Pitagoras i bractwo pitagorejskie

Pitagoras i bractwo pitagorejskie

redakcja wolnomularstwo.pl

Pitagoras i bractwo pitagorejskie
Wśród inspiracji masońskich napotykamy również na tajemniczy i owiany legendami inicjacyjny związek pitagorejski (sam Pitagoras jest jednym z istotniejszych patronów masonerii). Ci starożytni bracia, którzy uprawianie nauki i muzyki uznawali za środek oczyszczania duszy, rozwinęli wiele barwnych i czasami niezwykle doniosłych spekulacji i teorii kosmologiczno-matematycznych. W wolnomularstwie Pitagoras, obok Hirama, jest uznawany za głównego patrona duchowego ruchu masońskiego, przede wszystkim jako twórca elitarnego zakonu ezoterycznego, ale także ruchu polityczno-społecznego, co w działalności masonerii ma istotne znaczenie. Nowożytna masoneria była jedną z ważniejszych sił kształtujących, zwłaszcza poprzez wychowywanie i stymulowanie, wolnościowe przemiany ustrojowo-społeczne społeczeństw zachodnich. Jej znaczenie w wiekach XVIII i XIX było zbliżone do znaczenia związku krotońskiego w okresie staropitagorejskim, kiedy “myśl i praktyka działania pitagoreizmu nierzadko decydowała o politycznym i ustrojowym obliczu miast greckich południowej Italii”. Etyka i doskonalenie moralne były jednymi z najważniejszych aspektów działalności związków pitagorejskich, podobnie jest w masonerii, która pielęgnuje szczególną postać laickiej moralności. Nie tylko na tych podstawach można mówić, że istnieją podobieństwa między nowożytną masonerią a związkami pitagorejskimi. Stąd też niektórzy współcześni badacze (m.in. F. Cumont, J. Carcopino, G. Freyburger) wiążą ze sobą te nurty i stowarzyszenia. Z drugiej strony, także wolnomularze chętnie nawiązują do Pitagorasa (np. masońska konferencja w Rzymie zorganizowana była pod szyldem: “Pitagora 2000” ; pewna amerykańska organizacja masońska dla młodzieży nosi nazwę “Rycerzy Pitagorasa”).

Kamil Racewicz, Symboliczno-ideowe podłoże masonerii

.

Numerozofia pitagorejska – Dawid Tułowicz

Pitagorejska ezoteryka racjonalna – Mariusz Agnosiewicz

Bractwo pitagorejskie – Mariusz Agnosiewicz

Kapłani, filozofowie, czy politycy – kilka uwag o rozwoju pitagoreizmu w starożytnym Rzymie – Danuta Musiał (Ars Regia nr 4/5, 1993)

Cyrkiel i węgielnica – trochę geometrii – Brat Krzysztof S.

Matematyka – Brat Krzysztof S.

Koło – Brat Albert M.

Złoty podział – Brat Grzegorz

Symboliczno-ideowe podłoże masonerii – Kamil Racewicz

PYTHAGORAS AND FREEMASONRY (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

.