Korzenie, dzieje i charakterystyka Rytu Szkockiego Rektyfikowanego

Korzenie, dzieje i charakterystyka Rytu Szkockiego Rektyfikowanego

Dawid Steinkeller, zaginioneslowo.glcs.pl

Ryt Szkocki Dawny i Uznany (R:.S:.D:.U:.) nie jest jedynym rytem praktykowanym w Wielkiej Loży Kultur i Duchowości (G:.L:.C:.S:.). Choć jest on naszym głównym rytem, loże G:.L:.C:.S:. pracują również w innych obrządkach, w tym w Rycie Szkockim Rektyfikowanym. Nazwa rytu (fr. R:.E:.R:. – Régime/Rite Ecossais Réctifié) bywa spolszczana nad Wisła na „Ryt Szkocki Oczyszczony” lub „Ryt Szkocki Poprawiony”. Z tego rytu korzystała jedna loża Wielkiego Wschodu Polski – Sz:.L:. „Nadzieja” na Wsch:. Warszawy.

Żadna inna loża nie pracuje w Polsce w R:.E:.R:., co sprawia, że ryt ten jest nad Wisłą mało znany. Jego historia i „duchowy wpływ”, który ryt ten wywiera na pracujących i pracujące w nim Wolnomularzy i Wolnomularki są jednak na tyle charakterystyczne i osobliwe, że warto poświęcić im nieco czasu i zapoznać się z nimi.

W tym celu poczyńmy najpierw uwagi wstępne. Zastanówmy się przez chwile nad tym, czym różni się ryt od rytuału, czym jest owa szkockość zasygnalizowana w nazwie porządku oraz co oznacza przymiotnik rektyfikowany dopełniający ją.

Uwagi wstępne: ryt, rytuał, szkockość, rektyfikacja

Słownik Języka Polskiego definiuje ryt, jako „ustalony sposób wykonywania czynności liturgicznych, magicznych, kultowych itp.”. Rzeczownik rytuał tłumaczy natomiast jako „ustaloną formę symbolicznych czynności, składających się na obrzęd religijny, praktyki magiczne lub podniosłą uroczystość”. Definicje te w znacznym stopniu pokrywają się z tym jak ryt i rytuał są rozumiane w wolnomularstwie, warto je jednak uzupełnić lub zawęzić do ich rozumienia w Sztuce Królewskiej.

Zwróćmy najpierw uwagę, że w wolnym mularstwie ryt posiada dwa znaczenia. Zwrot ten, jak tłumaczą nam BB:. Dachez i Pétillot wskazuje zarazem na „pewnego ducha, pewne słownictwo zastosowane w danym wykonaniu rytualnym”, lecz również na „hierarchię i specyficzną naturę, które składają się na dany system wolnomularski”. A zatem na przykładzie znanego nam R:.S:.D:.U:., ryt ten wyróżnia się przez swojego ducha i słownictwo, które nazwę na potrzeby niniejszej deski „szkockością dawną i uznaną” oraz przez fakt, że stanowi on uporządkowany systemem inicjacyjny składający się z trzydziestu trzech stopni.

Zasygnalizujmy, że…

przeczytaj więcej na stronie Dawid Steinkeller, zaginioneslowo.glcs.pl:

2 thoughts on “Korzenie, dzieje i charakterystyka Rytu Szkockiego Rektyfikowanego”

Dodaj komentarz