Zmierzch ekologiczny cywilizacji

Zmierzch ekologiczny cywilizacji

źródło: strona Federacji Polskiej LDH, 6 października 2020

Jako wolnomularze budujemy swoją świątynię dla postępu ludzkości, biorąc pod uwagę, że globalne ocieplenie niesie ze sobą ryzyko zmierzchu cywilizacji, naszym obowiązkiem prima facie jest nie dopuścić do jego dalszego postępu. Prima facie znaczy „na pierwszy rzut oka”. To czy walka z globalnym ociepleniem jest obowiązkiem, który faktycznie ogólnie biorąc, powinniśmy realizować, zależy także od innych czynników, przede wszystkim od tego czy jest ona w ogóle możliwa, w jakim stopniu jest możliwa i przy jakich kosztach. Z modeli klimatycznych wynika, iż za pomocą wyrzeczeń po stronie ludzkości globalnego ocieplenia nie można całkowicie zatrzymać, a jedynie spowolnić jego postęp. Procesy związane z globalnym ociepleniem mogą zostać zatrzymane dzięki samoregulacji ekosystemu, np. na skutek kataklizmów, które doprowadzą do wymarcia znacznej części naszego gatunku. Trudno jednak taki scenariusz uznać za rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia z perspektywy wolnomularskiej, z której to perspektywy to, co się liczy to postęp ludzkości.

W ostatnich latach…

Przeczytaj więcej na stronie Federacji Polskiej LDH:

XX Konwent LDH

Dodaj komentarz