Ryt York – zarys

Autor: Karol Wojciechowski, 23.10.2005.

york
Wywodzi się od Rytu Dawnych i Przyjętych Wolnomularzy Królewskiego Sklepienia, który został z czasem rozbudowany stopniowo o dalsze stopnie kryptyczne i rycerskie. Przeszczepiony z Wysp Brytyjskich do USA w drugiej poł. XVIII w., zyskał tam znaczną popularność. Obecnie jest drugim co do liczebności członków rytem wyższych stopni, lecz występuje niemal wyłącznie w krajach anglosaskich, zwłaszcza na kontynencie amerykańskim. Posiada on wiele odmian (rytów, zakonów), ale w przeważającej wersji (w Stanach Zjednoczonych) liczy on 10 lbądź też 11 wyższych (pobocznych, dodatkowych) stopni, które tworzą razem system trzech niezależnych ciał o własnych władzach zwierzchnich na poziomie stanowym i federalnym:

Stopnie kapitularne: 4. – 7. –> Wielka Kapituła Generalna, powstała w 1798 r. w Hartford.

Mistrz Znaku

Dawny Mistrz
Doskonały Mistrz
Mason Królewskiego Sklepienia
Stopnie kryptyczne: 8. – 9. (lub do 10.) –> Wielka Rada Generalna, powstała w 1881 r.

Mistrz Królewski
Mistrz Wybrany
Najdoskonalszy Mistrz
Stopnie rycerskie: –> Wielki Obóz, powstały w 1816 r., inaczej: Rycerskie Zakony Chrześcijańskiej Szlachty (Chivalric Orders of the Christian Knighthood)
Rycerz Czerwonego Krzyża
Rycerz Maltański
Rycerz Świątyni (Templariusz)
Stopnie honorowe –> Zakon Czerwonego Krzyża Konstantyna

Rycerz Czerwonego Krzyża Konstantyna – stopień ten składa się z kilku podstopni.
W rycie York główny akcent kładzie się na działalność dobroczynną, ma on też znacznie bardziej praktyczny, a mniej spekulatywny charakter niż ryt szkocki dawny i uznany.

Linki:

Wielki Obóz Rycerzy Świątyni USA – ciało zwierzchnie dla wyższych stopni rytu York

Międzynarodowa strona informacyjna o Rycie York

Ryt York w Wielkim Wschodzie Francji


Wpisał: Karol Wojciechowski
23.10.2005.