Sztuka masońska

wolnomularstwo.pl

Masoni - 555 ilustracji: Przedmowa Klausa Dąbrowskiego

Pieśń i muzyka odgrywały ważną rolę w życiu wewnętrznym masonerii. Już Konstytucja 1723 roku obok statutów zawierała również 16 stronicowy dodatek z pieśniami. Sam James Anderson, twórca pierwszej ustawy masońskiej był poetą…

Jerzy Wojtowicz, O sztuce masońskiej

piesni_masonow

POEZJA MASOŃSKA

O sztuce masońskiej

LITERATURA MASOŃSKA

WOLNOMULARSTWO I ARCHITEKTURA

ZABYTKI MASOŃSKIE / MASONICA

WOLNOMULARSTWO I SZTUKA UŻYTKOWA

WOLNOMULARSKIE OGRODY

*

MASONIC ART (FREEMASONRY.network – polski portal anglojęzyczny)