Trzydniowe spotkanie masońskie WWF w Warszawie

Trzydniowe spotkanie masońskie WWF w Warszawie

wolnomularstwo.pl, 26.03.2023

W dniach 24-26 marca Wielki Wschód Francji i działająca w jego ramach organizacja Fraternites Européennes zorganizowały z pomocą polskich lóż WWF trzydniowe spotkanie masońskie. W piątek 24 marca odbyły się prace wolnomularskie, w których udział wzięło ponad 200 Braci i Sióstr, głównie należących do lóż XIV regionu WWF. Oficerami w trakcie rytuału byli wolnomularze z lóż: “Gabriel Narutowicz” na W:. Krakowa* “Nadzieja” na W:. Warszawy* “Gwiazda Morza” na W:. Gdańska* “Braterstwo nad Olzą” na W:. Cieszyna* “Kamień nad Łyną” na W:. Olsztyna* “Recontre Fraternel 2022” na W:. Łodzi. Obecnych było dwoje przedstawicieli Rady Zakonu WWF – zastępczyni Wielkiego Sekretarza ds Zagranicznych oraz reprezentanta Region XIV WWF (skupiającego około 100 lóż, z których część pracuje we Francji – głównie w Paryżu), a część w Europie Wschodniej i Centralnej). W trakcie trzydniowego wydarzenia odbył się w Warszawie kongres lóż tego Regionu (spotkania takie odbywają się cyklicznie w różnych krajach).

Prowadzący prace przedstawił tekst na temat historii polskich lóż. Następnie zaprezentowano dwie deski (referaty) na temat specyfiki wolnomularzy polskich i europejskich. Obecni byli goście z innych polskich obediencji.

W następnych dniach odbyły się panele dyskusyjne, publiczne i wewnętrzne. W ramach warsztatów i dyskusji panelowych pojawiły się następujące tematy: Rola szacunku interpersonalnego i międzynarodowego w budowaniu współczesnej Europy; Zakres i znaczenie pojęcia obywatelstwa/obywatelskości w Unii Europejskiej; Czy wartości masońskie podlegają współcześnie atakowi z pozycji różnych stanowisk politycznych; Jaka jest rola i zadania obronności europejskiej w świetle wojny Rosji z Ukrainą.

W trakcie powracał kilkakrotnie temat świeckości. Wielki Wschód Francji, podobnie jak Le Droit Humain i Wielki Wschód Polski mają wpisaną do swoich Konstytucji i Regulaminów obronę świeckości i instytucji świeckich.

Wydarzenie zostało przygotowane bardzo profesjonalnie, zapewniono symultaniczne tłumaczenie na język polski, francuski i angielski, a uczestnicy otrzymali piękne dyplomy.

Dodaj komentarz