Najważniejsze prace drukowane w językach obcych

Więcej o prof. Andrzeju Nowickim

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

w języku włoskim:

Sviluppo di tre motivi pichiani nelle opere di Giordano Bruno (wygłoszone w Mirandoli 17 września 1963), Akta międzynarodowego zjazdu, Firenze 1965

Il pluralismo metodologico e i modelli Lulliani di Giordano Bruno
(wygłoszone, Rzym, 14 stycznia 1963), Wrocław 1965

Le vecchie stampe vaniniane nelle biblioteche del mondo
(wygłoszone 27 maja 1965), Akta międzynarodowego sympozjum, Wrocław 1967

Un autografo inedito di Giordano Bruno, Akta Akademii, Napoli, vol. 78, 1968

Giulio Cesare Vanini (1585-1619) la sua filosofia dell‘uomo e delle opere umane (wygloszone, Rzym 18 stycznia 1967), Wrocław 1968

Intorno alla presenza di Giordano Bruno nella cultura … Akta Akademii, Napoli, vol. 79, 1968, vol. 81, 1970,

La presenza di Bernardino Telesio nella cultura moderna, Akta Akademii, Napoli, vol. 79, 1968

Gli incontri tra Vanini e Campanella, w pracy zbiorowej: Tommaso Campanella, Napoli 1969

Giovanni Bracesco e l`antropologia di Giordano Bruno, „Logos”, Napoli 1969, vol.3

Una poesia di Valente Acidalio „Ad Iordanum Brunum Nolanum Italum”, Akta Akademii, Napoli vol. 81, 1970

Vanini e il paradosso di Empedocle (wygłoszone 13 grudnia 1969 w Lecce), „La Zagaglia”, Lecce 1970

Sulla fortuna letteraria di Giulio Cesare Vanini, w pracy zbiorowej: Studi di storia Pugliese in onore di Nicola Vacca, Galatina 1971

Giordano Bruno nella patria di Copernico (Rzym, 18 listopada 1969), Wriocław 1972

Giordano Bruno nella cultura contemporanea, Akta Akademii, Napoli, vol. 83, 1972

Problemi scelti di filosofia dell`arte (wygloszone w Lecce 15 listopada 1972), „La Zagaglia”, 1972

Vanini nel Seicento e gli strumenti concettuali per studiare la sua presenza nella cultura, Akta Akademii, Napoli, vol. 82, 1972

Profili scelti di pensatori polacchi (Grzegorz z Sanoka, Kazimierz Łyszczyński, Jan Matejko), Akta Akademii, Napoli, vol.84, 1974

Come leggere i dialoghi De admirandis?, Akta Akademii, Napoli, vol, 86, 1975

Le categorie centrali della filosofia del Vanini, s, 135-316 (pełny przekład książki z 1970 roku), Galatina 1975

Come l`uom s`eterna, w pracy zbiorowej: Scritti in onore di Cleto Carbonara, Napoli 1976

Il policentrismo della cosmologia di Giordano Bruno come fondamento della sua filosofia policentrica della cultura (wygłoszone w Noli, 17 lutego 1975), w pracy zbiorowej „Simposio Bruniano”, Nola 1977 i w „Misure Critiche” (Salerno) 1976

Incontrologia e trasformabilita, „Misure Critiche” (Salerno), 1976

Le idee Vaniniane nel „De mutationibus religionum” (1632) di Girolamo Franzosi, filosofo e medico veronese, Akta Akademii, Napoli, vol. 86, 1976

Natura e cultura in G.C. Vanini, „Bollettino di Storia della Filosofia dell`Universita‘ degli Studi di Lecce”, vol. 2, 1976

Osservazioni sull`incontro tra la Polonia Popolare e la filosofia italiana, wygłoszone w Rzymie 27 maja 1975 na Międzynarodowym Zjeździe z okazji 50-lecia Wielkiej Encyklopedii Włoskiej, Roma 1977

Musica nelle lettere di Teofilatto Bizantino tradotte dal greco da Niccolo‘ Copernico (wygłoszone we wrześniu 1988 na VIII Międzynarodowym Kongresie Muzykologicznym „Musica Antiqua Europae Orientalis”, vol. VIII-2 , Bydgoszcz 1988 (drukowane wcześniej pt. Copernico e la teoria solare della musica, w „Presenza Taurisanese” 1987, nr 7-8

Vanini e la filosofia della musica, „Bollettino…” vol. VIII, Lecce 1987

Vanini nel Settecento, „Bollettino…” vol. VIII, IX, X, Lecce 1987, 1994, 1996 (c.d. w druku)

Witwicki tra pittura e psicologia dell‘arte, „Presenza Taurisanese” 1988, nr 7-9,

L‘eismo – il mio sistema filosofico, „Presenza Taurisanese”, 1989, nr 4-5

I miei incontri con A Corsano, w pracy zbiorowej: Ad Antonio Corsano, Taurisano 1990

Il contributo di Ugo Spirito alla filosofia dell‘incontro (wygłoszone w Rzymie, 8 października 1987), w pracy zbiorowej: Il pensiero di Ugo Spirito

„La cultura siamo noi” ossia sulla presenza dell‘uomo negli oggetti, w pracy zbiorowej: Storia e sapere dell‘uomo. Marxismo, etica e filosofia in Mario Rossi [1916-1978], Milano 1990

I miei incontri con le tele di Emanuele Gennaro [1916-1990]. „Presenza Taurisanese”1991, nr 8-9

Il Vanini e le „voces peregrinae”, „Bollettino …”. vol. IX, Lecce 1991

La mia vita, la mia nazione. „Presenza Taurisanese” 1992, nr 6-7, 8-9, 10, 11-12

Del significato e del valore della „presenza”, „Presenza Taurisanese”, 1993, nr 1

La mia Italia, „Presenza Taurisanese” 1993, nr 5, 6. 7

L‘Italia nel mio Diario di lettura (1932-1942), „Presenza Taurisanese” 1994, nr 7-8

Benedetto Croce nella mia vita e nella mia opera, „Presenza Taurisanese” 1996, nr 2

Il „Toro” e l‘avvenire di Taurisano, „Presenza Taurisanese”, 1996, nr 8-9

Teresa Rzepa e i nuovi orizzonti della psicologia polacca, „Bollettino …” vol. XI, Lecce 1996

Vivere per il bene della Repubblica letteraria (wygłoszone w Casarano 9 maja 1996), w pracy zbiorowej: Giulio Cesare Vanini dal testo all‘interpretazione, Taurisano 1996

Vanini e il concetto di ri-creazione,(wygłoszone w Taurisano, 29.października 1999) w pracy zbiorowej Giulio Cesare Vanini e il libertinismo. Atti del Convegno di Studi, Taurisano 28-30 ottobre 1999, a cura di Francesco Paolo Raimondi, Galatina 2000, s. 19-37.

Lettera sull`immortalita` all`amico Donato Minonni, pittore e scultore di Taurisano, „Presenza Taurisanese”, r. XVIII, 2000, nr 8-9, 10-11 i 12

Giordano Bruno e la filosofia delle Muse (pełny tekst referatu wygłoszonego na Uniwersytecie w Bukareszcie 3 grudnia 2000). „Presenza Taurisanese”, r. XIX, nr 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.

w języku holenderskim:

Vanini in de zeventiende eeuw en het begrippeninstrumentarium om zijn aaenwezigheid in de cultuur te bestuderen, „Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting”, Bruxelles, r. 2, 1974, nr 2, s.132-146, przeł.Hubert Dethier


w języku francuskim:

Athéisme, athéographie, athéométrie et la perspective athée de l`immortalité, „Abstracts. XV World Congress of Philosophy”, Varna 1973, poz. 748
Controverses philosophiques autour de Copernic, „La Pensée” (Paris), nr 172, décembre 1973, s. 95-104, przeł. Marian Skrzypek Vanini et la philosophie de la culture , „Tijdschrift voor de Studie van de Verlichting”, Bruxelles, r. 2, 1974, nr 2, s. 132-146 La structure pluraliste et polycentrique de l`ordre international de la culture. Discours prononcé le 24 octobre 1981 a` l`Université de Varsovie, w: Il pluralismo religioso in Europa tra culture e sistemi politici. Tavola rotonda, Perugia-Rimini 1983, s.193-201. Lumiėres du Grand Orient. Allocution du Grand Maître du Conseil Provisoire du Grand Orient de Pologne tenue le 13 juillet 5997 a l`Orient de Varsovie, wyd,. Ex Oriente Lux, nr 1, s. 1-17. Le mouvement vers l`oeuvre, s. 71-83, w: Vanini. Textes réunis par Jean-Pierre Cavaillé et Didier Foucault, „Kairos. Revue de la Faculté de Philosophie de l`Université de Toulouse-Le Mirail”, vol. 12, 1998
Les fondements philosophiques de la Fraternité des Nations, w: Conférence Européenne Maçonnique, Varsovie, 18 avril 5999, „La Maçonnerie comme une grande école de la Fraternité des Nations, s.. 1-13
Pensées choisies, Warszawa 5999, „Wolnomularz Polski”, nr 28, 1999, s.3-4
Le contenu philosophique de la „Rencontre Fraternelle”. Andrzej Nowicki S[érénissime G[rand] M[aître] du Grand Orient de Pologne, „Les Annales. Le Bulletin du Grand Orient de France”, nr 5, Paris déc. 1998-janv.fév. 1999, s.12.


w języku angielskim:

On Planning Discoveries, „Poland”, 1969, nr 5 (177), s. 42-43

Man in the World of his Works (prezentacja własnej książki), „Dialectics and Humanism”, vol. I-4, autumn 1974, s.156-158

Marxism and Phenomenology in Contemporary Italian Philosophy, „Dialectics and Humanism”, vol. II-2, spring 1975, s. 157-175

An Atheist`s Point of View, „Poland. Illustrated Magazine”, 1981, nr 7 (323) s. 45-46

The Polycentric Structure of the Subject of Culture, „Annales UMCS”, Sectio I, vol. VI, 10, Lublin 1981 (=1986), s. 165-180

Religion in the Socialist Secular Culture, „Current Progress in the Methodology of the Science of Religions”,Warsaw 1984, s. 165-173

The Psychology of Art as a Science not-yet existent, w: Roots of Polish Psychology, Poznań 1993, s.66-76

A Voice in Discussion about Mr Tsung-I Dow`s Report, „Dialogue and Humanism”, 1994, nr 2-3, s. 231-232

Humanist Idea of a Supranational Community, w: Humanist Vision of European Integration, Warszawa 1998, s. 155-163

w języku litewskim:

Pasivaikščiojimai po Vilniu, „Krantai. Meno kulturos żurnalas. Globojamas Lietuvos dalininku, kompozitoriu ir teatreo weikeju sajungu”, Vilnius 1989, nr 9, s. 46-49, przeł. Irena Vasilevskiene

w języku bułgarskim:

Znaczenieto na „Ikonomiczeski Rykopisi ot 1857-1859 godina” na Marks za teorijata na swietskata kultura, „Ateisticzna Tribuna”, Sofija 1979, nr 2, s. 36-46

w języku rosyjskim:

Oczerk istorii atieizma i swobodomyslija w Polsce, „Jeżegodnik Muzieja Istorii Rieligii i Atieizma”, Moskwa-Leningrad 1962, tom 6.s. 187-213

Iz istorii atieizma i swobodomyslija w Portugalii
, „Nauka i Rieligija”, Moskwa 1977, nr 1, s. 81-84

Pierspiektywy razwitija swietskoj socjalisticzeskoj kukltury w Polsze i swiazannyje s nimi zadaczi rieligiowiedienija, w: Marksistkoje mirowozzrienije i socjalisticzeskaja kultura, Warszawa 1980, s. 47-70

Struktura fiłosofii Kazimira Łyszczynskogo, w: Kazimir Łyszczynskij (1634-1689), Minsk-Briest 1989, s. 28-32

w języku niemieckim:

Heptaplus sive septiformis effigies von Ernst Bloch. Das siebengestaltige Porträat der Philosophie von Ernst Bloch (1885-1977) zu seinem 100.Geburtstag am 8.Juli 1985 verfertigt, „Vespennest. Zeitschrift fur brauchbare Texte und Bilder, Wien 1985, nr 60, s. 34-35, przeł. Anna Czajka.

w języku serbskochorwackim:

Filozofski sporovi oko Kopernika, „Dijalektika” (Beograd), r. 8 (1973), nr 2, s.89-102.Przeł.P.Vujicić

w języku hiszpańskim:

El metodo de planification de los descubrimientos, „Polonia”. 1969, nr 5 (177), s.42-43
Como lo ve un ateo, „Polonia” 1981, nr 7 , s. 45-46