O masonerii kobiecej w Forum Inspiracji Kulturalnych

O masonerii kobiecej w Forum Inspiracji Kulturalnych

Forum Inspiracji Kulturalnych, 13 maja 2024

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Forum Inspiracji Kulturalnych gościło Bożenę Mirosławę Dołęgowską-Wysocką – polską wolnomularkę i dziennikarkę, doktor nauk politycznych, redaktorkę naczelną i wydawczynię ,,Gazety Ubezpieczeniowej” i „Wolnomularza Polskiego”.
Zachęcamy do obejrzenia filmu z tego spotkania: