George Washington – pierwszy prezydent USA

fragmenty oraz portret pochodzą z książki ““100 masonów, którzy zmienili świat

George Washington (1732-1799) był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych i jedną z najważniejszych postaci w dziejach tego kraju. Jego główny wkład w rozwój ludzkości polega na roli jaką odegrał będąc przywódcą Armii Kontynentalnej podczas Wojny o Niepodległość, a także jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Washington był zaangażowany w wiele decydujących bitew i kampanii, które doprowadziły do zakończenia wojny i uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Jego przywództwo i determinacja były kluczowe dla zwycięstwa. Po zakończeniu wojny Washington pełnił funkcję prezydenta w latach 1789-1797, kierując krajem w czasie jego formowania się jako nowego państwa i wprowadzenia w życie jego konstytucji. Prezydentura Washingtona była ważna dla ustanowienia i utrzymania tradycji demokratycznych w Stanach Zjednoczonych, a także dla kształtowania ich pozycji na arenie międzynarodowej. George Washington jest nazywany ojcem narodu amerykańskiego, a jego wkład w dzieje świata jest trudny do przecenienia.

Portret z książki “Masoni: 555 ilustracji

George Washington wstąpił do loży masońskiej w Fredericksburgu w Wirginii w wieku dwudziestu lat w 1752 roku. Podczas wojny o niepodległość uczestniczył w uroczystościach masońskich, wspierając również loże powstające w armii. Podczas swojej pierwszej prezydenckiej inauguracji w 1791 roku złożył przysięgę na Biblię z ‘Loży św. Jana’ w Nowym Jorku. Podczas swoich obu kadencji przyjmował delegacje masońskie z kilku stanów. Przewodniczył masońskiej ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod Kapitol USA w 1793 roku (wziął w niej udział nosząc fartuch, który otrzymał od innego znaczącego wolnomularza — bohatera wojny o niepodległość — generała Lafayette). Na emeryturze Waszyngton został Czcigodnym Mistrzem nowo utworzonej ‘Loży Aleksandryjskiej № 22.’ Został pochowany z masońskimi honorami.

.