy drukowanych (plik *.zip)

 

Stan na 18.3..2003   Razem pozycji  846   z  tego w języku polskim 662 (od roku 1933), w języku włoskim  113  (od roku 1946), rosyjskim 19 (od roku 1952), francuskim   10 (od roku 1951), litewskim – 9 (od roku  1970), angielskim – 7 (od roku 1959),niemieckim – 6 (od roku 1970), węgierskim  – 5, rumu nskim – 2 ,  czeskim, portugalskim, bułgarskim, serbskochorwackim, słowackim  i chińskim po jednej.

 

Opublikowane bibliografie prac drukowanych Andrzeja Nowickiego:

 1. Lata 1939-1969 w: „Euhemer” 1969, nr 4 (74), s. 154–174.
 2. Lata 1970-1979 w: „Euhemer” 1979, nr 4 (114), s. 129–139.
 3. Lata 1979-1989 w: „Euhemer” 1990, nr 3-4 (157-158). s. 193–
 4. Bibliografia prac. Siedemdziesięciolecie Profesora Andrzeja Nowickiego, wyd. UMCS, Lublin 1989, s. 21-65.

.

PEŁNA BIBLIOGRAFIA PRAC DRUKOWANYCH

1936

 1. Myśli ze szkolnej ławy, „Młodzi Idą”, nr 1 (12) z 10 października 1936, s. 7 (podpis: Ur).
 2. Budujemy braterstwo dusz, „Młodzi Idą”, nr 3 (14) z 15 listopada 1936 (podpis: R. Uruski) – tytuł wstawiony przez redakcję.

1937

 1. Sztuka i rewolucja, „Młodzi Idą”, nr 3 (19) z 10 marca 1937, s. 8 (podpis: Rusław Uruski – redakcja zmieniła na :Bolesław Uruski).
 2. Oświata robotnicza, „Robotnik” (mutacja: Radom, Skarżysko, Kielce), z 6 października 1937 (bez podpisu).

1939

 1. William Mc Dougall, „Przegląd Filozoficzny”, 1939, zeszyt 2, s. 177–186.
 2. Moje pierwsze święto Pierwszomajowe (1935–1927), w: Mówią cztery pokolenia o święcie 1-majowym, „Ilustrowany Dziennik Ludowy”, Warszawa, nr 119 (120) z 1 maja 1939.

1943

7. Charakterystyka prądów ideowych nurtujących młodzież Polski Podziemnej, „Wolność”, Warszawa, nr 1 (22), luty 1943, s. 6–8.

 1. Zagadnienie filozofii socjalistycznej, „Światło. Miesięcznik kół samokształceniowych młodzieży socjalistycznej”, nr 1, Warszawa, kwiecień 1943, s. 1–8.
 2. Socjalizm heroiczny, „Światło”, nr 3, wrzesień 1943, s. 10–11.
 3. Socjalizm jako zagadnienie nowej religii, „Światło”, nr 3, wrzesień 1943, s. 11–12.
 4. Ideały wychowawcze katolicyzmu, „Światło”, nr 4, październik 1943, s. 16–18.
 5. Etyka socjalistyczna a etyka chrześcijańska, „Światło”, nr 5, listopad 1943, s. 16–19.
 6. Technika pracy umysłowej. Materiały szkoleniowe III kompanii im. Komuny Paryskiej batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, październik 1943, s. 1–8.
 7. Socjalizm jako zagadnienie nowego typu człowieka, „Płomienie. Pismo młodzieży socjalistycznej”, Warszawa, nr 5, maj 1943, s. 19–21.

1944

 1. Podziemna oświata i samokształcenie młodzieży socjalistycznej, „Młodzież Socjalistyczna”, Warszawa, nr 1, styczeń 1944, s. 3–5.
 2. Oświata, demokracja, socjalizm, „Młodzież Socjalistyczna”, Warszawa, nr 2, luty 1944, s. 6–8.
 3. Ostateczny cel socjalistycznej przebudowy, „Młodzież Socjalistyczna”, Warszawa, nr 3, marzec 1944, s. 11-12.
 4. Najpilniejsze zadania oświaty, „Młodzież Socjalistyczna”, Warszawa, nr 4, kwiecień–maj 1944, s. 8–10, 12.
 5. Pionier, „Wolność”, r. 5, nr 3 (28), maj 1944.
 6. Polityka zagraniczna Francji. Materiały szkoleniowe III kompanii im. Komuny Paryskiej batalionu OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa, marzec 1944, s. 1–15.
 7. Ewolucja programów socjalistycznych, Warszawa 1944, s. 1–8.
 8. Oświata a socjalizm, „Światło”, r. 2, nr 1 (6), Warszawa, maj 1944, s. 4–5.
 9. Pyrron i Anaksarch, „Światło”, r. 2, nr 1 (6), Warszawa, maj 1944, s. 3–4.

1945

 1. Koniec świata, Radom 1945, s. 5–21 (tomik poezji).
 2. Mózglęta w mózgiganty, Radom 1945, s. 3–16 (tomik poezji).
 3. Z dziejów niedoli chłopskiej, „Głos Ziemi Radomskiej”, Radom, nr 63 z 21 kwietnia 1945.
 4. Co wystawiać? „Głos Ziemi Radomskiej”, Radom, wiosna 1945.
 5. Po co muzea? „Głos Ziemi Radomskiej”, Radom, wiosna 1945.
 6. O świadomość odpowiedzialności wychowawczej, „Życie Robotnicze”, Radom, nr 12 z 17 czerwca 1945.
 7. Kartki poczdamskie (reportaż pisany w Poczdamie w czasie konferencji), „Głos Wielkopolski”, Poznań, r. 1, nr 158 z 5 sierpnia i nr 160 z 7 sierpnia 1945.

1946

31. Przyszłość Włoskiej Partii Socjalistycznej, „Przegląd Socjalistyczny”, nr 2–3 (4–5) z lutego–marca 1946, s. 61–62.

 1. Czy Włochy będą republiką?, „Przegląd Socjalistyczny”, nr 4 (6) z kwietnia 1946, s. 31–32.
 2. Nie ma wroga na lewicy, „Przegląd Socjalistyczny”, nr 8–9 (10–11) z października 1946, s. 45–46.
 3. O jedność działania we włoskim ruchu robotniczym, „Przegląd Socjalistyczny”, nr 8–9 (10–11) z października 1946, s. 45.
 4. Gwarancje wolności w ustroju socjalistycznym (o książce Adriana Olivettiego), „Robotnik”, Warszawa, 26 listopada 1946.

1947

 1. Początki filozofii greckiej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1947, s. 24.
 2. Włoskie publikacje filozoficzne, „Przegląd Filozoficzny”, 1947, s. 154–156.
 3. Discorso del Delegato del Comitato Centrale Esecutivo del Partito Socialista Polacco pronunciato all’inaugurazione del 25 Congresso del Partito Socialista Italiano di Unita Proletaria a Roma, il 9 gennaio 1947, s. 1–4.
 4. Per un eroe caduto, „L’Unita”, Mediolan, 17 kwietnia 1947.
 5. Lettera aperta di un socialista polacco al. compagno Ugo Guido Mondolfo, „Popolo e Liberta”, nr 16, Gallarate z 18 kwietnia 1947.
 6. Un socialista polacco al compagno Silone, „Lo Stato Moderno. Critica politica economica e sociale”, Milano, nr 8 z 20 kwietnia 1947.
 7. Un socialista polacco ai compagni italiani, „El Visentin”, maj 1947.
 8. Votum zaufania dla Niemieckiej Partii Jedności Socjalistycznej SED, „Świat i Polska”, z 26 października 1947.
 9. Benedetto Croce jako polityk, „Świat i Polska”, nr 51–52 z 21–28 grudnia 1947.

1948

45.Szlakiem człowieka dobrego. Opowieść o Robercie Owenie. Spółdzielczy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1948, s. 88.

 1. Włochy 1943–1948, Wiedza, Warszawa 1948, s. 127.
 2. Co to są bohaterskie czyny i czy zawsze należy je spełniać? (Streszczenie pracy doktorskiej), „Przegląd Filozoficzny”, 1948, s. 120–130.
 3. Grudniowy przelot superfortec amerykańskich nad Włochami, „Świat i Polska”, nr 3 z 18 stycznia 1948.
 4. Irlandia po wyborach, „Świat i Polska”, nr 9 z 29 lutego 1948.
 5. Sytuacja przedwyborcza we Włoszech, „Przegląd Socjalistyczny”, nr 3 z marca 1948.
 6. Wachlarz zawodników włoskich. Przegląd najwybitniejszych kandydatów na posłów, „Świat i Polska”, nr 15 z 11 kwietnia i nr 16 z 18 kwietnia 1948.
 7. Kronika polityczna Włoch 1848–1948, „Świat i Polska”, nr 16 z 18 kwietnia 1948.
 8. Rodolfo Morandi, „Świat i Polska”, nr 16 z 18 kwietnia 1948.
 9. W drugą rocznicę powstania SED, „Świat i Polska”, nr 17 z 25 kwietnia 1948.
 10. Luigi Longo, „Świat i Polska”, nr 18 z 2 maja 1948.
 11. Tajne dokumenty Watykanu, „Świat i Polska”, nr 18 z 2 maja 1948.
 12. Partie polityczne Austrii, „Świat i Polska”, nr 19 z 9 maja 1948.
 13. Wyniki wyborów we Włoszech, „Świat i Polska”, nr 20 z 16 maja 1948.
 14. Polityka zagraniczna Watykanu, „Świat i Polska”, nr 21 z 23 maja 1948.
 15. Luigi Einaudi, „Świat i Polska”, nr 22 z 30 maja 1948.
 16. Irlandia współczesna. W 25 rocznicę powstania republikańskiego. „Przegląd Socjalistyczny”, nr 5 (31) z 1 czerwca 1948.
 17. Partie polityczne Południowej Afryki, „Świat i Polska”, nr 24 z 13 czerwca 1948.
 18. „Fascinating debate” w Izbie Gmin, „Świat i Polska”, nr 25 z 20 czerwca 1948.
 19. Bezwartościowe funty szterlingi, „Świat i Polska”, nr 26 z 27 czerwca 1948.
 20. Drugi kongres lesseferystów, „Świat i Polska”, nr 27 z 4 lipca 1948.
 21. Robert Owen i spółdzielczość, „Świat i Polska”, nr 27 z 4 lipca 1948.
 22. Po XXVII Kongresie Włoskiej Partii Socjalistycznej, I kongres kulturalny SED w Berlinie, „Świat i Polska”, nr 28 z 11 lipca 1948.
 23. Antyarabska polityka Bevina, „Tydzień Robotnika”, z 11 lipca 1948.
 24. Amerykanie o niebezpieczeństwie niemieckim, „Świat i Polska”, nr 30 z 25 lipca 1948.
 25. Heraklit, „Głos Wolnych”, nr 28 (41) z 25 lipca 1948.
 26. Palmiro Togliatti, „Świat i Polska”, nr 31 z 1 sierpnia 1948.
 27. Ateiści francuscy, „Głos Wolnych”, nr 29 (42) z 15 sierpnia 1948.
 28. Kalendarz strajków i walk robotniczych we Włoszech, „Świat i Polska”, nr 33, 34 i 35 z 15, 22 i 29 sierpnia 1948.
 29. I kongres kulturalny SED w Berlinie, „Świat i Polska”, nr 34 z 22 sierpnia 1948.
 30. Działalność Niemców na terenie USA, „Świat i Polska”, nr 35 z 29 sierpnia 1948.
 31. Włoskie związki zawodowe, „Świat i Polska”, nr 36 z 5 września 1948.
 32. Przegląd stanowisk w sprawie b. kolonii włoskich, „Świat i Polska”, nr 39 z 26 września 1948.
 33. Przemówienie Ackermanna na I Kongresie Kulturalnym SED w Berlinie, „Świat i Polska”, nr 39 z 26 września 1948.
 34. SED na nowym etapie historycznym, „Świat i Polska”, nr 40 z 1 października 1948.
 35. Bieliński (1811–1848) klasyk rosyjskiego materializmu, „Świat i Polska”, nr 41 (100) z 10 października 1948.
 36. Wolność komunistyczna. Marksistowski koegzystencjalizm profesora Galvano Della Volpe, „Świat i Polska”, nr 46 z 14 listopada 1948.
 37. Ozierow o realizmie socjalistycznym, „Świat i Polska”, nr 49 z 5 grudnia 1948.
 38. Kłębowisko problemów Unii Południowo-Afrykańskiej, „Świat i Polska”, nr 51–52 (109–110) z 19–26 grudnia 1948.

1949

 1. Papieże przeciw Polsce. Doświadczenia dziesięciu stuleci naszych dziejów. Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 79.
 2. Z dziejów antypolskiej polityki papiestwa, „Nowe Drogi”, 1949, nr 4 (16) s. 240–262.
 3. Tysiąc lat zwierzchnictwa papieży nad Polską, „Myśl Chłopska”, nr 1–2 ze stycznia–lutego 1949, s. 13–33.
 4. Chłopski ruch oporu przeciw niesprawiedliwości społecznej w Polsce Piastowskiej, „Myśl Chłopska”, nr 3–4 z marca–kwietnia 1949, s. 13–33.
 5. Chłopski ruch oporu przeciw poddaństwu i pańszczyźnie w Polsce Jagiellońskiej i elekcyjnej, „Myśl Chłopska”, nr 5–6 z maja–czerwca 1949, s. 18–41.
 6. Chłopski ruch rewolucyjny od powstania Kościuszkowskiego (1794) do powstania styczniowego (1863), „Myśl Chłopska”, nr 7–8 z lipca–sierpnia 1949, s. 41–77.
 7. Problemy rolnictwa we Włoszech, „Świat i Polska”, nr 3 z 22 stycznia 1949.
 8. Z debat nad republiką irlandzką. Według stenogramu parlamentarnego „Diospoireachta Parlaiminte”, tom 113, „Świat i Polska”, nr 3 z 22 stycznia 1949.
 9. Watykański plan restauracji cesarsko-habsburskich Austro-Węgier (recenzja z: Documents sur l’affaire Mindszenty, Budapest 1949), „Świat i Polska”, nr 5 z 6 lutego 1949.
 10. Reakcja reakcyjnej prasy na dokumenty zdrady kardynała Pehma, „Świat i Polska”, nr 7 z 20 lutego 1949.
 11. Watykan na służbie Wall-Street, „Polska Zbrojna” nr 69 (1373) z 11 marca 1949.
 12. Naród włoski a oś atlantycka, „Polska Zbrojna”, nr 73 (1377) z 15 marca 1949.
 13. Komuniści włoscy na czele walki przeciw paktowi agresji, „Polska Zbrojna”, nr 83 (1387) z 25 marca 1949.
 14. Pius Atlantycki, „Polska Zbrojna”, nr 89 (1393) i 91 (1395) z 31 marca i 2 kwietnia 1949.
 15. Włochy w roku 1949, „Polska i Świat Współczesny”, nr 3 (7) z maja–czerwca 1949, s. 44–53.
 16. Pius XI w roli komisarza plebiscytowego na Śląsku, „Polska Zbrojna”, nr 134 (1438) z 18 maja 1949.
 17. Kim był twórca indeksu, „Polska Zbrojna”, nr 137 (1441) z 21 maja 1949.
 18. Historiozofia Crocego, „Kuźnica”, nr 20 (192) z 22 maja 1949.
 19. Przed Sądem Kryminalnym Wojskowym 1794, „Polska Zbrojna”, nr 157 (1461) z 11 czerwca 1949.
 20. Naród włoski jest razem z nami, „Polska Zbrojna”, nr 160 (1464) z 14 czerwca 1949.
 21. Marshallizacja czytelnictwa we Włoszech, „Kuźnica”, nr 24 (196) z 19 czerwca 1949.
 22. Od Rumunii cudów magławickich do Rumunii Republiki Ludowej, „Świat i Polska”, nr 24 z 19 czerwca 1949.
 23. Watykan a wojna w Indochinach, „Polska Zbrojna”, nr 171 (1475) z 25 czerwca 1949.
 24. Nuncjusz w lesie, „Kuźnica”, nr 26 (198) z 3 lipca 1949.
 25. Osiem lat na stanowisku ambasadora (Francji) przy Watykanie (Wspomnienia F. Charles-Roux), „Polska Zbrojna”, nr 185 (1489) z 9 lipca 1949.
 26. Nuncjusz – szpieg (Commendone), „Polska Zbrojna”, nr 192 (1496) z 16 lipca 1949.
 27. Z historii fabrykacji cudów, „Polska Zbrojna”, nr 193 (1497) z 17 lipca 1949.
 28. Dlaczego Watykan zainteresowany jest w utrzymaniu kapitalizmu?, „Polska Zbrojna”, nr 205 (1509) z 29 lipca 1949.
 29. Nuncjusz Hannibal (di Capua), szpieg i agent Habsburgów, „Polska Zbrojna”, nr 206 (1510) z 30 lipca 1949.
 30. Historia pewnej nuncjatury, „Rzeczpospolita”, nr 107 z 30 lipca 1949.
 31. Drugi nuncjusz w lesie, „Kuźnica”, nr 30 (202) z 31 lipca 1949.
 32. Polska i prawo watykańskie, „Gazeta Poznańska” z 31 lipca 1949; „Głos Wybrzeża”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Robotnicza” z 2 sierpnia 1949, „Gazeta Krakowska” z 3 sierpnia 1949.
 33. Z dziejów antypolskiej polityki Watykanu, „Polska Zbrojna”, nr 209 (1513) z 2 sierpnia 1949.
 34. Teologia bomby atomowej, „Polska Zbrojna” nr 213 (1517) z 6 sierpnia 1949.
 35. Dyplomacja watykańska a wojna, „Świat i Polska”, nr 30 (202) z 7 sierpnia 1949.
 36. Afganistan a imperializm angloamerykański, „Świat i Polska”, nr 30 (202) z 7 sierpnia 1949.
 37. Wyklęci za patriotyzm, „Głos Wybrzeża”, „Głos Piotrkowski” z 10 sierpnia 1949, „Głos Szczeciński” z 11 sierpnia 1949.
 38. Głosy prasy o papieskiej groźbie ekskomuniki, „Świat i Polska”, nr 31 (203) z 14 sierpnia 1949.
 39. Książki o Watykanie, „Świat i Polska”, nr 31 (203) z 14 sierpnia 1949.
 40. Inkwizycja, „Polska Zbrojna”, nr 220 (1524) z 14 sierpnia 1949 i nr 228 (1532) z 21 sierpnia 1949.
 41. Nowe książki o Watykanie, „Polska i Świat Współczesny”, nr 4 (8) z września–października 1949.
 42. Watykan a pokój, „Polska Zbrojna”, nr 269 (1573) z 1 października 1949.
 43. Naród grecki w walce z agresją amerykańską, „Świat i Polska”, nr 38 (210) z 9 października 1949.
 44. Ucisk i nękanie (w majątkach kościelnych), „Polska Zbrojna), nr 284 (1588) z 16 października 1949.
 45. Rewolucja listopadowa 1918 r. w Niemczech, „Świat i Polska”, nr 41 z 6 listopada 1949.
 46. Rozwój potęgi Związku Radzieckiego, „Świat i Polska”, nr 41 z 6 listopada 1949.
 47. Brazylia – kraj bogactwa i nędzy, „Świat i Polska”, nr 43 (215) z 20 listopada 1949.
 48. Co to jest realizm socjalistyczny, „Język Rosyjski”, nr 4–5 (6–7) z listopada–grudnia 1949, s. 13–24.
 49. Watykan w cyfrach (recenzja z: Il Vaticano contro il progresso, Roma 1949), „Świat i Polska”, nr 45 (217) z 31 grudnia 1949.

1950

 1. Chłopi a biskupi, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 69.
 2. Kłopoty rodzinne papieży, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 77.
 3. Naród włoski w walce z imperializmem amerykańskim, Książka i Wiedza, Warszawa 1950, s. 143. Wydane pod pseudonimem: Teodor Floriański.
 4. Tysiąc lat zatargów z papieżami, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1950, s. 239.
 5. Proboszcze włoscy razem z chłopami zajmują ziemię arcybiskupa, „Polska Zbrojna”, nr 3 (1665) z 3 stycznia 1950.
 6. Watykan a włoski przemysł wojenny, „Polska Zbrojna”, nr 22 (1684) z 22 stycznia 1950.
 7. Reforma rolna we Włoszech sprzeczna z interesami amerykańskich eksporterów, „Polska Zbrojna”, nr 81 (1743) z 22 marca 1950.
 8. Oś Watykan–Tokio, „Polska Zbrojna”, nr 89 (1751), z 30 marca 1950.
 9. Walka narodu włoskiego z imperializmem amerykańskim, „Polska i Świat Współczesny”, nr 3 (12) z maja–czerwca 1950, s. 29–36.
 10. Majątki kościelne, „Głos Wolnych”, nr 13 (65) z 15 lipca 1950.
 11. Ogni libro riuscito e come una battaglia vinta. Alcune osservazioni sulla rivoluzione culturale in Polonia, „Mondo Operaio”, nr 101 z 4 listopada 1950.
 12. Przemiany w obliczu duchowym ludzi radzieckich, „Język Rosyjski” z listopada–grudnia 1950, s. 11–19.
 13. Uczeni anglosascy na służbie imperializmu, „Polska i Świat Współczesny”, nr 5 (14) z listopada–grudnia 1950, s. 18–26.

1951

 1. Wróg chłopów włoskich, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1951, s. 82.
 2. William Mc Dougall, filozof angloamerykańskiego imperializmu, „Myśl Współczesna”, 1951, nr 9 (64), s. 260–270.
 3. Socjaliści prawicowi w służbie amerykańskiego imperializmu, „Polska i Świat Współczesny”, nr 1 (15) ze stycznia–lutego 1951.
 4. Watykan przeciw chłopom, „Głos Wolnych”, nr 2–3 z 15 stycznia–1 lutego 1951.
 5. Watykan nur für Deutsche. O papieskim dziele pomocy (hitlerowcom), „Żołnierz Wolności”, nr 27 (186) z 27 stycznia 1951.
 6. Trasformazione socialista delle citta polacche, „Mondo Operaio”, nr 114 z 3 lutego 1951.
 7. Czyim interesom służyła tymczasowość kościelna na polskich Ziemiach Zachodnich, „Żołnierz Wolności” nr 42 (201) z 11 lutego 1951.
 8. La campagna polacca cambia il suo volto, „Mondo Operaio”, nr 116 z 17 lutego 1951.
 9. Hitlerowiec watykański, biskup Alois Hudal, „Żołnierz Wolności”, nr 61 (220) z 2 marca 1951.
 10. Come la nazione polacca diviene una nazione socialista, „Mondo Operaio”, nr 124 z 14 kwietnia 1951.
 11. Filozofia angloamerykańskiego imperializmu, „Polska i Świat Współczesny”, nr 3 (17) z maja–czerwca 1951, s. 15–22.
 12. O życiu i literaturze najmłodszych narodów radzieckiej Północy. Ewenkowie, Udegiejczycy, Tuwańczycy, Czuwasze, „Język Rosyjski”, nr 3 (15) z maja–czerwca 1951, s. 41–47.
 13. Chrześcijańsko-demokratyczna dobroczynność, „Żołnierz Wolności” nr 145 (304) z 25 maja 1951.
 14. Inicjator założenia Banku św. Marka w Wenecji (Pius X), „Nowa Kultura”, nr 24 (64) z 17 czerwca 1951.
 15. Watykan – wróg Polski Ludowej i pokoju, „Polska i Świat Współczesny”, nr 4 (18) z września–października 1951, s. 1–11.
 16. O radzieckich powieściach fantastyczno-naukowych, „Język Rosyjski”, nr 4 (16) z września–października 1951, s. 51–58.

1952

 1. Papież Pius XII w świetle własnych przemówień i listów z lat 1945–1951. Książka i Wiedza, Warszawa 1952, s. 92.
 2. Watykański bank Pacellich i jego udział w imperialistycznej ekspansji Włoch. Książka i Wiedza, Warszawa 1952, s. 111.
 3. (Przedmowa i przypisy, w: Piotr Abelard: Historia moich niedoli. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952, s. 5–44, 190–194.
 4. Z dziejów ideologii watykańskiej w okresie imperializmu, „Myśl Filozoficzna”, 1952, nr 3 (5), s. 313–333.
 5. Watykan – patron wyzyskiwaczy imperialistycznych, wróg wolności i pokoju, „Wojsko Ludowe”, nr 12 z grudnia 1952, s. 130–139.

1953

 1. Droga zdrady. Książka i Wiedzy, Warszawa 1953, s. 80.
 2. Kopernik – człowiek Odrodzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1953, s. 176.
 3. (Przedmowa, w:) Jan Śniadecki: O Koperniku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953, s. 5–12.
 4. (Wstęp, w:) Giordano Bruno przed trybunałem inkwizycji. Akta procesu. Książka i Wiedza, Warszawa 1953, s. 5–30, 121–124.
 5. Antyfeudalne prace ekonomiczne Kopernika, „Po prostu”, nr 36 (251) z 1 września 1953.
 6. Atomistyczne poglądy Kopernika, „Wiedza i Życie”, nr 12 z grudnia 1953, s. 814–816.
 7. Galileusz – wielki obrońca nauki Kopernika, „Sztandar Młodych”, nr 168 z 15 lipca 1953.
 8. Grzegorz z Sanoka – pionier polskiego Odrodzenia, „Myśl Filozoficzna”, 1953, nr 4 (10), s. 36–57.
 9. Kopernik – człowiek Odrodzenia, „Przegląd Kulturalny”, nr 22 (40) z 4–19 czerwca 1953.
 10. Kościół przeciw Kopernikowi, „Myśl Filozoficzna”, 1953, nr 1 (7), s. 209–229.
 11. Kościół w walce z Kopernikiem, „Wiedza i Życie”, nr 4 z kwietnia 1953, s. 261–263.
 12. „Ludzie ubodzy uwielbiali Kopernika…”, „Sztandar Młodych”, nr 84 z 9 kwietnia 1953.
 13. Miejsce Kopernika w historii materializmu, „Po Prostu”, nr 10 z 5 marca i nr 11 z 12 marca 1953.
 14. Mikołaj Kopernik – wielki uczony i patriota, „Wojsko Ludowe”, nr 5 z maja 1953, s. 61–80.
 15. „Nie ma obowiązków świętszych nad obowiązki względem Ojczyzny…” (w 410 rocznicę śmierci Mikołaja Kopernika), „Sztandar Młodych”, nr 122 z 23 maja 1953.
 16. Papieże – sojusznicy zaborców, „Sztandar Młodych”, nr 204 z 26 sierpnia 1953.
 17. Przeciw fałszom średniowiecznej „nauki” (o Koperniku), „Sztandar Młodych”, nr 48 z 25 lutego 1953.
 18. Vanini (1585–1619), „Wiedza i Życie”, nr 6 z czerwca 1953.
 19. Walka Kopernika o Bałtyk, „Przegląd Kulturalny”, nr 38 z 24–30 września 1953.
 20. Watykan – ośrodek dywersji, „Żołnierz Wolności”, nr 231 (1040) z 26–27 września 1953.
 21. Watykańczycy, „Nasze Koło Pracuje”, miesięcznik ZG ZMP, nr 11 (64) z listopada 1953.
 22. Z dziejów wczesnego polskiego Odrodzenia, „Po Prostu” z 7 lipca 1953.
 23. Historia filozofii i myśli społecznej wieków średnich. UW. Skrypt, Warszawa, styczeń 1953, s. 81.

1954

 1. Podróż w świat średniowiecznych cudów, Wiedza Powszechna, Warszawa 1954, s. 203.
 2. Giordano Bruno, „Kalendarz Robotniczy”, 1954.
 3. Kochanowski a Kopernik, „Wiedza i Życie”, nr 7 z lipca 1954, s. 492.
 4. Książki potępione, „Głos Nauczycielski” z 30 maja 1954.
 5. Od angelologii do antykomunizmu, „Myśl Filozoficzna” 1954, nr 4 (14), s. 255–263.
 6. Prace z zakresu historii religii i kościoła, „Myśl Filozoficzna” 1954, nr 3 (13), s. 325–326.
 7. W sprawie prac o istocie religii, „Myśl Filozoficzna” 1954, nr 4 (14), s. 374–380
 8. Z dziejów nauki średniowiecznej we Francji, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, tom 2, 1954, s. 621–632.

1955

 1. Galileusz – wielki uczony epoki Odrodzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1955, s. 56.
 2. (Posłowie, w:) Geza Hegedüs: Miasto wszelakiej wiedzy, Czytelnik, Warszawa 1955, s. 234–239.
 3. Ateizm francuskich materialistów XVIII wieku, „Myśl Filozoficzna” 1955, nr 5–6 (19–20), s. 287–307.
 4. Campanella, „Wiedza i Życie”, nr 6 z czerwca 1955, s. 398–401.
 5. Feuerbach o istocie religii, „Trybuna Wolności”, nr 9 (529) z 24 lutego–2 marca 1955.
 6. Giordano Bruno – nieustraszony bojownik naukowego poglądu na świat, „Trybuna Ludu”, nr 47 (2199) z 17 lutego 1955.
 7. Nowe perspektywy etnografii włoskiej, „Myśl Filozoficzna” 1955, nr 3 (17), s. 190–192.
 8. O dyskusję nad nauką, „Myśl Filozoficzna” 1955, nr 3 (17), s. 189–190.
 9. O myślicielu polskim spalonym na stosie (o Kazimierzu Łyszczyńskim), „Trybuna Ludu” z 14 maja 1955.
 10. Wielcy utopiści epoki Odrodzenia (o Utopii Morusa, Nowej Atlantydzie Bacona i Państwie Słońca Campanelli), „Trybuna Ludu”, nr 109 (2261) z 21 kwietnia 1955.

1956

 1. Podróż w świat średniowiecznych cudów, wydanie 2 i 3, Wiedza Powszechna, Warszawa 1956, s. 212.
 2. Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej Odrodzenia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956, s. 132.
 3. Grzegorz z Sanoka i Filip Kallimach, w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1956, s. 44–78.
 4. Materializm Giordana Bruna (wstęp i przypisy, w:) Giordano Bruno: Pisma filozoficzne (Uczta popielcowa, O przyczynie, początku i jedności), Książka i Wiedza, Warszawa 1956, s. 5–47, 162–174, 290–299.
 5. Mikołaj Kopernik, w: Wielcy Polacy Odrodzenia, Książka i Wiedza, Warszawa 1956, s. 5–46.
 6. Mikołaj Kopernik, w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej, tom 1, Książka i Wiedza, Warszawa 1956, s. 94–124.
 7. Papież Pius XII przeciw Polsce, w: Wybór tekstów do seminarium na temat: Pochodzenie i funkcje społeczne religii, Warszawa 1956, s. 58–67.
 8. Ateizm Spinozy, „Wiedza i Życie”, nr 12 z grudnia 1956, s. 841–843.
 9. Co to znaczy „mieć przekonania”?, „Sztandar Młodych”, nr 27 (1788) z 31 stycznia 1956.
 10. Czego Pomponacjusz uczył Kopernika?, „Wiedza i Życie”, nr 6 z czerwca 1956, s. 404–406.
 11. Myśli z pamiętnika o koegzystencji światopoglądów, „Słowo Ludu”, nr 287 (2288) z 1–2 grudnia 1956.
 12. Papiestwo w oczach humanisty (Lorenzo Valla), „Wiedza i Życie”, nr 11 z listopada 1956, s. 764–766.
 13. : Cesare Luporini: La mente di Leonardo, Firenze 1953, „Myśl Filozoficzna” 1956, nr 1 (21), s. 215.

1957

 • Program walki o kulturę racjonalistyczną i moralność opartą na podstawach racjonalnych, ZW SAiW, Kraków 1957, s. 40.
 1. Myśli wielkich ludzi epoki Odrodzenia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1957, s. 126.
 2. Tezy do wykładów. Z zagadnień psychologii religii, Kant i Hegel o religii. Definicja religii. ZW TSŚ Kielce 1957, s. 15.
 3. Historia ateizmu i krytyki religii. Cztery wykłady z maja 1957, w: Ateizm a religia. Wykłady wygłoszone na centralnym kursie aktywu partyjnego. Książka i Wiedza, Warszawa 1957, s. 153–278.
 4. Aktualne zagadnienia ruchu ateistycznego w Polsce, „Głos Robotniczy”, Łódź, nr 66 (3939) z 18 marca 1957.
 5. Ateizm Feuerbacha, „Głos Robotniczy”, nr 87 (3960) i nr 88 (3961), Łódź, 11 i 12 kwietnia 1957.
 6. Croce a religia, „Argumenty”, nr 1 z października 1957.
 7. Czego pragną ateiści i wolnomyśliciele?, „Życie Warszawy” z 8 listopada 1957.
 8. Dialog o religii (wstęp do przedruku fragmentów A. Schopenhauera), „Biuletyn TZG OSAiW”, nr 2, Warszawa, listopad 1957.
 9. Do czego zmierza organizacja ateistyczna? „Głos Pracy”, nr 56 (1901) z 8 marca 1957.
 10. Głos w dyskusji o laicyzacji, „Nowa Kultura”, nr 50 (403) z 15 grudnia 1957.
 11. Historia filozoficznej krytyki religii. Wstęp do bibliografii, „Euhemer” 1957, nr 1, s. 110-115.
 12. Kant a religia, „Bandera” nr 9 z 31 marca 1957.
 13. Kant jako krytyk dowodów istnienia Boga, „Argumenty”, nr 1 z października 1957.
 14. Moralność a wiara (wstęp do przedruku rozdziału z książki J. M. Guyau), „Biuletyn TZG OSAiW”, Warszawa, lipiec 1957.
 15. Myśli o istocie religii, „Słowo Ludu”, Kielce, nr 124 (2454) z 26-27 maja 1957.
 16. Myśli z pamiętnika o stosunku religii do moralności, „Słowo Ludu”, Kielce nr 77 (2387) z 30–31 marca 1957.
 17. O potrzebie badań religioznawczych w Polsce, „Euhemer” 1957, nr 1, s. 3–8.
 18. Ogólna teoria religii. Wstęp do bibliografii, „Euhemer” 1957, nr 1, s. 97–109.
 19. O ruchu ateistycznym, „Głos Pracy”, Warszawa, z 30 stycznia 1957.
 20. O ruchu wolnomyślicielskim, „Sztandar Młodych”, nr 210 (2282) z 4 września 1957.
 21. O zadaniach Stowarzyszenia Ateistów, „Biuletyn TZG OSAiW”, Warszawa, lipiec 1957.
 22. Pięć fragmentów z dzieła „De non existentia Dei” Kazimierza Łyszczyńskiego, według rękopisu Biblioteki Kórnickiej nr 443, „Euhemer” 1957, nr 1, s. 72–81.
 23. Pionier samodzielnego myślenia (Giordano Bruno), „Głos Pracy” z 15 lutego 1957.
 24. Posłowie do przekładu tekstu Diodora z Sycylii o Euhemerze, „Euhemer” 1957, nr 1, s. 70–71.
 25. Sylwetki osiemnastu inkwizytorów, którzy zostali papieżami, „Głos Wolnych”, Bydgoszcz, wrzesień 1957, s. 9–13.
 26. Vanini – 9.2.1619, „Argumenty”, nr 5 z 16–31 grudnia 1957.
 27. Wątpliwości Montaigne’a, „Wiedza i życie”, nr 4 z kwietnia 1957, s. 240–241.
 28. Zadania I Krajowego Zjazdu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, „Gazeta Pomorska”, Bydgoszcz, z 9 listopada 1957.
 29. : Giovanni Papini: Pamiętniki Pana Boga, „Biuletyn TZG OSAiW”, Warszawa, lipiec 1957.
 30. : The Bible Handbook for Freethinkers and Inquiring Christians by G. W. Foote and W. P. Ball, „Biuletyn TZG OSAiW”, nr 2, Warszawa, listopad 1957.
 31. (Przekład): Pierre Joseph Proudhon: O wychowaniu religijnym. Fragmenty z książki: De la Justice dans la Révolution et dans l’Église, „Głos Wolnych”, Bydgoszcz, wrzesień 1957.

1958

 1. Grzegorz z Sanoka, 1406–1477, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958, s. 256.
 2. Święta inkwizycja jako narzędzie walki klasowej, Warszawa 1958, s. 27.
 3. Wykłady o filozofii i myśli społecznej Odrodzenia. Skrypt Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, Warszawa 1958, s. 214.
 4. Klasyfikacja zdań krytycznie oceniających religię. Zagadnienia metodologiczne historii krytyki religii. Tezy referatu na III Ogólnokrajową Konferencję Religioznawcza w w Krakowie 18 o 19 października 1958, Kraków 1958, s. 23.
 5. O pismach świętych Żydów, chrześcijan i mahometan (Stary Testament, Nowy Testament i Koran). Odczyt wygłoszony w Stołecznym Ośrodku Propagandy Partyjnej w dniu 16 stycznia 1958, Warszawa 1958, s. 27.
 6. Zagadnienia metodologiczne historii krytyki religii i wskazówki bibliograficzne dla studiujących historię filozoficznej krytyki religii. III Ogólnokrajowa Konferencja Religioznawcza w Krakowie. Tezy referatów, Kraków 1958, s. 7–36.
 7. Papiestwo w walce z francuską rewolucją burżuazyjną (1789), w: Szkice z dziejów papiestwa, Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. 145–206.
 8. Przedmowa w: William James: Doświadczenia religijne, Książka i Wiedza, Warszawa 1958, s. XI–XX.
 9. Argumenty przeciwko religii, „Fakty i Myśli”, Bydgoszcz, nr 2 z października i nr 3 z listopada 1958.
 10. Ateizm Straussa, „Argumenty”, nr 24 (29) z 16–31 grudnia 1958.
 11. „Bóg” jako „modus loquendi”. Uwagi o łączeniu ateistycznej treści z pseudoreligijną formą w „Słowniku ateistów” Sylvain Maréchala, „Euhemer” 1958, nr 6 (7), s. 17–20.
 12. Co to jest ateizm? „Argumenty”, nr 23 (28) z 1–5 grudnia 1958.
 13. Człowiek nie jest bezsilny wobec losu (o Machiavellim), „Argumenty”, nr 3 (8) z 1–15 lutego 1958.
 14. Czy historia krytyki religii należy do religioznawstwa?, „Argumenty”, nr 20 (25) z 15–31 października 1958.
 15. Dlaczego jesteśmy przeciwnikami religii? „Fakty i Myśli”, Bydgoszcz, nr 1 z września 1958.
 16. Gregorio di Sanok, „La Ragione”, Roma, nr 6 z 30 czerwca 1958, s. 4–5.
 17. Haeckel o zwycięskim pochodzie nauki i pięknie przyrody, „Głos Wolnych”, Bydgoszcz, kwiecień 1958, s. 9–11.
 18. Klasyfikacja teorii mitów według Gottfrieda Hermanna, „Euhemer” 1958, nr 5 (6), s. 95–97.
 19. „Metamorfoza bogów” (o książce André Malraux i pracach o nim), „Euhemer” 1958, nr 5 (6), s. 95–97.
 20. Nowe wydanie Überwega, „Euhemer” 1958, nr 1 (2), s. 73.
 21. O potrzebie podręcznika propedeutyki religioznawstwa, „Euhemer” 1958, nr 2 (3), s. 3–5.
 22. Pięć fragmentów z dzieła Łyszczyńskiego „De non existentia dei” (skrót artykułu drukowanego w „Euhemerze”), „Argumenty”, nr 2 (7) z 16–31 stycznia 1958.
 23. Projekt podręcznika propedeutyki religioznawstwa, „Euhemer” 1958, nr 2 (3), s. 98–99.
 24. Psychologia religii. Wstęp do bibliografii, „Euhemer” 1958, nr 1 (2), s. 81–88.
 25. „Religia” Baudelaire’a, „Euhemer” 1958, nr 4 (5), s. 71–74.
 26. „Religia” Leopolda Staffa, „Euhemer” 1958, nr 5 (6), s. 25–47.
 27. „Religia” Fryderyka Szopena, „Euhemer” 1958, nr 6 (7), s. 87–89.
 28. Robert Owen o religii, „Argumenty”, nr 4 (9) z 16–28 lutego 1958.
 29. Rola kategorii „treści” i „formy” w definiowaniu religii i ateizmu, „Euhemer” 1958, nr 3 (4), s. 17–30 i podsumowanie dyskusji, s. 95–100.
 30. Schleiermacher jako filozof religii, „Euhemer” 1958, nr 2 (3), s. 46–49.
 31. III Ogólnokrajowa Konferencja Religioznawcza w Krakowie, „Euhemer” 1958, nr 5 (6), s. 108–109.
 32. W sprawie indyferentyzmu, „Argumenty”, nr 18 (23) z 15–30 września 1958.

1959

 1. O świętej inkwizycji, ZG SAiW, Białystok 1959, s. 55.
 2. Pod skrzydłami Kościoła, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, s. 88.
 3. Starożytni o religii, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Kraków–Warszawa 1959, s. 75.
 4. Ateizm w Polsce i jego aktualne problemy. „Biuletyn Informacyjny Zarządu Propagandy i Agitacji GZP WP”, Warszawa, nr 16 (129) z kwietnia 1959, s. 1–32.
 5. Humanizm a romantyczna teoria religii, w: Humanizm i kultura świecka, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, s. 128–166.
 6. Ideały renesansowego humanizmu, w: Humanizm i kultura świecka, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, s. 55–108.
 7. Czytamy Pismo święte, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, s. 224–226.
 8. Eduard Zeller o starożytnych teoriach mitu, „Euhemer” 1959, nr 4 (11), s. 441–443.
 9. „Eikon” w Nowym Testamencie (rec. z: F. W. Eltester: Eikon im Neuen Testament, Berlin 1958), „Euhemer” 1959, nr 6 (13), s. 692–694.
 10. „Euhemer” czyli narodziny polskiego religioznawstwa, „Kalendarz Wolnej Mysli”, Warszawa 1959, s. 259–260.
 11. Giordano Bruno, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1959, s. 116–117.
 12. Giordano Bruno: Aforyzmy o kołowrocie z dzieła „De rerum principiis, elementis et causis”, „Fakty i Myśli” 1959, nr 24.
 13. Język a religia (rec. z: Ben F. Kimpel: Language and religion, New York 1957), „Euhemer” 1959, nr 5 (12), s. 558–561.
 14. Kalendarz Ludzkości (Auguste Comte), „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1959, s. 65–66.
 15. Kalendarz Rewolucji Francuskiej, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1959, s. 63–64.
 16. Klasyfikacja i ocena zdań krytycznie oceniających religię, „Euhemer” 1959, nr 1–2 (8–9), s. 5–25 i podsumowanie dyskusji na III Ogólnokrajowej Konferencji Religioznawczej w Krakowie, s. 207–210.
 17. Konferencja poświęcona dziejom heretyckich ruchów religijnych we Włoszech, „Euhemer” 1959, nr 5 (12), s. 599–600.
 18. Konsolidacja i jedność. Otwarcie obrad III Plenum przez Przewodniczącego ZG SAiW, „Fakty i Myśli” 1959, nr 14.
 19. Ku czci Teofila Jaśkiewicza. Przemówienie z dnia 27 czerwca 1959. „Argumenty”, nr 27 (56) z 5 lipca 1959; „Fakty i Myśli” z lipca 1959.
 20. Lingua catholica i obrońcy polskiej mowy, „Myśl Wolna”, Katowice, nr 5 (12) z maja 1959.
 21. Majątki kościelne w dawnej Polsce, „Fakty i Myśli”, nr 6 (10) z 15–31 marca 1959.
 22. Mikołaj Kopernik. Znaczenie przewrotu kopernikowskiego dla historii ateizmu, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1959, s. 113–115.
 23. Mity współczesne (rec. z: Roland Barthes: Mythologies, Paris 1957), „Euhemer” 1959, nr 5 (12), s. 551–553.
 24. Nowa praca niemiecka o kantowskiej filozofii religii (rec. z: Hermann Noack: Die Religionsphilosophie im Gesamtwerk Kants, Hamburg 1956), „Euhemer” 1959, nr 3 (10), s. 297–300.
 25. O Aleksandrze Skultecie z Tczewa, „Fakty i Myśli”, nr 13 (17) z 1–5 lipca 1959.
 26. O genezie neobaroku. Korespondencja z Włoch, „Argumenty”, nr 51–52 (80–81) z 20–27 grudnia 1959.
 27. O indeksie ksiąg zakazanych, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1959, s. 233–236.
 28. Ojcze święty, strzeż się Jezuitów! „Argumenty”, nr 17 (46) z 26 kwietnia 1959.
 29. O potrzebie dyskusji między ateistami, „Polityka”, nr 2 (98) z 1959.
 30. O świętej inkwizycji w Polsce, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1959, s. 230–232.
 31. O zadaniach Stowarzyszenia . Streszczenie przemówienia końcowego na III zebraniu plenarnym ZG SAiW, 28 czerwca 1959, „Argumenty”, nr 28 (57) z 22 lipca 1959.
 32. O zasadach moralnych w religiach, „Wychowanie”, Warszawa, nr 4 (17) z kwietnia 1959, s. 4–8.
 33. Papieże awiniońscy i bankierzy, „Fakty i Myśli”, nr 9 (13) z 1–15 maja i 10 (14) z 16–31 maja 1959.
 34. Piotr Abelard, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1959, s. 110–111.
 35. Pragniemy zacieśniać więzi z ateistami z całego świata. Fragmenty przemówienia wygłoszonego na XXXIII Kongresie Światowej Unii Myśli Wolnej w Brukseli, 6 września 1959. „Fakty i Myśli”, nr 20 (24) z 16–31 października 1959.
 36. Problematyka religioznawcza w „Archivio di Filosofia”, „Euhemer” 1959, nr 5 (12), s. 553–558.
 37. Problematyka religioznawcza w „La Civilta` Cattolica”, „Argumenty”, nr 37 (66) z 13 września 1959.
 38. Procesy mitotwórcze we współczesnej kinematografii, „Euhemer” 1959, nr 4 (11), s. 438–440.
 39. Renesans a euhemeryzm, „Euhemer” 1959, nr 6 (13), s. 609–617.
 40. Rewelacje „Tygodnika Powszechnego” o świętej inkwizycji, „Argumenty”, nr 21 (50) z 24 maja 1959.
 41. Sojusz Leona XIII i Wilhelma II, „Myśl Wolna”, Katowice, nr 6–7 (13–14) z czerwca–lipca 1959.
 42. Usener (1834–1905) jako badacz mitów, „Euhemer” 1959, nr 6 (13), s. 689–692.
 43. Zakon inkwizytorów jako agentura krzyżacka w Polsce, „Fakty i Myśli”, nr 1 (5) z 1–15 stycznia 1959.

1960

 1. Filozofowie o religii. Przekłady (De tribus impostoribus – Campanella –Aniczkow – Kozielski – Kant – Fichte – Schleiermacher – Hegel – Schelling – Pearson – Guyau), Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Warszawa–Kraków 1960, s. 324.
 2. Wybrane zagadnienia z historii ateizmu i krytyki religii, w: Ateizm a religia, wydanie 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1960, s. 94–247.
 3. „Bóg” w służbie kolonialistów niemieckich (rec. z: Bonn – Feind der Völker Asiens und Afrikas. Eine Dokumentation über die Kolonialpolitik der Adenauer-Regierung, Berlin 1960), „Fakty i Myśli”, nr 12 (40) z 16–30 czerwca 1960.
 4. Epikur i Lukrecjusz, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1960, s. 75–76.
 5. Giordano Bruno (1548–1600), w: „Zobacz, zrozum, zrób”, ZG ZMS, Warszawa 1960, s. 324–326.
 6. Giordano Bruno o religiach, „Euhemer, Zeszyty Filozoficzne” 1960, s. 75–76.
 7. Głos w dyskusji nad książką: Zygmunt Poniatowski: Wstęp do religioznawstwa, Warszawa 1959, „Euhemer”, 1960, nr 2 (15), s. 93–95.
 8. Główne problemy pracy SAiW, „Argumenty”, nr 27 (108) z 3 lipca 1960.
 9. Główne zadanie – rozbudzenie ruchu intelektualnego. Streszczenie przemówienia na naradzie działaczy społecznych w Krośnie Odrzańskim 25 września 1960, „Argumenty”, nr 41 (122) z 9 października 1960.
 10. Grzegorz z Sanoka, hasło w: Fiłosofskaja Encikłopiedija, t. 1, Moskwa 1960, s. 367.
 11. Hegel o religii, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1960, s. 77–79.
 12. Konferencja budapeszteńska. Problemy religioznawstwa i ateizmu, „Argumenty”, nr 46 (127) z 13 listopada 1960.
 13. Lenin o religii. Referat wygłoszony 13 maja 1960 na konferencji naukowej PTR i SAiW w Warszawie, „Euhemer” 1960, nr 5–6 (18–19) i podsumowanie dyskusji, s. 193–202. Fragmenty referatu „Fakty i Myśli”, nr 11 (39) z 1–15 czerwca 1960.
 14. Mikołaj Kopernik, 1473–1543, w: „Zobacz, zrozum, zrób”, ZG ZMS, Warszawa 1960, s. 322–324.
 15. Miłośnicy ziemi jutrzejszej. Fragmenty przemówienia wygłoszonego na naradzie działaczy społecznych w Krośnie Odrzańskim dnia 28 sierpnia 1960, „Fakty i Myśli”, nr 18 (46), z 16–30 września 1960.
 16. „na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę…” W rocznicę strajku szkolnego 1905 r., „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1960, s. 133–135.
 17. Nauka a przyszłość ludzkości (Science and the Future of Mankind. Report in the Consultation between the International Union of Students and the World Student’s Christian Federation). Fragmenty referatu wygłoszonego w Pradze 25 kwietnia 1960, „Argumenty”, nr 19 (100) z 8 maja 1960.
 18. Nowa psychoanalityczna analiza mitu o narodzinach Ewy (rec. z: Theodor Reik: The Creation of Woman, New York 1960), „Euhemer” 1960, nr 4 (17), s. 69–71.
 19. O spiskach inkwizitorow i pieriodizacyi istorii inkwizicyi w Polsze, „Woprosy Istorii Rieligii i Atieizma”, tom 8, Moskwa 1960, s. 321–336.
 20. O kołach SAiW w Ludowym wojsku, „Fakty i Myśli”, nr 19 (47), z 1–15 października 1960.
 21. O metodach i zadaniach historii krytyki religii, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne” 1960, nr 1, s. 3–12.
 22. O mitach „antybiblijnych” (rec. z: Jean Doresse: Les livres secrets des gnostiques d’Égypte. Introduction aux écrits gnostiques coptes découverts a Khénoboskion, Paris 1958), „Euhemer” 1960, nr 4 (17), s. 55–56.
 23. O renesansowej magii, „Euhemer” 1960, nr 2 (15), s. 15–22.
 24. O symbolach mitologicznych Lukrecjusza (rec. z: Francesco Giancotti: Il preludio di Lucrezio, Messina-Firenze 1959), „Euhemer” 1960, nr 3 (16), s. 70–72.
 25. Polska dnia jutrzejszego, „Argumenty”, nr 37 (118) z 11 września 1960.
 26. Problem zła (rec. z: Etienne Borne: Le proble`me du mal, Paris 1958), „Euhemer” 1960, nr 3 (16), s. 81–82.
 27. (Przemówienie nad grobem Emila Wojnarowskiego), „Argumenty”, nr 14 (95) z 3 kwietnia 1960.
 28. Renesans a mitologia. Część pierwsza: Bruno a Vasari, „Euhemer” 1960, nr 1 (14), s. 18–26.
 29. Semantyka a mitologia, „Euhemer” 1960, nr 3 (16), s. 68–69.
 30. W domu Vaniniego. Korespondencja z Włoch, „Fakty i Myśli”, nr 3 (31), z 1–15 lutego 1960.
 31. Wolnomyślny humanista Grzegorz z Sanoka 1406–1477, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1960, s. 43–45.
 32. W trosce o wychowanie socjalistyczne i kierunek rozwoju kultury, „Fakty i Myśli”, nr 21 (49), z 1–15 listopada 1960.
 33. Z Krzyżakami przeciwko Polsce, „Kalendarz Wolnej Myśli”, Warszawa 1960, s. 119–122.
 34. Giordano Bruno: Aforyzmy z Lampy trzydziestu posągów o poznaniu i miłości, „Argumenty”, nr 11 (92) z 13 marca 1960.
 35. z: Gaetano Capone Braga: La religione del pensiero classico, Milano 1954, „Euhemer” 1960, nr 3 (16), s. 89.

1961

 1. Historia filozoficznej krytyki religii. Program i wskazówki biograficzne, WSP TSŚ, Warszawa 1961, s. 51.
 2. Z dziejów ateizmu i wolnej myśli, „Biuletyn Informacyjny do wyłącznego użytku generałów i oficerów WP”, nr 13 (205) z maja 1961, s. 1–32.
 3. Papiestwo w walce z francuską rewolucją burżuazyjną (1789), w: Szkice z dziejów papiestwa, wydanie 2, Warszawa 1961, s. 155–215.
 4. Rola Kościoła w Polsce w okresie tysiąclecia, w: Religia i laicyzacja, Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 120–152.
 5. Z dziejów ateizmu, w: Religia i laicyzacja, Warszawa 1961, s. 183–219.
 6. Bóg Demos i bogini Demokracja (rec. z: James H. Oliver: Demokratia, the Gods and the Free World, Baltimore 1960), „Euhemer” 1961, nr 3 (22), s. 70–71.
 7. De tribus impostoribus (rec. z: Von den drei Betrügern 1958, Berlin 1960), „Euhemer” 1961, nr 1 (20), s. 63–65.
 8. Giulio Cesare Vanini (1585–1919), „Rocznik Wolnej Myśli” 1961, s. 262–266.
 9. Kategoria „metafory” w rozważaniach Bruna o religii, filozofii i nauce, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne” nr 2, 1961, s. 3–19.
 10. Kazimierz Łyszczyński (1634–1698), „Rocznik Wolnej Myśli” 1961, s. 202–206.
 11. Konferencja budapeszteńska (z 20 i 21 października 1960), „Euhemer” 1961, nr 2 (21), s. 108–110.
 12. Nowa praca marksistowska o średniowiecznych herezjach (rec. z: Martin Erbstösser i Ernst Werner: Ideologische Probleme des mittelalterlichen Plebejertums. Die freigeistige Häresie und ihre sozialen Wurzeln, Berlin 1960), „Euhemer” 1961, nr 5 (24), s. 48–50.
 13. Nowa praca z dziedziny metaforologii (rec. z: Hans Blumenberg: Paradigmen zu einer Metaphorologie, Bonn 1960), „Euhemer” 1961, nr 4 (23), s. 61–62.
 14. O ateiście starożytnym Diagorasie z Melos (rec. z: Felix Jacoby: Diagoras ho Atheos, Berlin 1959), „Euhemer” 1961, nr 6 (25), s. 54–55.
 15. O herezji starożytnej w kategoriach formy i treści (rec. z: Theodora Büttner: De Circumcellionen, eine sozialreligiöse Bewegung, Berlin 1959), „Euhemer” 1961, nr 1 (20), s. 60–61.
 16. O katalogach inkwizytorów i periodyzacji dziejów świętej inkwizycji w Polsce, „Fakty i Myśli”, nr 13 (65) z 1–15 lipca 1961.
 17. O współpracy naukowej orientalistów i religioznawców (referat wygłoszony na spotkaniu Rady Wydawniczej Euhemera z orientalistami, 26 listopada 1960), „Euhemer” 1961, nr 4 (23), s. 92–97.
 18. Propozycje koniecznych uzupełnień. Głos w dyskusji na Konferencji Wychowania Moralnego, „Wychowanie”, nr 13 (59) z 15–31 sierpnia 1961, s. 7.
 19. Religioznawstwo na Wolnym Studium Pedagogicznym Towarzystwa Szkoły Świeckiej, „Euhemer” 1961, nr 1 (20), s. 135–137.
 20. Renesans a mitologia. Część druga: Symbole mitologiczne Bruna: „Wielka Matka”, „Sofia” i „Hermes”. „Euhemer” 1961, nr 1 (20), s. 22–35.
 21. Symbole mitologiczne Bacona (rec. z: Paolo Rossi: Francesco Bacone. Dalla magia alla scienza, Bari 1957), „Euhemer” 1961, nr 2 (21), s. 80–82.
 22. Świeckie święto, „Fakty i Myśli”, nr 10 (62) z 15–31 maja 1961.
 23. Wolne Studium Pedagogiczne Towarzystwa Szkoły Świeckiej, „Rocznik Wolnej Myśli” 1961, s. 315.

1962

 1. Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna (praca habilitacyjna), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1962, s. 257.
 2. Wypisy z historii krytyki religii, Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Książka i Wiedza, Warszawa 1962, s. 566.
 3. Słowo wstępne, w: Józef Szymański: Szlakiem Braci Polskich. Przewodnik turystyczny po Kielecczyźnie, SAiW Kielce 1962, s. 5–6.
 4. Aparatura pojęciowa rozważań Kazimierza Łyszczyńskiego (1634–1689) o religii i stosunkach między ludźmi, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne” 1962, nr 3, s. 53–81.
 5. Ateiści Wielkiej Rewolucji Francuskiej, „Rocznik Wolnej Myśli” 1962, s. 168–172.
 6. Przegląd Religioznawczy, „Rocznik Wolnej Myśli” 1962, s. 168–172.
 7. Kallimach, hasło w: Fiłosofskaja Encikłopiedija, tom 2, Moskwa 1962, s. 413.
 8. La scienza e l’avvenire del’umanita`, „La Ragione”, Roma, nr 5, lipiec 1962.
 9. Marksizm, ateizm, alienacja, „Wychowanie”, nr 21 (88) z 15–31 grudnia 1962, s. 22–24.
 10. Myśli o Grzegorzu z Sanoka (z okazji 800-lecia Sanoka), „Fakty i Myśli”, nr 21 (97) z 1–15 listopada 1962.
 11. Nasze tradycje, „Fakty i Myśli”, nr 11 (87) z 1–15 czerwca 1962.
 12. Nicola Badaloni. Marksizm jako historyzm, „Argumenty”, nr 19 (205) z 13 maja i nr 21 (207) z 27 maja 1962.
 13. Niezbędny jest klimat tolerancji, „Głos Koszaliński”, nr 264 (3229) z 3–4 listopada 1962.
 14. Nina Aleksandrowna Sidorowa (1910–1961), „Euhemer” 1962, nr 6 (31), s. 66–69.
 15. Oczerk istorii atieizma i swobodomyslija w Polsze, „Jeżegodnik Muzieja Istorii Rieligii i Atieizma”, Moskwa–Leningrad 1962, tom 6, s. 187–213.
 16. O niektórych kategoriach historii filozoficznej krytyki religii, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne” 1962, nr 3, s. 3–7.
 17. Osiągnięcia i perspektywy Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. Rozmowę z przewodniczącym ZG SAiW przeprowadził Wacław Sadkowski, „Trybuna Ludu”, nr 171 (4840) z 22 czerwca 1962, „Dziennik Łódzki” z 23 czerwca 1962.
 18. O waldensach z Torre Pellice, „Euhemer” 1962, nr 1 (26), s. 21–34.
 19. Polskie Towarzystwo Religioznawcze, „Rocznik Wolnej Myśli” 1962, s. 259–260.
 20. Postawy ateistyczne, „Fakty i Myśli”, nr 24 (100) z 16–31 grudnia 1962.
 21. Pozytywne hasło naszej pracy. Głos w dyskusji na II Zjeździe Towarzystwa Szkoły Świeckiej, „Wychowanie”, nr 20 (87) z 1–15 grudnia 1962, s. 17–18.
 22. Problematyka estetyczna w dziełach Giordana Bruna. „Estetyka”, tom 3, 1962, s. 219–236.
 23. Przyszłość laicyzacji. Z przemówienia na II Zjeździe SAiW, „Argumenty”, nr 30 (216) z 29 lipca 1962.
 24. Renesansowi myśliciele o kościele i kulcie Złotego Cielca, „Rocznik Wolnej Myśli” 1962, s. 155–160.
 25. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, „Rocznik Wolnej Myśli” 1962, s. 5–12.
 26. U progu drugiego pięciolecia, „Euhemer” 1962, nr 1 (26), s. 3–8.
 27. Utopia Giordana Bruna, „Argumenty”, nr 14 (200) z 8 kwietnia 1962.
 28. W klimacie tolerancji. Rozmowę przeprowadzili Eleonora Syzdek i Wiesław Mysłek, „Argumenty”, nr 25 (211) z 24 czerwca 1962.
 29. W pracowniach członków PTR (wypowiedź AN), „Euhemer” 1962, nr 2 (27), s. 91–92.
 30. Wolne Studium Pedagogiczne Towarzystwa Szkoły Świeckiej, „Rocznik Wolnej Myśli” 1962, s. 261–262.
 31. Woprosy Istorii Rieligii i Atieizma (recenzja z 8 pierwszych tomów), „Rocznik Wolnej Myśli” 1962, s. 278–279.

1963

 1. Filozofowie o religii, tom 2 (Sekstus Empiryk – Giordano Bruno – Giulio Cesare Vanini – Tommaso Campanella – Sylvain Meréchal – Jan Wincenty Smoniewski – Hans Vaihinger), Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 258.
 2. Wykłady o krytyce religii, Książka i Wiedza, Warszawa 1963, s. 173.
 3. Ateizm marksizmu w świetle teologii. Eric Weil, „Fakty i Myśli”, nr 10 (110) z 16–31 maja 1963.
 4. Egzemplarze pierwszych wydań dzieł Giordana Bruna w bibliotekach polskich, „Euhemer”, 1963, nr 3 (34), s. 20–31.
 5. Metafora opium, „Euhemer”, 1963, nr 5 (36), s. 3–7.
 6. Renesansowy filozof człowieka (Giovanni Pico della Mirandola), „Fakty i Myśli”, nr 17 (117) z 1–15 września 1963.
 7. Scoperte nelle biblioteche polacche. Ventotto esemplari di antiche stampe bruniane, „La Ragione”, nr 5 z maja 1963.
 8. Sprawa Kazimierza Łyszczyńskiego na sejmie w Warszawie w świetle rękopisu Diariusza Sejmowego znajdującego się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne”, nr 4, 1963, s. 22–38.
 9. Pięć wiadomości o Łyszczyńskim w Gazecie paryskiej z roku 1689, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne”, nr 4, 1963, s. 39–43.
 10. Bibliografia Kazimierza Łyszczyńskiego. Starodruki z lat 1689–1800, „Euhemer. Zeszyty Filozoficzne”, nr 4, 1963, s. 44–81.
 11. Zagajenie dyskusji nad „Socjologią religii”, „Euhemer”, 1963, nr 5 (36), s. 57–58.

1964

 1. Ateizm, Iskry, Warszawa 1964, s. 143.
 2. Kazimierz Łyszczyński, wybitny myśliciel polski, autor ateistycznego traktatu „De non existentia Dei”. Z cyklu: Wielcy Ateiści. Materiały prelegenta Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, Warszawa 1963, s. 18.
 3. „Diamentowe serce”. Listy Włochów o polskim ateiście Kazimierzu Łyszczyńskim w archiwach Florencji i Wenecji, „Fakty i Myśli”, nr 24 (148) z 16–31 grudnia 1964.
 4. Early Editions of Giordano Bruno in Poland, „The Book Collector”, vol. 13, nr 3, London, jesień 1964, s. 342–345.
 5. Filip Kallimach (1437–1496), „Rocznik Wolnej Myśli” 1963–1964, Warszawa 1964, s. 122–124.
 6. Giuseppe Scalarini (1873–1948), „Rocznik Wolnej Myśli” 1963–1964, Warszawa 1964, s. 156–159.
 7. Jan Wincenty Smoniewski (1793–1867), „Rocznik Wolnej Myśli” 1963–1964, Warszawa 1964, s. 86–87.
 8. Skarga Kopernika na Krzyżaków, s. 83–84, Kopernik obrońcą Olsztyna, s. 84–85 (fragmenty książki: Kopernik, człowiek Odrodzenia, 1953), w: Stanisław Szostakowski: Dzieje Warmii i Mazur, PZWS, Warszawa 1964.
 9. „Spiżowej Bramy” tom drugi (rec. z: Carlo Falconi: Pope John and His Council. A Diary of the Second Vatican Council, September-December 1962, London 1964), „Fakty i Myśli”, nr 20 (144) z 16–31 października 1964.
 10. Spotkania z religioznawcami włoskimi, „Euhemer”, 1964, nr 2 (39), s. 100–101.
 11. Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, „Rocznik Wolnej Myśli” 1963–1964, Warszawa 1964, s. 5–18.
 12. Studia z historii krytyki religii, „Euhemer”, 1964, nr 5 (42), s. 3.
 13. Tomasz Hobbes (1588–1679), „Rocznik Wolnej Myśli” 1963–1964, Warszawa 1964, s. 124–126.
 14. Vanini o społecznych funkcjach religii, „Euhemer”, 1964, nr 5 (42), s. 29–42.
 15. Wiedza o religiach. Tradycja – badania – perspektywy. „Argumenty”, nr 23 (313) z 7 czerwca 1964.
 16. z: Georg Siegmund: Storia e diagnosi dell’ateismo, Roma 1961; Etienne Borne: Saggio sull’ateismo contemporaneo, Catania 1961. „Euhemer”, 1964, nr 5 (42), s. 101–106.

1965

 1. Il pluralismo metodologico e i modelli Lulliani di Giordano Bruno, Conferenza tenuta nella Biblioteca di Roma dell’Accademia Polacca di Scienze e Lettere il 14 gennaio 1964, Ossolineum, Wrocław 1965, s. 23.
 2. Wykłady o krytyce religii w Polsce, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 162.
 3. Sviluppo di tre motivi Pichiani nelle opere di Giordano Bruno, w: L’opera e il pensiero di Giovanni Pico della Mirandola nella storia dell’Umanesimo, Convegno internazionale, Mirandola 15–18 settembre 1963, Firenze 1965, vol. 2, s. 357–362 i głos w dyskusji (Morus a Pico), tamże, vol. 1, s. 157–158.
 4. Egzemplarze pierwszych wydań dzieł Vaniniego w bibliotekach świata, „Euhemer” 1965, nr 5 (48), s. 3–31.
 5. Głos w dyskusji nad książką: Zarys dziejów religii, Warszawa 1964, „Euhemer”, 1965, nr 3 (46), s. 75–77.
 6. Materiały do bibliografii ateizmu z lat 1954–1964, „Euhemer” 1965, nr 2 (45), s. 99–110.
 7. Materiały do bibliografii Kazimierza Łyszczyńskiego (lata 1801–1840), „Euhemer” 1965, nr 5 (48), s. 131–144.
 8. Rozstrzygnięcie sporu o serię starych rycin. Odkrycie proweniencji sztychów z Vaninim, Brunem i Campanellą, „Euhemer” 1965, nr 3 (46), s. 3–8.
 9. Rozważania Vaniniego o umieraniu religii, „Euhemer” 1965, nr 2 (45), s. 18–24.
 10. Z przeszłości włoskiego ateizmu (Giuseppe Ferrari – Roberto Ardigó – Antonio Palomba), „Argumenty, nr 1 (342) z 3 stycznia 1965.
 11. Mit Mouniera (wstęp do artykułu Klary Jędrzejczak), „Euhemer” 1965, nr 4 (47), s. 47–48.
 12. Simonis Simonii Athei summa religio (wstęp do polskiego przekładu broszury z r. 1588), „Euhemer” 1965, nr 4 (47), s. 71–72.
 13. Sprawozdanie z podróży naukowej do Włoch, „Ruch Filozoficzny”, 1965, nr 3–4, s. 243–245.
 14. z: M. A. Gukowski: Italianskije gumanisty XV wieka o cerkwi i rieligii, Moskwa 1963, „Euhemer” 1965, nr 1 (44), s. 110–111.
 15. z: Tadeusz Margul: Sto lat nauki o religiach świata, Warszawa 1964, „Euhemer” 1965, nr 1 (44), s. 91–97.
 16. Wybrane zagadnienia z historii ateizmu, w: Ramowe programy wydziałów filozoficzno-historycznych Wieczorowych Uniwersytetów Marksizmu-Leninizmu, Warszawa 1965, s. 139.
 17. (Przekład sporządzony w r. 1947) Nicola Abbagnano: Koegzystencjalna struktura egzystencji, w: Filozofia egzystencjalna, PWN, Warszawa 1965, s. 296–310.
 18. (przekład) Maria Corvaglia: Gaetano Trezza (1827–1892) ateista włoski XIX wieku, „Euhemer” 1965, nr 5 (48), s. 53–60.

1966

 1. O kulturze Tysiąclecia, s. 1–26, Z mądrości Tysiąclecia, s. 27–83, Towarzystwo Szkoły Świeckiej, Warszawa 1966.
 2. Walka polskiego Odrodzenia o świeckość kultury, wydanie 2, w: Dzieje Polski a współczesność, Książka i Wiedza, Warszawa 1966, s. 62–101.
 3. Jeszcze o starych drukach Giordana Bruna w Polsce, „Euhemer” 1966, nr 2 (51), s. 21–27.
 4. Materiały do bibliografii Kazimierza Łyszczyńskiego (nowe druki z lat 1841–1900), „Euhemer” 1966, nr 1 (50), s. 71–80 (lata 1901–1965), nr 2 (51), s. 71–88.
 5. O „ukrytej obecności” Vaniniego w Subiroth Sopim i u Mesliera, „Euhemer” 1966, nr 1 (50), s. 23–32.
 6. 50 zeszytów „Euhemera”, „Euhemer” 1966, nr 1 (50), s. 3–4.
 7. Przedmiot i zadania historii ateografii, „Euhemer” 1966, nr 5 (54), s. 3–14.
 8. Scritti vaniniani in terra Polacca nel ’600 e nel ’700, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, tom 12, 1966, s. 161–174.
 9. Rejestr właścicieli pierwszych wydań i rękopiśmiennych kopii dzieł Vaniniego, „Euhemer” 1966, nr 3–4 (52–53), s. 103–120.
 10. Vanini w dawnej Polsce, „Zeszyty Argumentów”, nr 6 (29), listopad–grudzień 1966, s. 31–40.
 11. Zarys dziejów ateografii w Polsce, „Euhemer” 1966, nr 6 (55), s. 83–89.
 12. Słownik filozofów, tom 1, Warszawa 1966, hasła:

Agryppa, kol. 3–4.

Badaloni, kol. 78.

Bruno, kol. 104–106.

Buonaccorso, kol. 108.

Campanella, kol. 111–113.

Capece, kol. 116.

Cesalpino, kol. 116–117.

Cloots, kol. 137–138.

Diagoras, kol. 167.

Dobrowolski, kol. 172–173.

Euhemer, kol. 195.

Giorgi, kol. 240.

Grzegorz z Sanoka, kol. 245–246.

Kalthoff, kol. 278–279.

Łyszczyński, kol. 350–352.

Manetti, kol. 357–358.

Manzoli, kol. 358.

Maréchal, kol. 358–359.

Ménard, kol. 363.

Mierzyński, kol. 369.

Nifo, kol 378–379.

Nizolio, kol. 379–380.

Palmieri, kol. 385–386.

Patrizi, kol. 392.

Porzio, kol. 398.

Raimondi, kol. 407–408.

Scaligero, kol.417.

Simoni, kol. 430.

Smoniewski, kol. 432.

Teagenes, kol. 458.

Vaihinger, kol. 472–473.

Valla, kol. 473.

Vanini, kol. 473–474.

Vergerio, kol. 474.

Veyssiere de La Croze, kol. 474–475.

Zabarella, kol. 493.

Zimara, kol. 498–499.

 1. Głos w dyskusji nad książką Leszka Kołakowskiego „Świadomość religijna i więź kościelna”, „Euhemer” 1966, nr 2 (51), s. 54–57.
 2. z: Robert Coffy: Dieu des Athées (Marx, Sartre, Camus), Paris 1966, „Euhemer” 1966, nr 5 (54), s. 85–87.
 3. Spotkania z radzieckimi religioznawcami, historykami ateizmu i italianistami, „Euhemer” 1966, nr 2 (51), s. 89–90.

1967

 1. Filozofia włoskiego Odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, warszawa 1967, s. 417.
 2. Le veccie stampe vaniniane nelle biblioteche del mondo. Distruzione del mito della loro presunta rarita, w: Italia Venezia e Polonia tra Umanesimo e Rinascimento, Ossolineum, Wrocław 1967, s. 291–321.
 3. Przedmowa w: Michał Servet (1511–1553). Wybór pism i dokumentów. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1967, s. 7.
 4. Ateistyczna perspektywa nieśmiertelności, „Euhemer” 1967, nr 1–2 (56–57), s. 45–51.
 5. Dalszy ciąg rejestru egzemplarzy dzieł Vaniniego, „Euhemer” 1967, nr 1–2 (56–57), s. 171–176.
 6. Filozofia włoska roku 1966, „Argumenty”, nr 14 (460) z 2 kwietnia 1967.
 7. Niektóre problemy ateoznawstwa, w: Problemy religii i laicyzacji. Podręcznik dla Studium Zagadnień Religioznawczych, Książka i Wiedza, Warszawa 1967, s. 140–168.
 8. Nieznany autograf Giordana Bruna w Polsce, „Euhemer” 1967, nr 4–5 (59–60), s. 3–10.
 9. 50 lat radzieckiej ateografii, „Euhemer” 1967, nr 6 (61), s. 41–52.
 10. 50 lat religioznawstwa radzieckiego (1917–1967), „Euhemer” 1967, nr 6 (61), s. 3–4.
 11. Radziecka historiografia ateizmu, „Argumenty”, nr 18 (464) z 30 kwietnia 1967.
 12. Un autografo inedito di Giordano Bruno in Polonia, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. LXXVIII (1967), Napoli 1968, s. 262–268.
 13. Utopia Vaniniego, „Argumenty”, nr 29 (475) z 16 lipca 1967.
 14. Uwagi Vaniniego o pięknie i niezwykłości, „Studia Estetyczne”, tom 4, 1967, s. 39–44.
 15. Słownik religioznawców, „Euhemer” 1967, nr 3 (58), hasła:

Brightman, s. 14–15.

Czarnowski, s. 18–19.

Engels, s. 27.

Feuerbach, s. 28.

Freud, s. 30.

Guyau, s. 34.

Hoeffding, s. 38.

Kalthoff, s. 43.

Kolberg, s. 45.

Lenin, s. 52–53.

Łukaczewski, s. 54.

Marchlewski, s. 56–57.

Marks, s. 57–58.

Mierzyński, s. 60–61.

Palomba, s. 66.

Renan, s. 71–72.

Saitta, s. 73–74.

Schleiermacher, s. 74–75.

Strauss, s. 78–79.

Szachnowicz, s. 79.

Szejnman, s. 80.

Vaihinger, s. 83–84.

Woronicyn, s. 91.

 1. Głos w dyskusji nad hasłami religioznawczymi WEP PWN, „Euhemer” 1967, nr 4–5 (59–60), s. 151–153.
 2. z: Istorija swobodomyslija i atieizma w Jewropie. Domarksowski atieizm, „Euhemer” 1967, nr 6 (61), s. 71–72.

1968

 1. Giulio Cesare Vanini (1585–1619) la sua filosofia dell’uomo e delle opere umane. Conferenza tenuta nella Biblioteca e Centro di studi a Roma dell’Accademia Polacca delle Scienze il 18 gennaio 1967, Ossolineum, Wrocław 1968, s. 47.
 2. A(ntonio) Fogazzaro i E(rnesto) Buonaiuti. Dzieje modernizmu włoskiego, w: Studia o modernistach katolickich, IFiS PAN, Zakład Religioznawstwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968, s. 151–168.
 3. Ateistyczna filozofia kultury, „Życie i Myśl”, nr 3 (165) z marca 1968, s. 15–19.
 4. „Ateistyczne” chrześcijaństwo biskupa Robinsona, „Euhemer” 1968, nr 2 (68), s. 67–75.
 5. Ateizm a religia, „Płomienie”, nr 2 (81) z lutego 1968, s. 29–32.
 6. „Ciała zmartwychwstanie” czy myśl rediviva?, „Euhemer” 1968, nr 3–4 (69–70), s. 15–21.
 7. Giordano Bruno in Polonia (o epigramie C. Cunradusa z r. 1621), „La Ragione”, nr 5 z maja 1968.
 8. Intorno alla presenza di Giordano Bruno nella cultura del cinquecento e seicento. Aggiunte alla bibliografia di Salvestrini, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. LXXIX, Napoli 1968, s. 505–526.
 9. Katolicka encyklopedia ateizmu, „Człowiek i Światopogląd”, nr 4 (39) z lipca–sierpnia 1968, s. 144–152.
 10. Kontrreformacja i kontrrewolucja, „Fakty i Myśli”, nr 18 (238) z 1–14 września 1968.
 11. La presenza del pensiero di Bernardino Telesio nella cultura moderna, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. LXXIX, Napoli 1968, s. 331–353.
 12. La teoria Vaniniana dell’eroismo, „La Zagalia. Rassegna di Scienze, Lettere ed Arti”’ Lecce nr 39 z września 1968, s. 286–287.
 13. O formach obecności człowieka w kulturze, „Euhemer” 1968, nr 1 (67), s. 5–10.
 14. O Polsce XVII-wiecznej, „Współczesność”, nr 10 (263), z 8–21 maja 1968.
 15. Problemy dialogu. „Dialogika” czy dialektyka?, „Euhemer” 1968, nr 2 (68), s. 60–65.
 16. Renesansowa filozofia człowieka (Giulio Cesare Vanini), „Argumenty”, nr 1 (500) z 7 stycznia 1968.
 17. Telezjańska filozofia człowieka, „Fakty i Myśli”, nr 1 (221) z 1–14 stycznia 1968.
 18. Wstęp i przypisy w: Jacob Friedrich Reimmann: O ateizmie w ogóle (1725), „Euhemer” 1968, nr 1 (67), s. 97–111.
 19. z: Augusto Del Noce: Il problema dell’ateismo, Bologna 1965, „Euhemer” 1968, nr 1 (67), s. 126–129.
 20. z: Roger D. Haight: God and His Death, „Philippine Studies” 1967, „Euhemer” 1968, nr 3–4 (69–70), s. 185–187.
 21. Wizyta prof. B. J. Ramma, „Euhemer” 1968, nr 1 (67), s. 152–153.

1969

 1. Alchemiczna treść mitów a filozoficzna antropologia Giordana Bruna, „Euhemer” 1969, nr 3 (73), s. 57–67.
 2. A propos de la méthode de planification des découvertes, „La Pologne”, 1969, nr 5 (177), s. 42–43.
 3. Bruno nel Settecento, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche, vol. 80, Napoli 1969, s. 199–230.
 4. Bruno w Polsce. Od Keckermanna do Heweliusza (lata 1599–1668), „Euhemer” 1969, nr 1–2 (71–72), s. 94–102.
 5. Centralne kategorie religioznawstwa marksistowskiego, „Euhemer” 1969, nr 1–2 (71–72), s. 3–17.
 6. Curiosita vaniniane, „La Zagaglia”, nr 42, Lecce, czerwiec 1969, s. 161–166.
 7. El metodo de planificacion de los descubrimientos, „Polonia”, 1969, nr 5 (177), s. 42–43.
 8. Etyka Vaniniego, „Etyka”, 1969, tom 4, s. 139–149.
 9. Giordano Bruno nella poesia polacca, „La Ragione”, Rzym 1969, nr 9, s. 6.
 10. Giovanni Bracesco e l‘antropologia di Giordano Bruno, „Logos”, Napoli 1969, vol. 3, s. 589–627. (Sommario: 1. Il lullismo di G.B., 2. Il „Raymundi Lulli dialogus” non e‘ l‘opera di Lullo, 3. „Il legno di vita” e‘ l‘opera di Giovanni Bracesco, 4. Il contenuto alchimico nascosto nella forma mitologica e la statuificabilita‘ dei concetti filosofici nella „Lampas triginta statuarum”, 5. „Demogorgon” nelle opere di Boccaccio, Bracesco, Bruno e Fludd, 6. Mose‘ e „le scienze de gli Egizii”, 7. Hermes Trismegistus sul ventre della terra madre nel „Legno della vita” e nel „Candelaio”, 8. L‘anassagoreismo alchimico e l‘antropologia democratica di Bruno, 9. L‘inno alla potenza della ragione umana, 10.Le opere di Giovanni Bracesco come una delle fonti della filosofia di G. Bruno. Appendice: il dialogo „Lignum vitae”).
 11. Gli incontri tra Vanini e Campanella, w: Tommaso Campanella (1568–1639). Miscellanea di Studi nel 4 centenario della sua nascita, Napoli 1969, s. 473–485.
 12. Katolicka ekonomia polityczna, rec. z: Giuseeppe Palomba: Valori morali e sociologia del sottosviluppo, Napoli 1964, „Studia Religioznawcze”, 1969, nr 1–2, s. 212–214.
 13. Le celebrazioni Vaniniane in Polonia, „La Zagaglia. Rassegna di Scienze, Lettere ed Arti”’ Lecce 1969, nr 41, s. 89–90.
 14. O metodzie planowania odkryć, „Polska”, 1969, nr 5 (177), s. 42–43.
 15. O „religii otwartej”, rec. z: Aldo Capitini: Religione aperta, „Studia Religioznawcze”, 1969, nr 1-2, s. 209–212.
 16. On Planning Discoveries, „Poland”, 1969, nr 5 (177), s. 42–43.
 17. Giovanni Imperiale (1596–1670), jego Muzea i Noce, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1969, tom 15, s. 145–158.
 18. C. Vanini di Taurisano nelle biblioteche polacche, „L’Ora del Salento”, Lecce, nr 23 z 11 czerwca 1969.
 19. Głos w dyskusji, „Życie Szkoły Wyższej”, 1969, nr 6, s. 60–62.
 20. Uczeń czarnoksiężników egipskich, „Euhemer” 1969, nr 4 (74), s. 31–39.
 21. Vaninografia poliglotta. Sulla „presenza nascosta” di Vanini (1. François de La Mothe Le Vayer (1588-1672), 2. Michel Mauduit (1644-1709), 3.Jean Meslier (1664-1729), 3. Nicolo‘ Maria Pallavicino (1621-1692), 4. Gottlob Friedrich Jenichen (1680-1735), 6. Spinoza II oder Subiroth Sopim (Roma 5770), 7. Soren Kierkegaard (1813-1855), „La Zagaglia” anno XI, nr 44, Lecce 1969, s. 392-396.
 22. Włoska lewica chrześcijańska a dialog z komunistami, rec. z: Lorenzo Bedeschi, „Studia Religioznawcze”, 1969, nr 1-2, s. 227-229.
 23. Z dziejów modernizmu włoskiego, rec. z: Lorenzo Bedeschi, „Studia Religioznawcze”, 1969, nr 1–2, s.225–227.
 24. Zarys dziejów ateografii od Doleta do Vaniniego (1535–1616), „Studia Religioznawcze”, 1969, nr 1–2, s. 149–172.

1970

 1. Centralne kategorie filozofii Vaniniego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970, s. 1–300.
 2. Alienacja, s. 7–10; Angelologia, s. 12; Ateistyczne chrześcijaństwo, s. 13; Ateizm, s. 13–14; Ateizm w Afryce, s. 14; Ateizm w Anglii, s. 14–16; Ateizm w Azerbejdżanie, s. 16; Ateizm w Brazylii, s. 16; Ateizm w Bułgarii, s. 16–17; Ateizm w Jugosławii, s. 20; Ateizm w Niemczech, s. 21–23; Ateizm w Polsce, s. 23–25; Ateizm w Rosji, s. 26–28; Ateizm w Rumunii, s. 28; Ateizm starożytny, s. 28–30; Ateizm w Turcji, s. 30; Ateizm na Ukrainie, s. 30–31; Ateizm we Włoszech, s. 32–34; Ateizmu historycy, s. 34–36; Ateografia, s. 36; Dialogika, s. 47; Eksterioryzacja, s. 50–51; Euhemeryzm, s. 56–58; Filozofia religii, s. 66–67; Funkcje społeczne religii, s. 67; Hyloteizm, s. 76; Indeks ksiąg zakazanych, s. 77–78; Inkwizycja, s. 78–79; Inkwizycja w Polsce, s. 79; Interioryzacja, s. 80; Kenoza, s. 90; Lenin, s. 111–114; Panteizm, s. 144–147; Redukcjonizm, s. 174–175; Zanikanie religii w komunizmie, s. 234, w: Mała Encyklopedia Religioznawstwa Marksistowskiego, „Euhemer”, 1970, nr 3–4 (77–78).
 3. Bruno e Copernico, „La Ragione”, Rzym, 1970, nr 10–11.
 4. Bruno i Vanini w świecie poezji, dramatu i muzyki, „Euhemer”, 1970, nr 2 (76), s. 55–56.
 5. Gli ammiratori seicenteschi di G. Bruno in Slesia, „La Ragione”, Rzym, 1970, nr 12, s. 3.
 6. La presenza di G. Bruno nel cinque-, sei- e settecento (aggiunte ulteriori alla Bibliografia Bruniana del Salvestrini), „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. 81, Napoli 1970, s. 325–344.
 7. Niektóre problemy filozoficznej krytyki religii i teorii ateizmu, w: Problemy religii i laicyzacji, wyd. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1970, s. 154–177.
 8. Note inedite intorno alla biografia di Vanini. I – Gregoire Certain, amico parigino di Vanini, II – I censori Lionesi dell’Amfiteatro, III – Gabriel de Pellissier, censore tolosano, IV – nomi e cognomi dei giudici tolosani, V – Romolo Paradisi e Carlo Severoli tra i primi lettori italiani delle opere di Vanini, „La Zagaglia”, Lecce 1970, nr 48, s. 365–368.
 9. Problem obecności Bernardina Telesia (1508–1588) w kulturze, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 120, „Prace Filozoficzne”, nr VI, Wrocław 1970, s. 39–63.
 10. Sprawozdanie z pobytu we Włoszech, „Ruch Filozoficzny”, t. 28, Toruń 1970, nr 3–4, s. 282–283.
 11. Un dramma inedito di Paolo Lioy (1834–1911) su Giordano Bruno, „La Ragione”, Rzym, 1970, nr 3, s. 3.
 12. Una poesia di Valente Acidalio „Ad Iordanum Brunum Nolanum Italum” pubblicata nel 1589, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. 81, Napoli 1970, s. 320–324 (streszczenie w: „La Ragione”, Roma, r. 52, nr 4, aprile 1970).
 13. Vanini e il paradosso de Empedocle (conferenza tenuta il 13 dicembre 1969 a Lecce, alla chiusura delle celebrazioni del 350 anniversario della morte di Giulio Cesare Vanini di Taurisano (1585–1619), „La Zagaglia” (Lecce), r. 12, nr 46, giugno 1970, s. 208–217.
 14. Vanini i paradoks Empedoklesa, „Euhemer”, 1970, nr 1 (75), s. 103–112.
 15. Zarys dziejów ateografii od Vaniniego do Kartezjusza (1616–1650), „Studia Religioznawcze”, 1970, nr 3, s. 125–142.

1971

 1. Adam Gdacius (1610–1688) e il primo testo in polacco su Vanini (1679), „La Ragione” (Roma), r. 52, nr 4, aprile 1971, s. 3.
 2. Archytas z Taranto a renesansowa „ars combinatoria” Giordana Bruna, „Euhemer”, 1971, nr 1 (79), s. 53–59.
 3. Biblioteki włoskie w latach 1959–1970. Komunikat (posiedzenie dnia 12 maja 1970), w: „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” 25 A 1970, Wrocław 1971, s. 20–21.
 4. Geneza i perspektywy neminologii, „Euhemer”, 1971, nr 2 (80), s. 49–54.
 5. Giordano Bruno e la „favilla polona” (o wierszu Władysława Kulczyckiego, 1834–1895), „La Ragione” (Roma), r. 52, nr 1, gennaio 1971, s. 3.
 6. Grzegorz z Sanoka, s. 107–108, hasło w: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971.
 7. Il libero pensiero in Lituania, „La Ragione” (Roma), r. 52, nr 2–3, febbraio–marzo 1971, s. 3.
 8. Kazimierz Łyszczyński, 1634–1689, „Aquila Atheorum Poloniae”, „Currer International de Interlingua. Magazin del Union Mundial de Interlingua (UMI)”, Odense (Danmark), r. 8, 1971, nr 25, s. 11–12.
 9. Kopernik a filozoficzna antropologia Giordana Bruna, „Argumenty”, r. 15, nr 1 (656) 3 stycznia 1971, s. 7.
 10. Kopernik a scholastyka, „Argumenty”, r. 15, nr 16 (671) 18 kwietnia 1971, s. 6.
 11. Kopernik i Spinoza, „Argumenty”, r. 15, nr 33 (688) 15 sierpnia 1971, s. 14.
 12. Kopernik w renesansowej Francji, „Argumenty”, r. 15, nr 22 (677) 30 maja 1971, s. 7.
 13. La prima rappresentazione del „Candelaio” in Polonia, „La Ragione” (Roma), r. 52, nr 5, giugno 1971, s. 2.
 14. Lenin o ateizmie i ateistach, „Studia Religioznawcze”, 1971, nr 4, s. 95–113.
 15. Łyszczyński, s. 242, w: Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1971.
 16. Matwiej Aleksandrowicz Gukowski (1898–1971), „Euhemer”, 1971, nr 3 (81), s. 167.
 17. Metafore Vaniniane. Regina e ancella. Ortiche e scimmie. Ali e scintille. Fondamenti e roccaforte, „La Zagaglia” (Lecce), r. 13, nr 50, giugno 1971, s. 165–166.
 18. Niektóre zagadnienia filozoficznej krytyki religii i teorii ateizmu, s. 226–253, w: Problemy religii i laicyzacji, wyd. 3, Ksiązka i Wiedza, Warszawa 1971.
 19. Problem książki w filozofii Vaniniego, „Studia o Książce”, t. 2, Wrocław 1971, s. 123–145.]
 20. Rok 1546: Tolosani przeciw Kopernikowi, „Argumenty”, r. 15, nr 31 (686) 1 sierpnia 1971, s. 6.
 21. Sens tekstu filozoficznego w swietle historyzmu Lenina, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 136, „Prace Filozoficzne”, nr VII, Wrocław 1971, s. 3–14.
 22. Studia nad Łyszczyńskim. VIII. Materiały do bibliografii Kazimierza Łyszczyńskiego. Bibliografia rękopisów i uzupełnienia do bibliografii starodruków, „Euhemer”, 1971, nr 2 (80), s. 141–148.
 23. Studia nad Łyszczyńskim. IX. Materiały do bibliografii Kazimierza Łyszczyńskiego. Ikonografia i uzupełnienia do bibliografii za lata 1700–1960, „Euhemer”, 1971, nr 4 (82), s. 169–174.
 24. Sulla fortuna letteraria di Giulio Cesare Vanini, s. 351–355, w: Studi di storia Pugliese in onore di Nicola Vacca, Galatina 1971.
 25. Teoria Kopernika a historia filozofii, „Argumenty”, r. 15, nr 6 (661), 7 lutego 1971.
 26. W 150 rocznicę urodzin Fryderyka Engelsa (1820–1895), „Euhemer”, 1971, nr 1 (79), s. 3–4, 21–22.
 27. Zagadnienia metodologiczne marksistowskiej historii filozofii. Tezy na konferencję filozoficzną 13.V.1971, Wrocław 1971, s. 1–12.
 28. Zainteresowania i osiągnięcia religioznawców litewskich, „Euhemer”, 1971, nr 3 (81), s. 95–104.
 29. Zarys dziejów ateografii (1672–1689), „Euhemer”, 1971, nr 4 (82), s. 67–83.
 30. z: Frederick Ferré: Basic Modern Philosophy of Religion, 1967, „Euhemer”, 1971, nr 2 (80), s. 128–129.
 31. z: Mons. Grazio Gianfreda: Il mosaico pavimentale della basilica cattedrale di Otranto, 1965, „Euhemer”, 1971, nr 2 (80), s. 129–131.
 32. z: M. M. Grigorian: Kurs lekcyi po istorii atieizma, 1970, „Euhemer”, 1971, nr 4 (82), s. 125–127.
 33. z: Zdzisław Kuksewicz: Awerroizm łaciński trzynastego wieku, 1971, „Euhemer”, 1971, nr 4 (82), s. 156–159.
 34. .Rec. z: Henri de Lubac: Ateizm i sens człowieka, 1969, „Euhemer”, 1971, nr 2 (80), s. 138–139.
 35. .Rec. z Joseph Möller: Człowiek w świecie. Zarys antropologii filozoficznej,1969 ,Euhemer”, 1971, nr 2 (80), s. 137–138

589.Rec. z: „Woprosy Naucznogo Atieizma”, t. 10 (1970), „Euhemer”, 1971, nr 4 (82), s. 119–122.

1972

 1. Giordano Bruno nella patria di Copernico (conferenza tenuta nella Societa` Filosofica Italiana a Napoli il 18 novembre 1969). Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a Roma, conferenze, fascicolo 54, Ossolineum, Wrocław 1972.
 2. Giordano Bruno e la filosofia del Seicento, „La Ragione” (Roma), r. 53, nr 10, ottobre 1972, s. 2.
 3. Giordano Bruno nella cultura contemporanea (in appendice la continuazione della Bibliografia di Salvestrini), „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. 83, Napoli 1972, s. 391–450.
 4. Giordano Bruno nella poesia mondiale, „La Ragione” (Roma), r. 53, nr 1, gennaio 1972, s. 2.
 5. Il grande salentino Vanini nella mia vita, s. 61–64, w: Almanacco Salentino 1970–1972, Galatina 1972.
 6. Il libro pensatore Giovanni Imperiale, „La Ragione” (Roma), r. 53, nr 4, aprile 1972, s. 2.
 7. La „zbitka” come una forma della „compresenza” nella storia della filosofia e nella filosofia dell’arte, „Misure Critiche” (Salerno), r. 2, nr 5, ottobre 1972, s. 58–71.
 8. Le dimensioni della presenza Bruniana nella cultura mondiale nel ventennio 1951–1971, „La Ragione” (Roma), r. 53, marzo 1972, s. 3.
 9. O metodzie interpretacji obrazów religijnych, „Euhemer”, 1972, nr 4 (86), s. 75–88.
 10. O węgierskich ateistach i historykach ateizmu, „Euhemer”, 1972, nr 2 (84), s. 73–90.
 11. Obecność Giordana Bruna we współczesnej kulturze światowej, „Euhemer”, 1972, nr 3 (85), s. 23–40.
 12. Problemi scelti di filosofia dell’arte (conversazione tenuta a Lecce il 15 novembre 1972), „La Zagaglia”, (Lecce), r. 14, 1972, nr 56, s. 278–287.
 13. Renesansowe początki materializmu mechanistycznego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 18, 1972, s. 293–305.
 14. Świadek Poczdamu. Rozmowa redakcji „Wiadomości” z prof. drem Andrzejem Nowickim, „Wiadomości”, nr 1 (771), Wrocław, 6 stycznia 1972, s. 1.
 15. Światopoglądowe znaczenie kopernikanizmu, „Argumenty”, r. 16, nr 29 (736), 16 lipca 1972, s. 5.
 16. Vanini nel Seicento e gli strumenti concettuali per studiare la sua presenza nella cultura, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. 82, Napoli 1971 (w rzeczywistości: lipiec 1972), s. 377–440.
 17. Włoski notatnik filozoficzny. 1. Pojęcie „podłoża” (Aldo Masullo), „Argumenty”, r. 16, nr 45 (752), 5 listopada 1972, s. 11.
 18. Włoski notatnik filozoficzny. 2. „Dialektyczna konfrontacja” (Luigi Bogliolo), „Argumenty”, r. 16, nr 46 (753), 12 listopada 1972, s. 11.
 19. Włoski notatnik filozoficzny. 3. Historyczna polichronia (Flavio Mei), „Argumenty”, r. 16, nr 49 (756), 3 grudnia 1972.
 20. Współczesna filozofia litewska (autoreferat z odczytu wygłoszonego w PTF we Wrocławiu, 9 marca 1971), „Ruch Filozoficzny”, (Toruń), t. 30, 1972, nr 1, s. 55.
 21. Zarys dziejów ateografii od Kartezjusza do Kazimierza Łyszczyńskiego (1650–1689), „Studia Religioznawcze”, 1972, nr 5, s. 121–142.
 22. z: Peter L. Berger: La religion dans la conscience moderne (1791), „Euhemer”, 1972, nr 3 (85), s. 112–113.
 23. z: Antonio Capizzi: Dall’ateismo all’umanismo (1967), „Euhemer”, 1972, nr 2 (84), s. 118–121.
 24. z: Jacques Durandeaux: Żywe pytanie do „martwego” Boga (1971), „Euhemer”, 1972, nr 1 (83), s. 130–131.
 25. Rec z: Giulio Girardi: Marxismo e cristianesimo (1968), „Euhemer”, 1972, nr 3 (85), s. 113–116.
 26. z: Hellmut Gollwitzer: Krummes Holz – Aufrechter Gang. Zur Frage nach dem Sinn des Lebens (1971), „Euhemer”, 1972, nr 1 (83), s. 127–130.
 27. z: W. H. Van de Pol: La fin du christianisme conventionnel (1966), „Euhemer”, 1972, nr 2 (84), s. 121–123.
 28. Wstęp, w: Mario Moscardino: Odkrycia w Porto Badisco, „Euhemer”, 1972, nr 3 (85), s. 105–106.

1973

 1. Filozofia francuskiego Odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii. Wyboru dokonał oraz wstępem i przypisami opatrzył… Państwowe Wydawanictwo Naukowe, Warszawa 1973, s. 1–496 (wstęp, s. 5–70).
 2. Alberto Caracciolo i jego filozofia religii, „Euhemer”, 1973, nr 3 (89), s. 73–82.
 3. Problematyka i zadania badawcze, „Studia Religioznawcze”, 1973, nr 8 (Teoria i metodologia religioznawstwa, z. 1), s. 193–206.
 4. Athéisme, athéographie, athéometrie et la perspective athée de l’immortalité, „Abstracts. XV World Congress of Philosophy”, Varna (Bułgaria) 1973, pozycja 748.
 5. Celebrazioni Copernicane in Polonia, „La Ragione” (Roma), r. 1, nr 5, maggio 1973, s. 2.
 6. Controverses philosophiques autour de Copernic, „La Pensée” (Paris), nr 172, décembre 1973, s. 95–104 (przeł. Skrzypek).
 7. Filozofski sporovi oko Kopernika, „Dijalektika” (Beograd), r. 8 (1973), nr 2, s. 89–102 (przeł. P. Vujičić).
 8. Giordano Bruno e il controrinascimento, „La Ragione” (Roma), r. 1, nr 2, febbraio 1973, s. 13.
 9. Głos w dyskusji plenarnej II Zjazdu Krajowego TKKŚ, „Biuletyn Informacyjny ZG TKKŚ”, r. 4 (1973), nr 4 (20), s. 17–19. Głos w dyskusji na zespole d/s programowych, tamże, s. 21–22.
 10. Il significato filosofico della rivoluzione Copernicana, „La Ragione” (Roma), r. 1, nr 5, maggio 1973, s. 1–2.
 11. In re le significato philosophic del revolution copernican, „Currero International de Interlingua”, Odense (Danmark), r. 10, 1973, nr 33, s. 3–4.
 12. Leninowska filozofia człowieka, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 212, „Prace Filozoficzne”, nr XIII, Wrocław 1973, s. 15–34.
 13. „L’Evemero. Periodico di razionalismo popolare” (Palermo 1867–1878), „Euhemer”, 1973, nr 3 (89), s. 169–170.
 14. Łyszczyński, hasło w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, z 4, Wrocław 1973, s. 609–610.
 15. Nel V centenario della nascita di Copernico. Il fascicolo Copernicano di „Euhemer”, „La Ragione” (Roma), r. 1, nr 8–9, agosto-settembre 1973, s. 12.
 16. Ogólnopolski program badań religioznawczych i struktura organizacyjna religioznawstwa w Polsce, „Euhemer”, 1973, nr 4 (90), s. 3–24.
 17. O sposobach istnienia człowieka w książce, „Studia o Książce”, t. 4, Wrocław 1973, s. 3–25.
 18. Problem funkcji książki w filozofii Giordana Bruna, „Studia o Książce”, t. 3 (1972), Wrocław 1973, s. 247–265.
 19. Problemy religioznawcze ikonometrii, „Euhemer”, 1973, nr 2 (88), s. 3–12.
 20. Religioznawstwo: potrzeby badawcze (fragmenty wystąpienia na naradzie partyjnej przedstawicieli nauk społecznych z 26 kwietnia 1973), „Argumenty”, r. 17, nr 25 (785), 24 czerwca 1973, s. 4.
 21. Spory filozoficzne o Kopernika. Dziesięć płaszczyzn sporu, w: Materiały na sesję Kopernikowską, Wrocław 1973, s. 1–13.
 22. Teoria Kopernika a nowożytna antropologia filozoficzna, Światopoglądowe znaczenie teorii Kopernika, „Euhemer”, 1973, nr 1 (87), s. 5–20.
 23. Toż w: U źródeł nowożytnej filozofii przyrody. Materiały wrocławskiej sesji kopernikańskiej, ZG TKKS, Warszawa 1973, s. 11–39 i podsumowanie dyskusji, s. 82–84.
 24. Trzy procesy o ateizm: Bruno – Vanini – Łyszczyński, s. 241–252, w: Wolność sumienia. Szkice i polemiki (księga pamiątkowa ku czci prof. dra Henryka Świątkowskiego, 1896–1970), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 25. Włoski notatnik filozoficzny. 4. Estetyka czy noetyka? (Cleto Carbonara), „Argumenty”, r. 17, nr 5 (765), 4 lutego 1973, s. 13.
 26. Włoski notatnik filozoficzny. 5. Historyzm pluralistyczny (Pietro Piovani), „Argumenty”, r. 17, nr 1 (761), 7 stycznia 1973, s. 4.
 27. Współczesna ateografia włoska (1960–1972), „Euhemer”, 1973, nr 4 (90), s. 111–128.
 28. z: Barbara Bieńkowska: Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku (1971), „Euhemer”, 1973, nr 1 (87), s. 123–125.
 29. z: M. J. Charlesworth: Philosophy of Religion. The Historic Approaches (1972), „Euhemer”, 1973, nr 3 (89), s. 104–105.
 30. z: Jan Kepler: Tajemnica kosmosu (1972), „Euhemer”, 1973, nr 1 (87), s. 131–132.
 31. z: „Logos” (1969–1972, „Studia Filozoficzne” 1973, nr 7 (92), s. 159–164.
 32. z: Stanisław Piekarczyk: Historia kultura poznanie (1972), „Euhemer”, 1973, nr 2 (88), s. 88–90.
 33. Ośrodek studiów nad Vaninim na uniwersytecie w Lecce, „Euhemer”, 1973, nr 2 (86), s. 140–141.

1974

 1. Człowiek w świecie dzieł, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974, s. 1–377.
 2. Man in the World of his Works (prezentacja własnej ksiązki), „Dialectics and Humanism. The Polish Philosophical Quarterly”, vol. I–4, autumn 1974, s. 156–158.
 3. Kazimierz Łyszczyński (1634–1689) e il suo manoscritto „De non existentia Dei”, „La Ragione” (Roma), r. 55, nr 1, gennaio 1974, s. 4–6.
 4. La natura nella filosofia di Giordano Bruno, „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita` degli Studi di Lecce”, vol. 1 (1973), Lecce 1974, s. 70–87.
 5. Michele Federico Sciacca w walce z kulturą świecką, „Euhemer”, 1974, nr 2 (92), s. 3–14.
 6. Michele Federico Sciacca w świetle spotkań, „Euhemer”, 1974, nr 3 (93), s. 123–128.
 7. Orografia współczesnej filozofii włoskiej, „Studia Filozoficzne”, 1974, nr 6 (103), 113–131.
 8. Perspektywy rozwoju świeckiej kultury socjalistycznej w Polsce i związane z nimi zadania religioznawstwa, „Euhemer”, 1974, nr 4 (94), s. 3–15.
 9. Prapolskie wierzenia, wyobrażenia i obrzędy w malarstwie Franciszka Walczowskiego. Wystawa w Muzeum Archeologicznym w Warszawie, „Euhemer”, 1974, nr 3 (93), s. 177–178.
 10. Profili scelti di pensatori polacchi. Grzegorz z Sanoka – Kazimierz Łyszczyński – Jan Matejko), „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. 84, Napoli 1973, Napoli 1974, s. 211–243.
 11. Przeciwko redukcji marksizmu do filozofii (rec. z prac Giuseppe Vakki), „Studia Filozoficzne”, 1974, nr 6 (103), 151–156.
 12. Spory filozoficzne o Kopernika. Dziesięć płaszczyzn sporu, w: Materiały sesji Kopernikowskiej, 18 stycznia 1973, Wrocław 1974, s. 33–48.
 13. Spotkania z filozofią portugalską, „Sztandar Ludu”, r. 30, nr 256 (9451), Lublin, 1–2–3 listopada 1074, s. 3.
 14. „Teologia spotkania” a zadania religioznawczej inkontrologii, „Euhemer”, 1974, nr 1 (91), s. 11–19.
 15. Uwagi o współczesnej filozofii marksistowskiej we Włoszech, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 224, „Prace Filozoficzne”, nr XIV, Wrocław 1974, s. 3–22.
 16. Vanini et la philosophie de la culture, „Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting”, Bruxelles, r. 2, 1974, nr 2, s. 161–169.
 17. Vanini in de zeventiende eeuw en het begrippeninstrumentarium om zijn aanwezigheid in de cultuur te bestuderen, „Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting”, Bruxelles, r. 2, 1974, nr 2, s. 132–146.
 18. Współcześni filozofowie włoscy: Alberto Caracciolo (Genua) i Giuseppe Vacca (Bari), „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”, 28 A 1973, Wrocław 1974, s. 67–68.
 19. z: Aspectos do problema de Deus na filosofia actual (1970), „Euhemer”, 1974, nr 2 (92), s. 129–131.
 20. z: Mario Perniola: L’alienazione artistica (1971), „Euhemer”, 1974, nr 1 (91), s. 90–93.
 21. z: Religione e ateismo nelle societa` secolarizzate. Aspetti e problemi della cultura non credenza (1972), „Euhemer”, 1974, nr 2 (92), s. 126–128.
 22. z: Emilia Rensi: Atei dell’alba (1973), „Euhemer”, 1974, nr 3 (93), s. 169–170.
 23. z: „Revista Portuguesa de Filosofia” (1973), „Studia Filozoficzne”, 1974, nr 2 (99), 175–178.
 24. z: Michele Federico Sciacca: L’ora di Cristo (1973), „Euhemer”, 1974, nr 4 (94), s. 157–158.

1975

 1. Come leggere i dialoghi De admirandis?, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. 86, Napoli 1975 (w rzeczywistości 1976), s. 164–179 (i odb. s. 1–16).
 2. Formy obecności Augustyna i Tomasza w kulturze świeckiej, „Euhemer”, 1975, nr 3 (97), s. 43–58.
 3. Giordano Bruno w 375 rocznicę męczeńskiej śmierci, „Argumenty”, nr 7 (871), 16 lutego 1975, s. 3.
 4. Il policentrismo della cosmologia Bruniana, „La Ragione”, (Roma), r. 3, nr 3–4, marzo-aprile 1975, s. 2–3.
 5. „In orbis anulo gemma”. Scoperta della fonte di una metafora Vaniniana, „La Zagaglia”, nr 65–66, Lecce 1975, s. 78.
 6. Istota sporów o pojęcie świeckiej kultury socjalistycznej, s. 5–10, w: Świecka kultura socjalistyczna, Zielona Góra 1975.
 7. Le categorie centrali della filosofia del Vanini, s. 135–316 (pełny przekład książki z 1970 roku), w: Le interpretazioni di G. C. Vanini, a cura di Giovanni Papuli, Congedo Editore, Galatina 1975.
 8. Marksizm a fenomenologia, „Argumenty”, nr 29 (893), 20 lipca 1975, s. 4–5, 15.
 9. Marksizm a fenomenologia we współczesnej filozofii włoskiej, „Studia Filozoficzne”, 1975, nr 3 (112), 23–48.
 10. Marxism and Phenomenology in Contemporary Italian Philosophy, „Dialectics and Humanism”, vol. II–2, spring 1975, s. 157–175.
 11. Nestor ruchu włoskiego (Eduardo di Giovanni), „Argumenty”, nr 38 (902), 21 września 1975.
 12. O czytaniu obrazów i czytaniu na obrazach, „Studia o Książce”, t. 5, Wrocław 1975, s. 45–52.
 13. O pojęciu „deteologizacji”, „Euhemer”, 1975, nr 2 (96), s. 3–16.
 14. Stanisław Wocjan (1903–1974), „Euhemer”, 1975, nr 2 (96), s. 173.
 15. Studi polacchi sulla filosofia italiana. Osservazioni sull’incontro tra la Polonia popolare e la filosofia italiana. Relazione tenuta il 27 maggio 1875 a Roma al. Convegno in occasione del 50 anniversario della fondazione della Enciclopedia italiana. Riassunto, „La Ragione”, (Roma), r. 3, nr 9–10, settembre-ottobre 1975, s. 2–3.
 16. Teksty filozoficzne z punktu widzenia ich przekształcalności, „Studia Filozoficzne”, 1975, nr 12 (121), 77–90.
 17. Współcześni neotomiści włoscy, „Euhemer”, 1975, nr 4 (98), s. 3–14.
 18. Z dziejów ateizmu i wolnej myśli w Portugalii, „Euhemer”, 1975, nr 1 (95), s. 97–111.
 19. z: Con Dio e contro Dio (1972–1973), „Euhemer”, 1975, nr 2 (96), s. 149–152.
 20. z: Pierr Crozon: Interrogation sur l’existence humaine. Dialogue de l’athéisme et de la foi (1973), „Euhemer”, 1975, nr 1 (95), s. 147–149.
 21. z: Italo Mancini: Teologia, ideologia, utopia (1974), „Euhemer”, 1975, nr 1 (95), s. 149–153.
 22. Spór o rolę filozofii w religioznawstwie. Rec. z: Mirosław Nowaczyk: Filozofia a historia religii we Włoszech (1974), „Studia Filozoficzne”, 1975, nr 4 (113), 185–188.
 23. z: Pietro Prini: Cristianesimo e ideologia (1974), „Euhemer”, 1975, nr 4 (98), s. 74–75.
 24. Kultura i rewolucja. Rec. z: Mario Rossi: Cultura e rivoluzione (1974), „Studia Filozoficzne”, 1975, nr 1 (110), 167–174.
 25. Pionier obrzędowości świeckiej. Rec. z: Marian Skrzypek: Sylvain Maréchal – przedstawiciel Oswieceniowej teorii religii (1974), „Argumenty”, nr 10 (874), 9 marca 1975, s. 9.
 26. z: Orlando Todisco: Marx tra Dio e l’uomo (1974), „Euhemer”, 1975, nr 3 (97), s. 120–121.
 27. Delegacja polska na Międzynarodowej Konferencji w Podjebradach, „Euhemer”, 1975, nr 2 (96), s. 175.
 28. V sesja Ogólnopolskiego Zespołu Filozofii Kultury w Zielonej Górze, „Euhemer”, 1975, nr 2 (96), s. 174.
 29. Sympozjum w Noli – w 375 rocznicę śmierci Giordana Bruna, „Euhemer”, 1975, nr 3 (97), s. 136.
 30. Lekcje włoskiego Odrodzenia. Mówi prof. dr Andrzej Nowicki. Rozmawiała Barbara Nowak, „Argumenty”, nr 37 (901), 14 września 1975, s. 12–13.

1976

 1. Ostatnia noc Vaniniego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976, s. 1–275.
 2. Come l’uom s’eterna, Saggio sull’immortalita` del pensiero, s. 615–624, w pracy zbiorowej: Scritti in onore di Cleto Carbonara, Napoli 1976.
 3. „… et stellas lumine pascit”. Formy obecności poezji starożytnej w dziełach Vaniniego (1585–1619), „Meander”, r. 31, 1976, nr 4, s. 145–151.
 4. Euhemer po stokroć, „Argumenty”, nr 29 (945), 18 lipca 1976, s. 14.
 5. Filozofia i filozofie. XXV Kongres Filozofii Włoskiej, Pawia 19–23 września 1975, „Studia Filozoficzne”, 1976, nr 1 (122), 195–198.
 6. Formy i sodierżanije atieisticzeskogo wospitanija w Lublinskom uniwiersitietie im. M. Curie Skłodowskoj, s. 113–121, w: Marksistko-leninskoje wospitanije studientow: opyt Lwowskogo i Lublinskogo uniwiersitietow, Lwow–Lublin 1976.
 7. Formy i treści wychowania ateistycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 145-154, w: Marksistowsko-leninowskie wychowanie studentów. Z doświadczeń uniwersytetów Lubelskiego i Lwowskiego, Lublin–Lwów 1976.
 8. Garść wspomnień z lat 1936–1944 z okazji 90 rocznicy urodzin prof. dra Władysława Tatarkiewicza, „Studia Filozoficzne”, 1976, nr 4 (125), 243–246.
 9. Girolamo Franzosi z Werony – autor „De mutationibus religionum” (1632), „Euhemer”, 1976, nr 2 (100), s. 41–52.
 10. Il policentrismo della cosmologia di Giordano Bruno come fondamento della sua filosofia policentrica della cultura (wygłoszone w Noli, 17 lutego 1975), „Misure Critiche” (Salerno), r. VI, nr 20–21, luglio-decembre 1976, s. 57–72.
 11. Incontrologia e trasformabilita‘, „Misure Critiche” (Salerno), r. VI, nr 19, aprile–giugno 1976, s. 77–88.
 12. (Informacja o trzech wyjazdach do Włoch w 1975 r.), „Ruch Filozoficzny”, t. XXXIV (1976), nr 1–2, s. 164–165.
 13. Kultura drugiego Renesansu, „Argumenty”, nr 43 (959) z 24 października 1976, s. 5.
 14. Le idee Vaniniane nel „De mutationibus religionum” (1632) di Girolamo Franzosi, filosofo e medico Veronese, „Atti dell’Accademia di Scienze Morali e Politiche”, vol. 86 (1975), Napoli 1976, s. 399–412 i odb. s. 1–14.
 15. Muzyka i filozofia z punktu widzenia przekształcalności dzieł (Drogiemu Nauczycielowi Prof. drowi Władysławowi Tatarkiewiczowi), „Studia Filozoficzne”, 1976, nr 4 (125), s. 129–145.
 16. Natura e cultura in G.C. Vanini, „Bollettino di Storia della Filosofia dell‘Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. II (1974), Lecce 1976, s. 37–43.
 17. Nie ma filozofii apolitycznej (Włoska współczesność kulturalna), „Argumenty”, nr 27 (943) z 4 lipca 1976, s. 4–5.
 18. Od dziejów krytyki religii do teorii kultury świeckiej, „Człowiek i Światopogląd”, 1976, nr 11 (136), s. 6–10.
 19. O sposobach czytania dzieł filozoficznych. Przyczynek do „teorii czytania”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. I–8, Sectio I, Lublin 1976 (jubileuszowy tom studiów dedykowany prof. drowi Narcyzowi Łubnickiemu), s. 75–83.
 20. Pod znakiem Vaniniego. Rozmowa z profesorem Giovannim Papulim włoskim historykiem filozofii, „Argumenty”, nr 33 (949) z 15 sierpnia 1976, s. 3, 13.
 21. Poezja i muzyka bez mitów i magii czyli o roztapianiu religii w poezji i w muzyce, „Euhemer”, 1976, nr 3 (101), s. 3–17.
 22. Polityka w stosunku do religii i kościoła na tle marksistowskiej teorii religii, s. 141–153, w: Wybrane problemy naukowego socjalizmu. Skrypt dla słuchaczy WUML. Opracowanie zbiorowe pod red. Albina Koprukowniaka, Lublin 1976.
 23. Problemy teorii i historii marksizmu w czerwonej serii „Aut Aut”, „Studia Filozoficzne”, 1976, nr 2 (123), s. 209–213.
 24. 100 zeszytów „Euhemera”, „Euhemer”, 1976, nr 2 (100), s. 3–5.
 25. Tradycje kultury świeckiej w Polsce, s. 4–16, w: Świeckie tradycje w kulturze polskiej. Materiały z sesji naukowej, Zielona Góra 1976.
 26. Vanini w muzyce J. M. Hauera, „Euhemer”, 1976, nr 4 (102), s. 3–17.
 27. Zadania i metody inkontrologii (streszczenie odczytu z 11 stycznia 1974), „Folia Societatis Scientiarum Lublinensis”, vol. 18, Hum. 1, Lublin 1976, s. 13–19.
 28. Prasa amerykańska wobec wydarzeń w Chile. Rec. z: Maria Tersa Moraes: Como a imprensa americana distorceu a imagem do Chile, Coimbra 1975, „Człowiek i Światopogląd”, 1976, nr 12 (137), s. 168–170.
 29. z: Sabino Palumbieri: L’ateismo sfida alla fede. Una scomessa sull’uomo, Napoli 1974, „Euhemer”, 1976, nr 1 (99), s. 98–99.
 30. z: „Rivista di Filosofia Neo-Scolastica” (1971–1975), „Studia Filozoficzne”, 1976, nr 2 (123), s. 209–213.
 31. z: Michele Federico Sciacca: Prospettiva sulla metafisica di San Tommaso. Opere complete, t. 40, Roma 1975, „Euhemer”, 1976, nr 2 (100), s. 105–107.
 32. Rola sztuki w przekształcaniu świata. Rec. z: Aldo Trione: Struttura e istituzioni dell’arte, Lecce 1974, „Studia Estetyczne”, t. 13 (1976), s. 329–331.
 33. z: Sofia Vanni Rovighi: L’antropologia filosofica di San Tommaso d’Aquino, Milano 1972, „Euhemer”, 1976, nr 2 (100), s. 103–105.

1977

 1. Współczesna filozofia włoska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977, s. 580, OCR,  (wstęp, s. 5–119, wstępy, s. 123–127, 171–175, 223–225, 291–294, 331–333, 403–405, 421–425).
 2. Atieisticzeskoje wospitanije kak sriedstwo prieodolenija rieligiozno-nacjonalisticzeskogo wlijanija na mołodież, s. 91–103, w: Atieisticzeskoje wospitanije studienczeskoj mołodieżi. Sbornik trudow uczenych socjalisticzeskich stran, Moskwa 1977.
 3. Czas w kulturze świeckiej, „Euhemer”, 1977, nr 2 (104), s. 3–12.
 4. Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka, „Argumenty”, nr 5 (973) z 30 stycznia 1977, s. 13.
 5. Filozofia kultury Sebastiana Klonowica, „Argumenty”, nr 51–52 (1019–1020) z 25 grudnia 1977, s. 19.
 6. Il policentrismo della cosmologia di Giordano Bruno come fondamento della sua filosofia policentrica della cultura (wygłoszone w Noli, 17 lutego 1975), w pracy zbiorowej „Simposio Bruniano”, Nola 1977, s. 7–29.
 7. Il tempo nella cultura laica (riassunto), „La Ragione” (Roma), r. 5, nr 4, luglio–agosto 1977, s. 4.
 8. Iz istorii atieizma i swobodomyslija w Portugalii, „Nauka i Rieligija”, Moskwa 1977, nr 1, s. 81–84.
 9. Kształtowanie kultury świeckiej (70 lat. Tradycje i współczesność ruchu laickiego), „Argumenty”, nr 16 (983) z 17 kwietnia 1977, s. 12–13.
 10. Marksistowska teoria kultury świeckiej, „Euhemer”, 1977, nr 2 (104), s. 3–12.
 11. O marksistowską inkontrologię. Zarys ogólnej teorii spotkań, „Studia Filozoficzne”, 1977, nr 5 (138), s. 35–43.
 12. O współpracy pomiędzy etnologami i religioznawcami, „Euhemer”, 1977, nr 3 (105), s. 28–30.
 13. Osservazioni sull’incontro tra la Polonia Popolare e la filosofia italiana, wygłoszone w Rzymie 27 maja 1975 na Międzynarodowym Zjeździe z okazji 50-lecia Wielkiej Encyklopedii Włoskiej, s. 605–618 w pracy zbiorowej: Il pensiero di Giovanni Gentile, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1977, s. 1–1012.
 14. Polska filozofia kultury XX wieku (1918–1939). Problemy – próba oceny – program badań, „Studia Filozoficzne”, 1977, nr 4 (137), s. 25–32.
 15. Polska filozofia kultury (1918–1939) a teoria kultury świeckiej, „Euhemer”, 1977, nr 1 (103), s. 3–7.
 16. Polskie Zjazdy Filozoficzne w okresie międzywojennym, „Studia Filozoficzne”, 1977, nr 6 (139), s. 143–150.
 17. Religioznawstwo a kultura świecka, „Euhemer”, 1977, nr 3 (105), s. 3–7.
 18. Sokrates na rysunkach Władysława Witwickiego, „Meander”, r. XXXII (1977), nr 7–8, s. 289–306.
 19. Spotkania włoskie (Antonio Banfi – Achille Magni – Galvano Della Volpe), „Argumenty”, nr 48 (1016) z 27 listopada 1977, s. 10–11.
 20. Tadeusz Kotarbiński, „Euhemer”, 1977, nr 1 (103), s. 9–19.
 21. W dwudziestolecie „Argumentów”, „Argumenty”, nr 42 (1010) z 16 października 1977.
 22. W poszukiwaniu poglądu na świat. Tezy wykładu, s. 145–149, w: Humanizm, racjonalizm, religioznawstwo, Kraków 1977.
 23. Włoska filozofia marksistowska w latach 1972–1974, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 321, „Prace Filozoficzne” XIX, Wrocław 1977, s. 5–20.
 24. z: Orlando Todisco: Lo spirito cristiano dela filosofia di Giovanni Duns Scoto, Roma 1976, „Euhemer”, 1977, nr 3 (105), s. 3–7.
 25. Obóz młodych racjonalistów im. Vaniniego, „Euhemer”, 1977, nr 1 (103), s. 155.
 26. 500-lecie Grzegorza z Sanoka, „Euhemer”, 1977, nr 3 (105), s. 142.

1978

 1. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1978, s. 1–417.
 2. Boginie Sebastiana Klonowica, „Euhemer”, 1978, nr 1 (107), s. 3–14.
 3. Elementy kultury świeckiej, „Euhemer”, 1978, nr 4 (110), s. 3–12.
 4. Kratokles wśród fosforów. Grecja Władysława Witwickiego, „Meander”, r. XXXIII (1978), nr 11–12, s. 513–523.
 5. Kultura religioznawcza. Rozmowa z prof. Andrzejem Nowickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Religioznawczego. Rozmawiała Barbara Nowak, „Argumenty”, nr 34 (1053) z 20 sierpnia 1978, s. 14.
 6. Le divinita` di Sebastiano Klonowic (1545–1602), „La Ragione”, (Roma), r. 6, nr 3–4, marzo–aprile 1978, s. 9.
 7. Listy Władysława Witwickiego z lat 1939–1947 (inedita), „Euhemer”, 1978, nr 2 (108), s. 3–20.
 8. Marksiczeskata teorija za swietskata kultura, „Ateisticzna Tribuna”, Sofija 1978, nr 3, s. 39–49.
 9. Moralność społeczna – wspólną troską wierzących i niewierzących (odpowiedź na ankietę), „Słowo Powszechne”, r. XXXII, nr 292 (9910) z 23–26 grudnia 1978.
 10. Myśli Heraklita o muzyce. Apokryfy, „Meander”, r. XXXIII (1978), nr 10, s. 459–472.
 11. Nowy model człowieka w wizjach wolnomyślicieli okresu międzywojennego, „Człowiek i Światopogląd”, 1978, nr 12 (161), s. 102–109.
 12. O „dźwiękowych portretach” Heraklita i Platona w muzyce współczesnej awangardy, „Meander”, r. XXXIII (1978), nr 2, s. 81–92.
 13. O świeckim zaangażowaniu, „Argumenty”, nr 40 (1059) z 1 października 1978, s. 10.
 14. Perspektywa nieśmiertelności (o Władysławie Witwickim), „Argumenty”, nr 18 (1037) z 30 kwietnia 1978, s. 11.
 15. Referat Prezesa PTR na konferencji religioznawczej w Modlnicy, „Euhemer”, 1978, nr 3 (109), s. 147.
 16. Spór o charakter kultury polskiej w latach 1918–1939, w: Polska myśl społeczno-polityczna i jej realizacja 1918–1978. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w 60 rocznicę odzyskania niepodległości, pod red. naukową Zygmunta Mańkowskiego, Lublin 1978, s. 149–166.
 17. The Development of the Socialist Secular Culture in Poland, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica”, Kraków 1978, z. 3, s. 157–164.
 18. Znaczenie Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie dla teorii kultury świeckiej, „Euhemer”, 1978, nr 3 (109), s. 3–14.
 19. Spór o polską „filozofię narodową”. Rec. z: Czesław Głombik: Tradycja i interpretacje, Warszawa 1978, „Studia Filozoficzne”, 1978, nr 10 (155), s. 165–168.
 20. Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny w Lublinie, „Euhemer”, 1978, nr 1 (107), s. 138.
 21. Sesja z okazji 100 rocznicy urodzin Władysława Witwickiego, „Euhemer”, 1978, nr 4 (110), s. 117.

1979

 1. Giordano Bruno, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s. 1–307 (Wstęp, s. 3–141; przekłady, s. 145–302).
 2. Acidalius (1567–1595) i Republika Muz, „Meander”, r. XXXIV (1979), nr 4, s. 181–190.
 3. Ateizm w muzyce. Droga Bogusława Schäffera do Vaniniany, „Euhemer”, 1979, nr 2 (212), s. 61–70.
 4. Co zawdzięczam moim nauczycielom? Garść wspomnień z okazji Dnia Nauczyciela. Tekst odczytu wygłoszonego 12. XI. 1976 w Lublinie na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, vol. III–IV nr 21, Lublin 1978–1979 s. 371–386.
 5. Dialektyka spotkań i autokreacji w „filozofii nauczyciela” Jana Legowicza, „Studia Filozoficzne”, 1979, nr 10 (167), s. 197–202.
 6. Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka, w: 500-lecie Grzegorza z Sanoka, praca zbiorowa pod red. A. Krawczyka i A. Nowickiego, Lublin 1979, s. 37–51.
 7. Gli elementi della cultura laica, „La Ragione”, Rzym 1979, nr 1, s. 18–19.
 8. Kultura świecka, „Oświata Dorosłych”, 1979, nr 7, s. 344–347.
 9. Liberta` di pensiero come contenuto della rinascimentale „Religione delle Muse”, „La Ragione”, Rzym 1979, nr 2, s. 12.
 10. Mój nauczyciel (Stefan Bernard Drzewieski, 1888–1953), „Argumenty”, nr 21 (1094) z 27 maja 1979, s. 3.
 11. Polska filozofia kultury XX wieku (1918–1939), problemy – próba oceny – program badań, w: Wybrane zagadnienia z historii filozofii polskiej na tle filozoficznej umysłowości europejskiej, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 125–137 (przedruk ze „Studiów Filozoficznych”, 1977, nr 4, uzupełniony 29 przypisami).
 12. Renesansowa „republika Muz”, „Euhemer”, 1979, nr 1 (111), s. 3–15.
 13. Stefan Drzewieski – nauczyciel i działacz społeczny, „Człowiek i Światopogląd”, 1979, nr 12 (173), s. 168–181.
 14. Trzydzieści lat „La Ragione” 1949–1979 i aneks: Wolna myśl w kraju Giordana Bruna, „Człowiek i Światopogląd”, 1979, nr 11 (172), s. 129–136.
 15. Vanini w świetle „spotkań”, w: Studia z dziejów Renesansu, Warszawa 1979, s. 185–207.
 16. Znaczenieto na „Ikonomiczeski Rykopisi ot 1857–1859 godina” na Marksa za teorijata na swietskata kultura, „Ateisticzna Tribuna”, Sofija 1979, nr 2, s. 36–46.
 17. (Wywiad). Dziennik Dziecięcy wśród barykad powstańczego Żoliborza. Wypowiedź prof. dr hab. Andrzeja Nowickiego, rozmawiał Wojciech Białasiewicz, „Kurier Lubelski”, nr 201 (6584) z 7–9 września 1979, s. 4.

1980

 1. Lampa trzydziestu spotkań czyli Bruno w trzydziestu dialogach, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1980, s. 1–570.
 2. Alchemik i Mefisto. Cieniom Kazimiery Jeżewskiej, „Meander”, r. XXXV (1980), nr 5–6, s. 175–183.
 3. Będą dzieła Witwickiego, „Echo Krakowa”, nr 125 (10680), Kraków, 3–5 czerwca 1980, s. 3.
 4. Eduardo Di Giovanni (1875–1979), „Euhemer”, 1980, nr 2 (116), s. 138.
 5. Émile Namer (1899–1979), „Euhemer”, 1980, nr 4 (118), s. 140.
 6. Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka, „Rocznik Sanocki”, t. V (Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji obchodów 500-lecia zgonu Grzegorza z Sanoka, Kraków–Sanok, 28–30 maja 1977), Rzeszów 1980, s. 97–109.
 7. Historia ateizmu i wolnej myśli na łamach „La Ragione” (1907–1979), „Euhemer”, 1980, nr 2 (116), s. 77–92.
 8. Inedita Władysława Witwickiego (1878–1948). Ankieta w sprawie utraty wiary religijnej (rękopis), „Euhemer”, 1980, nr 3 (117), s. 103–113.
 9. Jubileusz radzieckiego religioznawcy i filozofa kultury, prof. A. F. Łosiewa, „Euhemer”, 1980, nr 2 (116), s. 138.
 10. Juliusz Krzyżanowski (1892–1950 i spory o łacinę, „Meander”, r. XXXV (1980), nr 1–2, s. 3–13.
 11. Kazimierz Czapiński o kulturze, „Człowiek i Światopogląd”, 1980, nr 1 (174), s. 136–141.
 12. List otwarty do wszystkich ateistów i wolnomyślicieli w Polsce, „Sztandar Ludu”, r. XXXVI, nr 235 (11206), Lublin, 28 października 1980, s. 3, Przedruk, „Argumenty”, nr 54 (1170) z 9 listopada 1980, s. 2.
 13. Listy Władysława Tatarkiewicza z lat 1942–1977 (inedita) do Andrzeja Nowickiego, „Studia Filozoficzne”, 1980, nr 9 (178), s. 3–10.
 14. O kulturę socjalistyczną, „Oświata Dorosłych”, r. XXIV, nr 5 (214), maj 1980, s. 197–201.
 15. Obecność Grzegorza z Sanoka w kulturze, „Rocznik Sanocki”, t. V, Rzeszów 1980, s. 85–95.
 16. Pierspiektiwy razwitija swietskoj socjalisticzeskoj kultury w Polsze i swiazannyje s nimi zadaczi rieligiowiedienija, s. 47–70, w pracy zbiorowej: Marksistskoje mirowozzrienije i socjalisticzeskaja kultura, Warszawa 1980, s. 1–256.
 17. Portrety teologów, „Euhemer”, 1980, nr 1 (115), s. 31–39.
 18. Postęp a sens życia, s. 348–360, w pracy zbiorowej: Świadomość i rozwój, Kraków 1980, s. 1–636, pod red. Józefa Lipca.
 19. Religia i ateizm w listach Władysława Witwickiego do Heleny Dąbczańskiej (inedita), „Euhemer”, 1980, nr 4 (118), s. 25–36.
 20. Vanini, Rinascimento, Liberta`. Intervista di Carla Petrachi al. filosofo polacco Andrzej Nowicki, „Quotidiano di Lecce”, Lecce, 10. IX. 1980.
 21. Włoska filozofia kultury, s. 187–204 w pracy zbiorowej: Filozofia i kultura włoska. Zagadnienia współczesne, pod red. Mirosława Nowaczyka, Ossolineum, Wrocław 1980, s. 1–272.
 22. z: Federici Vescovini Graziella: Astrologia a scienza. La crisi dell’aristotelismoano sul cadere del Trecento e Biagio Pelacani da Parma (Firenze 1979), „Euhemer”, 1980, nr 3 (117), s. 134–135.

1981

 1. Nauczyciele, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1981, s. 1–334.
 2. An Atheist’s Point of View, „Poland. Illustrated Magazine”, 1981, nr 7 (323), s. 45–46.
 3. To samo po francusku.
 4. Como lo ve un ateo, „Polonia” (to samo po hiszpańsku).
 5. To samo po niemiecku.
 6. Z punktu widzenia ateisty. Z prof. dr hab. Andrzejem Nowickim, kierownikiem Zakładu Filozofii Kultury UMCS w Lublinie rozmawia Grzegorz Kaczmarowski, „Polska”, r. XXVIII, nr 7 (323), Warszawa, lipiec 1981, s. 45–46.
 7. Cele i płaszczyzny integracji środowisk kulturotwórczych, „Od Nowa. Biuletyn Informacyjny Uczelnianej Organizacji Partyjnej PZPR UMCS”, nr 11, Lublin 10.XII.1981, s. 18–20.
 8. Kultura świecka a demokracja socjalistyczna, „Oświata Dorosłych” 1981, nr 1, s. 46–47.
 9. La rivista polacca „Euhemer” in memoria del nostro compianto presidente Eduardo Di Giovanni (1875–1979), „La Ragione”, r. IX, 1981, nr 1, s. 27.
 10. Problemy religii i kultury świeckiej we wczesnych pracach Władysława Witwickiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, nr DCXII, „Studia Religiologica”, z. 6, Kraków 1981, s. 1981–18.
 11. Psychologia a religioznawstwo, „Euhemer” 1981, nr 1 (119), s. 5–9.
 12. Rozmowa z przewodniczącym Społecznej Komisji Ekspertów Komitetu Porozumiewawczego Środowisk Kulturotwórczych w Lublinie, prof. dr hab. Andrzejem Nowickim. Rozmawia Zbigniew Miazga, „Sztandar Ludu”, r. XXXVII, nr 73 (11328), Lublin 10–12 kwietnia 1981, s. 4–5.
 13. Rola nauczyciela w rozwoju emocjonalnym człowieka, „Oświata Dorosłych”, maj 1981, nr 5, s. 261–264.
 14. Róże i chwasty w ogrodzie Epikura. Rec. z: Jan Powarkow: Epikur. Paradoksy hedonizmu, Warszawa 1981, „Nowe Książki”, nr 12 (752) z 30 czerwca 1981, s. 88–89.
 15. Sens postulatu przywrócenia autonomii wyższym uczelniom (w trzynastą rocznicę marca 1968 r.), „Od Nowa. Biuletyn Informacyjny Uczelnianej Organizacji Partyjnej PZPR UMCS”, nr 3, Lublin 14 kwietnia 1981, s. 14–16.
 16. Spotkanie z psychologami, „Euhemer” 1981, nr 1 (119), s. 3.
 17. Storia dell’ateismo e del libro pensiero nelle pagine della „Ragione” (1907–1979) ed in particolare dal 1949 a oggi, „La Ragione”, r. IX, 1981, nr 1, s. 13–15.
 18. Współczesna katolicka filozofia kultury w Polsce. Personalistyczny pluralizm Adama Rodzińskiego, „Euhemer” 1981, nr 3 (121), s. 49–61.
 19. Związek socjalizmu z demokracją jako tradycja Polskiej Partii Socjalistycznej. Polska droga do socjalizmu w świetle doświadczeń stu lat polskiego ruchu robotniczego. Wydawnictwo Klubu Myśli Politycznej KU PZPR UMCS, Lublin, 22 maja 1981, s. 1–17.
 20. z: De Paola Francesco: Vanini e il primo Seicento Angloveneto, Taurisano 1979, „Euhemer” 1981, nr 3 (121), s. 98–100.
 21. z: Meischner Wolfram, Eschler Erhard: Wilhelm Wundt, Leipzig 1979, „Euhemer” 1981, nr 4 (122), s. 92–94.

1982

 1. Witwicki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1982, s. 1–304. Wstęp, s. 7–144, wybór pism, s. 145–302.
 2. Aksjologiczne aspekty pluralizmu, w: Człowiek i świat wartości, praca zbiorowa pod red. Józefa Lipca, Kraków 1982, s. 505–517.
 3. Francusko-polskie kolokwium uczelniane na temat „Ładu Międzynarodowego”, „Euhemer”, 1982, nr 3–4 (125–126), s. 163–165.
 4. Lucretiana (Wrażenia z koncertu), „Meander”, r. XXXVII (1982), nr 9, s. 351–367.
 5. Podmiotowe aspekty dziejów krytyki religii. Pamięci Tadeusza Kotarbińskiego, „Euhemer”, 1982, nr 3–4 (125–126), s. 6–15.
 6. Polski ruch robotniczy wobec religii i kultury świeckiej, „Euhemer”, 1982, nr 1–2 (123–124), s. 3–4.
 7. Problem religii i wizja kultury świeckiej, „Euhemer”, 1982, nr 1–2 (123–124), s. 13–29.
 8. z: Vanini Giulio Cesare: Anfiteatro della eterna provvidenza, Galatina 1981, „Euhemer”, 1982, nr 3–4 (125–126), s. 125–127.
 9. Komentarze i przypisy w: Witwicki Władysław: Trzy listy do „Pielgrzyma Polskiego” z marca 1947 r. (inedita), „Euhemer”, 1982, nr 3–4 (125–126), s. 87–90.

1983

 1. Czas i człowiek, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983, s. 1–179.
 2. Uczeń Twardowskiego. Władysław Witwicki, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, 1983, s. 1–364.
 3. Człowiek wobec czasu, s. 9–17, w: Czas w kulturze, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1983, s. 1–113.
 4. La structure pluraliste et polycentrique de l’ordre international dans le domaine de la culture. Discours prononcé le 24 octobre 1981 a l’Université de Varsovie, w: Il pluralismo religioso in Europa fra culture e sistemi politici. Tavola rotonda, Perugia–Rimini 1983, s. 193–201.
 5. Maria Jezierska Srokowa (1914–1982), „Euhemer”, 1983, nr 3 (129), s. 154–155.
 6. Metoda inkontrologiczna w historii filozofii a policentryczna struktura osobowości filozofów, „Studia Filozoficzne”, 1983, nr 4 (209), s. 87–93.
 7. Myśl Marksa o przekształcaniu świata i jej znaczenie dla religioznawstwa, „Euhemer”, 1983, nr 4 (130), s. 49–61.
 8. Nowość jako aksjologiczna kategoria inkontrologii, „Studia Filozoficzne”, 1983, nr11–12 (216–217), s. 5–20.
 9. Od Achillesa i Afrodyty do Uranii i Zenona z Elei czyli antyk w wyobraźni plastycznej Władysława Witwickiego. Katalog postaci historycznych, literackich i mitologicznych, „Meander”, r. XXXVIII (1983), nr 12, s. 521–536.
 10. Ontologiczny fundament ateizmu Ernsta Blocha (1885–1977), „Euhemer”, 1983, nr 2 (128), s. 63–73.
 11. Policentryczna struktura osobowości Lukrecjusza, „Meander”, r. XXXVIII (1983), nr 10–11, s. 407–418.
 12. Renesans Lukrecjusza. Rozmowa z prof. Andrzejem Nowickim. Notowała Martyna Radłowska, „Argumenty”, nr 38 (1306) z 18 września 1983, s. 12–13.
 13. Vincenzo Cilento (1903–1980), „Euhemer”, 1983, nr 3 (129), s. 155.
 14. Wierzenia religijne w wyobraźni plastycznej Władysława Witwickiego, „Euhemer”, 1983, nr 3 (129), s. 51–70.
 15. Z rozważań nad filozofią Lukrecjusza i genezą jego ateizmu, „Euhemer”, 1983, nr 1 (127), s. 11–25.
 16. Zapomniana karta z dziejów walki o etykę świecką. Izydora Dąbska, „Argumenty”, nr 42 (1310) z 16 października 1983, s. 5.
 17. Źródła do dziejów starożytnego ateizmu – Diagoras i Teodor. Rec. z: Diagorae Melii et Theodori Cyrenaei reliquiae, ed. M. Winiarczyk, Leipzig 1981, „Studia Filozoficzne”, 1983, nr 4 (209), s. 195–198.
 18. z Neusch Marcel: U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga, Paris 1980, „Euhemer”, 1983, nr 1 (127), s. 93–95.
 19. z: Tarasti Eero: Myth and Music. A semiotic Approach to the Aesthetics of Myth, Especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky, The Hague 1979, „Euhemer”, 1983, nr 3 (129), s. 123–215.
 20. z: Tomasoni Francesco: Feuerbach e la dialettica dell’essere con la pubblicazione di due scritti inediti, Firenze 1982, „Euhemer”, 1983, nr 4 (130), s. 94–96.

1984

 1. Ateistyczna treść demonologii Vaniniego. Wkład do teorii spotkań, „Euhemer”, 1984, nr 2 (132), s. 59–70.
 2. Czy XXVII „Warszawska Jesień” spełniła moje oczekiwania? Tekst nagrodzony I nagrodą na konkursie „Ruchu Muzycznego”, „Ruch Muzyczny”, r. XXVIII, nr 24 z 25 listopada 1984, s. 4–6.
 3. List otwarty do Bogusława Schaeffera o muzyce, której jeszcze nie ma, Życie Literackie”, r. XXXIV, nr 23 (1680), Kraków, 3 czerwca 1984, s. 6.
 4. Filozofia „bohaterskiego entuzjazmu” i przekład: Giordano Bruno: Pięć wierszy z dialogu „De gl’heroici furori” (1585), „Argumenty”, nr 39 (1359) z 23 września 1984, s. 10.
 5. Filozofia muzyki. Giordano Bruno o kompozycji, „Ruch Muzyczny”, r. XXVIII, nr 26 z 23. XII. 1984, s. 17–18.
 6. Franciszek Walczowski (1902–1983), „Euhemer”, 1984, nr 3 (133), s. 188.
 7. Inkontrologia a policentryczna struktura osobowości, s. 7–14, w: Studia z inkontrologii, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1984, s. 1–107.
 8. Interioryzacja religii a interioryzacja muzyki w filozofii Schleiermachera, „Euhemer”, 1984, nr 3 (133), s. 103–118.
 9. Julian Pulikowski (1908–1944) o podmiocie kultury, „Euhemer”, 1984, nr 1 (131), s. 31–44.
 10. Luter z lutnią, „Argumenty”, nr 29 (1349) z 15 lipca 1984, s. 11, 12.
 11. „Nożyce Floria” (i przekład: Złote myśli Bruna z lat 1584–1585), „Argumenty”, nr 49 (1369) z 2 grudnia 1984, s. 4–5.
 12. O roli dekonkretyzacji w sztuce czytania. Krytyka jednostronnego modelu aktywności czytelniczej, „Studia o Książce”, t. 14, Wrocław 1984, s. 39–51.
 13. List otwarty (drugi) do Bogusława Schaeffera o wartości dzieła muzycznego, „Życie Literackie”, r. XXXIV, nr 29 (1686), Kraków, 15 lipca 1984, s. 12.
 14. Prawo do znaczka pocztowego. Utopia filatelistycznego pluralizmu, „Argumenty”, nr 34 (1354), z 19 sierpnia 1984, s. 14.
 15. Profesor Izydora Dąmbska (1904–1983), „Euhemer”, 1984, nr 2 (132), s. 141–143.
 16. Religion in the Socialist Secular Culture, „Current Progress in the Methodology of the Science of Religions”, Warsaw 1984, s. 165–173.
 17. Religioznawstwo w 40-leciu Polski Ludowej. Dyskusja przy redakcyjnym stole. Głos w dyskusji, „Argumenty”, nr 35 (1355) z 26 sierpnia 1984.
 18. Świat dzieł jako centralna kategoria renesansowej filozofii kultury, „Człowiek i Światopogląd”, 1984, nr 5 (220), s. 88–100.
 19. Vanini (1585–1619) i jego filozofia muzyki, „Studia Filozoficzne”, 1984, nr 5 (222), s. 75–89.
 20. Vanini w muzyce polskiej, „Argumenty”, nr 13 (1333) z 25 marca 1984, s. 11.
 21. W 350-lecie urodzin. Kazimierz Łyszczyński, „Orzeł ateistów polskich”. Jaki jest sens obchodzenia tej rocznicy? Ważniejsze daty z życia Kazimierza Łyszczyńskiego. Formy obecności Łyszczyńskiego w rzeźbie, malarstwie, grafice, muzyce, powieści i poezji, „Argumenty”, nr 10 (1330) z 4 marca 1984, s. 10–11.
 22. 350 rocznica urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego, „Euhemer”, 1984, nr 3 (133), s. 189.
 23. Współcześni filozofowie włoscy, s. 446–460, w: Filozofia wieku dwudziestego, praca zbiorowa pod red. Józefa Lipca, Rzeszów 1983 (faktycznie 1984), s. 1–504.
 24. z: Religionskritik von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Autoren-Lexikon von Adorno bis Wittgenstein, Freiburg im Breisgau 1979, „Euhemer”, 1984, nr 1 (131), s. 92–98.

1985

 1. Dopo il convegno internazionale di studi svoltosi di recente a Lecce e Taurisano. Vanini oggi, „Quotidiano di Lecce”, r. VII, nr 253 z 1 listopada 1985, s. 16.
 2. Filozofia muzyki. Muzyka jako pejzaż nadziei. Ernst Bloch, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 1 z 6 stycznia 1985, s. 17–18.
 3. Filozofia muzyki. Muzyka jako pejzaż nadziei. Ernst Bloch, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 1 z 6 stycznia 1985, s. 17–18.
 4. Filozofia muzyki. Filozofia przestrzeni muzycznej Borisa Poreny, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 3 z 3 lutego 1985, s. 17.
 5. Filozofia muzyki. „Słyszące oczy” Władysława Witwickiego, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 9 z 28 kwietnia 1985, s. 21–22.
 6. Filozofia muzyki. Muzyka w listach Władysława Witwickiego, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 15 z 21 lipca 1985, s. 23–24.
 7. Filozofia muzyki. Strzałka czasu w przeżyciu muzycznym, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 16 z 4 sierpnia 1985, s. 4.
 8. Filozofia muzyki. Muzyka policentryczna i kompozycje obdarzone mocą retroaktywną, Goffredo Petrassi, „Ruch Muzyczny”, r. XXIX, nr 18 z 1 września 1985, s. 18–19.
 9. Gli incontri del Vanini con le „Voces peregrinae” e il suo concetto del subcosciente, „Presenza Taurisanese”, r. III, nr 11, Taurisano, novembre 1985, s. 11–12.
 10. Heptaplus sive septiformis effigies von Ernst Bloch. Das siebengestaltige Porträt der Philosophie von Ernst Bloch (1885–1977) zu seinem 100. Geburtstag am 8. Juli 1985 verfertigt, „Vespennest. Zeitschrift für brauchbare Texte und Bilder”, Wien 1985, nr 60, s. 34–35 (przeł. Anna Czajka).
 11. I dialoghi del Vanini e gli „Spazi vuoti” destinati all’attivita` concreativa dei lettori, „Presenza Taurisanese”, r. III, nr 9, Taurisano, settembre 1985, s. 4–5.
 12. Poszerzanie przestrzeni dialogu, „Człowiek i Światopogląd”, 1985, nr 3 (230), s. 96–102.
 13. Pozycja brakującego dialogu XXXV w strukturze dzieł Vaniniego. Filozoficzne problemy kompozycji, „Euhemer”, 1985, nr 1 (135), s. 15–26.
 14. Przestrzeń spotkań. Prolegomena do inkontrologicznej filozofii przestrzeni, s. 7–27, w: Filozofia przestrzeni, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1985 (faktycznie 1986), s. 1–158.
 15. Religia Muzyki i kult kompozytorów, „Euhemer”, 1985, nr 3 (137), s. 95–106.
 16. Religioznawstwo w 40-leciu Polski Ludowej. Co warto przenieść w następne 40-lecie?, „Euhemer”, 1985, nr 2 (136), s. 5–9.
 17. Świat Schaeffera w Filharmonii Lubelskiej, „Sztandar Ludu”, r. XLI, nr 63 (12539), Lublin, 15 marca 1985, s. 6.
 18. Trzy odpowiedzi na pytanie, skąd się wzięły w tekście Vaniniego słowa polskie, s. 45–49, w: 400-lecie urodzin Vaniniego, praca zbiorowa pod red. A. Nowickiego, Lublin 1985, s. 1–94.
 19. Vanini w muzyce polskiej, s. 79–81, tamże.
 20. Vanini w Santa Croce. Korespondencja własna z Włoch (o prawykonaniu „Vaninany” Bogusława Schaeffera w Lecce i Taurisano), „Argumenty”, nr 51–52 z 22–29 grudnia 1985, s. 18.
 21. Voces perfractae. Kompozycje muzyczne Vaniniego z lat 1615–1616 (rekonstrukcja), s. 69–78, w: W 400-lecie urodzin Vaniniego, Lublin 1985.
 22. Wkład Vaniniego do filozofii spotkań, s. 29–44, tamże.
 23. Władysław Witwicki (1878–1948) jako pracownik książki polskiej, „Roczniki Biblioteczne”, r. XXVIII (1983), faktycznie ukazały się we wrześniu 1985, nr 1–2, s. 289–316.
 24. Z Władysławem Witwickim w blochowskiej krainie „Noch Nicht”, „Nowe Książki”, 1985, nr 3, s. 80–84.
 25. z: „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita` degli Studi di Lecce”, vol. I–VII (1973–1979), „Euhemer”, 1985, nr 1 (135), s. 97–99.
 26. 500-lecie urodzin Lutra, „Euhemer”, 1985, nr 1 (135), s. 153.
 27. Sesja naukowa z okazji setnej rocznicy urodzin Ernsta Blocha, „Euhemer”, 1985, nr 4 (138), s. 193.
 28. XXX Sympozjum Filozoficzno-Muzyczne w Lublinie, „Euhemer”, 1985, nr 2 (136), s. 179.
 29. 350 rocznica urodzin Kazimierza Łyszczyńskiego (1634–1689) i 400 rocznica urodzin G. C. Vaniniego (1585–1619), „Euhemer”, 1985, nr 1 (135), s. 153–154.

1986

 1. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność, Ksiązka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 1–367.
 2. Andrzej Rusław Nowicki, autobiogram, „Ruch Filozoficzny”, t. XLII 1986, nr 3–4, s. 370–376.
 3. Bruno e Vanini nella musica di Mozart, „Presenza Taurisanese”, r. IV, nr 7–8, Taurisano, luglio–agosto 1986, s. 3–4.
 4. Chi m’insegnava ad amare la cultura italiana cinquant’anni fa a Varsavia, „Presenza Taurisanese”, r. IV, nr 2, Taurisano, febbraio 1986, s. 1.
 5. Eksperymenty metakulturalne Borisa Poreny, „Argumenty”, nr 22 (1447) z 1 kwietnia 1986, s. 7.
 6. Etyka dobrej roboty, „Argumenty”, nr 27 (1452) z 6 lipca 1986, s. 3.
 7. Filozofia muzyki. Dzieła kompozytorów jako „wytwory psychofizyczne”. Kazimierz Twardowski (1866–1938) o muzyce, „Ruch Muzyczny”, r. XXX, nr 18 z 31 sierpnia 1986, s. 6–7.
 8. Giordano Bruno, „Nowa Wieś”, nr 23 z 8 czerwca 1986, s. 9, 15–16.
 9. „Giulio Cesare Vanini miedzy filozofią późnego Odrodzenia a erudycyjnym libertynizmem”. Międzynarodowy Zjazd Filozoficzny z okazji 400-lecia urodzin Vaniniego, „Studia Filozoficzne”, 1986, nr 7 (248), s. 163–167.
 10. Kultura a religia, w: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław 1986, s. 123–125.
 11. Kultura socjalistyczna, s. 131–134, tamże.
 12. Kultura świecka, s. 134—136, tamże.
 13. Mediazione come essenza dell’attivita` educatrice, „Presenza Taurisanese”, r. IV, nr 9–10, Taurisano, settembre–ottobre-agosto 1986, s. 3–4.
 14. Międzynarodowy Zjazd Filozoficzny z okazji 400-lecia urodzin Vaniniego, „Euhemer”, 1986, nr 2 (140), s. 163–165.
 15. Mozart a demonologia Aberta, „Euhemer”, 1986, nr 2 (140), s. 43–57.
 16. Muzyka a wychowanie, w: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław 1986, s. 179–181.
 17. Muzyka w „Esprit”. Rec. z: Musique contemporaine, „Człowiek i Światopogląd”, 1986, nr 9 (248), s. 115–119.
 18. O etycznym pojmowaniu muzyki i muzycznym pojmowaniu etyki, w: XXIV Bydgoski Festiwal Muzyczny, Bydgoszcz, 2–22 września 1986, s. 75–88.
 19. Perspektywy rozwoju pluralizmu w obrębie polskiej katolickiej filozofii kultury, „Studia Religioznawcze”, nr 21, 1986, s. 151–166; toż w: Wybrane problemy kultury katolickiej i polityki kulturalnej, Warszawa 1986, s. 203–222.
 20. Religia a kultura, „Euhemer”, 1986, nr 3–4 (141–142), s. 383–390.
 21. Skąd się wzięło i jaki sens ma wyrażenie „homo in rebus”? Polemika z tezami Krzysztofa Wieczorka, „Studia Filozoficzne”, 1986, nr 1–2 (242–243), s. 183–187.
 22. Syntagma di filosofia della musica, „Presenza Taurisanese”, r. IV, nr 3, Taurisano, marzo 1986, s. 3–4.
 23. The Polycentric Structure of the Subject of Culture, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio I, vol. VI, 10, Lublin 1981 (w rzeczywistości czerwiec 1986), s. 165–180.
 24. Vanini, „Nowa Wieś”, nr 9 (1925) z 2 marca 1986, s. 9, 15–16.
 25. Władysław Tatarkiewicz, „Argumenty”, r. XXX, nr 18 (1443) z 4 maja 1986, s. 3.

1987

 1. Vanini, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987, s. 1–256. Wstęp, s. 5–114, wybór tekstów, s. 115–256.
 2. Ateistyczny sens teologii eucharystii, s. 171–188, w: Kongresy Eucharystyczne w doktrynie i praktyce Kościoła katolickiego. Zarys problematyki, wyd. Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1987, s. 1–393.
 3. Sens eucharystii w ujęciu laickiej filozofii kultury, tekst skrócony, s. 146–154, w: Kongresy Eucharystyczne w Polsce i za granicą, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 1–158.
 4. Ateizacja nie jest grzechem. Rozmowa z prof. Andrzejem Nowickim z UMCS. Rozmawia Zbigniew M. Gajewski, „Sztandar Młodych”, nr 183 (11134) z 17 września 1987, s. 3.
 5. Copernico e la teoria solare della musica (referat na VIII Międzynarodowy Kongres Muzykologiczny „Musica Antiqua Europae Orientalis”), „Presenza Taurisanese” , r. V, nr 7–8, Taurisano, luglio–agosto 1987, s. 12–14.
 6. 400-lecie urodzin Vaniniego (1585–1619) we Włoszech i w Polsce, „Ruch Filozoficzny”, t. XLIX, 1987, nr 2, s. 13–14.
 7. Ergantropia jako centralna kategoria filozofii kultury (referat na V Zjazd Filozofii Polskiej w Krakowie), „Studia Filozoficzne”, 1987, nr 11 (264), s. 3–11. Streszczenie w: V Zjazd Filozofii Polskiej. Filozofia dla Przyszłości, Kraków 9–12 listopada 1987, s. 108.
 8. Filosofia per pochi o filosofia per tutti? Lettera aperta del prof. Andrzej Nowicki sulla divulgazione della filosofia, „Presenza Taurisanese”, r. V, nr 4, Taurisano, aprile 1987, s. 7 i 10.
 9. Filozofia kultury L. Feuerbacha. Sympozjum w Lublinie, „Euhemer”, 1987, nr 1 (143), s. 263.
 10. Filozofia religii, „Argumenty”, r. XXXI, nr 46 (1523) z 15 listopada 1987, s. 11.
 11. Filozoficzna krytyka religii, „Euhemer”, 1987, nr 1 (143), s. 135–150..
 12. Franz Heinrich Ziegenhagen (1753–1806) i jego program „zniesienia wszystkich religii” [o muzyce Mozarta do słów Ziegenhagena], „Euhemer” 1987, nr 3–4 (145–146), s. 89–103.
 13. Giuseppe Palomba (nekrolog), „Ruch Filozoficzny”, t. XLIV, 1987, nr 3–4, s. 407.
 14. O czytaniu spacjocentrycznym, „Studia o Książce”, t. 17, 1987, s. 287–299.
 15. Pamięci Giorgio Conforto, „Argumenty”, r. XXXI, nr 19 (1496) z 10 maja 1987, s. 4.
 16. Giorgio Conforto […] anche in Polonia traccia della sua azione instancabile, „La Ragione”, r. XV, Rzym 1987, nr 3–4, s. 24–25.
 17. Perspektywy rozwoju pluralizmu w obrębie polskiej katolickiej filozofii kultury, „Studia Religioznawcze”, 1987, nr 21, s. 151–166.
 18. Polska myśl wolna liczy pół tysiąca lat. Z prof. dr hab. Andrzejem Nowickim, kierownikiem Zakładu Filozofii Kultury UMCS, prezesem PTR rozmawia Marta Grab, „Gazeta Pomorska”, Bydgoszcz, 11 września 1987.
 19. Proces neapolitańskich ateistów, „Argumenty”, r. XXXI, nr 25 (1502) z 21 czerwca 1987, s. 4.
 20. Religia a kultura, „Argumenty”, r. XXXI, nr 21 (1498) z 24 maja 1987, s. 11.
 21. Struktura ateizmu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” DCCCLXXX, „Studia Religiologica”, z. 20, 1987, s. 129–137.
 22. Sympozjum filozoficzne z udziałem prof. Borisa Poreny, „Euhemer”, 1987, nr 2 (144), s. 189–190.
 23. Świeckość jako wartość narodowej kultury. Z prof. dr hab. Andrzejem Nowickim rozmawia Ewa Zarzycka, „Argumenty”, r. XXXI, nr 11 (1488) z 15 marca 1987, s. 4.
 24. Trzy krytyki, „Człowiek i Światopogląd”, 1987, nr 11 (262), s. 84–89.
 25. Uwagi o własnym warsztacie, „Życie Szkoły Wyższej”, 1987, nr 12, s. 93–105.
 26. Vanini e la filosofia della musica, „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita` di Lecce”, vol. VIII, (1980-1985), Lecce 1987, s. 15–37.
 27. Vanini i święta inkwizycja. Odkrycie nowych dokumentów z życia Vaniniego, „Argumenty”, r. XXXI, nr 50 (1527) z 13 grudnia 1987, s. 5.
 28. Vanini nel Settecento (bibliografia, poz. 279–392 z lat 1701–1711), „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita` di Lecce”, vol. VIII (1980–1985), Lecce 1987, s. 39–59.
 29. W kraju Bruna i Vaniniego, „Argumenty”, r. XXXI, nr 3 (1480) z 18 stycznia 1987, s. 5.
 30. Wierzenia religijne w wyobraźni muzycznej Mozarta. Muzyczne portrety bóstw i świeckie personifikacje wartości, „Euhemer”, 1987, nr 2 (144), s. 83–100.
 31. z: Prokoszina Jekatierina Siergiejewna i Szalkiewicz Wiaczesław Feliksowicz: Kazimir Łyszczyński, Mińsk 1986, „Euhemer”, 1987, nr 3–4 (145–146), s. 83–100.

1988

 1. Agnostycyzm i antydogmatyzm, „Argumenty”, nr 43 (1566) z 23 października 1988, s. 11.
 2. Alienacja, s. 5–6; Ateizm, s. 15–23; Ateografia, s. 23–24; Euhemeryzm, s. 71–73; Filozofia religii, s. 79–80; Indeks ksiąg zakazanych, s. 89–90; Inkwizycja, s. 91–92; Kultura świecka, s. 144–149, w: Mała Encyklopedia Religioznawcza, „Euhemer”, 1988, nr 1 (147), s. 1–318, toż w: Leksykon Religioznawczy, Wydawnictwo Współczesne, Warszawa 1988, s. 1–318.
 3. Antyk w muzyce Mozarta, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 3, s.47-57.
 4. Filozofia muzyki. Wykłady monograficzne na UMCS w latach 1982–1987, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 4, 1988, s. 293–299.
 5. Formy ergantropii w portretach fotograficznych, w:Struktura podmiotu, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, Lublin 1988, s. 55–70.
 6. Funkcja, forma i treść religii, „Argumenty”, nr 40 (1569) z 2 października 1988, s. 11.
 7. Giorgio Conforto (1908–1986), „Euhemer”, 1988, nr 2 (148), s. 171.
 8. Imiona bogów, „Argumenty”, nr 41 (1570) z 9 października 1988, s. 11.
 9. Jak rozumieć dziś kulturę świecką?, „Człowiek i Światopogląd”, 1988, nr 11 (274), s. 31–40.
 10. Jak rozumieć kulturę świecką? Wypowiedź z 18 II 1988, „Argumenty”, nr 17 (1546) z 24 kwietnia 1988, s. 1, 7.
 11. Krytyka irracjonalizmu we współczesnej muzykologii, w: Irracjonalizm. Studia i materiały, pod red. Jana Szmyda, Wydawnictwo ANS, Warszawa 1988, t.1, s. 291–309.
 12. Łyszczyński przed trybunałem świętej inkwizycji, „Argumenty”, nr 47 (1575) z 20 listopada 1988, s. 10.
 13. Łyszczyński: un martire dell’inquisizione, „Presenza Taurisanese”, r. VI, nr 10–11, Taurisano 1988, s. 4–5.
 14. Łyszczyński w Genui, „Argumenty”, nr 11 (1540) z 13 marca 1988, s. 3, 5.
 15. Musica nelle lettere di Teofilatto Bizantino tradotte dal greco da Niccolo Copernico (Cracovia 1509), wygłoszone we wrześniu 1988 na VIII Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym, „Musica Antiqua Europae Orientalis”, t. VIII-2, „Acta Slavica”, Bydgoszcz 1988, s. 124–135.
 16. Muzyczne wizerunki diabła, „Człowiek i Światopogląd” 1988, nr 12 (275), s. 84–92.
 17. Muzyka polska. Co to znaczy? Na czym polega polskość muzyki? „Wisełka. Kwartalnik dla nauczycieli szkół polonijnych”, Lublin 1988, nr 1 (22), s. 39–40.
 18. Od 350 rocznicy śmierci do 400 rocznicy urodzin. Materiały do bibliografii Vaniniego z lat 1969–1985, „Euhemer”, 1988, nr 2 (148), s. 145–160.
 19. Podmiot muzyki, w: Struktura podmiotu, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, Lublin 1988, s. 71–83.
 20. Polska filozofia spotkania. Uwagi na marginesie V Zjazdu Filozofii Polskiej, „Euhemer”, 1988, nr 3 (149).
 21. Problemy metodologiczne związane z badaniem roli muzyki w obrzędach katolickich i masońskich (na przykładzie kompozycji Mozarta), w: Studia Etnoreligioznawcze. Materiały konferencji obrzędoznawczej, Mierki 27–29. X. 1986, Wydawnictwo ANS, Warszawa 1988, s. 189-211.
 22. Religioznawstwo a filozofia, „Argumenty”, nr 37 (1566) z 11 września 1988, s. 11.
 23. Spotkania w rzeczach. Rec. z: Bukowski Jerzy: Zarys filozofii spotkania, Kraków 1987, „Studia Filozoficzne”, 1988, nr 4 (269), s. 169–174.
 24. Starożytni o nieśmiertelności (Persajos – „Cztery teologie” – Owidiusz i Horacy), „Argumenty”, nr 42 (1571) z 16 października 1988, s. 11.
 25. Udział biskupów w sądzie nad Łyszczyńskim, „Euhemer”, 1988, nr 2 (148), s. 69–83.
 26. Ugo Spirito (1896–1979). Międzynarodowe Sympozjum w Rzymie (październik 1987), „Ruch Filozoficzny”, 1988, nr 3, s. 251–252.
 27. Ugo Spirito (1896–1979) o spotkaniach twórców w przedmiotach. Referat wygłoszony 8. X. 1987 na Convegno Ugo Spirito w Rzymie, „Przegląd Humanistyczny”, 1988, nr 1–2, s. 169–178.
 28. Undici esemplari di stampe vaniniane in Polonia, „Presenza Taurisanese”, r. VI, nr 1–2, Taurisano 1988, s. 6–7.
 29. Warsztat twórcy bogów (O rysunkach Władysława Witwickiego), „Argumenty”, nr 32 (1561) z 13 marca 1988, s. 11.
 30. Wieloaspektowość religii, „Argumenty”, nr 39 (1568) z 25 września 1988, s. 11.
 31. Wielocząstkowa struktura podmiotu kultury, w: Struktura podmiotu, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, Lublin 1988, s. 46–54.
 32. Witwicki – psychologia dialogu, „Argumenty”, nr 49 (1577) z 4 grudnia 1988, s. 10.
 33. Witwicki tra pittura e psicologia dell’arte, „Presenza Taurisanese”, r. VI, nr 7–9, Taurisano 1988, s. 5–7.
 34. Wkład Władysława Witwickiego do psychologii sztuki, Przegląd Humanistyczny”, 1988, nr 7 (24), s. 1–11.
 35. Wspomnienia (zwłaszcza z lat 1954–1958), „Fakty i Opinie. Biuletyn Informacyjny KW PZPR w Lublinie”, nr 10 (367) z 4 stycznia 1988, s. 6–7.
 36. (Notka) 18 III 1987, Dick Higgins – Giordano Bruno i jego dzieło „De imaginum, signorum et idearum compositione”, „Ruch Filozoficzny”, 1988, nr 1, s. 113.

1989

 1. Kazimierz Łyszczyński, wyd. Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, Łódź 1989, s. 1–80 (Treść: Przedmowa, s. 3–5, Rozdz. 1 – Życie Łyszczyńskiego. § 1 – Co wiemy o przodkach Kazimierza Łyszczyńskiego? s. 6, § 2 – Co robił Łyszczyński w latach potopu? Czy bronił kraju przed najeźdźcami? s. 7-8, § 3 – Ile lat przebywał Łyszczyński w zakonie jezuitów? s. 8, § 4 – Co wiemy o nauczycielach Łyszczyńskiego? s. 8-10, § 5 – Czy Łyszczyński zajmował się działalnością polityczną? s. 11-13, § 6 – Jakimi sprawami zajmował się Łyszczyński jako podsędek? s. 13, § 7 – Za co biskup ekskomunikował Łyszczyńskiego? s. 13-14, § 8 – Kim był człowiek, który oskarżył Łyszczyńskiego o ateizm? s. 14-15. Rozdz. II – Poglądy filozoficzne Łyszczyńskiego § 9 – Jakimi źródłami dotyczącymi poglądów Łyszczyńskiego dysponujemy? s. 16-18 , § 10 – Jaki sens miało dla Łyszczyńskiego wyrażenie „nazwa chimeryczna”? s.18-20, § 11 – Jakie zróżnicowanie społeczeństwa zauważał Łyszczyński? s. 20-24, § 12 – Co sądził Łyszczyński o funkcji społecznej religii i ateizmu? s. 24-27 § 13 – Czy jednym z fundamentów ateizmu Łyszczyńskiego była renesansowa filozofia przyrody? s. 27-28, § 14 – Jaka była struktura ateizmu Łyszczyńskiego? s. 28-29. Rozdz. III – Proces Łyszczyńskiego, § 15 – Jak sprawa Łyszczyńskiego trafiła do Sejmu? s. 30-35, § 16 – Co powiedział oskarżyciel, Szymon Kurowicz Zabistowski, 15 lutego 1689 r.? s. 36-39, § 17 – Jak przebiegał proces Łyszczyńskiego? s. 39-45, § 18 – Co o procesie podaje Archiwum Radziwiłłowskie? s. 45- 49, § 19 – Co pisano o Łyszczyńskim w paryskim tygodniku „Gazette” w 1689 r.? s. 49-52, § 20 – Jak brzmiał wyrok wydany na Łyszczyńskiego? s. 52-54. Rozdz. IV – Udział biskupów w sądzie nad Łyszczyńskim, s. 55-70, Rozdz. V – Jak wyglądał Łyszczyński? (Rysunki, obrazy, rzeźby, witraż, projekty znaczków pocztowych) s. 71-78, W ilu językach pisano o Łyszczyńskim? s. 78-79.
 2. Bibliografia ważniejszych prac drukowanych Władysława Witwickiego w porządku chronologicznym, „Euhemer”, 1989, nr 1 (151), s.195–204.
 3. Bibliografia ważniejszych opracowań o Władysławie Witwickim, „Euhemer”, 1989, nr 1 (151), s. 205–
 4. Eis w tonacji z jedenastoma krzyżykami, „Akcent”, Lublin 1989, nr 2, s. 195–
 5. Filozofia Kazimierza Łyszczyńskiego, „Argumenty” nr 14 (1595) z 2.4.1989, s.1, 10.
 6. Filozofia warsztatu pracy twórczej i warsztat filozofii portretu. Wykłady monograficzne na UMCS w latach 1987-1989, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 7, 1989, s. 281-309.
 7. Filozofia Władysława Witwickiego, „Euhemer”,1989, nr 1 (151) s. 59-84.
 8. Jak interpretować obrazy religijne? „Argumenty”, nr 8 (1589) z 19.2.1989, s. 11.
 9. L‘eismo – il mio sistema filosofico, „Presenza Taurisanese”, r. 7, 1989, nr 4-5, s. 8-9.
 10. Łyszczyński w Astramieczewie, „Argumenty”, nr 22 (1603) z 28.5.1989, s. 3, 5.
 11. Myśli w przestrzeni, „Studia Filozoficzne”. 1989, nr 10 (287), s. 3-12.
 12. Narcyz Łubnicki (1904-1988), „Euhemer”, nr 2-4 (152-154), s. 171.
 13. O mierzeniu gęstości zamyślenia, „Studia o Książce”, t.18, Wrocław 1989, s.77-94.
 14. O wychowawcy, który potrafi szanować prawo ucznia do autokreacji, „Życie Szkoły Wyższej”, 1989, nr 7, s. 45-54.
 15. Objaśnienia i przypisy w: Witwicki Władysław: Listy o ergantropii, „Euhemer”, 1989, nr 1 (151), s. 35-43.
 16. Objaśnienia w: Witwicki Władysław: Sztuka religijna, „Euhemer” 1989, nr 1 (151), s. 7-13.
 17. Objaśnienia w: Witwicki Władysław: Filozofia chrześcijańska, „Euhemer”, 1989, nr 1 (151), s.30-33.
 18. Pasivaikščiojimai po Vilniu, „Krantai. Meno kulturos żurnalas. Globojamas Lietuvos dailininku, kompozitoriu ir teatreo weikeju sajungu”, Vilnius 1989, nr 9, s. 46–49 (przełożyła na litewski Irena Vasilevskiene).
 19. Pensieri sulla fotografia, „Presenza Taurisanese”, r. 7, l989, nr 1-2, s.8-9.
 20. Pensieri dal kolkhoz di Astramietchevo in Bielorussia, „Presenza Taurisanese”, r. 7, 1989, nr 9, s. 5.
 21. Promienie epsilon, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 11-12 (290-291), s. 349-52.
 22. . Psychologia sztuki w kształcie zaprojektowanym przez Władysława Witwickiego, „Przegląd Psychologiczny”, t. XXXII, 1989, nr 3, s. 607-611.
 23. Religioznawstwo a filozofia. „Euhemer” 1989, nr 2-4 (152-154), s. 11-15.
 24. Struktura fiłosofii Kazimira Łyszczynskogo, w: Kazimir Łyszczynskij (1634-1689), Minsk-Briest 1989, s. 28-32.
 25. „Religia i religioznawstwo”. Nad książką Zofii J. Zdybickiej, „Argumenty”, nr 34 (1615) z 20.8.1989, s. 10-11.
 26. Złota księga protonów w kulturze Czwartego Tysiąclecia, „Przegląd Humanistyczny”, 1989, nr 7 (286), s. 95-102.

1990

 1. Filozofia kultury. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Nowickiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, vol, X (1985).Lublin 1990, s.1-254.
 2. Filozofia warsztatu. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Nowickiego, wyd.UMCS, Lublin 1990, s. 1-215.
 3. Aria Mozarta dla Tosi z Lublina, „Nowe Relacje”, Lublin, 12-18.7.1990, nr 9, s. 9.
 4. Carissimi Amici …, „La Ragione”, Rzym 1990, nr 1-2, s. 79.
 5. Co to jest filozofia kultury? „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, vol. X, Lublin (1985) 1990, s. 1-11.
 6. Filosofia per pochi?, „La Ragione”, Rzym 1990, nr 1-2, s.69-70.
 7. Głos w dyskusji nad książką Zofii J. Zdybickiej, „Euhemer”, 1990, nr 1-2 (155-156), s. 158-160.
 8. I miei incontri con A[ntonio] Corsano, „Presenza Taurisanese”, r. 8, 1990, nr 10-11, s. 7-9, toż w: Ad Antonio Corsano, Taurisano 1990, s.53-62.
 9. Il contributo di Ugo Spirito alla filosofia dell‘incontro (referat wygloszony na Międzynarodowym Zjeździe w Rzymie, 8.10.1987), w: Il pensiero di Ugo Spirito, Citta‘ di Castello 1990, s. 293-301.
 10. Incontri lublinesi di filosofia della cultura, „Presenza Taurisanese”, r.8, Taurisano 1990, nr 9, s. 10.
 11. Konie Władysława Witwickiego, „Nowe Relacje”, Lublin, 13-19.6.1990, nr 5, s. 1, 8.
 12. „La cultura siamo noi” ossia sulla presenza dell’uomo negli oggetti, s. 95-109, w: Storia e sapere dell‘uomo. Marxismo, etica e filosofia in Mario Rossi [1916-1978]. a cura di Romeo Bufalo, Milano 1990, s. 1-181.
 13. La filosofia della cultura, „Presenza Taurisanese”, r. 8, 1990, nr 7-8, s. 8.
 14. Manifest EIS z dnia 27 maja 1989 roku proklamujący utworzenie zespołu współtwórców otwartego systemu filozofii kultury. „Edukacja Filozoficzna”, vol. X, 1990, s. 289-293.
 15. Masaj Mmadi Make – czarny brat Mozarta, „Nowe Relacje”, Lublin , 2-8.8.1990, nr 12, s.9.
 16. O projektowaniu nowych nauk, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, 1990, nr 3 (103), s. 423-442. Treść: [Wstęp] §§ 1-37, Nowa nauka o autokreacji, §§ 38-51, Antenatyka, §§ 52-59, Nowa nauka o portretach, §§ 60-81, Nowa nauka o snach, §§ 82-99, [Zakończenie]. § 100. Pisane we wrześniu 1989.
 17. Problematyka religioznawcza na ośmiu międzynarodowych kongresach „Musica Antiqua Europae Orientalis”, „Euhemer”, 1990, nr 1-2 (155-156), s. 25-35.
 18. Protonika jako fundament nauk o kulturze (Seminarium Zakładu Filozofii Kultury UMCS w Lublinie, 8.11.1988), „Ruch Filozoficzny”, t. XLVII (1990), nr 1, s.49-51.
 19. Sesja naukowa z okazji 300-lecia śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie, „Euhemer” 1990, nr 3-4 (157-158), s. 215.
 20. Sesja naukowa w 300-lecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Astramieczewie. „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 215-216.
 21. Trzechsetlecie śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego w Warszawie, Wilnie i Astramieczewie, „Ruch Filozoficzny”, t. XLVII, 1990, nr 3, s. 191-193.
 22. Zadania filozofii warsztatu i jej miejsce w systemie filozofii kultury, w: Filozofia warsztatu, Lublin 1990, s. 7-25.

1991

 1. Spotkania w rzeczach, PWN, Warszawa 1991, s. 1-440.
 2. [Wydanie, wstęp, aneksy, w: ] Witwicki Władysław: O malarstwie i rzeźbie. Wybór prac z lat 1899-1914, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991, s. 1-408. Wstęp, s.7-37. Nakład: 1 egzemplarz. Skład rozsypany po III korekcie, z braku pieniędzy na papier i farbę.
 3. I miei incontri con le tele di Emanuele Gennaro, „Presenza Taurisanese”, r. IX, 1991, nr 8-9, s.13-14.
 4. Il Vanini e le „voces peregrinae”, „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. IX (1986-1989), Lecce 1991, s. 79-84.
 5. Incontri con Dante nell‘Inferno cinese, „Presenza Taurisanese”, r.IX, 1991, nr 12, s. 8. [o książce: Zhang Xianliang: Lűhuashu (Zielonodrzew, 1988]
 6. La voce „Vanini” in un‘enciclopedia cinese, „Presenza Taurisanese”, r. IX, 1991, nr 6-7, s.7.
 7. Lo spazio della liberta‘. Lettera dalla Polonia sul nuovo „indice dei libri proibiti”, „Presenza Taurisanese”, r. IX, 1991, nr 4-5, s. 1-3.
 8. Myśli w przestrzeni, „Problemy” 1991, nr 7 (539), s. 17-22.
 9. z: Skrzypek Marian: Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa, „Euhemer” 1991, nr 3 (161), s. 120-131.

1992

 1. Filozofia portretu, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Nowickiego. Wyd. UMCS, Lublin 1992, s. 1-199.
 2. Filozofia portretu jako dział inkontrologii (Dzieje budowy filozofii portretu – Uwagi o portretach filozofów – Portret jako przedmiot do …), s.9-34, w: Filozofia portretu, Lublin 1992, tamże wstęp, s. 7-8 i post-scriptum, s. 198-199.
 3. La mia vita, la mia nazione. 1 – Dalla Polonia al mondo (z fotografią AN), „Presenza Taurisanese, r. X, 1992, nr 6-7, s. 8-9.
 4. La mia vita, la mia nazione. 2 – Esser polacco: la musica (z portretem Fryderyka Chopina), „Presenza Taurisanese”, r. X, 1992, nr 8-9, s. 11-12.
 5. La mia vita, la mia nazione. 3 – Esser polacco: la pittura e la scultura (z portretem Jana Matejki), „Presenza Taurisanese”, r. X, 1992, nr 10, s. 11.
 6. .La mia vita, la mia nazione. 4 – Esser polacco: la poesia e la filosofia (z portretem A.B. Dobrowolskiego), „Presenza Taurisanese”, r. X, 1992, nr 11-12, s. 7.
 7. Muzyka w snach i sny w muzyce, „Obieg”, nr 1 (545) Warszawa 1992, nr 02-03 (34-35), s. 9-12.
 8. Teoria dialogu w systemie filozofii kultury, „Problemy”, 1992, nr 1 (545), s.9-14.

1993

 1. Czy chcemy być cząstką Europy? „Res Humana”, r. III, 1993, nr 2 (7), s. 7-9.
 2. Del significato e del valore della „presenza” .Lettera di Andrzej Nowicki [a Gigi Montonato] per i dieci anni di „Presenza Taurisanese”, „Presenza Taurisanese”, r. XI, 1993, nr 1, s.10.
 3. Ergantropia w filozofii chińskiej (odczyt wygłoszony na zebraniu Zakładów Filozofii Kultury i Historii Myśli Społecznej UMCS w Lublinie, 27.8. 1992), „Ruch Filozoficzny”, r L, 1993, nr 4, s. 435-436.
 4. La mia Italia. I miei incontri con gli spiriti viventi. 1 – Goethe, Eraclito, Dolcino, Arnaldo, Dante, Vanini. „Presenza Taurisanese”, r. XI, 1993, nr 5, s. 8 (z moją fotografią).
 5. La mia Italia. 2 – Arnaud, Pico, Atei napoletani del ‘600, Bruno, Campanella, „Presenza Taurisanese”, r.XI, 1993, nr 6, s. 6.
 6. La mia Italia. 3 – Telesio, Empedocle, Cesalpino, Cicerone, Imperiale, „Presenza Taurisanese”, r. XI, 1993, nr 7, s. 7.
 7. Prace doktorskie jako przestrzeń spotkań, Uwagi o 30 latach pracy z doktorantami, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 16, 1993, s. 113-121. Na s. 119-121: Wykaz [35] doktorów promowanych przez Andrzeja Nowickiego (imię, nazwisko, data obrony, tytuł pracy doktorskiej, miejsce obrony).
 8. Stary humanizm i nowa Europa, „Dziś”, Warszawa, sierpień 1993, nr 8 (35), s. 13-16.
 9. The Psychology of Art as a Science not-yet existent, s. 66-76, w: Roots of Polish Psychology, ed. by Ryszard Stachowski, Poznań 1993.
 10. Zdzisław Kalita ossia gli studi sulla filosofia del Rinascimento italiano all‘Universita‘ di Wrocław, „Presenza Taurisanese”, r. XI, 1993, nr 8, s. 11.

1994

 1. A Vittorio Zacchino, list z 30.9.1994, „Presenza Taurisanese”, r. XII, 1994, nr 9-10, s. 9.
 2. A Voice in Discussion about Mr Tsung-I Dow‘s Report, „Dialogue and Humanism”, 1994, nr 2-3, s. 231-232.
 3. Filozofia masonerii. Odczyt wygłoszony 22.9.1994 w loży „Europa”, Warszawa 1994, s. 1-4.
 4. Incontri e ambiente in Maria Chymuk, „Presenza Taurisanese”, r. XII, 1994,nr 1-2, s.7-8.
 5. Jakie treści powinny być wpisane w hasła Wolności, Równości, Braterstwa i Sprawiedliwości Społecznej. Odpowiedź na ankietę redakcji „Wolnomularz Polski”, 1994, nr 3, s. 8.
 6. Jedność Europy czy jedność świata? – odczyt wygloszony na sympozjum Towarzystwa Kultury Świeckiej w Warszawie, 19 maja 1993, s. 19-25, w: Józef Lipiec, Andrzej Nowicki, Maria Szyszkowska, Jan Szmyd, Warszawa-Lublin 1994.
 7. Lata Lubelskie (1973-1991). Charakterystyka i ocena czwartego okresu mojego życia, s. 173-189, w: 50 lat środowiska filozoficzno-socjologicznegio w UMCS, Lublin 1994 [faktycznie: grudzień 1995], s. 1-270.
 8. L’Italia nel mio Diario di lettura (1932-1942), „Presenza Taurisanese”, r. XII, 1994, nr 12, s. 7.
 9. .L’Italia sui francobolli polacchi, „Presenza Taurisanese”, r. XII, 1994, nr 7-8, s. 12.
 10. La Polonia nel mondo attraverso i francobolli, „Presdenza Taurisanese”, r XII, 1994, 9-10, s. 11.
 11. Lettera sulla massoneria polacca, „Presenza Taurisanese”, r. XII, 1994, nr 6, s. 3.
 12. O wychowawczym promieniowaniu masonerii. Wzór osobowy nauczyciela – masona (O Stefanie Bernardzie Drzewieskim, 1888-1953). „Wolnomularz Polski”, 1994, nr 4, s. 10-12.
 13. Przed 210 rocznicą wstąpienia Mozarta do masonerii.Przyjaźń Mozarta i czarnego masona z Maguifamori, „Wolnomularz Polski”, 1994, nr 3, s. 20-21.
 14. Vanini nel Settecento (Parte seconda), „Bollettino di Storia della Filosofia dell‘Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. X (1990-1992), Lecce 1994, s. 125-184 (lata 1711-1735, poz. 393-650).
 15. W jaki sposób istnieje filozofia?, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 18, 1994, s. 109-131.
 16. Wspomnienie z zebrania loży masońskiej imienia Vaniniego, „Wolnomularz Polski”. 1994, nr 2, s. 10-11.

1995

 1. Akakia – czasopismo greckich wolnomularzy, „Wolnomularz Polski”, 1995, nr 5, s. 15.
 2. Due generali polacchi in Italia agli inizi dell‘800 fra combattentismo e massoneria (Jan Dembowski, 1770-1823, Józef Joachim Grabiński, 1771-1835), „Presenza Taurisanese”, r. XII, 1995, nr 7-8.
 3. Dzieła masońskie w kulturze polskiej, referat wygłoszony 12.11.1994 na Sympozjum poświęconym 265 rocznicy powstania Masonerii Polskiej. „Wolnomularz Polski”, 1995, nr 5, s. 6-7.
 4. Filozofia snów. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Nowickiego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, 1995, vol. XX, s. 1-254.
 5. Filozofia snów jako część systemu filozofii kultury, s. 7-36, w: Filozofia snów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, 1995, vol. XX.
 6. Głos w dyskusji programowej, „Tydzień Robotnika”, r. XIII, nr 10, październik 1995.
 7. Książka, która wprowadza w błąd (rec. z: Ateizm w kulturze polskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne”, zeszyt 18, Kraków 1993), „Res Humana”, r. V, 1995, nr 3 (16), s. 2-30.
 8. Sny chińskie, s. 115-132, w: Filozofia snów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, 1995, vol. XX.
 9. Trzy dialogi o snach (Andrzej Nowicki i Teresa Rzepa), s. 229-234, w: Filozofia snów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio I, 1995, vol. XX.
 10. W filozoficznym podziemiu. Lata 1939-1944, s. 95-102, w: Próg istnienia. Zdziesiątkowane pokolenie, red. Jacek J. Jadacki i Barbara Markiewicz, wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 1995 (faktycznie: kwiecień 1996).
 11. Wiele początków i wiele zakończeń. Z cyklu: Summa terminorum, rozdział: Finis, „Przegląd Artystyczno-Literacki”, r. IV, nr 7-8 (41-42), Toruń, lipiec-sierpień 1995, s. 32-34.
 12. Wspomnienia z działalności w podziemnej PPS, s. 15-26: w: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945. Księga wspomnień, tom II, Warszawa 1995, s. 1-726.
 13. Wstęp, s. 17, w: Dobrowolski Józef Andrzej: Czy neapolitańska Akademia Tajemnic była lożą masońską? „Wolnomularz Polski”, 1995, nr 5.

1996

 1. August Moszyński o sposobie oglądania dzieł sztuki, „Wolnomularz Polski”, nr 9, Warszawa, październik 1996, s. 11-14.
 2. Benedetto Croce nella mia vita e nella mia opera, „Presenza Taurisanese”, r. XIV (1996), nr 2, s. 12.
 3. Czy warto było walczyć? „ Socjalista”. Pismo teoretyczne PPS, Warszawa-Gdańsk, r. 1 (1996), nr 2, s. 47-52.
 4. Einige Fragen betr[effend] die frm[freimaurerische] Tätigkeit des polnischen Philosophen, Br. F.Trentowski (1808-1869). „Blaue Blätter”, Wien, marzec 1998, s.6.
 5. Emil Kipa [1886-1958]. Prezydent UFL-Polska, „Wolnomularz Polski” [bez numeru, bez daty; styczeń 1996, s. 8-10.
 6. Giulio Cesare Vanini e la „Repubblica letteraria”, „Presenza Taurisanese”, r. 14 (1996) nr 4-5, s. 6 (rys. Caroli: Vanini a Taurisano).
 7. Historia naturalna lodu [Antoniego Bolesława Dobrowolskiego, 1872-1954] jako traktat o człowieku. „Res Humana”, r. VI (1996), nr 4 (23), s. 9-11, referat wygłoszony na sympozjum w Muzeum Ziemi, Warszawa, 1 marca 1996).
 8. Humanistyczna idea ponadnarodowej wspólnoty, „Res Humana”, r. VI, nr 6 (25) s. 5-10.
 9. „Humanisme”, czasopismo wolnomularzy Wielkiego Wschodu Francji, „Wolnomularz Polski”, nr 8, maj-czerwiec 1996, s. 10-12.
 10. Il „Toro” e l‘avvenire di Taurisano. „Presenza Taurisanese”, r. XIV (1996), nr 8-9, s. 11-12 (i sporządzony na moją prośbę rysunek: Composizione di Donato Minonni).
 11. Kazimierz Czapiński (1882-1942), „Robotnik”, Centralny Organ PPS WRN, nr 3 (95) [8416] Warszawa, styczeń 1996, s. 6.
 12. Lettera di precisazioni. Dalla stirpe dei Sarmati a cittadino onorario di Taurisano, „Presenza Taurisanese”, r. 14, nr 3, s. 11.
 13. Miejsce Polskiej Partii Socjalistycznej w Polsce XXI wieku, „Robotnik”, Centralny organ PPS WRN, nr 3 (95) [8416],Warszawa, styczeń 1996 s. 2-3.
 14. O książce Br. Trentowskiego „Die Freimaurerei” (Spotkanie pod Akacją, Warszawa, 16.11.1995, „Ruch Filozoficzny”, 1996, nr 1, s. 45-48 (z portretem Trentowskiego).
 15. Odsłonięcie popiersia Vaniniego w Casarano (9.5.1996), „Ruch Filozoficzny” t. LIII (1996), nr 4, s. 672.
 16. [Oto dwa sprostowania …] s. 268, w: Próg istnienia. [t. II]. Dzieło niedokończone, red. Jacek J. Jadacki i Barbara Markiewicz, wyd.PTF, Warszawa 1996.
 17. Polska 1944-1989. Próba oceny, „Robotnik”, Centralny Organ PPS, nr 9 (96) [8423], Warszawa, grudzień 1996, s. 4-5.
 18. Społeczeństwo, „Robotnik”, Centralny organ PPS, nr 8 (96) [8422], Warszawa, listopad 1996, s. 8.
 19. Stanisław Stempowski (1870-1952), „Wolnomularz Polski”, nr 7, marzec 1996, s. 9-11.
 20. Teresa Rzepa e i nuovi orizzonti della psicologia polacca, „Bollettino di Storia della Filosofia dell‘Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. XI (1993-1995), Galatina-Lecce 1996. s. 125-128.
 21. Trentowski i filozoficzne uzasadnienie tolerancji (wstęp do wyboru tekstów B.F. Trentowskiego pt. Kochaj różnorodność), „Res Humana”, r. VI, 1996, nr 1 (20), s. 23-24 i 24-26 (przedruk: Biblioteczka „Wolnomularza Polskiego”, 1996 Do użytku wewnętrznego).
 22. Un viaggiatore polacco nell‘Italia del Settecento [August Fryderyk Moszyński, 1731-1786], „Presenza Taurisanese”, r. XIV, 1996, nr 1, s. 8-9.
 23. Vanini nel Settecento, parte terza (lata 1735-1759), pos. 651-803, „Bollettino di Storia della Filosofia dell‘Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. XI (1993-1995), Galatina-Lecce 1996, s. 99-124.
 24. Vivere per il bene della Repubblica letteraria, s. 45-57 (odczyt wygloszony w Casarano, 9.5.1996) w: Giulio Cesare Vanini dal testo all‘interpretazione, a cura di Giovanni Papuli, wyd. „Presenza Taurisanese”, Taurisano, novembre 1996, s. 1-95.
 25. Zróżnicowanie masonerii w świetle Nowej Encyklopedii Wolnomularstwa (A New Encyclopaedia of Freemasonry, A.E. Waite, New York 1994), „Biblioteczka Wolnomularza Polskiego”, nr 6, Warszawa, maj 1996, s. 1-12.

1997

 1. Filozofia masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia, Oficyna Wydawnicza „Gdynika”, wydanie pierwsze, Gdynia 5997, s. 1-374 (otrzymałem 4. 3. 1997).
 2. Filozofia masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia, wydanie drugie, poprawione, Oficyna Wydawnicza „Gdynika”, Gdynia 5997, s. 1-374.
 3. Gwiazda pięcioramienna jako symbol pięciu najważniejszych kierunków działalności W..W..P…Przemówienie W..M.. W..W..P.. [Andrzeja Nowickiego] wygłoszone na uroczystości powołania Zespołu Doradców W..M.. i wręczeniu im dyplomów honorowych, 23 września 5997. Seria wydawnicza „Ex Oriente Lux”, Na W.. Warszawy 5997, s. 1-6.
 4. Jan Szmyd w świetle spotkań, s. 9-12, w: Człowiek i wartości. Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu pracy naukowej i 40-leciu pracy nauczycielskiej Profesora Jana Szmyda. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1997.
 5. Lumie`res du Grand Orient. Allocution du Grand Maître du Conseil Provisoire du Grand Orient de Pologne tenue le 13 juillet 5997 a` l‘Orient de Varsovie, s. 1-17. Seria wydawnicza „Ex Oriente Lux” nr 1.
 6. Program działalności na okres od 11 listopada 5997 do 11 listopada 1998, referat wygłoszony przez Br. Andrzeja Nowickiego, Wielkiego Mistrza W..W..P.. na Pierwszym Konwencie Wielkiego Wschodu Polski w dniu 11 listopada 5997, s. 1-6.
 7. Renesansowa filozofia życia seksualnego, s. 139-175, w: Seksuologia. Aspekty filozoficzne, pod redakcją Kazimierza Imielińskiego. Od antyku do renesansu, wyd. Polska Akademia Medycyny, Warszawa 1997, s. l-175.
 8. Renesansowe pojęcie „wolności myślenia”, „Res Humana”, r. 7, nr 2 (27), Warszawa, marzec-kwiecień 1997, s. 3-4 (streszczenie odczytu wygłoszonego w języku włoskim, 10 maja 1996 na Uniwersytecie w Lecce).
 9. Rinascimento e libero pensiero in Italia e in Polonia, Universita‘ degli Studi, Lecce 10.5.1996, „Ruch Filozoficzny”, t. LIV, (1997), nr 1, s. 67-68.
 10. Stefan Folaron e gli studi sulla filosofia del Rinascimento nella Scuola Superiore di Częstochowa, „Presenza Taurisanese” r. 15 (1997), nr 3, s. 7.
 11. Światła Wielkiego Wschodu Przemówienie Wielkiego Mistrza Tymczasowej Rady Wielkiego Wschodu Polski, wygłoszone na Wschodzie Warszawy dnia 13 lipca 5997 roku, s. 1-27. Seria wydawnicza „Ex Oriente Lux”.
 12. Vanini e la „Respublica literaria” (Liceo Scientifico Statale „Giulio Cesare Vanini”, Casarano 9.5.1996. Odczyt poprzedzający odsłonięcie popiersia Vaniniego (1585-1619, patrona szkoły), „Ruch Filozoficzny”, tom LIV, rok 1997, nr 5, s. 63-65.
 13. W jaki sposób istnieje psychologia religii? s. 186-197, w: „Człowiek i wartości. Księga Pamiątkowa (…) Jana Szmyda, Kraków 1997.

1998

 1. Benedetto Croce a masoneria, Seria Wydawnicza „Ex Oriente Lux”, Na Wschodzie Warszawy 5998, s. 1–8.
 2. Bronisław Trentowski i „Ateny pełne ludzi prawdziwie światłych”, s. 130–139, w: Przybliżanie przeszłości. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi w czterdziestolecie pracy nauczycielskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1733, Katowice 1998, s. 1–248.
 3. Cyprian Kamil Norwid w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji (z przemówienia wygłoszonego 18 czerwca 5998 na uroczystości promocji nowych mistrzów), „Wolnomularz Polski” nr 21-22, maj-czerwiec 1998, s. 3-4.
 4. Filozofia tęsknoty, seria wydawnicza „Ex Oriente Lux”, na W. Warszawy, czerwiec 5998, s. 1-10.
 5. Garibaldi – Masoneria – Risorgimento. Tezy odczytu Andrzeja Nowickiego w Muzeum im. Andrzeja Struga, 27.10.5998, seria wydawnicza „Ex Oriente Lux”:Na W..Warszawy 5998, s. 1-18.
 6. Humanist Idea of a Supranational Community, s. 155-163, w: Humanist Vision of European Integration, wyd. Federacja Polskich Stowarzyszeń Humanistycznych, Warszawa 1998.
 7. Humanistyczna idea ponadnarodowej wspólnoty, s. 21-30 (referat wygłoszony we wrześniu 1996 na Międzynarodowej Konferencji w Warszawie, w: Humanistyczna wizja zjednoczonej Europy, Warszawa 1998.
 8. La Maçonnerie comme „le mouvement vers l’oeuvre”, wygłoszone 14 września 5998 w loży „La Rencontre Fraternelle”.
 9. Le mouvement vers l’oeuvre, s. 71-83, w: Vanini. Textes réunis par Jean-Pierre Cavaillé et Didier Foucault, „Kairos. Revue de la Faculté de Philosophie de l’Université de Toulouse-Le Mirail”, vol. 12, 1998.
 10. Masoneria a wizerunek Polski w świecie. Przemówienie Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski wygłoszone dnia 11 listopada 5998 roku, otwierające II Konwent W..W..P.. „Wolnomularz Polski” nr 25 z 11.11.1998, s. 1–4.
 11. Matteo d’Aquino (1721-1791), ksiądz mason z Casarano, „Wolnomularz Polski”, nr 23-24, sierpień-wrzesień 1998, s. 15.
 12. Obecność wolnomularska. List Wielkiego Mistrza W..W..P… do Brata Adama [Witolda Wysockiego]. „Wolnomularz Polski”, nr 23-24, sierpień-wrzesień 1998, s. 3-5.
 13. Spotkanie jako sposób istnienia Masonerii. Przemówienie Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski wygłoszone 25 lutego 5998 na spotkaniu z Siostrami i Braćmi z „Le Droit Humain”, seria wydawnicza „Ex Oriente Lux”, Na Wschodzie Warszawy 5998, s. 1-12.

1999

 1. Myśli o autokreacji, Biblioteczka „Ex Oriente Lux”, Warszawa 1999, s. 1-5.
 2. Les fondements philosophiques de la Fraternité des Nations, s. 1-13, (referat Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski) w: Conférence Européenne Maçonnique, Varsovie, 18 avril 5999, „La Maçonnerie comme une grande école de la Fraternité des Nations”.
 3. Pensées choisies (18 myśli – streszczenie referatu „Les fondements philosophiques de la Fraternité des Nations”), Warszawa 5999 (i przekład polski, „Wolnomularz Polski”, nr 28, maj-czerwiec 1999, s. 3-4.
 4. Filozoficzne podstawy Braterstwa Narodów (polska wersja poz. 1163), Seria wydawnicza „Ex Oriente Lux”, Warszawa 1999, s. 1-10.
 5. Le contenu philosophique de la „Rencontre Fraternelle”. [podpisane: Andrzej Nowicki S..[érénissime]..G..[rand] M..[aitre] du Grand Orient de Pologne] „Les Annales. Le Bulletin du Grand Orient de France”, nr 5, Paris déc.1998, janv.-fév. 1999, s. 12.
 6. Masoński autobiogram Wielkiego Mistrza (wygłoszone 27 maja 1999 na spotkaniu z Radą W*W*P* z okazji 80-lecia). Powielone.
 7. Szczęście – Miłość – Śmierć – Nieśmiertelność (tamże). Powielone.
 8. Uzupełnienie autobiogramu, „Ruch Filozoficzny” t. LVI, 1999, nr 3-4, s.501-506.
 9. Przemówienie Wielkiego Mistrza otwierające III Konwent Wielkiego Wschodu Polski dnia 11.11.1999, „Wolnomularz Polski”, 1999, nr 29, wkładka.

2000

 1. Giordano Bruno wkracza w nowe tysiąclecie (W czterechsetlecie męczeńskiej śmierci), „Res Humana”, 2000, nr 1 (44), s. 11-15. Przedruk w: „Wolnomularz Polski”, 2000, nr 31 i w: „Wiedza Tajemna”, 2000, nr 19, s. 51-55.
 2. Jak rozumieć obowiązujacą nas zasadę apolityczności masonerii? Tezy na O[gólnokrajową] K[onferencję] N[ aukową] W[olnomularzy] P[olskich], 3.5.6000.
 3. Przenieść światła masońskie w Siódme Tysiąclecie. „Wolnomularz Polski”, 2000, nr
 4. Zmiana kierunku rozwoju warunkiem przeżycia XXI wieku. Referat wygłoszony w Warszawie, 10.9.1999. Pełny tekst s. 73-82 w: Wyzwania moralne XXI wieku. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji, 10-11 września 1999, Warszawa 2000, s. 1-524, s. 73-82. Streszczenie w: „Res Humana”, r. X, 2000, nr 3 (46), s. 12-15.
 5. Vanini e il concetto di ri-creazione, referat wygłoszony w Taurisano, 29.10.1999, w: Giulio Cesare Vanini e il libertinismo. Atti del Convegno di Studi, Taurisano 28-30 ottobre 1999, a cura di Francesco Paolo Raimondi, Galatina 2000, s. 19-37.
 6. Świat bez wojen, Teoretyczne podstawy polskiego ruchu antywojennego (skrót, część 1, p.1-10), „Reduta Pokoju”, nr 3, marzec 2000.
 7. Giordano Bruno a filozofia masonerii, wygłoszone w loży „Europa”. Druk wewnętrzny, 15.2.6000.
 8. Złota księga moich spotkań z marksizmem, wygłoszone na Radzie Naukowej PPS, 15.3.2000 (druk wewnętrzny).
 9. Droga przez niezliczone światła. (Przemówienie wygloszone 11.11.6000) „Ex Oriente Lux” 6000.
 10. Lettera sull’immortalita‘ all’amico Donato Minonni, pittore e scultore di Taurisano, „Presenza Taurisanese”, r. XVIII, 2000, nr 8-9, 10-11 i 12.
 11. Erga Musas … Giordano Bruno e la filosofia di „cultus Musarum” ed „ardens erga Musas religio”, Una comunicazione per il Seminario Internazionale e interdisciplinare „Giordano Bruno e il Rinascimento quale prospettiva verso una cultura europea senza frontiere”, wygłoszone na Uniwersytecie w Bukareszcie 3.12.2000, s. 1-22.

2001

 1. Orędzie Noworoczne Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski, Na Wschodzie Warszawy, 1.1.6001, „Wolnomularz Polski” 2001, nr 33, s. 7.
 2. O miłości Bruna do Muz , „Wolnomularz Polski” 2001, nr 33.
 3. Czterechsetlecie Bruna w Bukareszcie, „Ruch Filozoficzny” 2001.
 4. Giordano Bruno. Filozoficzna treść jego „miłości do Muz”, autoreferat, „Ruch Filozoficzny” 2001.
 5. W Rumunii o miłości Bruna do Muz., „Res Humana” r. X, 2001, nr 1 (50) s. 9-11.
 6. Rumuńska „filozofia głębi”. Lucian Blaga (1895-1961). Noologia abisală. Autoreferat wygłoszony w klubie GNWSIS, 26.2.2001, poz.1211 .
 7. Próby otwierania się kultury włoskiej na świat, s. 51-61, w: Człowiek i kultury. Liber amicorum. Studia poświęcone Profesorowi Mirosławowi Nowaczykowi pod redakcją Zbigniewa Stachowskiego, wyd. Polskie Towarzystwo Religioznawcze i Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie (Rzeszów), Warszawa Tyczyn 2001, s. 1-421.
 8. Kultura a sens życia. Tezy na Ogólnokrajową Konferencję Naukową Wolnomularzy Polskich, Warszawa 28.4.6001, s. 1-4.
 9. Filozofia lucyferyczna. Tadeusz Miciński (1873-1918), odczyt 25 czerwca 2001 w Klubie GNWSIS.
 10. Giordano Bruno e la filosofia delle Muse, „Presenza Taurisanese”, r.XIX, nr 3-4, s. 9-10, nr 5-6, s. 12-13, nr 7-8, s. 8.
 11. Sotto la stella di Vanini.I miei incontri con Luigi Ponzi dal 1959 al 1999, „Presenza Taurisanese”, r. XIX, nr 11, s. 12.
 12. Tadeusza Micińskiego subiektywizacja i pluralizacja lucyferyzmu., „Gnosis” (uk. 16.6.2001).

1206.Le conferenze in lingua italiana  di Andrzej Nowicki dal 1947 al 2000 (Registro delle 46 conferenze…) „Presenza Taurisanese”, a. XIX, nr 12, Taurisano, dicembre 2001, s.8,

2002

 1. Erga Musas … Giordano Bruno e la filosofia di „cultus Musarum „ ed  „ardens erga Musas [religio]”, s. 176-190, w: Quarto Centenario Bruniano. 1600-2000. Giordano Bruno e il Rinascimento

1208 .Filozofia tęsknoty do miejsc, od których jesteśmy daleko (Fiłosofija toski po miestam, ot kotorych my daleko) , ΣΟΦΙΑ.Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich, Rzeszów, 2000, nr 3, s. 260-270

 1. Hai dato l`esempio, Politi, di come l`uomo crei se stesso, w: Francesco Politi. Testimonianze, wyd.”Presenza Taurisanese”, giugno 2002, s. 15-17
 2. O braterskim łańcuchu i „przekazywaniu ognia” , wkładka w:”Wolnomularz Polski”, 2002, nr 35
 3. W czterdziestolecie śmierci Luciana Blagi.Lucian Blaga (1895-1961). Rumuńska filozofia kuiltury. Autoreferat odczytu wygłoszonego 26.2.2001 w Warszawie w klubie ΓΝΩΣΙΣ. „Ruch Filozoficzny”, tom LIX, rok 2002, nr 1, s. 67-71.
 4. Z Vaninim we Mnie (wiersz), „Wiadomosci Uniwersyteckie”, UMCS, Lublin, 2002, nr 4, s. 31

1213.O stylu myślenia, „Wolnomularz Polski”, nr 36, Warszawa 2002, s.9-11

 1. Vanini nel Settecento (parte quarta). Dall`anno 1759 all`anno 1800, pos. 804-941.”Universita` degli Studi di Lecce. Bollettino di Storia della Filosofia”, vol. XII, 1996-2002, Lecce 2002. .

2003

 1. Dialogi więzienne agnostyka. Uwagi o polskim współczesnym dramacie filozoficznym [o książce: Jan Górec-Rosiński: Mesjasz zbuntowany. Dramat mityczny, Bydgoszcz 2001], „Wolnomularz Polski”, nr 37, Warszawa 2003, s.22-23.
 2. Droga do własnego spojrzenia na renesansowy humanizm, s,283-292, Studia Estyczne i Estetyczne”, Zbiór szósty. Humanizm. Tradycje i przyszłośc,UMCS Lublin 2003, s. 1-301
 3. [Incontri Polacchi] Per i vent`anni di „Presenza”. Il tempo come spazio per la nostra attivita`, „Presenza Taurisanese”.Anno XXI, Taurisano , Giugno-Luglio 2003, nr 6-7, s.7-8-9.
 4. [Incontri Polacchi] I dodici „settenni” di Andrzej Nowicki. Contributo alla conoscenza di me stesso, „Presenza Taurisanese”,Anno XXI, Agosto 2003, nr 8, s. 7.
 5. Vanini e la filosofia dell`incontro [referat wygłoszony na Międzynariodowym Sympozjum w Lecce, 26.10,1985], s. 483-505, w pracy zbiorowej: Giulio Cesare Vanini dal tardo Rinascimento al libertinisme érudit. Atti del Convegno di Studi Lecce-Taurisano 24-26 ottobre 1985 a cura di Francesco Paolo Raimondi, Congedo Editore 2003, s. 1-528.
 6. PPS a marksizm (§§ 2-5), „Tydzień Robotnika”, rok XXI, nr 12, Warszawa 18.12.2003, s. 4.

stan na  29 grudnia 2003 – AN pozycji 1220

o AN  pozycji  867

Bibliografia

opracowań, ważniejszych wzmianek i recenzji z prac

Andrzeja Nowickiego

lata 1989-2001

Uwaga: „Bibliografia prac. Siedemdziesięciolecie profesora Andrzeja Nowickiego”, Lublin 1989 obejmuje pozycje 1-582 z lat 1933-1988

Uzupełnienia z lat 1933-1987

1969

 1. Mario MOSCARDINO: Il 1969 Anno di Giulio Cesare Vanini: la liberta‘ di pensiero del grande filosofo, „La Zagaglia”, anno XI, nr 41, Lecce, marzo 1969, s. 94 („Alla fine delle celebrazioni (…) il Prof. Andrzej Nowicki, il piu‘ appassionato studioso di Vanini in Polonia e nel mondo, terra‘ delle relazioni”).

1971

 1. Piotr O. SZOLC (Scholz, Heidelberg): Religionswissenschaft in Polen, „Numen. International Review for the History of Religions issued by the International Association for the History of Religions”, april 1971, vol. XVIII, fasc. 1, s. 45-80. O AN, s. 47 (o Łyszczyńskim), 69 („Die Redaktion („Euhemer”) hatte der führende polnische Repräsentant des atheistischen Denkens, A. Nowicki inne), 71, 72, 73 („A.Nowicki, Hauptideologe der marxistischen Religionswissenschaft, bekannt durch seine Arbeiten über den Atheismus und seine Geschichte”), 74, 75.

1975

 1. Władyslaw TATARKIEWICZ: Dzieje sześciu pojęć. Sztuka. Piękno. Forma. Twórczość. Odtwórczość. Przeżycie estetyczne, PWN 1975, s. 1-438. AN (o estetyce Giordana Bruna) s. 245.

1976

 1. Ida CAPPIELLO: Rec. z A. Nowicki: Marxism and phenomenology in contemporary Italian philosophy, „La Nuova Italia”, 1976, nr 4, s. 475.
 2. Jerzy TYNECKI: Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim, Wyd. Łódzkie, Łódź 1976, s. 1-351. „I Miciński ma swoją kartę w dziejach krytyki religii w Polsce” (s. 240 z odsyłaczem do s. 324: AN: Wykłady o krytyce religii w Polsce.

1984

 1. Adelelmo CAMPANA: Giordano Bruno, s. 97-105, w: Grande Antologia Filosofica, vol. XXXIII. Aggiornamento bibliografico a cura di Antimo Negri, ed.Marzorati, Milano 1984, m.in.: „Di notevole rilevanza l‘attivita‘ di Andrzej Nowicki, scopritore di un inedito bruniano (…) segnalatore di una poesia su Bruno scoperta in Polonia (…) ma anche direttamente impegnato nell’esegesi dell’ardua speculazione bruniana, nei suoi rapporti con Pico (…) con l‘esoterismo di ascendenza lulliana (…) e soprattutto, con la rivoluzione copernicana (…) „La filosofia della cultura” [di Bruno] avrebbe cosi‘ un „carattere profondamente democratico e rivoluzionario”, s. 103.

1987

 1. Rita [PAGNONI] STURLESE: Bibliografia, censimento e storia delle antiche stampe di Giordano Bruno, wyd. Olschki, Firenze [1987], s. XLVI, 1-224. O AN na s. XIV, XVII, XIX, 4, 20, 57 (2), 74, 81, 83, 84, 86 (3), 90, 93, 95, 96, 103, 108, 109, 115, 116 (2), 117 (2), 122, 128 (2), 129 (3), 139 (2), 140, 142 (2), 146, 150 (2), 151 (2), 170 (4).
 2. Krzysztof WIECZOREK: Andrzej Nowicki – polski filozof spotkania, „Edukacja Filozoficzna”, t.3, 1987, s. 219-231.

Pełna bibliografia

opracowań, ważniejszych wzmianek i recenzji z prac

1988 – 2001

Uwaga! Pozycje 1-576 w pliku NET (tamże całość 1-836)

 1. Ryszard BANAJSKI: Jak rozumieć dziś kulturę świecką? „Człowiek i Światopogląd”. 1988, nr 11 (274), s. 28-30, o AN s. 29.
 2. Lorenzo BIANCHI: Tradizione libertina e critica storica da Naudé a Bayle, Milano 1988, s. 1–218. O AN, s. 180, 217.
 3. Jadwiga BIŃCZYCKA: Spotkanie jako kategoria pedagogiczna, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 16, 1988, s. 111–116, o AN, s. 113-116.
 4. Jerzy BUKOWSKI: Spotkanie z inkontrologią (A. Nowickiego), „Studia Filozoficzne”, 1988, nr 4 (269), s. 57–68.
 5. FENG Jiafang: Bolan dang daizhe mingde zongjiaoxue [= Czołowi przedstawiciele polskiego religioznawstwa], „Shijie Zongjiao Ziliao” (= World Religions Materials). Chinese Academy of Social Sciences. Institute for Research on World Religions, Beijing 1988, nr 2, o AN (i jego inkontrologii – xiangyou zhexue) s. 8 – pierwszy tekst o AN w języku chińskim.
 6. Czesław GŁOMBIK: Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim, Lublin 1988, s. 1–332, o AN, s. 46, 129–130.
 7. Czesław GRYKO: Ogólnopolski Zespół Filozofii Kultury i Filozofii Polskiej XX wieku. Sprawozdanie z działalności w latach 1973–1987 (żywa pagina: Zespół badawczy Andrzeja Nowickiego), „Edukacja Filozoficzna”, 1988, t. 4, s. 471–480.
 8. Józef KORPAŁA: O Bergsonie i polskich bergsonistkach, „Życie Literackie”, r. XXXVIII, nr 32 (1988) z 7 VIII 1988, s. 7 (cyt. Z „Nauczycieli” A. Nowickiego).
 9. Kazimierz KOŹNIEWSKI: Polityka w szkole im. Staszica w Warszawie, „Życie Literackie”,nr 52-53 (1918–1919) z 25–31 grudnia 1988.
 10. Alicja KUCZYŃSKA: Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu wloskiego, Warszawa 1988, s. 1–336. O AN, s. 42, 107, 199.
 11. „Lietuvos Ateizmo Istorijos. Chrestomatija. Religijos kritika, laisvamanybe ir ateizmas Lietuvoje”, Vilnius 1988, s. 1-633, o AN s. 103, 618.
 12. Gigi MONTONATO: „Presenza Taurisanese” fra impegno politico e mediazione culturale, „Presenza Taurisanese”, r. VI, nr 1–2 (50), 1988, s. 3–5; Il punto e oltre, s. 1, 16.
 13. Lucyna PATYJEWICZ: Rodzaje ilustracji w dziełach filozoficznych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Społeczno-Ekonomiczne 18”, Kielce 1988, s. 277–298. O AN s. 278, 283, 287, 289–293, 295–296.
 14. Jan POMORSKI: Teoria i bibliologia, s. 7–42, w: Profile nauki o książce, Lublin 1988, obszerny cyt. z AN.
 15. Stanisław POPEK: Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa, Warszawa 1988. O AN, s. 31.
 16. Teresa RZEPA: Czy Władysław Witwicki utożsamiał się z Sokratesem? „Studia Filozoficzne” 1988, nr 8 (273), s. 115-130. O AN s. 115, 121–123, 125–126, 129-130.
 17. Teresa RZEPA: Psychologia humanistyczna Władysława Witwickiego, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 7 (274), s. 13–33. O AN, s. 20, 28.
 18. Marian SKRZYPEK: Vanini w serii „Myśli i Ludzie”, rec. z: A. Nowicki: Vanini, Warszawa 1987, „Człowiek i Światopogląd”, 1988, nr 7 (270), s. 92–97.
 19. A. STYKS: Przegląd prasy, „Życie Literackie”, nr 52–53 z 25–31 grudnia 1988.
 20. Szkoła im. Stanisława Staszica w Warszawie 1906–1950. Oprac. Władysław Siwek, Warszawa 1988, s. 1–622. O AN s. 74, 116, 160, 515, 565, 569.
 21. Jan SZMYD: Filozofia spotkania, „Argumenty”, nr 15 (1544) z 10 kwietnia 1988, s. 1, 6, 7.
 22. Maria SZYSZKOWSKA: Od zmęczenia przedmiotami ku filozofii kultury, „Kierunki”, nr 28 (1657) z 10 VII 1988, s. 4.
 23. Walentyna TRZCIŃSKA: W 300 lat po kaźni Łyszczyńskiego, „Argumenty”, nr 51 (1579) z 18 grudnia 1988, s. 10.
 24. Krzysztof WIECZOREK: Polska filozofia spotkania. Konfrontacja propozycji teoretycznych Andrzeja Nowickiego i Józefa Tischnera (odczyt wygłoszony na obronie pracy doktorskiej 15 grudnia 1986), „Ruch Filozoficzny”, 1988, nr 4, s. 373–377.
 25. Zarys religioznawstwa, praca zbiorowa pod red. Józefa Kellera, Warszawa 1988, s. 1–598. O AN s. 91, 105, 108, 144, 159, 227, 433, 436, 439, 442, 509, 545.
 26. Zofia J. ZDYBICKA: Religia i religioznawstwo, Lublin 1988, s. 1–447. O AN s. 137, 354, 363, 364, 370, 402.

1989

 1. Bibliografia prac (z fotografią AN).Lublin 1989, s.1-99
 2. Henryk BOROWSKI: Życiorys Andrzeja Nowickiego, w: Bibliografia prac … s. 5–13.
 3. Bogusław CZARMIŃSKI: Wspólnota sprzecznych refleksji, „Kultura”, nr 19 (204) z 10.5.1989, s.3, 6.
 4. Józef Andrzej DOBROWOLSKI: Droga przez labirynty magii. Giambattista Della Porta (1535-1615), Warszawa 1990, s. 1-164, o AN, s. 7-8, 13, 15, 39-41, 58, 60-62, 64, 72-73, 76-77, 86, 118, 122, 126, 148, 154.
 5. Józef Andrzej DOBROWOLSKI: Pojęcie natury w filozofii G. B. Della Porty, „Studia Filozoficzne”, 1989, nr 10 (287), s. 39-50, o AN, s. 40, 42, 45, 47.
 6. Mirosława DOŁĘGOWSKA-WYSOCKA: TKKŚ na rozdrożu, „Argumenty”, nr 6 (1587) z 5.2.1989, s. 6.
 7. Czesław GRYKO: Bibliografia prac [AN] drukowanych z lat 1936-1988, pozycje 1-1001, w: Bibliografia prac …, s. 21-65.
 8. Czesław GRYKO: Bibliografia ważniejszych wzmianek i recenzji z prac Andrzeja Nowickiego, pozycje 1-582 z lat 1933-1988, w: Bibliografia prac … s. 70-99.
 9. Czesław GRYKO: „Filozofia spotkania i filozofia dialogu” – sympozjum filozoficzno-muzyczne, „Studia Filozoficzne”, 1989, nr 3 (280), s. 183-186, o AN s. 184-186.
 10. Czesław GRYKO: Wykaz doktorów promowanych przez Andrzeja Nowickiego, pozycje 1-29, w: Bibliografia prac, s. 67-68 [uwaga: obecnie wykaz ten liczy 35 pozycji].
 11. Kazimir Łyszczynkij (1634-1689). Pamiati wydajuszczegosia myslitiela-atieista, Minsk-Brest 1989, s. 1-68. Prócz pracy AN, s. 28-32, o AN s. 3-4, K. S. Prakoszyna, s. 22-24, S. A. Padokszyn, s. 33.
 12. Tadeusz KOBIERZYCKI: Osoba. Dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Bydgoszcz 1989, s. 1-244. AN na s. 9, 30-32, 60-61, 244 [przykład twórczego rozwinięcia teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego na terenie badania procesu tworzenia systemów filozoficznych].
 13. Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, wyd. 2, Warszawa 1989, s. 1-1585, hasło AN, s. 291.
 14. Eulalia SAJDAK-MICHNOWSKA: Dialogowe przesłanki współdziałania katolików i marksistów w Polsce, Warszawa 1989, s. 1-270, o AN, s. 30, 115, 122, 158, 173, 205, 231-232, 234, 242, 265, 269.
 15. Eulalia MICHNOWSKA: Nowe horyzonty dialogu, „Argumenty”, nr 25 (1606) z 18.6.1989.
 16. [Gigi MONTONATO] G. M.: Intitolato a G.C. Vanini il Liceo Scientifico di Casarano, „Presenza Taurisanese”, nr 9, settembre 1989, s. 5 (AN wymieniony „nel verbale del Consiglio d’Istituto”).
 17. [Gigi MONTONATO]: Parlare a chi? , „Presenza Taurisanese”, 1989 , nr 1-2, s. 1, 16 (o inkontrologii A.Nowickiego)
 18. Mirosław NOWACZYK: Pluralizm jest wartością, „Argumenty”, nr 25 (1606) z 18.6.1989, s. 10.
 19. [Zdzisław PIŚ] Z.P.: Jubileusz profesora [AN], „Argumenty”, nr 25 (1606) z 18.6.1989, s. 10.
 20. [O książce A.Nowickiego „Uczeń Twardowskiego”] „Życie Literackie, r. XXXXIX, nr 4 (1923) z 29.1.1989, s. 16.I
 21. Józef PORĘBSKI: Jesteśmy w rzeczach, które tworzymy, „Sztandar Ludu”, nr 55 (13746) z 6.3.1989, s. 3 (o życiu i systemie filozoficznym AN).
 22. Jekatierina PROKOSZINA: Kazimiero Liscinskio XVII a. Żecpospolitos mąstytojo ir visuomenes veikejo gyvenimas ir pasauleziura, w: Kazimieras Liscinskis 1634-1689-1989, Vilnius 1989, s. 13-17, o AN, s. 15-16.
 23. Redakcja: Ad multos annos [życzenia z okazji jubileuszu, z życiorysem i fotografią], „Argumenty”, nr 22 (1603) z 28.5.1989.
 24. [Redakcja] Z życia TKKS. Działalność Rady Naukowej [Przewodniczącym jest prof. A. Nowicki], „Argumenty”, nr 29 (1610) z 16.7.1989.
 25. Teresa RZEPA: Próba psychologicznego portretu Andrzeja Nowickiego, „Przegląd Humanistyczny”, 1989, nr 7, s. 103-115.
 26. Teresa RZEPA: Psychologiczny portret twórcy filozofii portretu, „Studia Filozoficzne”, 1989, nr 10, s. 13-23.
 27. Teresa RZEPA: Wspomnienia o Władysławie Witwickim, „Przegląd Psychologiczny”, t. XXXI, 1988, nr 3, s. 753-770. O AN s. 753, 755-760, 763-764, 768-770.
 28. Stefan SYMOTIUK: Afirmacja reizmu i reifikacji [z drukowaną dedykacją: „Profesorowi Andrzejowi Nowickiemu w siedemdziesięciolecie urodzin], „Edukacja Filozoficzna”, vol. 8, 1989, s. 29-42, o AN, s. 29, 39-42.
 29. Stefan SYMOTIUK:Konwersatorium z metodyki nauczania filozofii, Lublin 1989, s. 1-111, o AN s. 6. 103, 105, 110, 111 (rozdz. 4 – Inkontrologiczny aspekt nauczania filozofii, s. 101-107).
 30. Stefan SYMOTIUK: Muzyka jako klucz filozoficzny [o AN], „Akcent” Lublin 1989, nr 2, s. 193-195.
 31. Stefan SYMOTIUK: „Przechadzka” jako czynność kulturowa, „Przegląd Humanistyczny”, 1989, nr 5, s. 53-65, o AN, s. 55, 56, 61, 63.
 32. Stefan SYMOTIUK: Szkic do portretu Andrzeja Nowickiego, w: Bibliografia prac … s. 14-20.
 33. Stefan SYMOTIUK : Szkic do portretu Andrzeja Nowickiego [inny tekst], „Człowiek i Światopogląd”, 1989, nr 5 (280), s. 79-85.
 34. Wiaczasłau SZALKIEWICZ: Polski wuczony ab biełaruskim myslicieli. Usio pra Kazimiera Łyszczynskaga, „Gołas Radzimy”, Minsk, nr 21 (2111) z 25.5.1989, s.7.
 35. Stanisław SZAŁAPAK : W pracowni Fausta, „Argumenty”, nr 2 (1583) z 8.1.1989, s.10.
 36. Maria SZYSZKOWSKA: Co pani czytała ostatnio? [m.in. o filozofii kultury Andrzeja Nowickiego], „Świat Książki”, nr 9 (16) z 3.5.1989, s. 2.
 37. Bogumiła [BŁASZCZAK] TRUCHLIŃSKA: Andrzeja Nowickiego portrety w świetle spotkań, „Człowiek i Światopogląd”, 1989, nr 5 (280), s. 85-92.
 38. Walentyna TRZCIŃSKA: Epitafium Łyszczyńskiego, „Argumenty”, nr 17 (1598) z 23.4.1989, s. 5.
 39. Walentyna TRZCIŃSKA: Pamięci Kazimierza Łyszczyńskiego. Ogniem i toporem, „Argumenty”, nr 13 (1594) z 26.3.1989, s. 13.
 40. Eugenijus VASILEVSKIS: Kazimieras Liscinskis (1634-1689), Vilnius 1989, s. 1-19, o AN, s. 4,5, 10, 12, 14, 15, 17, 18.
 41. Eugenijus VASILEVSKIS: K. Liscinskio argumentai pries paplitusius XVII a, dievo buvimo irodymus, w: Kazimieras Liscinskis 1634-1689-1989, Vilnius 1989, s. 18-27, o AN s. 22, 24, 27.
 42. Krzysztof WIECZOREK: Polska filozofia spotkania, „Studia Filozoficzne”, 1989, nr 1 (278), s. 125-134, o AN, s. 131-134.
 43. Krzysztof WIECZOREK: W stronę definicji spotkania. Kilka uwag o zakresie i treści pojęcia, „Studia Filozoficzne”, 1989, nr 10 (287), s. 25-38, o AN s. 25, 27, 33-37.

1990

 1. Barbara BUCZEK: Uwagi o warsztacie współczesnego kompozytora, w: Filozofia warsztatu, Luboin 1990, s. 75-157, AN, s. 151.
 2. Michele CILIBERTO: Giordano Bruno, wyd. Laterza, Bari 1990, Bibliografia s. 287-302, AN na s. 287-290, 292, 294-298, 300-302. Łącznie zarejestrował 32 publikacje AN.
 3. Emanuele GENNARO: O warsztacie malarstwa filozoficznego, w: Filozofia warsztatu, Lublin 1990, s. 159-167, AN, s. 164-166.
 4. Czesław GRYKO: Dialog Lublina z Krakowem czyli „dwie filozofie spotkania” [rec. z książki Krzysztofa Wieczorka], „Nowe Relacje”, nr 29 z 29.11-5.12.1990, s. 10-11.
 5. Czesław GRYKO: Jeszcze jedna seria wydawnicza w UMCS [prace Zakładu Filozofii Kultury], „Ruch Filozoficzny”, t. XLVII, 1990, nr 1, s. 153-155.
 6. Czesław GRYKO:Od krytyki religii do teorii kultury świeckiej, „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 49-69.
 7. Eulalia SAJDAK-MICHNOWSKA: Dialog jako wartość społeczna, „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 11-14.
 8. Mirosław NOWACZYK: Różnorodność jako wartość, „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 5-9.
 9. Giovanni PAPULI: Introduzione, s. 9-156, w: Giulio Cesare VANINI: Opere, a cura di Giovanni Papuli e Francesco Paolo Raimondi, Galatina 1990, s. 1-625. AN na s. 20, 43, 44, 48-50, 69, 75, 94, 100, 115-117, 144, 148, 151-153.
 10. Boris PORENA: „Komponowanie”. Badania kompozytora dotyczące własnej twórczości, w: Filozofia warsztatu, Lublin 1990, s. 51-74, AN, s. 71.
 11. Redakcja: Siedemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Andrzeja Nowickiego, „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 3-4 (z fotografią).
 12. Teresa RZEPA: Andrzej Nowicki jako uczeń Władysława Witwickiego, „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 29-48.
 13. Teresa RZEPA: Psychologia Władysława Witwickiego w świetle teorii EIS, „Ruch Filozoficzny”, t. XLVII, 1990, nr 1, s. 125-127.
 14. Teresa RZEPA: Warsztat psychologa, w: Filozofia warsztatu, Lublin 1990, s.27-50, AN, s. 28, 44, 46.
 15. Józef SKRZYPCZAK: Infrastruktura przestrzenna współczesnej szkoły. Stan i potrzeby, s. 108-148, w: Podstawy Innowacji i kierunki optymalizacji systemu edukacji narodowej, Poznań 1990, s. 1-148, o AN s. 112-114, 148.
 16. Marian SKRZYPEK: Rec. z: A.Nowicki: Zarys dziejów krytyki religii, „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 161-163.
 17. Ewa STAWOWY: O pięknym przemijaniu, „Nowe Relacje”, nr 24 z 25–31 października 1990 [o AN bez wymienienia nazwiska].
 18. Krzysztof WIECZOREK: Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego, wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 1990, s. 1-112. Treść: rozdz. 1 – Droga do filozofii spotkania, § 1 – Źródła agatologicznej filozofii spotkania J. Tischnera, s. 19-35, § 2 – Geneza inkontrologii A. Nowickiego, s. 35-46, 1 – Filozoficzny punkt wyjścia teorii spotkań, s. 36-43, 2 – Inkontrologia jako utopia polityczna, s. 43-46, rozdz. 2 – Konfrontacje, s. 47-95, rozdz. 3 – Perspektywy dialogu, s. 96-105, Streszczenia: niemieckie i włoskie. AN na s. 3-5, 17-18, 35-48, 50-52, 55-57, 59-62, 65-67, 70- 80, 82-84, 86-87, 89, 92-94, 96-103, 110-112.
 19. Krzysztof WIECZOREK: Inkontrologia Andrzeja Nowickiego, „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 15-28.
 20. Tadeusz ZIELIŃSKI: Pamięci Władysława Witwickiego (1878-1948), „Euhemer”, 1990, nr 3-4 (157-158), s. 218-220, o AN, s. 219-220.

1991

 1. Maria CHYMUK: Rec. z: Krzysztof Wieczorek: Dwie filozofie spotkania, „Ruch Filozoficzny”, 1991, tom XLVIII, nr 2, s. 155-160.
 2. Czesław GRYKO: Spotkanie z EIS. Rec. z AN: Spotkania w rzeczach, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 12, 1991, s. 227-229.
 3. Józef Andrzej DOBROWOLSKI: „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita‘ di Lecce”, vol. IX (1986-1989), Lecce 1991, s. 47-48.
 4. Dick HIGGINS (wydawca): On the Composition of Images, Signs and Ideas (De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione) by Giordano Bruno. Translated by Charles Doria. Edited and Annotated by Dick Higgins, s. I-XLVIII, 1-378. AN na s. VI, XXIV, XXVI, XLIII, 277-278, 355, 367-368 (10 pozycji), 375.
 5. Giovanni PAPULI: Il Vanini e i miracoli: le gregoriane apparizioni”, „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita‘ di Lecce”, vol. IX (1986-1989), Lecce 1991, s. 85-106. AN, s. 130, 134 [o książce AN: Vanini, 1987: „E‘ uno dei piu‘ aggiornati e penetranti profili del Vanini scritto con mano esperta e felice, si aggiunge alle numerose voci bibliografiche vaniniane che si devono al suo autore”].
 6. Jakub PORANEK: Duchowe uczty filozofów, „Gazeta Wyborcza w Lublinie”, nr 107 z 9.5.1991
 7. Teresa RZEPA: O portrecie psychologicznym, „Przegląd Psychologiczny”, 1991, tom XXXIV, nr 1, s.168-173, o AN, s. 169-173 („Punktem wyjścia może być filozoficzna teoria portretu rozwijana przez Andrzeja Nowickiego”, s. 169).
 8. Teresa RZEPA: Psychologia Władysława Witwickiego, Wyd.Naukowe UAM, Poznań 1991, s. 1-245. AN na s. 9-10, 18, 24, 26. 31, 66, 78, 81, 84, 114, 117, 134, 142, 156, 166, 176, 178, 181, 183, 191, 195, 200, 203-204, 206, 214, 219, 233, 237-239, 241-243.
 9. Adele SPEDICATI: „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita‘ di Lecce”, vol. IX (1986-1989), Lecce 1991, o AN s. 289-290, 293-294.
 10. Bogumiła [BŁASZCZAK] TRUCHLIŃSKA: Człowiek u podstaw filozofii kultury, w: Wokół istnienia człowieka, pod red. Marii Szyszkowskiej, Warszawa 1991, s. 103-116, o AN, s. 104, 110, 115.
 11. Anna WŁOSZCZAK: Zapamiętany dom [rodzinny]. „Głupia Jaśka” i zielone małpiszony [wywiad z Andrzejem Nowickim], „Gazeta Domowa”, Lublin-Biała Podlaska-Chełm-Zamość, r. II, nr 18 (53), 30.4. – 6.5. 1991.

1992

 1. Jerzy BUKOWSKI: O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 1992, nr 363, s. 65-76.
 2. Maria CHYMUK: Rec. z AN: Spotkania w rzeczach, „Ruch Filozoficzny”, t. XLIX, 1992, s.183-185.
 3. Czesław GRYKO: O „portrecie socjologicznym”, w: Filozofia portretu, Lublin 1992, s. 65-84, AN, s. 66, 76.
 4. Jadwiga HODOR: Portrety muzyczne Bogusława Schaeffera, w: Filozofia portretu, Lublin 1992, s. 157-192, o AN, s.158, 164,172, 190.
 5. Francesco Paolo RAIMONDI: Andrzej Nowicki filosofo e storico della filosofia, wyd. „Presenza Taurisanese”, Taurisano, dicembre 1992, s. 1-22. Na okładce portret AN (rys. Donato MINONNI).
 6. Teresa RZEPA: O portrecie psychologicznym, w: Filozofia portretu, Lublin 1992, s. 35-63, AN, s.47, 58.
 7. Iwona SIEDLACZEK: Portrety muzyczne w śpiewniku „Muzyka do pieśni wolnomularskich” Józefa Elsnera (1769-1854), w: Filozofia portretu, Lublin 1992, s. 129-156, o AN s. 130, 150.
 8. Daniel SWEND: Andrzeja Nowickiego krytyka języka religijnego, „Roczniki Teologiczne”, tom XXXVIII-XXXIX, zeszyt 2 – 1991-1992, s. 21-26.
 9. Stefan SYMOTIUK: Status „szkicu portretowego”, w: Filozofia portretu, Lublin 1992, s.105-118, o AN s. 106.
 10. Władysław TATARKIEWICZ: Bibliografia, opracował Janusz KRAJEWSKI, Wrocław 1992, s. 1-156. AN, s. 56 (poz. 467), 73 (opot. 674), 74 (poz.700), 75 (poz.712).
 11. Krzysztof WIECZOREK: Portret jako miejsce spotkania, w: Filozofia portretu, Lublin 1992, s. 85-104, o AN, s. 85-87, 89-90, 95, 98, 101, 103.

1993

 1. Franciszek ADAMSKI: Ateizm w kulturze polskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993, s. 1-181, o AN na s. 10, 15, [46], 112, 118.
 2. Maria CHYMUK: Spotkania a środowisko. Rola teorii spotkań w nauczaniu przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków 1993, s. 1-274. AN, s.4, 23-24, 32, 34, 36, 56-62, 71-73, 78-79, 122, 151, 157, 178, 240, 242, 249-250, 255.
 3. Krzysztof DUNIN-WĄSOWICZ: Polski ruch socjalistyczny 1939-1945, Warszawa 1993, s.1-337, o AN, s. 124, 125, 195, [212], 246, 247, 256, 331.
 4. Domenico M[aria] FAZIO: Cenni biografici di Antonio Corsano, s. 319-326, w: Verita‘ e coscienza storica. Scritti in memoria di Antonio Corsano, Galatina 1993, s. 1-398, o AN s. 325.
 5. Domenico M[aria] FAZIO: Pagine su Vanini dalla Historia critica philosophiae di J.J. Brucker e dalla Geschichte der neuern Philosophie di J.G. Buhle, „Bollettino di Storia della Filosofia dell‘Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. X (1990-1992), Lecce 1993, s. 249-269, o AN s. 250 („Per la bibliografia su Vanini sono stati di fondamentale importanza gli studi di A.Nowicki”).
 6. Zdzisław KALITA: Człowiek i świat wartości. Aksjologia renesansowego humanizmu, Wrocław 1993, s. 1-193, o AN, s. 16, 17, 25, 31,38, 45, 49-51, 55, 61, 65-68, 70, 71, 79, 80, 85-87, 97, 117, 144, 149, [157], 160, 163-164, 175-177, 188, 192.
 7. Zofia MAJEWSKA: Koncepcja spotkania w estetyce Romana Ingardena, w: Estetyka Romana Ingardena, Kraków 1993, s. 143-152, o AN s. 151-152.
 8. Antimo NEGRI: L’ansia problematicisti della storiografia filosofica, s. 139-158, w: Verita‘ e coscienza storica. Scritti in memoria di Antonio Corsano, Galatina 1993, s. 1-398, o AN, s. 147, 157.
 9. Lech OSTASZ: Pojęcie potencjalności i aktualności w interpretacji bytu, Kraków 1993 (o AN w rozdziale o filozofii Giordana Bruna, s. 73-75).
 10. Giovanni PAPULI: Il rinnovamento degli studi Vaniniani, s. 195-211 i Appunti di bibliografia su Antonio Corsano, s. 345-354, o AN, s. 205, 349, 351, 353.
 11. Antonio PERRINO: Giulio Cesare Vanini nel Theophrastus redivivus, „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. X (1990-1992), Lecce 1993, s. 199-212, o AN, s. 201, 204.
 12. Marian SKRZYPEK: Rec. z: F.P. Raimondi: Andrzej Nowicki filosofo e storico della filosofia, „Ruch Filozoficzny”, t. L, 1993, nr 3, s. 333-334.

1994

 1. Tadeusz CEGIELSKI: „Ordo ex Chao”. Wolnomularstwio i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku, Warszawa 1994, s. 1-292. M.in. § – „Bohaterski entuzjazm” Giordana Bruna: antropologia hermetyczna, s. 37-39, o AN s. 37-39, 54.
 2. Józef A[ndrzej] DOBROWOLSKI: Jubileusz profesora Andrzeja Nowickiego [rec. z książki F.P.Raimondi: Andrzej Nowicki – filosofo e storico della filosofia], „Edukacja Filozoficzna”, vol. 17, 1994, s. 333-335.
 3. Stefan FOLARON: Historia filozofii. Filozofia renesansu, Częstochowa 1994, s. 1-28. O AN s. 8, 10, 12-13, 15, 17-18, 20, 24.
 4. Aleksander FRYDRYCHOWICZ: Masoni są wśród nas, „Trybuna”, r. V, nr 16 (1194) z 20.1.1994.
 5. [Gigi MONTONATO]: Salento e Polonia: un libro per il Papa ma non solo [rec. książki V. Zacchino]. „Presenza Taurisanese”, r. 12 (1994), nr 9-10, s. 9 (m.in. o AN: „Papa Giovanni Paolo II, sia pure per una visita pastorale di due giorni, dopo l’altra di quattordici anni fa per celebrare i Martiri di Otranto, e il prof. Andrzej Nowicki, che, col Salento ha invece rapporti profondi e duraturi per l’interesse che ha per Vanini, per le sue visite, per la sua costante partecipazione alla vita culturale salentina, come questo periodico testimonia”).
 6. M.: Rec. z „Filozofii portretu”, „Ruch Filozoficzny” 1994 (?), s. 437.
 7. Stefan OPARA: Nurty filozofii współczesnej, Warszawa 1994, s. 1-190, rozdz. 13 – Polska filozofia współczesna, s. 166-182, o filozofii AN s. 176, 178-180.
 8. Francesco Paolo RAIMONDI: Incontri polacchi: A Taurisano i proff. Kalita e Błocian, „Presenza Taurisanese”, r. XII (1994), nr 11, s. 9 (m.in. „mi preme sottolineare che i contatti culturali tra la nostra terra e quella polacca proseguono proprio sulla scia dell’insegnamento del Nowicki che ha fondato in Wrocław un „Centro di Studi sulla Filosofia Italiana del Rinascimento” (…) Va detto che i semi piantati dal prof. Nowicki hanno dato frutti preziosi, poiche‘ i suoi discepoli ripercorrono le tappe del Maestro e avvertono il bisogno di allacciare con il nostro Salento duraturi legami culturali”).
 9. Anna SAMSONOWICZ-OKNIŃSKA: Akademia ku czci Stefana Żeromskiego [1935], s.106-107, w: Szkoła im. Anieli Wereckiej, Warszawa 1994, s. 1-141, o AN, s. 107.
 10. Jan WACYK: Filozofia polska. Zadruga, wyd. Toporzeł, Wrocław 1994, s. 1-39. AN, s. 14 (o Łyszczyńskim).
 11. [Adam Witold] WYS[OCKI]: Konferencja prasowa „Wolnomularza Polskiego”. „Wolnomularz Polski”, 1994, nr 2, s. 2 (z fotografią).
 12. [Adam Witold WYSOCKI]: [niemieckie wydanie czasopisma „Wolnomularz Polski” na 60 Kongres der Universellen Freimaurer Liga, Wiedeń 24-28 sierpnia 1994, omawia dwie prace AN, drukowane w „WP”, m.in. o Mozarcie].
 13. Vittorio ZACCHINO: Salento e Polonia. Cinquecento anni di amicizia da Bona Sforza a Carol Wojtyla, Lecce 1994, s. 1-119, rozdz. Il Salento Vaniniano di Andrzej Nowicki. I rapporti del grande filosofo polacco con la nostra terra, s. 97-106 i 5 fotografii AN (fig. 41-45). AN także na s. 4, 8, 10 i na III stronie okładki.

1995

 1. Stanisław CIENIAWA: Niebo? Nie bo … Kraków 1995, s. 1-63, AN cytowany na s. 13-15, 17, 23, 28, 30-32.
 2. Józef Andrzej DOBROWOLSKI: Rec. z: F.P. Raimondi: Andrzej Nowicki: Filosofo e storico della filosofia, Taurisano 1992, s. 209-212.
 3. Józef [Andrzej] DOBROWOLSKI: Rec. z: Vittorio Zacchino: Salento e Polonia, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 19, 1995, s. 409-410.
 4. Domenico M[aria] FAZIO: Giulio Cesare Vanini nella cultura filosofica tedesca dal Sette e Ottocento. Da Brucker a Schopenhauer, wyd. Congedo, Galatina 1995, s.1-174, o AN na s. 10, 16, 25, 26, 77, 159, 160, 165, 166, 170.
 5. Jacek Juliusz JADACKI: Wprowadzenie, s. 9-12, Filozofia polska w latach 1939-1944, s. 213-216, w: Próg istnienia, Zdziesiątkowane pokolenie, PTF, Warszawa 1995, t.1, s. 1-216, o AN, s. 12, 215-216.
 6. Ryszard JADCZAK i inni: Polskie zjazdy filozoficzne. Praca zbiorowa pod red. R. Jadczaka, Toruń 1995, s.1-168, o AN na s. 8, 84, 88, 92, 97, 108, 111, 112, 129, 134.
 7. Kazimierz KOŹNIEWSKI: Masoni i inni, „Wiadomości Kulturalne”, r. II, nr 28 (59) z 9.7.1995, s. 2.
 8. Jacek LEOŃSKI: Portretowanie naukowe. Uwagi na marginesie metody biograficznej, w: Zastosowania metody biograficznej w socjologii i psychologii, Szczecin 1995, s. 19-28, o AN, s. 21-22.
 9. Zofia MAJEWSKA: Książeczka o Ingardenie. Szkic biograficzny, wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 1-94, o AN, s. 4, 90. 94.
 10. Donato MORO [1924- zm. 22.12.1997]: Cinquecento anni di amicizia fra il Salento e la Polonia. In margine ad un volume di Vittorio Zacchino. Estratto da „La Citta‘” (periodico edito in Galatina), aprile 1995, s. 1-14, o AN, s. 8, 10 [Un fatto e‘ certo, che attualmente il Vanini annovera studiosi qualificatissimi, dal defunto Namer (…) al nostro Giovanni Papuli e, soprattutto, al Nowicki, chi e‘ da ritenersi un capo-cordata in questa nuova fase di rivalutazione del pensiero vaniniano. E del Nowicki e del suo amore per l’Italia (…) e‘ utile leggere una recentissima confessione: in essa sono indicate le tappe del cammino del polacco verso la conoscenza degli autori italiani, in un determinato decennio; essa e‘ apparsa nel numero di dicembre di „Presenza Taurisanese”: L’Italia nel mio Diario di lettura (1932-1942)].
 11. Neues aus Polen, „Blaue Blätter”, Wien, April 1995, s. 5.
 12. Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Aneks, Warszawa 1995, s. 1-158, o AN, s. 15 („Młodzież Socjalistyczna”), 16 („Płomienie”), 18 („Światło”), 21 („Jawnutka” i „Dziennik Dziecięcy”), 127.
 13. Jerzy RUSZOWSKI: Kilka wspomnień z lat wojny i okupacji, s. 212-222, w: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1995. O AN, t. II, s. 221 [w prowadzeniu działalności kulturalnej w czasie Powstania Warszawskiego „wyróżniał się Andrzej Nowicki”].
 14. Iwona Agnieszka SIEDLACZEK: Sny muzyczne, w: Filozofia snów, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, Lublin 1995, vol. XX, sectio I, s. 175-188, sny AN na s. 180-183.
 15. [Edmund SZOPKA]. E. Sz.: Sylwetki seniorów PPS: Prof. dr hab. Andrzej Nowicki, „Tydzień Robotnika”, r. XII, nr 10, październik 1995 (z fotografią).
 16. Kazimierz WOJCIECHOWSKI: W oświacie, więzieniu i powstaniu, s. 517-534, w: Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1995, o AN, t.II, s. 524 („Na Żoliborzu istniało potajemnie koło samokształceniowe młodzieży socjalistycznej. Wydawało czasopismo „Światło”. Redagował Andrzej Nowicki”), 530 (o wydawanym w czasie powstania dzienniku dla dzieci pt „Jawnutka”).

1996

 1. Domenico M. FAZIO: Pagine su Vanini dalle „Kurtze Fragen aus der philosophischen Historie” di J.J. Brucker, „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. XI (1993-1995), Lecce 1996, s. 283-293, o AN na s. 285.
 2. Didier FOUCAULT: Giulio Cesare Vanini, un libertin martyr ‘a l’age baroque. Mise au point bio-bibliographique, „Le Bulletin de la S.H.M.C.”, 1996, nr 1-2, s. 81-90, AN na s. 81-82 (le Polonais Andrzej Nowicki – auteur de nombreux travaux sur Vanini – a entrepris une recension systématique des textes publiés faisant référence a Vanini).
 3. Ludwik HASS: Masoneria polska XX wieku. Losy, loże, ludzie. Slownik biograficzny wolnomularzy, Warszawa 1996, s. 1-295. Hasło: AN, s. 228.
 4. Anna KOSSOWSKA: Feuerbach o portretach, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 21, 1996, s. 237-248, o AN na s. 237, 239, 247-248.
 5. Anna KOSSOWSKA: Portrety sportowców, „Kultura Fizyczna” 1996, nr 3-4, s. 3-7, o AN na s. 3-4, (5-6), 7.
 6. Janusz ŁUKASZYŃSKI: Problem racjonalizmu w inkontrologicznej koncepcji kultury Andrzeja Nowickiego. Praca doktorska napisana pod opieką dr hab. Jerzego Jarco, prof. A[kademii] E[konomicznej] we Wrocławiu, Wrocław 1996, [wyd. 2, z drukowaną dedykacją: „Szanownemu Panu Profesorowi Andrzejowi Nowickiemu z podziękowaniem za twórczość, która pozwoliła mi uzyskać tytuł doktora filozofii, dr J. Ł. Wrocław, 27 maja 1997”] s. 1-262, rozdziały: Wstęp (m.in. 1. Rys biograficzny AN, 2. Stan badań nad twórczością AN itd, s. 3-14, r. I – Inkontrologiczna koncepcja kultury (1. Pojęcie „kultury” AN, 2. Pojęcie „spotkania” (incontro), 3. Pojęcie „inkontrologii”), s. 15-80, r. II – Ateizm, ideologia, nauka a problem racjonalizmu inkontrologii (m.in. 6. Pluralizm metodologiczny jako rozwinięcie idei spotkania, 7. Inkontrologiczna koncepcja nauki), s. 81-138, r. III – Przesłanki spotkań między dziedzinami kultury a problem racjonalizmu (m.in. 1. Stosunek inkontrologii do Romantyzmu i Neoromantyzmu, 2. Inkontrologiczne ujęcie relacji nauka-sztuka, 3. Wątki fenomenologiczne w inkontrologii, 4. Psychoanalityczne przesłanki spotkania) s. 139-173, r. IV – Inkontrologiczna koncepcja języka a problem racjonalizmu (m.in. 2. Inkontrologia a reizm, 4. Inkontrologiczna koncepcja czytania). Przypisów: 45+126+150+65+158+97+107+64+100+42+32+177+43+10+139+4 = 1359, w bibliografii pozycji AN – 189.
 7. Gigi MONTONATO: Lo studioso polacco Nowicki a Casarano per un incontro vaniniano. Giulio Cesare Vanini e la „Repubblica Letteraria”, „Voce del Sud”, 18.5.1996, s. 6.
 8. Giovanni PAPULI: Antonio Corsano e l‘Universita‘ di Lecce. „Bollettino di Storia della Filosofia dell’Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol.XI (1993-1995), s. 7-30, AN s. 16-18, 24.
 9. Giovanni PAPULI: Testo e l‘interpretazione nei piu‘ recenti studi vaniniani, w: „Giulio Cesare Vanini dal testo all’interpretazione” a cura di Giovanni Papuli, wyd. „Presenza Taurisanese”, novembre 1996, s. 7-29, AN, s. 7-10, 13, 15- 21.
 10. Marian SKRZYPEK: Le libertinisme polonais et la littérature clandestine, s. 509-520, w: La Philosophie clandestine a‘ l’Age classique. Acte du colloque de l‘Université Jean Monnet Saint-Etienne du 29 septembre au 2 octobre 1993, Paris 1997. O AN, s. 512-513, 518[-530] o Łyszczyńskim.
 11. Jadwiga STRZELECKA: Do tekstu Andrzeja Nowickiego mam trzy uwagi, s. 269-270, w: Próg istnienia. Dzieło nie dokończone, Warszawa 1996.
 12. 0Krzysztof TATARKIEWICZ: Trochę wspomnień, trochę refleksji, s. 7-23, w: Próg istnienia. Dzieło nie dokończone, Warszawa 1996, o AN s. 15.
 13. Who’s Who in the World 1996, USA, 1996, hasło „Nowicki Andrzej” (i w wielu innych słownikach biograficznych z różnych lat).

1997

0

 1. Michał HOROSZEWICZ: Ruchu laickiego czterdziestolecie, „Res Humana”, r. VII, nr 4 (29), lipiec-sierpień 1997, s. 33 [o AN: „Prawdziwym inspiratorem, świetnym pomysłodawcą i niestrudzonym „motorem” całej ówczesnej działalności był, oczywiście, Andrzej Nowicki (…) absolutnie nie wolno pomniejszać, cóż dopiero przeoczać, unikatowej roli Andrzeja Nowickiego”].
 2. KLUB: Wielki mistrz z Lublina, „Dziennik Wschodni” z 18.11.1997.
 3. Kazimierz KOŹNIEWSKI: Rok 5997 [rec. z „Filozofii masonerii” AN], „Wiadomości Kulturalne”, r. IV, nr 25 (161) z 22.6.1997, s. 21.
 4. Stanisław KRAJSKI: Masoneria polska i okolice, wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1997, s. 1-373, o AN s. 183, 193, 230-233, 236-246, 249, 272, 273, 283, 284, 362 (w bibliografii 7 pozycji AN).
 5. Mikołaj LIZUT: Powstał związek lóż i ma swojego Mistrza, „Gazeta Wyborcza” z 17.11.1997.
 6. Andrzej Rusław Nowicki (78 l.) został Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, „Polityka”, nr 48 (2117) z 29.11.1997 (z barwną fotografią). Toż, „Tydzień Robotnika”, 1007, nr 11.
 7. Giovanni PAPULI: Sulla fortuna di Telesio da Patrizio a Bacone e a Bruckner, w: Filosofia e storia della cultura.., Napoli 1997, vol.1, s. 443-475. O AN s. 3.
 8. Paweł SIERGIEJCZYK: Czerwona masoneria, „Nasza Polska”, nr 49 (115) z 12.1997.
 9. Marian SKRZYPEK: Filozofia Diderota, wyd. IFiS PAN, Warszawa 1996, s. 1-320. AN, s. 69 („Człowiek w świecie dzieł”), s. 221 („Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna”), s. 315. [por. także „centralne kategorie” filozofii Diderota, s. 8-16 i rozdz. III – „Nieśmieretelność człowieka w dziełach”, s. 68-86].
 10. Jan SZMYD: Moi nauczyciele i spotkania z uczonymi, w: Człowiek i wartości. Księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu pracy naukowej i 40-leciu pracy nauczycielskiej Profesora Jana Szmyda, Kraków 1997, s. 381-388, m.in. Najbliżsi nauczyciele, s. 381-384, na pierwszym miejscu: AN, s. 381-382.
 11. Maria SZYSZKOWSKA: Filozofia masonerii [recenzja z AN], „Res Humana”, r. VII, nr 3 (28), maj-czerwiec 1997, s. 35.
 12. [Grzegorz WÓJCIK]: GW: Wielki Wschód Polski zarejestrowany, „Prawo i Gospodarka” z 15-16.11.1997.
 13. Norbert WÓJTOWICZ: Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, Wrocław 1997, s. 1-113. AN na s. 4. 29, 31, 36, 37, 65, 98-106, 111, 113 (i fotografia na s. 100).
 14. Bożena WYSOCKA: Statut. Sąd Wojewódzki w Warszawie wpisał do rejestru Wielki Wschód Polski. Masoni zostali zarejestrowani. „Prawo i Gospodarka” z 9.12.1997.
 15. Adam Witold WYSOCKI: „Grand Orient de Pologne” [w jęz. niemieckim], „La Heroldo. Organe officiel de la Ligue Universelle de Francs-Maçons, Bruxelles, décembre 1997, s. 33-36.
 16. [Adam Witold WYSOCKI]: Rec. z AN: Filozofia masonerii, „Wolnomularz Polski”, 1997, s. 5-6.
 17. Adam Witold WYSOCKI: Rec. z AN: Filozofia masonerii (w języku niemieckim), „Der Polnische Freimaurer”, 1997, nr 1, s. 11.
 18. [Adam Witold WYSOCKI]: Spotkanie pod Akacją [o odczycie A. Nowickiego: Renesansowa filozofia życia seksualnego], „Wolnomularz Polski”, nr 15-16, październik-listopad 1997.
 19. Adam Witold WYSOCKI]: Konwent Wielkiego Wschodu Polski, „Wolnomularz Polski”, nr 17-18, grudzień 1997–styczeń 1998.
 20. Vittorio ZACCHINO: Lettera ad Anna, Galatina 1997 [o wizycie AN w jego domu].
 21. Jacek ZYCHOWICZ: Istotą ruchu masońskiego jest działanie na rzecz Wolności, Równości i Braterstwa. Nie mamy nic do ukrycia. Rozmowa z profesorem Andrzejem Nowickim, Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski (z czterema fotografiami), „Wiadomości Kulturalne”, r. IV. nr 51-52 (187-188) z 21-28.12.1997, s. 47.

1998

 1. Ewa BONIECKA: Jadłam z … Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski prof. Andrzejem Nowickim, „Sukces”, nr 4 (96), kwiecień 1998, s. 42-44 (z dwiema barwnymi fotografiami).
 2. Jean-Pierre CAVAILLÉ: Une pensée de la transgression. Politique, religion et morale chez Jules-César Vanini. „Kairos”, vol. 12 (Vanini), 1998, s. 99-141, AN s. 100, 104, 115, 118, 120, 121, 123, 139.
 3. Jean-Pierre CAVAILLÉ, Didier FOUCAULT: Editorial, s. 7-11, „Kairos”, vol. 12 (Vanini), 1998, o AN s. 9-10.
 4. Antoni DUDEK: [O A. Nowickim, Ośrodku Badań Religioznawczych, SAiW i TKKŚ], „Życie” z 10-11.1.1998.
 5. Didier FOUCAULT, Francesco Paolo RAIMONDI: Bibliographie vaninienne, „Kairos”, vol. 12 (Vanini), 1998, s. 331-350, o AN, s. 335-341. 343-349 (56 pozycji).
 6. Wojciech GIEŁŻYŃSKI: „Jestem wolnomularzem od XVIII wieku” – rozmowa z profesorem Andrzejem Nowickim, od 13 lipca 1997 roku Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, „Gentleman”, nr 8 (16), wrzesień 1998, s. 17-19.
 7. Anna MATAŁOWSKA: Sen może odmienić życie. O pogromcach diabłów, marynatach z demonów i innych pożytkach ze snów – rozmowa z prof. Andrzejem Nowickim, historykiem filozofii, Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu, kolekcjonerem snów, „Czwarty Wymiar.Miesięcznik Ezoteryczny”, maj 1998, s. 8-10. (z trzema barwnymi ilustracjami).
 8. Andrzej Nowicki (…) ponownie został Wielkim Mistrzem WWP, „Polityka”, nr 48 (2169) z 28.11.1998 (z barwną fotografią).
 9. „Przybliżanie przeszłości. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej”, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1733, Katowice 1998, s. 1-248. o AN: Bogusław SZUBERT, s. 8, Piotr SZYDŁOWSKI, s. 23, Bibliografia s. 27-30, Józef A. DOBROWOLSKI, s. 60.

1999

 1. Waldemar J. AFFELT: Dziedzictwo w budownictwie albo o obiektach budowlanych jako dobrach kultury ksiąg dziesięć, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999, s.1-182, o AN, s. 43 (o stosunku do przyszłych pokoleń), 136 (inkontrologia, wejście w dzieło stworzone przez innego człowieka), 137 (ergantropia, moc magnetyczna i moc retroaktywna dzieł), 177 (bibliografia).
 2. Józef Andrzej DOBROWOLSKI: [Jubileusz 80-lecia A. Nowickiego], „Ruch Filozoficzny” 1999, vol. 28, s. 298-300.
 3. Aleksander FRYDRYCHOWICZ: Masoni z Europy w Warszawie. „Przeciw wojnie,” nr 91, z „Trybuna” z 19.4.1999.
 4. Czesław GŁOMBIK: Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje, Katowice 1999, s. 1-180, o AN (w zwiazku z Witwickim) s. 102.
 5. Zbigniew JAWOROWSKI: Kazimierz Łyszczyński, „Trybuna”, nr 66 z 19 marca 1999 (Aneks), s. 5.
 6. Jubileusz Osiemdziesięciolecia Profesora Andrzeja Nowickiego, „Res Humana”, r. IX, nr 3 (40) maj-czerwiec 1999, s. 42.
 7. Kazimierz KOŹNIEWSKI: Pamięć i pytania (Benedetto Croce, Andrzej Nowicki i Gustaw Herling Grudziński), „Trybuna” nr 136, z 6.1999.
 8. Stanislaw KRAJSKI: Masoneria polska 1999, wyd. św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1999, s. 1-223. O AN na s. 54-59, 63, 65-68, 101-102, 105, 108, 112, 125, 128, 134-136, 140-141, 145, 210-215 (poz. 184-199), 217-218.
 9. Józef KWAPISZEWSKI: Nowicki, hasło w: „Słownik filozofów polskich”, Poznań 1999 s. 11-228, o AN s. 135-137.
 10. Gigi MONTONATO: Alla ricerca del vero Vanini. Si apre oggi a Taurisano un convegno internazionale dedicato al grande filosofo salentino scomparso nel 1619, „Quotidiano di Lecce”, 28.10.1999.
 11. Gigi MONTONATO: …. „Presenza Taurisanese”, 1999, nr 4-5 (pięć wzmianek w artykule o Antonio Corsano).
 12. Mirosław NOWACZYK: Filozofia jako filozofia kultury. Przemówienie wygloszone w Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie na spotkaniu z okazji 80-lecia AN, „Przegląd Religioznawczy” 1999, nr 1(191), s. 149-156.
 13. Michał NOWAKOWSKI: Czy masoni rządzą światem? Z prof. Andrzejem Nowickim, filozofem, Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski, głową rodzimej masonerii rozmawia Michał Nowakowski, „Kurier Lubelski”, nr 30 (10727) z 5.2.1999, s. 12-13 (z fotografią).
 14. Michał NOWAKOWSKI: Międzynarodowe znaczenie masonerii, praca magisterska, Lublin 1999, s. 1-130. O AN, s. 3-6, 16-21, 29-32, 34, 42, 65-66, 68-70, 74-76, 78, 81-82, 89, 116-117, 124, 127, 129-130.
 15. Giovanni PAPULI: Gli studi di Antonio Corsano sul Vanini, s. 93-106, w: Antonio Corsano e la storiografia filosofica del Novecento, Taurisano 1999, s. 157, o AN s. 97, 98, 99,100, 102.
 16. Iwonka Agnieszka SIEDLACZEK: Lata Dantejskie Profesora Andrzeja Nowickiego, 1991-1999, Przemówienie wygłoszone 30.5.1999 w Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie, Biblioteczka „Wolnomularza Polskiego”, nr 26, Warszawa maj 5999, s. 1-19.
 17. Iwonka Agnieszka SIEDLACZEK: Profesora Andrzeja Nowickiego „Lata Dantejskie”, „Res Humana”,r. IX, nr 4, lipiec-sierpień 1999, s.16-19.
 18. Iwonka Agnieszka SIEDLACZEK: Maria Szymanowska w otoczeniu masonów, „Wolnomularz Polski”, nr 26-27, luty-marzec 1999, s. 12-16 [”Jak podkreśla prof. Andrzej Nowicki w książce „Filozofia masonerii” na s. 53, to Goethe właśnie w swojej masońskiej prozie ustami Wilhelma Meistra poszerza masońskie „trzy światła” o niezwykle ważne i powodujące twórczą insopirację – różnorodność, otoczenie, spotkania”.]
 19. Szabolcs SZILAGYI: Lengyel páholyok. Nowicki Nagymester a Szabad Kőműves [Polskie loże. Nowicki, Wielki Mistrz Wolnomularzy] (w języku węgierskim), „168 Óra”, r. XI, nr 29, Budapest 22.7.1999, s. 32-33 (z barwną fotografią).
 20. Edmund SZOPKA: Andrzej Nowicki jako polityk. [Przemówienie wygłoszone 30 maja 1999 w Muzeum Marii Dąbrowskiej w Warszawie]. Nestor polskiego ruchu socjalistycznego, „Tydzień Robotnika”, Warszawa, maj 1999.
 21. Edmund SZOPKA: 90 rocznica urodzin Edwarda Osóbki Morawskiego, „Tydzień Robotnika”, 1999, nr 10.
 22. Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Polski gościem Wielkiej Loży Masońskiej w Lecce, „Wolnomularz Polski”, 1999, nr 29, wkladka.
 23. Norbert WÓJTOWICZ: Wielki Architekt Wszechświata. Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga, Wroclaw 1999, s. 1-141. O AN s. 11. 14-15, 23, 26, 28, 34, 37-39, 41, 44-45, 48, 63, 71, 73, 82-83, 89, 113, 115-116, 118-120, 127, 133-134, 139, 141.
 24. Norbert WÓJTOWICZ: Krajowa Konferencja Naukowa nt Propaganda antykoscielna w Polsce w latach 1945-1978, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, r. VII, 1999, nr 2, s. 196-198, AN s. 197
 25. Norbert WÓJTOWICZ: Freemasonry in Poland formerly and today, Wrocław 1999, wyd. 2, „Polish Free Mason’s” Library, Warszawa 6000, s. 1-11. O AN, s. 10.
 26. Norbert WÓJTOWICZ: Wolnomularskie rozumienie wolności, „Biblioteczka Wolnomularza Polskiego”, nr 27, Warszawa, wrzesień 5999, s. 1-22, o AN s. 1-9, 11-12, 14-17, 19-20.
 27. Norbert WÓJTOWICZ: Kościół i masoni, Wrocław 1999, s.1-17, o AN, s. 12-13.
 28. .[Adam Witold] WYS[OCKI]: C.I.M.P.A. Na drodze do braterskiej jedności, „Wolnomularz Polski” nr 26-27, luty-marzec 1999, s. 2. [ Incipit: „To miłość do naszej polskiej Ojczyzny – głębokie zrozumienie polskiej tradycji i polskich interesów politycznych – skłania nas do aktywnego współuczestnictwa w budowaniu polskiej drogi do Zjednoczonej Europy, jako etapu budowania braterskiej jedności wszystkich ludów świata” – powiedział w dniu 11 listopada 1998 r. otwierając obrady II Konwentu Wielkiego Wschodu Polski – Wielki Mistrz Andrzej Nowicki. Na jego wniosek II Konwent jednomyślnie uchwalił akces WWP do (…) inicjatywy utworzenia wspólnej organizacji, jednoczącej liberalnych i adogmatycznych masonów nie tylko z Europy (…) Na dokumencie założycielskim Conférence Internationale Maçonnique des Puissances Adogmatiques, w imieniu Wielkiego Mistrza WWP Andrzeja Nowickiego, podpis złożył jego osobisty wysłannik – Adam Witold Wysocki, Wielki Edytor WWP (…)”.
 29. [Adam Witold WYSOCKI]: 11 listopada. III Konwent Wielkiego Wschodu Polski, „Wolnomularz Polski”, 1999, nr 29, s. 2.
 30. Adam Witold WYSOCKI: Masoni a Kultura i Niepodległość Polski, „Biblioteczka Wolnomularza Polskiego”, 5999, s. 1-22, o AN s. 9-12, 19-22.
 31. [Adam Witold WYSOCKI]: 80 lat Andrzeja Nowickiego [z fotografią], „Wolnomularz Polski”, nr 28, maj-czerwiec 1999, s. 1.

2000

 1. Józef A. DOBROWOLSKI: Andrzej Nowicki, „Edukacja Filozoficzna”, 2000, vol. 29, s. 242-257.

803 . Grande Médaille d’Or [Oeuvre humanitaire. Mérite philanthropique] avec Ruban dla Andrzeja Nowickiego, „Wolnomularz Polski”, 2000, nr 32, s. 12.

 1. Giulio Cesare Vanini e il libertinismo. Atti del Convegno di Studi, Taurisano 28-30 ottobre 1999, a cura di Francesco Paolo RAIMONDI, Galatina 2000, s.XV, 1-258, o AN s. IX-XI (Montonato), XIII (Raimondi), 5, 8 (Marcialis), 47 (Papuli), 77 (Raimondi), Bibliografia, 108 poz. AN na s. 212-226, 228-236)

805.Czesław GRYKO: Integralna teoria kultury Pitirima A. Sorokina, Lublin, 2000, s. 1-262. O AN s. 51, 52, 67, 89, 90, 91, 97, 105, 191.

806.Adam KARPIŃSKI: Kryzys kultury współczesnej. Możliwości jego przezwyciężenia, s. 87-94. O AN s. 94 (o ergantropii, czt. „Spotkania w rzeczach”)

807.ks.St[anisław Witold] KOWALCZYK: Ateizm, s. 71-78, hasło w: Encyklopedia „białych plam”. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2000: „w upowszechnianiu ateizmu szczególnie aktywny był A. Nowicki, określający siebie jako ateologa; ateistyczna interpretacja problematyki religioznawczej jest charakterystyczna dla czasopisma „Euhemer” (s. 74). W bibliografii do hasła: Ateizacja, t. 2, 71 dwie pozycje AN.

808 Stanisław KRAJSKI: Szkice o masonerii i pogaństwie, Warszawa 2000, s. 1-127, o AN, s. 21, 23, 32, 79.

809.Ewa LIKOWSKA: Masoni Polscy, „Przegląd”, Warszawa, nr 1 z 3.1.2000, (z barwną fotografią).

810.Janusz ŁUKASZYŃSKI: Inkontrologiczne pojęcie spotkania” jako  formy współdziałania  w sferze kultury. „Nauki Humanistyczne”, t. 5, 2000, s. 97-103.

811.Janusz ŁUKASZYŃSKI: Jubileusz Profesora Andrzeja Nowickiego, „Nauki Humanistyczne”, t. 5, 2000, s.104-119.

812..Maria Teresa MARCIALIS: Il ruolo dell‘immaginazione nella filosofia di Giulio Cesare Vanini, s. 3-18, w: Giulio Cesare Vanini… Atti del Convegno, Galatina 2000, o AN s. 5, 8.

813.Gigi MONTONATO: Saluto augurale della stampa salentina, s. IX-X, w: Giulio Cesare Vanini „Atti del Convegno”, Galatina 2000, o AN, s. IX-X.

814.Mirosław NOWACZYK: Lanternari i szkoła rzymska antropologii religii, Warszawa 2000, s. XIX, 1-171. O AN, s. XIX, 163.

 1. M.N.[Mirosław NOWACZYK]: Nowicki Andrzej Rusław, s. 249-253, hasło w: Wizerunki filozofów i humanistów polskich. Wiek XX, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000, stron 1-442.

816.Giovanni PAPULI: Vanini: innovatore o ribelle?, s. 39-49, w: Giulio Cesare Vanini … „Atti del Convegno”, Galatina 2000, o AN, s. 47.

 1. Adriana POLAK: Mądry mason z odkrytą twarzą. Wywiad z Adamem Witoldem Wysockim, „Fakty i Mity”, przdruk w „Wolnomularz Polski”, 2000, nr 32, s. 8-9, o AN s. 9. 818 Ryszard RADWIŁOWICZ: Wolnomularstwo, Kościół i polityka, „Dziś. Przegląd Społeczny”, XI (2000), nr 11 (122), s. 92-96. O AN, s. 93, 95.

819,Francesco Paolo RAIMONDI: Bibliografia Vaniniana (XX secolo), w: Giulio Cesare Vanini … „Atti del Convegno”, Galatina 2000, s. 203-236, o AN, s. 212 (2), 213 (4), 214 (12), 215 (3), 216 (5), 2127 (7), 218 (7), 219 (6), 220 (7), 221 (5), 222 (2), 223 (8), 224 (5), 225 (2), 226 (2)228 (9), 229 (8), 230 (2)  231 (2), 233 (1), 234 (5)235 (2), 236 (2) – Z ponad dwóch tysięcy pozycji drukowanych w XX wieku, a dotyczących Vaniniego, Raimondi wybrał 700 najważniejszych, w tym 108 pozycji AN.

820.Iwonka Agnieszka SIEDLACZEK: Sonate, sonetti, sibille, sirene. Incontri con la cultura italiana, „Presenza Taurisanese”, 2000, nr 1-2, s. 12.

821Wizerunki filozofów i humanistów polskich. Wiek XX [99 haseł osobowych], pod redakcją Jana Szmyda, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000, s. 1-442. Patrz: Mirosław  NOWACZYK, hasło: AN, s. 249-253. Prócz tego pozycje AN wymienione w hasłach: Izydora DĄMBSKA (s. 82), Tadeusz KOTARBIŃSKI (s. 185), Narcyz ŁUBNICKI (s. 214), Władysław TATARKIEWICZ (s. 356 i 357), Józef TISCHNER (s. 364 – w tytule książki Krzysztofa Wieczorka), Władysław WITWICKI (s. 402)

822 Norbert WÓJTOWICZ: „Istota ludzka o kryształowym sercu” (o Januszu Korczaku) Wrocław 2000, s. 1-12. [Praca pomyślana jako rozdział uzupełniający moją „Filozofię masonerii”], o AN s. 1-4.

823 Norbert WÓJTOWICZ: Szatan w loży (przedruk z „Wiedzy Tajemnej”), Wrocław  2000, s. 1-11. O AN s. 11 (ostatni akapit).

2001

824.Adam KARPIŃSKI: Filozofia przyszłości, s. 359-385, w: Człowiek i kultury, Warszawa-Tyczyn 2001, s, 1-421. O AN s. 369, 379.

825.Gigi MONTONATO: Corsano, Vanini e il barocco mancato. „Presenza Taurisanese”, r. XIX, nr 11, s. 10-11 (Mota 1 – obszerny przypis o moim odczycie o Vaninim, wygłoszonym w Lecce, 13.12.1969).

826 Iwonka Agnieszka SIEDLACZEK: L’Italia nel cuore e nella musica di Moniuszko…. Il suo sodalizio col cantante Giuseppe Bonoldi, „Presenza Taurisanese”, Anno XIX (2001), nr  1-2 (151-152), Gennaio Febbraio 2001, s. 8-9 (AN o Goethem).

827.Ewa STACHOWSKA: Biogram – biografia i bibliografia prof. Mirosława Nowaczyka, s. 399-421, w: Człowiek i kultury, Warszawa-Tyczyn 2001, s. 1-421. O AN, s. 399, 402, 403, 404, 407, 408, 409, 412, 417, 421 (3 prace o AN i 5 recenzji)

828.Norbert WÓJTOWICZ: Kilka uwag na marginesie pracy Witolda Sawickiego [Organizacje tajne w walce z Kosciołem. Antykościół. Tajny Zarys, Poznań 2000], przedruk z „Rojalista. Pro Patria.Pismo narodowo-konserwatywne, nr 1 (32), listopad 2000-marzec 2001, s. 1-8, o AN, s. 5.

829.Adam Witold WYSOCKI]: 25 lat „Blaue Blätter”, „Wolnomularz Polski”, nr 33 (styczeń-luty 2001), s. 3.

830.[Adam Witold WYSOCKI]: IV Konwent Wielkiego Wschodu Polski. W obronie kultury. „Wolnomularz Polski”, nr 33, styczeń-luty 2001.

831.[Adam Witold WYSOCKI]: Prometea, pierwsza polska loża kobieca, „Wolnomularz Polski”, nr 33, styczeń-luty 2001, s. 8

832 Adam Witold WYSOCKI: Co to znaczy być Europejczykiem? Biblioteczka „Wolnomularza Polskiego”, poz. 38, Warszawa, 20 marca 6001, s. 1-11. AN cytowany na s. 9-10.

833.Stanisław KRAJSKI: Masońska wizja Europy (część pierwsza) „Nasz Dziennik”, nr 213 (1102) z 12 września 2001, s. 12. O AN trzy śródtytuły: Od marksizmu do masonerii, „Świat niedokończony”, Wychowanie według masonerii („Andrzej Nowicki jest Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu Polski … był on jednym z czołowych ideologów PZPR”, obszerne cytaty z „Filozofii masonerii” (Buchez, Bovio, Ziegenhagen).

834.Eleonora Syzdek, Bronisław Syzdek: Cena władzy zależnej, Warszawa 2001, s.1-315, o AN, s. 214-215

835.Henryk HOFFMAN: Ateizm w Polsce, w: Religia. Encyklopedia PWN, red.naukowa: Tadeusz Gadacz, Bogusław Milewski, Warszawa 2001, t.1, s. 382-384. O AN, s. 383-384 (wymieniony wśród 49 ateistów polskich od .Łyszczyńskiego, L. Krzywickiego, R. Minkiewicza, A. Niemojewskiego, M. Wawrzenieckiego, T. Kotarbińskiego, W. Witwickiego, prezes SAiW (1957-1962) i red.nacz. Euhemera (1957-1981), prezes PTR (1973-1988). Łamy „Euhemera” w znacznym stopniu wypełniała w tym czasie problematyka dotycząca ateizmu i filozoficznej krytyki religii. Od prac antyklerykalnych Nowicki przeszedł ku pogłębionym filozoficznie badaniom nad włoską renesansową krytyką religii (Bruno, Vanini) oraz do studiów nad teorią „kultury świeckiej” i badań nad dziejami polskiego ateizmu (m.in. K. Łyszczyński), wysunął też postulat stworzenia nauk badających zjawisko ateizmu (ateoznawstwo, ateografia). W latach 90-tych został Wielkim Mistrzem organizacji wolnomularskiej Wielki Wschód Polski. W bibliografii s. 384 na pierwszym miejscu trzy pozycje AN: Wykłady z krytyki religii. Ateizm w Polsce, List otwarty do wszystkich ateistów i wolnomyślicieli w Polsce, 1980.

836.Józef Andrzej DOBROWOLSKI: Andrzej Nowicki, t. II, s. 113-127, hasło w: Polska filozofia powojenna, pod redakcją Witolda MACKIEWICZA, Warszawa 2001.

837.Nowicki Andrzej , hasło w: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, wyd. Helion, Gliwice 2001, s. 637.

838.Ryszard WYSOKIŃSKI: Władysław Tatarkiewicz, t.2, s. 324-341, w: Polska filozofia powojenna.Warszawa 2001, o AN s. 327-328 (cytowany obszernie list Tatarkiewicza do AN), 340.

839.Zofia MAJEWSKA: Świat kultury Romana Ingardena, Profesorowi Andrzejowi Nowickiemu, Wyd. UMCS, Lublin 2001, s. 1-158. O AN s. 1, 9, 11-12, 25, 41, 62, 67, 73, 126, 144, 149 [„Obecność problemów filozofii kultury w dziełach Ingardena podkreślał niejednokrotnie Andrzej Nowicki”, s. 9, „Moja książka stanowi również efekt wielu spotkań intelektualnych zwłaszcza zaś spotkania z moim nauczycielem – profesorem Andrzejem Nowickim (…) Jej zawarrtość warunkują dwa źródła: – Ingardenowskie wypowiedzi o kulturze, – koncepcja filozofii kultury wypracowana przez Andrzeja Nowickiego”, s. 11; „Profesor Nowicki określa zbudowany przez siebie system filozofii kultury jako system EIS – ergantropia, inkontrologia, spacjocentryzm. Zawiera on między innymi teorię form obecności człowieka w wytworzonych przez niego rzeczach, teorię spotkań i filozofię przestrzeni – zainteresowaną „technikami poszukiwania i wykorzystywania przestrzeni dla własnej współtwórczej aktywności”. Moja książka nawiązuje do myśli profesora, jego pojęć (…)”, s. 11; „(…) uzasadniona jest propozycja Andrzeja Nowickiego, by pojęcie konkretyzacji odnieśc też do dzieł filozoficznych” (s. 62). „Miejsce filozofii kultury (…) w całości osiągnięć naukowych Romana Ingardena (…). Nawiązuję do osiągnięć wypracowanych przez Andrzeja Nowickiego”, s. 67); „A. Nowicki używa terminu «kulturoid» (s. 126), odsyłacz do: A.Nowicki: O roli dekonkretyzacji w sztuce czytania. Krytyka jednostronnego modelu aktywności czytelniczej (1984) (s. 144); „Andrzej Nowicki w pracy Człowiek w świecie dzieł (1974) przy omawianiu kontekstu dzieł filozoficznych proponował, by do nich także odnieść teorię konkretyzacji. Kilkakrotnie bowiem dawaliśmy już temu wyraz, że Ingardenowska teoria konkretyzacji dzieła literackiego stanowi naszym zdaniem nie tylko cenny i trwały wkład do estetyki, ale powinna stać się również fundamentem metodologii historyka filozofii, ponieważ dzieła filozoficzne tak samo wymagają aktywnego współuczestnictwa czytelnika w pracy autora, czyli wypełnienia miejsc niedookreślenia własnym wysiłkiem intelektualnym”, s. 149).

840..Waldemar J. AFFELT (Politechnika Gdańska)  : Inżynier przyjazny dziedzictwu

kulturowemu,  [Materiały konferencyjne z ropku 2000] s.215-225 , Cultural Heritage –

Friendly Engineer s.225-228.o AN (kultura, inkontrologia, ergantropia) s.216,219,220). .841. Marian SKRZYPEK: Moja droga do filozofii. [Biuletyn Olimpiady Filozoficznej ?

rok ?  s.?                                 

                              2002                            

842.. Smaranda BRATU ELIAN: Giordano Bruno nella cultura romena, s. 63-76, w: Quarto Centenario Bruniani 1600-2000. Giordano Bruno e il Rinascimento quale  prospettiva  verso una cultura europea senza frontiere. Atti del Seminario Internazionale e

Interdisciplinare di Bucarest (3-5 dicembre 2000), Bucuresti 2002, O AN, s,. 73 („Titus           …- . Titus RAVEICA (rok 1974) : Giordano Bruno – początek obecności w kulturze rumuńskiej]

843.. Teresa RZEPA: O interpretowaniu psychologicznym w kregu Szkoły  Lwowsko-Warszawskiej, Warszawa 2002, s.1-150. AN  w bibliografii, s. 142 (2 pozycje).

.844.Krystyna SKURJAT (STAWSKA): Znaczenie i wartośc. Studia z polskiej filozofii  kultury XX wieku, Wrocław  2002, s.1-345. o AN, s. 15, 48. 52, 126, 129, 159,234,  244,  248, 281,299, 305, 306, 307, 312, 318-319 (15 pozycji AN), 327,340.

845 Jan SZMYD: Religijność i transcendencja. Wprowadzenie do  psychologii religii i  duchowości, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2002, s. 1-571. O AN, s  257, 258, 260, 264, 275, 476, 545 (cztery pozycje), 567.

 1. Jan SZMYD: Autobiogram. „Ruch Filozoficzny”, t. LIX, nr 1, 2002, s. 163-171. o AN, s. 163, 164, 167, 170,
 2. Stanisław WIDŁAK: Giordano Bruno – linguista ?, s. 305-313, w: Quarto Centenario Bruniano … (patrz poz. 837), Bucuresti 2002, o AN, s.305, 307, 309, 311.
 3. Stanisław WIELGUS, biskup płocki: Filozofie w Rzeczpospolitej, Płock 2002, na s. 52: „Marksizująca wersję filozofii spotkania („inkontrologię”) sformułował A.Nowicki”.

849.Ryszard WÓJTOWICZ: Człowiek twórcą kultury, czas kultury twórcą człowieka (rec. ksiązki: Człowiek i kultury), ΣΟΦΙΑ,Rzeszów 2002, nr 2, s. 218-224. AN, s. 219

                    2003

 

 1. Bronisław DEMBOWSKI, ks.biskup włocławski (ur. 1927): Wspomnienia uczestnika seminarium prowadzonego przez prof. Tatarkiewicza w latach 1947-1950, w pracy zbiorowej: Władysław  TATARKIEWICZ. W siedemdziesięciolecie I wydania Historii filozofii.Materiały pokonferencyjne przygotowane pod redakcją Czesława Głombika, Katowice 2003, s. 24-39. o AN: s. 25:”   Uczestnikami seminarium Tatarkiewicza byli różni ciekawi ludzie (…) Byli wśród nich: ks.Jan Popiel, jezuita, ale także Andrzej Nowicki, duchowy przywódca pewnego rodzaju ateizmu polskiego” (poszerzona wersja artykułu: Wspomnienia księdza biskupa Bronisława Dembowskiego, uczestnika seminarium profesora Tatarkiewicza, 1947-1950, „Przeglad Filozoficzny” 1995, nr 2, s.97-99.

851.Tomasz GRYGIEL:Zatrzymywanie czasu przez sztukę, w pracy zbiorowej: Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania Historii filozofii, Katowice 2003, s.131-137. o AN, s. 134, odsyłacz 12 (Człowiek i czas, s.95-96) i s.135, odsyłacz 13”Kwestię ilustracji „zwycięstwa człowieka nad czasem”w malarstwie  sygnalizuje A,.Nowicki (Człowiek wobec czasu, 1983, s.12-14

.852. Anna KOSSOWSKA: Aksjologiczne treści portretów [praca habilitacyjna], Lublin 2003. s. 1- 300.    o AN, s.5-7, 11-18, 20, 24-30, 33-129, 135, 139, 145, 147-149, 152, 156, 172, 176, 183, 193, 209, 214, 220, 225, 226, 233, 239, 251, 260, 271, 273, 274, 282, 283.   Ze spisu treści: rozdz. I, 3. Dwie koncepcje statusu portretów: M(ieczysław ) Wallis- A,.Nowicki s. 24-30. Rozdział II – Andrzej Nowicki , s. 33-129, 2. Droga Nowickiego do filozofii portretu, 3. Na roddziny i budowa filozofii portretu (1974-1992)

853.Leonard  PEŁKA:Nowicki hasło, w: Religia. Encyklopedia PWN, red. Tadeusz Gadacz, t. 7, 2003, s. 161.

 854..Iwona Agnieszka SIEDLACZEK: Wspomnienie. Barbara Kazimiera Zofia Buczek (9.1.1940-17.1.1993) „Gazeta Wyborcza Lublin” z 27.1.2003, s. 5. Cztery wzmianki o AN.

855. Norbert WÓJTOWICZ: Stereotyp masona w polskiej myśli politycznej 1918-1939, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Kulak, Wrocław 2003, oprawiony wydruk komputerowy, stron 1-496, XVI. O AN s. 18, 86, 87, 89,  94, 136, 162, 184, 218, 219, 234, 255.388, 389, 390, 409 (poz. 79),  419 (poz. 291, 291, 293, 294, 295, 296), 429 (poz.475, 476, 477).

Najważniejsze prace drukowane w językach obcych

 

w języku włoskim

 • Sviluppo di tre motivi pichiani nelle opere di Giordano Bruno (wygłoszone w Mirandoli 17 września 1963), Akta międzynarodowego zjazdu, Firenze 1965
 • Il pluralismo metodologico e i modelli Lulliani di Giordano Bruno (wygłoszone, Rzym, 14 stycznia 1963), Wrocław 1965
 • Le vecchie stampe vaniniane nelle biblioteche del mondo (wygłoszone 27 maja 1965), Akta międzynarodowego sympozjum, Wrocław 1967
 • Un autografo inedito di Giordano Bruno, Akta Akademii, Napoli, vol. 78, 1968
 • Giulio Cesare Vanini (1585-1619) la sua filosofia dell‘uomo e delle opere umane (wygloszone, Rzym 18 stycznia 1967), Wrocław 1968
 • Intorno alla presenza di Giordano Bruno nella cultura … Akta Akademii, Napoli, 79, 1968, vol. 81, 1970,
 • La presenza di Bernardino Telesio nella cultura moderna, Akta Akademii, Napoli, vol. 79, 1968
 • Gli incontri tra Vanini e Campanella, w pracy zbiorowej: Tommaso Campanella, Napoli 1969
 • Giovanni Bracesco e l`antropologia di Giordano Bruno, „Logos”, Napoli 1969, vol.3
 • Una poesia di Valente Acidalio „Ad Iordanum Brunum Nolanum Italum”, Akta Akademii, Napoli vol. 81, 1970
 • Vanini e il paradosso di Empedocle (wygłoszone 13 grudnia 1969 w Lecce), „La Zagaglia”, Lecce 1970
 • Sulla fortuna letteraria di Giulio Cesare Vanini , w pracy zbiorowej: Studi di storia Pugliese in onore di Nicola Vacca, Galatina 1971
 • Giordano Bruno nella patria di Copernico (Rzym, 18 listopada 1969), Wriocław 1972
 • Giordano Bruno nella cultura contemporanea, Akta Akademii, Napoli, vol. 83, 1972
 • Problemi scelti di filosofia dell`arte (wygloszone w Lecce 15 listopada 1972), „La Zagaglia”, 1972
 • Vanini nel Seicento e gli strumenti concettuali per studiare la sua presenza nella cultura, Akta Akademii, Napoli, vol. 82, 1972
 • Profili scelti di pensatori polacchi (Grzegorz z Sanoka, Kazimierz Łyszczyński, Jan Matejko), Akta Akademii, Napoli, vol.84, 1974
 • Come leggere i dialoghi De admirandis?, Akta Akademii, Napoli, vol, 86, 1975
 • Le categorie centrali della filosofia del Vanini, s, 135-316 (pełny przekład książki z 1970 roku), Galatina 1975
 • Come l`uom s`eterna, w pracy zbiorowej: Scritti in onore di Cleto Carbonara, Napoli 1976
 • Il policentrismo della cosmologia di Giordano Bruno come fondamento della sua filosofia policentrica della cultura (wygłoszone w Noli, 17 lutego 1975), w pracy zbiorowej „Simposio Bruniano”, Nola 1977 i w „Misure Critiche” (Salerno) 1976
 • Incontrologia e trasformabilita‘, „Misure Critiche” (Salerno), 1976
 • Le idee Vaniniane nel „De mutationibus religionum” (1632) di Girolamo Franzosi, filosofo e medico veronese, Akta Akademii, Napoli, vol. 86, 1976
 • Natura e cultura in G.C. Vanini, „Bollettino di Storia della Filosofia dell`Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. 2, 1976
 • Osservazioni sull`incontro tra la Polonia Popolare e la filosofia italiana, wygłoszone w Rzymie 27 maja 1975  na Międzynarodowym Zjeździe z okazji 50-lecia Wielkiej Encyklopedii Włoskiej, Roma 1977
 • Musica nelle lettere di Teofilatto Bizantino tradotte dal greco da Niccolo‘ Copernico (wygłoszone we wrześniu 1988 na VIII Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym „Musica Antiqua Europae Orientalis”, vol. VIII-2 , Bydgoszcz 1988 (drukowane wcześniej pt. Copernico e la teoria solare della musica, w „Presenza Taurisanese” 1987, nr 7-8
 • Vanini e la filosofia della musica, „Bollettino…” vol. VIII, Lecce 1987
 • Vanini nel Settecento, „Bollettino…” VIII, IX, X, Lecce 1987, 1994, 1996 (c.d. w druku)
 • Witwicki tra pittura e psicologia dell‘arte, „Presenza Taurisanese” 1988, nr 7-9,
 • . L‘eismo – il mio sistema filosofico, „Presenza Taurisanese”, 1989, nr 4-5
 • *   I miei incontri con A Corsano, w pracy zbiorowej: Ad Antonio Corsano, Taurisano 1990
 • Il contributo di Ugo Spirito alla filosofia dell‘incontro (wygłoszone w Rzymie, 8 października 1987), w pracy zbiorowej: Il pensiero di Ugo Spirito
 • „La cultura siamo noi” ossia sulla presenza dell‘uomo negli oggetti, w pracy zbiorowej: Storia e sapere dell‘uomo. Marxismo, etica e filosofia in Mario Rossi [1916-1978], Milano 1990
 • I miei incontri con le tele di Emanuele Gennaro [1916-1990]. „Presenza Taurisanese”1991, nr 8-9
 • Il Vanini e le „voces peregrinae”, „Bollettino …”. vol. IX, Lecce 1991
 • La mia vita, la mia nazione. „Presenza Taurisanese” 1992, nr 6-7, 8-9, 10, 11-12
 • Del significato e del valore della „presenza”, „Presenza Taurisanese”, 1993, nr 1
 • La mia Italia, „Presenza Taurisanese” 1993, nr 5, 6. 7
 • L‘Italia nel mio Diario di lettura (1932-1942), „Presenza Taurisanese” 1994, nr 7-8
 • Benedetto Croce nella mia vita e nella mia opera, „Presenza Taurisanese” 1996, nr 2
 • Il „Toro” e l‘avvenire di Taurisano, „Presenza Taurisanese”, 1996, nr 8-9
 • Teresa Rzepa e i nuovi orizzonti della psicologia polacca, „Bollettino …” vol. XI, Lecce 1996
 • Vivere per il bene della Repubblica letteraria (wygłoszone w Casarano 9 maja 1996), w pracy zbiorowej: Giulio Cesare Vanini dal testo all‘interpretazione, Taurisano 1996
 • Vanini e il concetto di ri-creazione,(wygłoszone w Taurisano, 29.października 1999) w pracy zbiorowej Giulio Cesare Vanini e il libertinismo. Atti del Convegno di Studi, Taurisano 28-30 ottobre 1999, a cura di Francesco Paolo Raimondi, Galatina 2000, s. 19-37.
 • Lettera sull`immortalita` all`amico Donato Minonni, pittore e scultore di Taurisano, „Presenza Taurisanese”, r. XVIII, 2000, nr 8-9, 10-11 i 12
 • Giordano Bruno e la filosofia delle Muse (pełny tekst referatu wygłoszonego na Uniwersytecie w Bukareszcie 3 grudnia 2000). „Presenza Taurisanese”, r. XIX, nr 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.

w języku holenderskim

Vanini in de zeventiende eeuw en het begrippeninstrumentarium om zijn aaenwezigheid in de cultuur te bestuderen, „Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting”, Bruxelles, r. 2, 1974, nr 2, s.132-146, przeł.Hubert Dethier

w języku francuskim:

Athéisme, athéographie, athéométrie et la perspective athée de l`immortalité, „Abstracts. XV World Congress of Philosophy”, Varna 1973, poz. 748

Controverses philosophiques autour de Copernic, „La Pensée” (Paris), nr 172, décembre 1973, s. 95-104, przeł. Marian Skrzypek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Vanini et la philosophie de la culture , „Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting”, Bruxelles, r. 2, 1974, nr 2, s. 132-146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                La structure pluraliste et polycentrique de l`ordre international de la culture. Discours prononcé le 24 octobre 1981 a` l`Université de Varsovie, w: Il pluralismo religioso in Europa tra culture e sistemi politici. Tavola rotonda, Perugia-Rimini 1983, s.193-201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Lumiėres du Grand Orient. Allocution du Grand Maître du Conseil Provisoire du Grand Orient de Pologne tenue le 13 juillet 5997 a l`Orient de Varsovie, wyd,. Ex Oriente Lux, nr 1, s. 1-17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Le mouvement vers l`oeuvre, s. 71-83, w: Vanini. Textes réunis par Jean-Pierre Cavaillé et Didier Foucault, „Kairos. Revue de la Faculté de Philosophie de l`Université de Toulouse-Le Mirail”, vol. 12, 1998

Les fondements philosophiques de la Fraternité des Nations”, w: Conférence Européenne Maçonnique, Varsovie, 18 avril 5999, „La Maçonnerie comme une grande école  de la Fraternité des Nations, s.. 1-13

Pensées choisies, Warszawa 5999, „Wolnomularz Polski”, nr 28, 1999, s.3-4

Le contenu philosophique de la „Rencontre Fraternelle”. Andrzej Nowicki S[érénissime G[rand] M[aître] du Grand Orient de Pologne, „Les Annales. Le Bulletin du Grand Orient de France”, nr 5, Paris déc. 1998-janv.fév. 1999, s.12.

w języku angielskim:

On Planning Discoveries, „Poland”, 1969, nr 5 (177), s. 42-43

Man  in the World  of his Works (prezentacja własnej książki), „Dialectics and Humanism”, vol. I-4, autumn  1974, s.156-158

Marxism and  Phenomenology in Contemporary Italian Philosophy, „Dialectics and Humanism”, vol. II-2, spring 1975, s. 157-175

An Atheist`s Point of View, „Poland.Illustrated Magazine”, 1981, nr 7 (323) s. 45-46

The Polycentric Structure of the Subject of Culture, „Annales UMCS”, Sectio I, vol. VI, 10, Lublin 1981 (=1986), s. 165-180

Religion in the Socialist Secular Culture, „Current Progress in the Methodology of the Science of Religions”,Warsaw 1984, s. 165-173

The Psychology of Art as a Science not-yet existent, w: Roots of Polish Psychology, Poznań 1993, s.66-76

A Voice in Discussion about Mr Tsung-I Dow`s Report, „Dialogue and Humanism”, 1994, nr 2-3, s. 231-232

Humanist Idea of a Supranational Community, w: Humanist Vision of European Integration, Warszawa 1998, s. 155-163

w języku litewskim:

Pasivaikščiojimai po Vilniu, „Krantai. Meno kulturos żurnalas. Globojamas Lietuvos dalininku, kompozitoriu ir teatreo weikeju sajungu”, Vilnius 1989, nr 9, s. 46-49, przeł. Irena Vasilevskiene

w języku bułgarskim:

Znaczenieto  na „Ikonomiczeski  Rykopisi ot 1857-1859 godina” na Marks za teorijata na swietskata kultura, „Ateisticzna Tribuna”, Sofija 1979, nr 2, s. 36-46

w języku rosyjskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oczerk istorii atieizma i swobodomyslija w Polsce, „Jeżegodnik Muzieja Istorii Rieligii i Atieizma”, Moskwa-Leningrad 1962, tom 6.s. 187-213

Iz istorii atieizma i swobodomyslija w Portugalii, „Nauka i Rieligija”, Moskwa 1977, nr 1, s. 81-84

Pierspiektywy razwitija swietskoj socjalisticzeskoj kukltury w Polsze i swiazannyje s nimi zadaczi rieligiowiedienija, w: Marksistkoje mirowozzrienije i socjalisticzeskaja kultura, Warszawa 1980, s. 47-70

Struktura fiłosofii Kazimira Łyszczynskogo, w: Kazimir Łyszczynskij (1634-1689), Minsk-Briest 1989, s. 28-32

w języku niemieckim:

Heptaplus sive septiformis effigies von Ernst Bloch. Das siebengestaltige Porträat  der Philosophie von Ernst Bloch (1885-1977) zu seinem 100.Geburtstag am 8.Juli 1985 verfertigt, „Vespennest. Zeitschrift fur brauchbare Texte und Bilder”, Wien 1985, nr 60, s. 34-35, przeł. Anna Czajka.

w języku serbskochorwackim:

Filozofski  sporovi oko Kopernika, „Dijalektika” (Beograd), r. 8 (1973), nr 2, s.89-102.Przeł.P.Vujicić

w języku hiszpańskim:

El metodo de planification de los descubrimientos, „Polonia”. 1969, nr 5 (177), s.42-43

Como lo ve un ateo, „Polonia” 1981, nr 7 , s. 45-46

Stan na 29.12.2003 – pozycji 868

                          K ON I E C

Łącznie pisano o AN — w 17 językach:

1  – polskim od 1933.

2 – włoskim od 1946

3 – francuskim od 1951

4 – rosyjskim  od 1952

5 – angielskim  od 1959

6 – litewskim od 1961

7 – węgierskim od 1961

8 – czeskim od 1967

9 – niemieckim od 1970

10 – holenderskim od 1974

11 – rumuńskim od 1974

12 – portugalskim od 1974

13 – serbskochorwackim   od 1974

14 – białoruskim od 1978

15 – bułgarskim  od 1979

16 – słowackim   od 1985

17 – chińskim od 1988