Domowe Muzeum Wolnomularstwa rozwija się!

Domowe Muzeum Wolnomularstwa rozwija się!

Wolnomularz Polski, 10.04.2024

Wspaniały dar otrzymało wczoraj Domowe Muzeum Wolnomularstwa im. Adama W. Wysockiego. Czcigodna Mistrzyni Sz:.L:. PROMETEA na Wsch:. Warszawy s:. Magda, ofiarowała fartuszek i sotuar Czcigodnej Mistrzyni, który jako pierwsza nosiła s:. Ewa Jaskowska od 3 listopada 2000 r. Potem mlotek w Prometei przejmowały: ss:. Kamila B., Małgorzata Misiuna, Ela B. Mirosława Dołęgowska-Wysocka (pisząca te słowa), Wanda M., Monika S., Ewa L. A obecnie Magda B. W roku przyszłym Prometea, pierwsza kobieca loża w Polsce, będzie obchodziła jubileusz 25-lecia. Ps. U góry fartuszki rytu szwedzkiego: ucznia, czeladnika i mistrza, z lewej fartuszek mistrza Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego.

więcej:

Dodaj komentarz