Francja – Krajowy Kolektyw Świecki

BoSK: Droga do laicyzacji sprzed 1877 r. i dalsze reperkusje

Pierre Quamiegne‎, 16 czerwca 2020

Co to jest Krajowy Kolektyw Świecki?

Założony w 2011 roku “Collectif laïque” zmienił nazwę 30 października 2017 roku na “Collectif laïque national”. Jest to nieformalne ugrupowanie masońskich obediencji i stowarzyszeń działających na rzecz świeckości i praw człowieka. W drodze wspólnego porozumienia, Wielki Wschód Francji zapewnia sekretariat i użycza swoich pomieszczeń. Każde stowarzyszenie może podpisywać lub nie komunikaty i sprawozdania ustalone wspólnie. Nie wszystkie publikowane komunikaty opatrzone są tymi samymi podpisami i żadne stowarzyszenie nie jest zobowiązane do podpisania sprawozdania rocznego, nawet jeśli zostanie ono przyjęte większością głosów, po debacie i poprawkach. W ten sposób zachowana jest autonomia każdego uczestnika, bez szkody dla wspólnych wypowiedzi i koordynacji działań. Spis treści raportu 2018-2019 daje namiastkę, tego czym zajmuje się ten kolektyw.
Raport 2018-2019
Spis treści1. Szkolenie w zakresie świeckości2. Obywatelstwo zaczyna się w szkole3. Rozwój świeckich szkół publicznych, konstytucyjny “obowiązek” państwa4. Ochrona świeckości w sferze publicznej: wycieczki szkolne5. Kwestia stołówek szkolnych6. Zastosujcie prawo z 1905 roku, nie próbując go obejść.7. Poszanowanie neutralności religijnej budynków i placów publicznych.8. Neutralność religijna prywatnych struktur odpowiedzialnych zawczesne dzieciństwo: nowelizacja Komitetu Praw CzłowiekaONZ?9. Świeckość jako warunek równości płci i poszanowania praw kobiet10. Świeckość nauczania i badań naukowych na Uniwersytecie11. Systemy derogacyjne dotyczące wyznań religijnych na niektórych terytoriach Republiki,12. Szczególny przypadek Alzacji i Mozeli: Konkordat, bluźnierstwo, własny status szkoły, zajęcia z religii13. Konkordat i próby neo-gallikańskie wokół “Islamu Francji”14. Wpływ zachowań komunitarystycznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw.15. Świeckość w szpitalu publicznym16. Sport i neutralność religijna17. Europa


http://www.dden-fed.org/wp-content/uploads/Rapport-2018-2019-Collectif-Laique-National.pdf


raport 2016-2017 jest w całości dostępny tutaj:http://www.laicite-republique.org/rapport-2016-2017-du-collectif-laique-national.html