Kobiety w wolnomularstwie – Sekrety i symbole masonek

Kobiety w wolnomularstwie - Sekrety i symbole masonek

teisinblog, 29 maja 2020

Chociaż wolnomularstwo stanowiło ruch o charakterze wyłącznie męskim, warto odnotować, że nawet w najwcześniejszym okresie kobiety mogły należeć do organizacji stowarzyszonej z zakonem. Po wydaniu w 1738 r. przez papieża zakazu wstępowania katolików do lóż masońskich, grupa wolnomularzy katolików utworzyła w Wiedniu Zakon Mopsów, który dopuszczał kandydatów obu płci. Jego nazwa pochodzi od słowa mops oznaczającego psa tej rasy. Ceremonia u góry przedstawia przyjęcie damy do zakonu.

Pierwszym autentycznym wolnomularzem-kobietą była Elisabeth Aldworth (1693—1773), na stronie obok, pochodząca z Cork w Irlandii. Jej ojciec, wicehrabia Doneraile, był adeptem wolnomularstwa i przewodniczył spotkaniom loży w swym domu, co stanowiło częstą praktykę w początkowym okresie istnienia zakonu. Kobieta została podobno przyłapana na podsłuchiwaniu ceremonii przekazywania stopni. Bracia w loży przedyskutowali sprawę i zdecydowali się udzielić jej stopni wtajemniczenia, aby w ten sposób zobowiązać ją do zachowania tajemnicy. Po pewnym czasie Elisabeth Aldworth miała nawet zostać Czcigodną owej…

przeczytaj więcej: