Wolnomularstwo a islam

Muzułmańskie zakony mistyczne i wolnomularstwo

Masoni i mułłowie, czyli historia pewnego akcentu orientalnego w europejskim Oświeceniu – Adam Podlewski (Ars Regia nr 19, 2010)

Wolnomularstwo a świat islamu w XIX stuleciu : kielnia i pion w cieniu półksiężyca – Jerzy Rohoziński (Ars Regia nr 15/16, 2006)

Muzułmańskie zakony mistyczne i wolnomularstwo – Henryk Wierniewski

Burkini – islamskie bikini – deska loży Gaia Aeterna

*

FREEMASONRY AND ISLAM (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)