Powstała kolejna loża niezrzeszona

Równość

źródło: wolnomularstwo.pl

31 października grupa niezależnych (nie należących do żadnej obediencji) entuzjastów Sztuki Królewskiej powołała w Warszawie lożę “Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska”.
Członkami założycielami są byli członkowie jednej z warszawskich lóż Wielkiego Wschodu Polski.
Tym samym grupa ta dołączyła do grona “lóż niezależnych” starających się pracować w duchu masońskim, które jednak nie utrzymują oficjalnych więzi z krajowymi i międzynarodowymi strukturami zorganizowanego wolnomularstwa.
Życzymy członkom Gwiazdy Morza na Wschodzie Gdańska wytrwałości w pracy na rzecz ideałów, do których przywiązanie deklarują, oraz tego, by w przyszłości udało im się zorganizować spotkania także poza Stolicą.