WLF – Komisja praw człowieka i obywatela

WLF - Komisja praw człowieka i obywatela

Pierre Quamiegne‎, 15 czerwca 2020

W innym artykule opowiedzieliśmy o komisjach Wielkiej Loży Francji. Dziś skoncentrujemy się na jednej z nich:

  • Komisja praw człowieka i obywatela

Początkowo komisja zarezerwowana była tylko dla Braci Wielkiej Loży Francji i liczyła około dwudziestu członków. Będzie się szybko rozwijać, zapraszając każdy warsztat Obediencji do wyznaczenie swojego korespondenta, a następnie zapraszając inne Obediencje do udziału w jej pracach:Wielką Żeńską Lożę Francji w lutym 2000 r. (Marie Françoise Blanchet Deruisneau), Federację Droit Humain w kwietniu 2000 r. (Daniele Juette, Claude Ber i Geneviève Aïche), Wielki Wschód Francji w marcu 2001 r. (Daniel Morfouace), Wielką Tradycyjną i Symboliczną Lożę Opera w maju 2002 r. (Jean-Marc Pétillot). Od tego czasu wszystkie te Obediencje są regularnymi gośćmi komisji.W pracach uczestniczyły wielkie nazwiska różnych zakonów francuskich lub zagranicznych, ale komisja zaproszan również prelegentów, którzy nie są masonami: pastora Taneiro, profesora Laurenta Maruani, ambasadora Henry’ego Lopeza, profesora Emmanuela Decaux, pisarza Daniela Maximina, filozofów Alberta Memmiego, Alaina Filkenkrauta, Roberta Misrahiego, ojca Guya Gilberta, prokuratora Erica de Montgolfiera… Ze środowisk stowarzyszeniowych, komisja zaprosiła m.in. Amnesty International, Secours Catholique, LICRA, Pélikan, SOS Racisme…Tematy, którymi zajmowano się przez te ostatnie dwadzieścia lat istnienia, czerpią inspirację z życia miasta: “Godność ludzka”, “Budowanie praw człowieka”, “Demokracja, świeckość, solidarność”, “Prawa człowieka, obowiązki masońskie”, “Globalizacja i prawo do bycia innym”, “Humanizm i nietolerancja”.Do wszystkich tematów podchodzą i zajmują się nimi specjaliści, z szacunkiem dla każdej osoby i zgodnie z pozytywną etyką, wolną od jakiegokolwiek moralizmu sekciarskiego, etnicznego czy religijnego: od świeckości do równych szans w edukacji, od prawa do azylu do prawa do sprzeciwu, od walki z sektami do kryzysów miejskich i wykluczenia społecznego, od godności w świecie więziennym do globalizacji prawa, od bioetyki do projektu dotyczącego statusu ciała ludzkiego, od wycięcia do homofobii, od ekosystemu do nauki bycia obywatelem – lista ta nie jest oczywiście wyczerpująca.