Rozpoczyna się nowy masoński rok 6024

wolnomularstwo.pl, 1 marca 2024

Rok 6024 według kalendarza masońskiego rozpoczął się właśnie dziś, bo trwa każdy kolejny rok według tego systemu rozpoczyna się pierwszego dnia marca a kończy ostatniego dnia lutego.

Anno Lucis (“w Roku Światła”) to system datowania stosowany w tradycji masońskiej, który do roku gregoriańskiego dodaje 4000 lat. Jest on podobny do Anno Mundi.

Na przykład data Anno Domini (AD) 2024 staje się Anno Lucis (AL) 6024. Ta era kalendarzowa, która wyznaczyłaby 4001 pne jako “rok zerowy”, została przyjęta w XVIII wieku jako uproszczenie systemu datowania ery Anno Mundi stosowanego w kalendarzu hebrajskim i zapożyczenie z innych ówczesnych pomysłów dotyczących roku stworzenia.

Po opublikowaniu tekstu masoreckiego, datowanie stworzenia na około 4000 lat p.n.e. stało się powszechne i spotkało się z szerokim poparciem. Proponowane obliczenia daty stworzenia, wykorzystujące tekst masorecki od X wieku do XVIII wieku, były liczne i wahały się przez wiele dziesięcioleci. W szczególności obliczenia Isaaca Newtona wskazywały na rok 4000 p.n.e.

Jak o kalendarzu wolnomularskim pisał prof. Andrzej Nowicki w “Filozofii masonerii“,

Zaletą tego kalendarza jest to, że najważniejsze dzieła i najwięksi twórcy znajdują się w obrębie jednej ery, bez nonsensownego przesuwania starożytnej kultury greckiej w czasy „przed naszą erą” i liczenia lat w odwrotną stronę. Początkiem Ery Masońskiej nie jest data „stworzenia świata”, lecz „pojawienia się prawdziwego światła”. Tym „światłem”, które rozjaśnia zamieszkały przez ludzi świat są cudowne dzieła ludzkiego Rozumu i Pracy Twórczej, dzieła uczonych i artystów. Zwróćmy uwagę na to, że najważniejszymi symbolami masońskimi są narzędzia pracy.

O brzasku Nowego Roku Masońskiego 6024, życzymy wszystkim naszym Czytelniczkom i Czytelnikom, by Światło Mądrości kierowało naszymi krokami. Braterstwo, Postęp i Harmonia dla wszystkich.
Szczęśliwego Nowego Roku 6024!