Masoneria a laickość i świeckość państwa

Laickość

wolnomularstwo.pl

100 masonów

Laickość (z fr. laïcité) to pojęcie ważne dla wolnomularzy nurtu liberalnego i adogmatycznego.
Często pojawia się wraz z hasłami Wolności, Równości i Braterstwa.
Laickość to zasada prawa do swobodnego wyznawania dowolnej religii, traktująca wszystkie wyznania jako równe.
Jednocześnie żadna religia nie ma w państwie specjalnego statusu i nie może stać ponad prawem.
W państwie laickim nie ocenia się wartości poszczególnych poglądów metafizycznych jego obywateli (neutralność światopoglądowa).

.

BoSK: Droga do laicyzacji sprzed 1877 r. i dalsze reperkusje

Rozdział Kościoła i państwa – komunikat WWF

WLF – Komisja praw człowieka i obywatela

Francja – Krajowy Kolektyw Świecki

Masoni tureccy przepraszają Ataturka

Wolnomularstwo nie przyjmuje żadnych dogmatów – wywiad z Philippem Foussier

Ofensywa masonerii w UE na rzecz laickości

“Wolnomularstwo musi być odważne” – wywiad z Christophem Habas

Czy masoni są wrogami religii? – oświadczenie Wielkiej Loży Francji

O laickości – Marcin Bogusławski

zobacz też:

WOLNOMULARSTWO A RELIGIA

IDEAŁY WOLNOMULARSKIE

*

FREEMASONRY AND SECULARISM (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)

(niemasońskie) Ceremonie Humanistyczne

.

Francja – Krajowy Kolektyw Świecki