Odszedł Andrzej Karpowicz

Odszedł Andrzej Karpowicz

źródło: Pracownia Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 27 stycznia 2022

100 masonów

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci śp. Andrzeja Karpowicza, wspaniałego człowieka, cenionego bibliotekarza, wybitnego specjalisty w dziedzinie literatury wolnomularskiej, twórcy i kierownika Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1981-2011.

Andrzej Karpowicz – mgr historii, emerytowany starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W 1981 roku powierzono mu zorganizowanie  Samodzielnej Sekcji (od 1992 r. Pracowni)  Zbiorów Masońskich, której zadaniem jest opieka (opracowanie, przechowywanie, udostępnianie i informowanie) nad unikatową kolekcją  druków masońskich. Pracownią kierował do przejścia na emeryturę w 2011 r. Wraz z dwoma, trzema współpracownikami zakończył opracowanie zbioru spisów członków lóż wolnomularskich i starych druków  różokrzyżowców i wolnomularzy. Rozpoczął gromadzenie współczesnej literatury dot. wolnomularstwa, polskiej i zagranicznej. Przez zakupy antykwaryczne zaczął gromadzić polskie piśmiennictwo na temat wolnomularstwa z lat 1780—1939, którego brak powstał na skutek zagranicznego pochodzenia kolekcji. Uporządkował i przygotował do opracowania przeszło 100 mb czasopism. Według dawnych sygnatur uporządkował ok. 5 tys. vol. pochodzących z dawnych bibliotek hamburskich i wrocławskich. Zorganizował czytelnię zbiorów masońskich dobierając do niej ze zbiorów nie opracowanych ok. 4 tys. vol. druków z dobrze zachowanymi oprawami i aranżując wystrój elementami tzw. świątyni masońskiej. W 1985 r. odbył miesięczny staż w Niemieckim Muzeum Wolnomularskim w Bayreuth. Później wielokrotnie roboczo odwiedzał tę ważną placówkę muzealnictwa i bibliotekarstwa wolnomularskiego w Niemczech. W 1996 r. zorganizował w Poznaniu i Ciążeniu kongres Europejskiego Stowarzyszenia Muzeów, Bibliotek i Archiwów Masońskich (AMMLA). Następnie, jako obserwator brał udział w kolejnych  kongresach AMMLA w różnych ośrodkach europejskich. Brał udział w następnym kongresie AMMLA w Poznaniu i Ciążeniu, zorganizowanym w 2014 r. przez jego następców.

przeczytaj więcej:

Dodaj komentarz