Pomnik Alberta Pike’a w Waszyngtonie zniszczony

20 czerwca 2020

Już od wczesnych lat 90 podnosiły się głosy o potrzebie usunięcia pomników znanych amerykanów wiązanych z ideą supremacji białej rasy i Konfederacją.

Sprawy nabrały przyspieszenia tej nocy, kiedy aktywiści Black Life Matters zebrali się wokół pomnika Alberta Pike’a przy Judiciary Square w Waszyngtonie.

Statua została opleciona łańcuchami, zrzucona z cokołu i podpalona.

Prezydent Trump zaapelował o aresztowanie aktywistów, którzy wzięli udział w zniszczeniu pomnika i w ostrych słowach skrytykował bierność policji.

przeczytaj więcej na portalu FREEMASONRY.network:

George Floyd. Szanujmy ludzkie życie!

Komunikat Wielkiego Mistrza Belgijskiej Federacji Droit Humain

Każdy wolnomularz, wierny swojemu zaangażowaniu na rzecz poszanowania godności ludzkiej, zachowa pamięć o George’u Floydzie.

Żadne życie ludzkie nie może być uciskane z powodu koloru skóry, przynależności do grupy etnicznej, żadne życie ludzkie nie może być narażone na nadużycia, rasizm, brak szacunku.

To w oczach bliźniego człowiek zobaczy odbicie samego siebie i odczuje wykluczenie i dehumanizację.

Wolnomularz podąża konstruktywną drogą do potępienia dyskryminacji i działa na rzecz postępu ludzkości, na rzecz sprawiedliwego społeczeństwa, które nie odrzuca różnorodności.

Masoneria jest czujna w tych czasach, kiedy panuje strach. Nie zapomina ona, że ten strach może doprowadzić do zasklepienia się i odrzucenia drugiego.

Nigdy nie wygrywa się, zamykając się w swojej tożsamości, w nienawiści.

Nienawiść tworzy żyzny grunt dla skrajnej prawicy.

Mason pozostaje godny, słucha, analizuje, demaskuje te mechanizmy, które przypisują wagę kolorowi skóry.

Uczestniczy w konstruktywnej debacie mającej na celu zmianę metod, ratowanie życia, a nie jego utratę.

Mason daje przykład innym.

“I have a dream” powiedział Martin Luther King, ale ten sen musi stać się rzeczywistością!

Alix Bruwier
Grand Maître National de la Fédération belge du DROIT HUMAIN10/06/2020

https://www.droit-humain.be/publinew/index.php?option=com_content&view=article&id=389:georgefloyd-communique&catid=31&lang=fr&Itemid=342

tłumaczenie: Pierre Quamiegne.

10 lat Loży Erasmus Roterodamus w Ustroniu

źródło: strona GLCS

Mija 10. lat, od kiedy po raz pierwszy na Wschodzie Ustronia rozległ się stukot mistrzowskiego młotka. Ten symboliczny gest powołał do życia Szanowną Lożę “Erasmus Roterodamus”, pierwszą od 1778 roku lożę wolnomularską na Śląsku Cieszyńskim i drugą po Szanownej Loży “Ul” w Wschodzie Torunia, lożę Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité na terenie Polski.

Tego dnia pierwszym Czcigodnym Mistrzem Loży został wybrany obecny Prowincjał Zakonu Henryk Wierniewski 33°, którego zapał i oddanie ideałom masońskim, organizowały życie loży i napełniało serca Braci i Sióstr w kolejnych latach.

W ciągu tych 10 lat zawiązało się wiele nowych przyjaźni, a w murach loży wygłoszonych zostało wiele znakomitych Desek. Każda z nich przyczyniła się kształtowania głębokich postaw braterskich oraz rozwoju intelektualnego Braci i Sióstr. Owocem tej Pracy jest również kilkudziesięciu Mistrzów, z których prawie wszyscy zdecydowali się kontynuować swoją Pracę w lożach Wyższych Stopni.

przeczytaj więcej na stronie GLCS