Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej
Tzw. “Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej” powołała do życia 25 lutego 2017 roku grupa byłych wolnomularzy obediencji Wielki Wschód Polski.
WWRP został zorganizowany na wzór Wielkiego Wschodu Polski.
Więcej o tym wydarzeniu pisaliśmy tutaj:
http://wolnomularstwo.pl/?s=nieformalni+zbieraj%C4%85+si%C4%99+razem

W wyniku Konwentu 25 lutego 2017 r. Wielkim Mistrzem WWRP został Andrzej Kaźmierczak (ur.1952).
Więcej można przecytać tutaj:
http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/z-zycia-masonerii/item/503-powstal-wielki-wschod-rzeczpospolitej-polskiej

Przygotowania rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej, gdy kilka pierwotnie podzielonych grup złożonych głównie z byłych członków regularnych obediencji postanowiło stworzyć nową lożę. Pisaliśmy o tym w listopadzie 2016:
http://wolnomularstwo.pl/2016/11/03/powstala-kolejna-loza-niezrzeszona/

WWRP opublikował 22 marca 2017 deklarację ideową:
http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/z-zycia-masonerii/item/508-deklaracja-ideowa-wwrp
Możemy w niej przeczytać między innymi że:
“Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej, w poszanowaniu szacunku i równości, wyraża niezłomną wolę przyjaznych i braterskich relacji ze wszystkimi wolnomularzami pracującymi w ramach wszystkich Potęg Symbolicznych na całym świecie (…)”
Jednakże Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej nie jest rozpoznawany jako obediencja wolnomularska przez żadną potęgę masońską w Polsce ani na świecie, pozostaje więc lożą niezależną.

20 maja 2017 WWRP przeprowadził kolejny Konwent, w wyniku którego Andrzej Kaźmierczak przestał byc Wielkim Mistrzem. Jego miejsce zajął Zbigniew Grabowski (ur. 1930).
Więcej o tym wydarzeniu:
http://wolnomularstwo.info.pl/index.php/z-zycia-masonerii/item/531-doroczny-konwent-wielkiego-wschodu-rzeczypospolitej-polskiej

Wielki Wschód Rzeczypospolitej Polskiej dysponuje wsparciem sprawnie zarządzanej strony internetowej “Rzeczpospolita wolnomularska”:
http://wolnomularstwo.info.pl/,
która niedawno zakończyła pierwszy rok funkcjonowania:
http://wolnomularstwo.pl/2016/12/08/rok-rzeczypospolitej-wolnomularskiej-gratulujemy/