Wolnomularstwo żeńskie

.


LOŻE ŻEŃSKIE W DZISIEJSZEJ POLSCE

Dzieje masonerii kobiecej – Horus

Kobiety w loży masońskiej – Norbert Wójtowicz (plik pdf)

Wykład “Miejsce wolnomularstwa żeńskiego we współczesności” (film)

Aleksandra z Lubomirskich Potocka – polska wolnomularka – Katarzyna Jarzyna

Louise Michel – wolnomularka – Pierre Quamiegne

Izabela z Czartoryskich Lubomirska – Magdalena Górska

Mopsy i Mopsichy – Mirosława Dołęgowska-Wysocka

Wywiad z Marie-Thérèse Besson – Wielką Mistrzynią GLFF (2015)

Wywiad z Catherine Jeannin-Naltet – Wielką Mistrzynią GLFF (2014) (film)

Siostry, czyli kobiety w polskiej masonerii – Bogumił M.Woźniakowski

Kobiety w wolnomularstwie – Sekrety i symbole masonek

O masonerii kobiecej w Forum Inspiracji Kulturalnych – rozmowa z Mirosławą Dołegowską-Wysocką

*

FEMININE FREEMASONRY (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)