Apel CLIPSAS w sprawie wojny

Apel CLIPSAS w sprawie wojny

źródło: strona GLCS

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Poniżej publikujemy apel Centrum Łączności i Informacji Sił Masońskich Sygnatariuszy Apelu Strasburskiego (C.L.I.P.S.A.S.) w sprawie wojny na Ukrainie.

Na Wschodzie Barranquilla, Republika Kolumbii, 24 lutego 2022 r.

Wielce Czcigodni Wielcy Mistrzowie Obediencji stowarzyszeni w CLIPSAS i sygnatariusze Apelu Strasburskiego.

Skala kryzysu na Ukrainie grozi rozkręceniem się spirali wojny, która przyniesie katastrofalne skutki dla ludzkości i ekosystemu naszej planety.

Zaniepokojone tą sytuacją Prezydium CLIPSAS, opierając się na uniwersalnych wartościach Apelu Strasburskiego z 22 stycznia 1961 r., wierne zasadom i propozycjom zawartym w Liście Narodów Zjednoczonych oraz z pełnym poszanowaniem Praw Człowieka:

1) Odrzuca wszelkie formy przemocy i gróźb jako środki rozwiązywania konfliktów między państwami i krajami.

2) Zwraca się z apelem do wszystkich członków CLIPSAS, aby poza naszymi lożami rozszerzyć łańcuch Uniwersalnej Unii opartej na całkowitej wolności sumienia i doskonałej wzajemnej tolerancji, zaproponowanej w Apelu Strasburskim, łącząc siły ukierunkowane na wspólny rozwój i solidarność między narodami, oraz

3) zwraca się do wszystkich masonów i masonek na świecie, bez względu na przynależność klasową, aby włączyli się w aktywną walkę o stworzenie klimatu międzynarodowego, który sprzyjałby dialogowi w celu pokojowego rozwiązania konfliktu, stabilizacji stosunków międzynarodowych oraz umocnieniu sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Z wyrazami bezpieczeństwa i głębokiego szacunku oraz braterskimi pozdrowieniami w imieniu Prezydium


Ivan HERRERA MICHEL
Przewodniczący CLIPSAS

Dodaj komentarz