Masoni, którzy zbudowali USA


wolnomularstwo.pl

.

Z okazji Dnia Niepodległości, w 241 rocznicę ogłoszenia Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, zapraszamy na naszą nową stronę poświęconą prezydentom USA-wolnomularzom:

Franklin, Jefferson i Adams redagują Deklarację Niepodległości USA

https://wolnomularstwo.pl/baza_artykulow/wolnomularze/wolnomularze-zagraniczni/masoni-prezydenci-usa/

Przypominamy przy okazji ciekawy artykuł prof. Cegielskiego o wolnomularskich kamieniach węgielnych USA, zamieszczony w czasopiśmie Ars Regia:

Kamienie węgielne Stanów Zjednoczonych – Tadeusz Cegielski (Ars Regia nr 6, 1994) (pdf)

Polecamy też niektóre ze znajdujacych się na naszym portalu artykuły dotyczące roli wolnomularstwa w historii i współczesności Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej:

Wolnomularstwo amerykańskie a nurt liberalny – Karol Wojciechowski

 

zobacz też: