Deklaracja Budapesztańska

My, Potęgi Masońskie z Europy Środkowej i Wschodniej zgromadzeni w Budapeszcie 21 kwietnia 2007 roku oświadczamy:

Potwierdzamy, że w zgodzie z tradycjami masońskimi kontynuujemy nasze zadania filozoficzne, filantropijne i społeczne. Deklarujemy naszą chęć wzniesienia się ponad konflikty historyczne, które dzielą nasze regiony i sprzeciwiamy się ostro wszelkim przejawom nacjonalizmu i populizmowi.
Potrzebujemy aktywnej i stałej współpracy pomiędzy naszymi obediencjami i Lożami, tak by wpływać na zmiany w społeczeństwie.
Pragnąc by nasze działania odniosły sukces tworzymy Stowarzyszenie. Stowarzyszenie jako cel swej działalności będzie miało regularną wymianę informacji, tworzenie wspólnych forów, zajmowanie stanowisk w sprawach ważnych dla społeczeństw, a także dla organizacji masońskich z poza naszego regionu. Stowarzyszenie jest otwarte dla każdej organizacji masońskiej, która przestrzega zasad wyrażonych w Konstytucji Andersona. Zaproszenie do udziału w pracach nowego członka wymaga jednogłośnej zgody założycieli.
Szanując naszą zasadę równości uznajemy masonerię żeńską w granicach poszanowania naszych tradycji. Wychodząc z tych zasad każda obediencja zdefiniuje swoje stanowisko w tej sprawie. (*)
Zobowiązujemy się do organizowania corocznych spotkań regionalnych, popierania dwustronnych spotkań Lóż, a także stworzenia środka komunikacji w ramach Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie zostanie utworzone w 2007; następne spotkanie odbędzie się w kwietniu 2008 roku w Bukareszcie.
Założyciele Stowarzyszenia to: Wielkie Wschody Węgier, Rumunii, Polski, Francji, Belgii, oraz Humanizmus (Słowacja) i Serbia (GOdF)

(*) Wielki Wschód Polski przyjmuje na swych pracach siostry bez żadnych ograniczeń