Fragmenty prac o Andrzeju Nowickim

Życiorys Andrzeja Nowickiego

wolnomularstwo.pl

Mirosław NOWACZYK – rozdział w książce: Wizerunki filozofów i humanistów polskich. Wiek XX. Pod red. Jana Szmyda, Kraków 2000

Iwonka Agnieszka SIEDLACZEK – Dantejskie lata Profesora Andrzeja Nowickiego 1991-1999

Anna MATAŁOWSKA – Sen może odmienić życie

Teresa RZEPA – Aforyzmy Andrzeja Nowickiego

Andrzej Józef DOBROWOLSKI – Andrzej Nowicki, rozdział IV – Poglądy

Stefan SYMOTIUK – Szkic do portretu Andrzeja Nowickiego