Jan Józef Lipski – umysł niepodległy.

Jan Józef Lipski - umysł niepodległy.

źródło: strona FB Wolnomularza Polskiego

UMYSŁ NIEPODLEGŁY- to tytuł spotkania poświęconego Janowi Józefowi Lipskiemu, które w czwartek 24 bm. odbędzie się o godz. 18.00 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego w Warszawie. Postać profesora wspominać będą: Adam Michnik, Wojciech Onyszkiewicz, Bohdan Cywiński, Zbigniew Bujak, Danuta Kuroń, Andrzej Friszke. Prof. Tadeusz Cegielski będzie mówił o JJL, jako wybitnym polskim wolnomularzu. Jak wiemy z autobiograficznej książki prof. Cegielskiego pt. WOLNY MULARZ, która wyszła w tym roku, to właśnie Jan Józef Lipski zaproponował mu wstąpienie do masonerii. “Dziś myślę – pisze – że gdyby propozycję złożył mi wówczas ktoś inny, odmówiłbym “. Polecamy gorąco! UWAGA!!!!!Potrzebna wcześniejsza rejestracja u organizatora. Stowarzyszenia Karta pod adresem: 40lat@karta.org.pl Liczba miejsc jest bardzo ograniczona!

więcej:

Dodaj komentarz