Masoni – prezydenci USA

Tradycja

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Ilu spośród prezydentów najpotężniejszego kraju na świecie było wolnomularzami? Masoni – prezydenci USA to z pewnością:

Ilu prezydentów najpotężniejszego kraju na świecie było wolnomularzami? Masoni - prezydenci USA to z pewnością: George Washington, Andrew Jackson...
George Washington – pierwszy prezydent USA

James Monroe – 5 prezydent USA

Andrew Jackson – 7 prezydent USA

James Polk – 11 prezydent USA

James Buchanan – 15 prezydent USA

Andrew Johnson, 17 prezydent USA

James Garfield – 20 prezydent USA

William McKinley – 25 prezydent USA

Theodore Roosevelt – 26 prezydent USA

William H. Taft, 27 prezydent USA

Warren Harding – 29 prezydent USA

Franklin Delano Roosevelt, 32 prezydent USA

Harry Truman – 33 prezydent USA

Lyndon B. Johnson – 36 prezydent USA

Gerald Ford – 38 prezydent USA

.

.

zapraszamy też na stronę Macieja B.Stępnia poświęconą temu tematowi:
http://maciejbstepien.com/materialy/mas_presidents.html
oraz na podstronę polskiego portalu anglojęzycznego FREEMASONRY.network, poświęconą masońskim prezydentom USA:
MASONIC PRESIDENTS OF THE UNITED STATES