Resort bezpieczeństwa wobec wolnomularstwa

Resort bezpieczeństwa wobec wolnomularstwa

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

.

Stanisława Stempowskiego spotkania z policją polityczną w 1938 i 1940 roku : dwa nie publikowane fragmenty “Pamiętników” S. Stępowskiego – Ludwik Hass (Ars Regia nr 7, 1994)

Robert Walter’s Struggle with the UB: the Unknown Story – Zbigniew Łagosz (pdf w języku angielskim)

Opis pracy Działalność Antymasońskiej Komórki Episkopatu Polski w dokumentach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – Tomasz Krok

Recenzja: Tomasz Krok – „Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumentów (1946-1952)” – histmag.org

Działania aparatu represji PRL wobec masonerii (1960-1961)

Obraz dwóch „Koperników” w wybranych dokumentach resortu bezpieczeństwa – Norbert Wójtowicz

polecamy także:

Aparat represji wobec Roberta Waltera i jego działalności na kanwie masonerii ezoterycznej rytu Memphis-Misraim – Zbigniew Łagosz, pismo Hermaion nr.4/2015

książka: Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumentów (1946-1952). Tomasz Krok, wydawnictwo Black Antlers Press, 2015.