Deklaracje ideowe wolnomularstwa liberalnego

Deklaracja budapesztańska z 21 kwietnia 2007 roku,

Manifest z Bonn. Zasady wolnomularstwa uniwersalnego (1999 r.),

Manifest z Mannheim (1995 r.),

Apel Strasburski,

Nowe Obowiązki (1974),

Deklaracja ideowa liberalnych Rad Najwyższych – Genewa 2005: wersja francuskojęzyczna / wersja anglojęzyczna

 

W związku z pojawiającymi się pytaniami, uwagami i wątpliwościami odnośnie opublikowanych powyżej dokumentów,
wyjaśniamy, iż teksty te nie są właściwe dla całego środowiska wolnomularskiego i nie wyrażają jego większościowej postawy. Są to dokumenty zaakceptowane przez część obediencji związanych z szeroko pojętym liberalnym nurtem wolnomularstwa, które jednakże nie jest tożsame ze środowiskiem masonerii związanej w dużej mierze więzami braterskimi i uznaniem Zjednoczonej Wielkiej Loży Anglii, a w naszym kraju reprezentowanej przez Wielką Lożę Narodową Polski oraz Suwerenny Zakon Rytu Szkockiego Dawnego Uznanego Wolnych i Przyjętych Mularzy Polski.
Publikacja cytowanych dokumentów nie miała na celu sugestii, iż są one odbiciem poglądów całości wolnomularstwa na świecie. Naszym zamiarem było poinformowanie czytelników, iż na gruncie wolnomularstwa liberalnego, z punktu widzenia UGLE nieregularnego (Wielki Wschód Francji i organizacje masońskie utrzymujące z nim stosunki maja odmienne pojęcie regularności), podjęto tego typu inicjatywy i uchwały, które – nawet jeśli nie zostały oficjalne zaakceptowane przez wszystkie organizacje liberalne – w dużej mierze wyrażają poglądy tego środowiska odnośnie roli i celów wolnomularstwa.

Chcielibyśmy również nadmienić, iż na naszym serwisie – oprócz podstawowych informacji o organizacjach tradycjonalistycznych – opublikowany jest najważniejszy dokument głównego nurtu wolnomularstwa, jakim jest Konstytucja Andersona, zawierająca skodyfikowane Stare Obowiązki oraz obszerną historię. Dokumenty ideowo-doktrynalne masonerii tradycyjnej dostępne są również w internecie, a ich obszerne opisy można znaleźć m.in. w przetłumaczonych na język polski publikacjach zagranicznych autorstwa Angela Millara, W. Kirka MacNulty’ego czy też Johna K. Younga i Barb Karg. Zainteresowany czytelnik może zapoznać się z 12 Zasadami Wolnych Mularzy przyjętymi przez Wielką Lożę Narodową Polski, a oprócz tego ze starymi manuskryptami masońskimi dostępnymi na portalach zagranicznych.
W ten sposób redakcja WWW pragnie, aby każdy, kto zapoznał się z rzeczonymi tekstami, mógł we własnym zakresie rozstrzygnąć, która wizja wolnomularstwa odpowiada mu bardziej i czy podejmowane przez obóz liberalny próby reform rzeczywiście stanowią odejście od zasad masońskich.

W imieniu redakcji portalu WWW:

Karol Wojciechowski