Czym jest to, co zwiemy prawdą?

Czym jest to, co zwiemy prawdą?

źródło: strona Federacji Polskiej LDH, ilustracja “Triumf prawdy” Luigi Mussini

Słowo „fakt” pochodzi od łacińskiego facere, czyli „robić” lub „wydarzać się”. Najbardziej znanym filozofem, który przyznał ważną rolę w swoim systemie faktom był Ludwik Wittgenstein, który w Traktacie logiczno-filozoficznym napisał, że świat składa się z faktów. Odnosząc się z kolei do poglądów Kazimierza Twardowskiego można stwierdzić, że prawda, a przynajmniej jej cześć jest rodzajem poznania i określeniem: wartości, zdarzeń fizyklanych, jak i emocjonalnych w świecie. Bez człowieka nie ma wartości. Narzędziem które jest w tym pomocne to język. Przez język wiemy że deszcz na Wysokim Zamku padał na pewno. Przez język i jego określenia szukamy również Wielkich Prawd. Ale czy prawda należy do wartości etycznych, moralnych? Czy wciąż szukamy czegoś lepszego, jakiejś zmiany?

Bywają słowa, które pozornie nie dotykają nas swym rozmiarem. W swej codzienności nie epatują rozbudowanymi definicjami. Przychodzi jednak chwila, w której patrzymy ze zdziwieniem, na ich tylko pozorną oczywistość.

„Prawda” jest słowem, którego używamy powszechnie, a codzienność użycia zasłania nam zagadkowość jej treści, lecz przy głębszym zastanowieniu czym ona jest, pojawia się niezdarna cisza…

W dziejach racjonalnej refleksji nad światem (ontologii, teorii poznania, nauce i historii idei) znane są problemy, które od tysiącleci nie doczekały się jednoznacznego wyjaśnienia. Bez wątpienia należy do nich również pytanie o prawdę.

Niemniej jednak przypadł i nam przyjemny, choć niełatwy obowiązek pochylenia się nad tą problematyką. Wprowadźmy zatem porządek dalszych rozważań, który zostanie wytyczony przez te dziedziny ludzkiego doświadczenia, w których pojęcie prawdy może pełnić jedną z wiodących ról. Pośród nich znajdą się przede wszystkim: filozofianauka i wiara.

Pierwsza z wymienionych dziedzin – filozofia – ukształtowała dwa główne nurty refleksji na temat prawdy. Pierwsza, tak zwana koncepcja klasyczna, zakłada, że prawda jest zgodnością myśli z rzeczywistością. Mimo że jeszcze w czasach współczesnych ma ona swych zwolenników, bywa od setek lat zwalczana przez…

przeczytaj więcej na stronie Federacji Polskiej LDH:

Czy sztuczna inteligencja jest dobrodziejstwem, czy zagrożeniem dla naszych społeczeństw?

Dodaj komentarz