Franklin Delano Roosevelt, 32 prezydent USA

Franklin Delano Roosevelt - mason

Franklin Delano ROOSEVELT  (1882-1945) :

Franklin Delano Roosevelt

Trzydziesty drugi prezydent USA w latach 1933-1945.

Inicjowany w 1911 r. w loży “Holland Lodge 8” na Wschodzie New York City. Otrzymał najwyższe stopnie RSDiU. Asystował w inicjacjach trzech swoich synów.