Filozofia Masonerii

wolnomularstwo.pl

Wolnomularstwo czerpie zasady swe z rozumu i jest uniwersalne. Mimo że jest niezmienne w swoich fundamentach, podlega ono postępowi i nie ogranicza się w szukaniu prawdy.

Książka “Filozofia masonerii” prof. dr hab. Andrzeja Nowickiego – pierwszego Wielkiego Mistrza Wielkiego Wschodu Polski – po całkowitym wyczerpaniu pierwszego nakładu jest znów dostępna:

Artykuły na temat filozofii masonerii:

Filozofia MasoneriiIDEAŁY WOLNOMULARSKIE

WOLNOMULARSTWO A DYLEMATY FILOZOFICZNE WSPÓŁCZESNOŚCI

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE WOLNOMULARSTWA

PHILOSOPHY OF FREEMASONRY (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

Stawianie znaku trzech kropek

Filozofia Masonerii u progu Siódmego Tysiąclecia – książka Andrzeja Nowickiego

Czy istnieje filozofia masońska? – z Andrzejem Nowickim rozmawia Norbert Wójtowicz

Maksymy z Konwentu w Wilhelmsbad

Czy istnieje filozofia masonerii? – Andrzej Nowicki

O humanizm uniwersalny – Zbigniew Gertych

Czy wolnomularstwo musi pozostać tajemne?

Tolerancja i jej granice – Konrad D. Thurn

Die Freimaurerei. O książce Br. Trentowskiego – Andrzej Nowicki
Filozofia Masonerii
Trentowski jako reformator masonerii – Andrzej Nowicki

Kabała explicite. – Władysław Glinic

Ruch laicki, wolnomyśliciele i masoni – Mirosława Dołęgowska-Wysocka

Masoni i wolnomyśliciele – Mirosława Dołęgowska-Wysocka

Wolnomyślicielstwo a wolnomularstwo – Kamil Racewicz

Prawda – Kłamstwo – Fakt

Przypowieści o narzędziach i bezużytecznym drzewie – Czuang-Tsy

Rozmowy Ernsta i Falka dla masonów – Lessing

Szczęście – Miłość – Śmierć – Nieśmiertelność Andrzej Nowicki

Światło w Jaskini – Dawid Tułowicz

Etyka niezależna a wolnomularstwo – Mirosława Dołęgowska-Wysocka